Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: FE028557212664D4BEB50428CBC62C5C
Размер карантина: 104462518 байт
Карантин принят на анализ: 09.02.2013 23:23:26
Последнее обновление результатов анализа: 18.02.2019 1:11:02
Общее количество файлов: 126
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132575
Оценка ПК по анализу карантина: +15

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\windows\explorer.exe
MD5=67A9B6810057C36B6CB957D7AAC734DA , SHA1=F299CC53FD00A962C122DF0C7AFAFE29D403E6E6
Отчет Kaspersky Application Advisor
2459136 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5634 (xpsp_sp3_qfe.080703-1303)"
Ориг. имя: "EXPLORER.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+78 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\access.cpl
MD5=B14598DB55FE7A6502BC7B695379D375 , SHA1=39F18924E2414C5D02D9F87D6FB04BC984B9665E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1085440 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ACCESS.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\appmgr.dll
MD5=5476A42A6B4CD2E18A2A1C515187D38C , SHA1=4C00900E12FFA67F2787F148263480A3FCE2F434
Отчет Kaspersky Application Advisor
378880 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "appmgr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
MD5=F0E9674038170066335249C92D846900 , SHA1=EC9B0377DB21DFE7204F0C135DE206D4DEB03B1D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1013760 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "APPWIZ.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+71 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\BatMeter.dll
MD5=7888396D1CD8C93D9755BBB6F0D375CB , SHA1=2FC7F590219440BC2C9232CAAFD8A7F36197BD3E
Отчет Kaspersky Application Advisor
55296 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "BATMETER.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll
MD5=0AA15FB107AC647892D777DC71B00109 , SHA1=84C5C8BD56EFEAF96BFD6C28CEA99C8AE82AA3FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1048576 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "BROWSEUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+74 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\cabview.dll
MD5=AD07224F6585585AE56B304A5DBE838A , SHA1=03C4CB768BCDE6B4597380C310A55FA4BB4B9B65
Отчет Kaspersky Application Advisor
83456 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "cabview.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\calc.exe
MD5=26A239E5E4140E0470BB65A42594CE3B , SHA1=DA0258CCEBA215D8E00D17FA29A61E08A86767C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
113664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "CALC.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe
MD5=B905FB1314A667C21AA4E18C29FDD6BC , SHA1=7E9D44C6022D3CD82E86A6399928AC330D7E9196
Отчет Kaspersky Application Advisor
102912 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "CLEANMGR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+66 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
MD5=5B64B828C6F45170D1435348E7C0CAE0 , SHA1=9D237693763AD5AD96D7EBD1C5DCB50258423010
Отчет Kaspersky Application Advisor
388096 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "Cmd.Exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 19.04.2010
+50 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll
MD5=9F40EBCCE88B6AE2C524F13469017452 , SHA1=2DDDF3A53556985FD1E807EC3E61FBD1D0C63D7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
653312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.82 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "COMCTL32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\COMDLG32.dll
MD5=5D0C157A33B96FCB24C2987E42C1F4A7 , SHA1=28FC257170D027895B34C78A2D374C56B6EF6E13
Отчет Kaspersky Application Advisor
294912 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "comdlg32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll
MD5=8501AA7833CC464C26B967DC41DE01A8 , SHA1=7FAA3F426ED400560C0B1E41FC46DEB7AEEEE64B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1457152 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "COM Services"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1999"
Версия: "2001.12.4414.700"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.04.2010
+70 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\credui.dll
MD5=1E802A154CE84175EF8B4F6059299FB9 , SHA1=89A362A6E34BC2664687B8F3260F466B0699FD8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
202752 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "credui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll
MD5=B2DAA3694D4BC630C1BEC11C61AD86B1 , SHA1=9B5B441F7F88E784440D086859438F60B8FF55BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1306112 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.131.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "CRYPTUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
MD5=E6A13D77CD1D51270CCA31018FAC1EB0 , SHA1=44BE0B959FF60AE383FC6E288210F13DC2F0ADF2
Отчет Kaspersky Application Advisor
336384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5731 (xpsp_sp3_qfe.081219-1352)"
Ориг. имя: "CSCDLL.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
MD5=4F6D32025CE16C6F1B4C77B9485877CE , SHA1=7DDD6FAAF306E4F9E5DA5A23F9BDB993F466899E
Отчет Kaspersky Application Advisor
5065728 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "cscui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE
MD5=06A6575C5550C057C487DF264684AD96 , SHA1=9CCD623F5CDCD638474EC363EDB9A0F53795B052
Отчет Kaspersky Application Advisor
37376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "CTFMON.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 19.04.2010
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\deskadp.dll
MD5=38BD20F8B8F0DBE728F0F9933517CB3F , SHA1=1FD7FAD64C7E11CC9393B6293BF87E153B1B7F7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
38400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "deskadp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.12.2012
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\desk.cpl
MD5=DFDBACA0CF607614671591C7B2270D70 , SHA1=1855F96D3C1E875DC01D9BAA41DD06E5E679E964
Отчет Kaspersky Application Advisor
136704 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "DESK.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\deskmon.dll
MD5=F79C77F1836F8B3D19E9B09A19D88E7A , SHA1=6B2CBE6366EB29484B937AFD121901D97D5AFA35
Отчет Kaspersky Application Advisor
38400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "deskmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\deskperf.dll
MD5=312544B944A75AF678D3EB78162B3396 , SHA1=350CF41A3B502B4F7830B857387DED984D8BCF83
Отчет Kaspersky Application Advisor
39936 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "deskperf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\dfrg.msc
MD5=04793E679A2D44688A71B84AAFD7BA7A , SHA1=69284529F353AA50B22E13A5DFCD6B690B45919A
Отчет Kaspersky Application Advisor
55172 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\digest.dll
MD5=5B71EBA17BBB248238E5E2C1B8454BC4 , SHA1=346B2BDBA32A84EF3C538A148E693EE14251CCB7
Отчет Kaspersky Application Advisor
93184 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "digest.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\diskcopy.dll
MD5=77E9087C737586FCD3F539E0627000C1 , SHA1=0A9D88E79F4EBEEC1935E74FB77FDDE2D2653F6D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1512448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "DISKCOPY.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.12.2012
+77 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\drwtsn32.exe
MD5=DA2BBC13F0915C8F3753674A71DD976F , SHA1=7AFE90DA5B6833957707ABB933FAC7BFE32C4E26
Отчет Kaspersky Application Advisor
94720 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)"
Ориг. имя: "drwtsn32.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\dskquoui.dll
MD5=2EE55F6B13DD90B1D1BBFA0DE2F9BDEC , SHA1=11AF5DE9EC951027A4E5559076736247AEAE7B4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
290304 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "DSKQUOUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\dsquery.dll
MD5=30790DB934F925625377075E59BAC027 , SHA1=343B874C33394D6873C6D9F21B1BD86E795172B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
427008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "dsquery.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\dsuiext.dll
MD5=1B7B254CA16D99D3296E4F17B62E0792 , SHA1=AC5A54B5273A13BB11D00134163113255ED1E9EE
Отчет Kaspersky Application Advisor
460288 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5582 (xpsp_sp3_qfe.080416-1432)"
Ориг. имя: "dsuiext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\els.dll
MD5=2E7EBB56DB355CDA20C8471EC7F08145 , SHA1=9F3A4D05DCA167595B742931EC47305CE49FD166
Отчет Kaspersky Application Advisor
243712 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)"
Ориг. имя: "ELS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
MD5=DD38E7C017DBD4B146DA63F1D118FBD2 , SHA1=48C7D247343683CB70ED674486C075C5C8383B2E
Отчет Kaspersky Application Advisor
372736 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "FontExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+65 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\gptext.dll
MD5=A02AF877BB661F31D57724FC026C6AF4 , SHA1=99CB4034D19F15849C59CA8785254D9AC54396D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
306688 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5582 (xpsp_sp3_qfe.080416-1432)"
Ориг. имя: "gptext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+41 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\hdwwiz.cpl
MD5=5828ADA9052BCE273F72F5E0786648A9 , SHA1=A9DA9841ACDDC98387AD11C8189DB313FE3DE584
Отчет Kaspersky Application Advisor
366080 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "hdwwiz.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
MD5=EB6C51614BDE5819DDE12BCC4BABA53E , SHA1=4864D495255FC2911F1C1DD04BD249104997823D
Отчет Kaspersky Application Advisor
368640 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5589 (xpsp_sp3_qfe.080428-1317)"
Ориг. имя: "HNETCFG.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
MD5=136B4761B09A5E25A2E3C2613DF47195 , SHA1=4A2BDE8A23971503EBC5B6F7B889D48F6B40DDB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
464896 Компания: "Hilgraeve, Inc."
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "Copyright © Hilgraeve, Inc. 2001"
Версия: "5.1.2600.0"
Ориг. имя: "HTICONS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+64 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\icmui.dll
MD5=A86C3B1FB58F550EBB02D6C4FD92720D , SHA1=B50988F2B9D0AFD9AFC4A2EF59AA4DA9FE6B89A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
97792 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "IcmUi.Dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
MD5=53A9DBF02FBF38E39C23BADE772BCDE5 , SHA1=617666FAAD236A8B295612CC5CE015D61DDA4A55
Отчет Kaspersky Application Advisor
11948032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.6001.22902 (longhorn_ie8_ldr.090718-0500)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+65 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
MD5=BBE2FE284A77C974B9C64476D090D49C , SHA1=795822663EF017BC57A4C104275DE590C6F6B8C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1176576 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.6001.22896 (longhorn_ie8_ldr.090702-0100)"
Ориг. имя: "INETCPL.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\intl.cpl
MD5=452F91724B297DD0FC8195F8E2D8B956 , SHA1=96E5947342EB4BE936A69D226DD3683865B89077
Отчет Kaspersky Application Advisor
738304 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "INTL.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\irprops.cpl
MD5=38BD74BB43F0041ABAF1117AAF1BC63E , SHA1=B1A1DC52112D14C73359FC5F65CE987697F1C41F
Отчет Kaspersky Application Advisor
355840 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "irprops.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\itss.dll
MD5=1381286596851364255EB7281933BED2 , SHA1=43BBFF2869C32F8591AFD2286DD3304178074A90
Отчет Kaspersky Application Advisor
150528 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.2.3790.4186 (srv03_sp2_qfe.071108-1306)"
Ориг. имя: "ITSS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\joy.cpl
MD5=44ADBCFA8444A89581B417E631F5CCAE , SHA1=F709D144D6545C15BF1EA0AEB2C6698B1DD1D7D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
269824 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)"
Ориг. имя: "JOY.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Magnify.exe
MD5=F73CC2D0F599FBA95A37831B24B31119 , SHA1=755B1ABAFD210B10BF46A5DF8304F4475DBE84EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
79360 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "MAGNIFY.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+52 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\main.cpl
MD5=CBF322305E0A450A43E2B1E6648918D0 , SHA1=8A84631D5C572DAF54D53E83FEF2D36BD6B50A78
Отчет Kaspersky Application Advisor
1325056 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corp. 1991-1999"
Версия: "5.1.2403.1"
Ориг. имя: "MAIN.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
MD5=5E959489987AC9DEA45DF38FA46320A6 , SHA1=98A6C0029F95CBBD864E5D4BFDC2D7021C4F19DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
161280 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.0.2536.0 (XPClient.010817-1148)"
Ориг. имя: "MAPI32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
MD5=7A98A8EE136ED20B091202DC8C3BD224 , SHA1=5014A1BFD30B16E7B336C48807E3B7D1DD9C7996
Отчет Kaspersky Application Advisor
23552 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)"
Ориг. имя: "midimap.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.04.2010
+55 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\mmcshext.dll
MD5=0B86CC7F308E1C082D74346DA3469B30 , SHA1=7D27D542DFFE704CDFCB6076C990902E35896640
Отчет Kaspersky Application Advisor
82944 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.2.3790.4136 (srv03_sp2_qfe.070821-1204)"
Ориг. имя: "mmcshext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
MD5=BFE64310CB11E504B4312B35A4B1A23F , SHA1=4F757674146D4DDB0E72C24768872670F6675164
Отчет Kaspersky Application Advisor
4335616 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "DRIVERS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
MD5=3F60B0E87755757333CC4E395226F0F6 , SHA1=7ED869F280115B29B5D5BB764516603284A79FB3
Отчет Kaspersky Application Advisor
5975040 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.6001.22902 (longhorn_ie8_ldr.090718-0500)"
Ориг. имя: "MSHTML.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+75 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\msi.dll
MD5=D8988CFC66F9D0C0DFE38E5A7253E7DC , SHA1=5EFDEBB8D89FE2FF62CB13149495843B93A3A446
Отчет Kaspersky Application Advisor
4496896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Установщик Windows - Юникод"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "4.5.6002.22172"
Ориг. имя: "msi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\msieftp.dll
MD5=5ABA7325FAA06C106B0A08255E11B333 , SHA1=6BF90867F81DB781C7B4C7C1683461FF248C1B50
Отчет Kaspersky Application Advisor
4614656 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "MSIEFTP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
MD5=8BBC4F411426E58329FD93E234D6A745 , SHA1=F001A661A5A0B868987163D91DC2DBD98EE8FAC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
366080 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)"
Ориг. имя: "mstask.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\msutb.dll
MD5=522282D0941A72CF79840DA177722C9A , SHA1=37C3C00C54C0116EEE4084710FE320BDDC866543
Отчет Kaspersky Application Advisor
229376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "MSUTB.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
MD5=AB30E6EEFA52B184C7FEEFE9677D4343 , SHA1=5C136F5B287D68FDBE7A8E48968C35364E45AD0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1142784 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) MSXML 3.0 SP10"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2007"
Версия: "8.100.1048.0"
Ориг. имя: "MSXML3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mydocs.dll
MD5=9B277D1F98BA5B371C6DE9B0F18E5CCB , SHA1=2A998A98EDB797EE29C118EC1E04BD3A9AA2C23B
Отчет Kaspersky Application Advisor
83968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "mydocs.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Narrator.exe
MD5=968230184BCF23F91A5349BC04F45860 , SHA1=18FA524D38E88B17D38727A4309A14F18494A157
Отчет Kaspersky Application Advisor
53248 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "NARRATOR.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 19.04.2010
+64 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl
MD5=262CF43947CD0E730B521AC8D42175E1 , SHA1=C6FEBB906D3EC283C8BF6F9970320C49DC575F5F
Отчет Kaspersky Application Advisor
32768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "ncpa.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
MD5=D957F71FAC9B6C04C77F7D62AC064ABB , SHA1=3A2903F7D8D3190ADCA61D398E865976AA6FB7DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
2353664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "netplwiz.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+78 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
MD5=0AA039EC75758569B202E837B85B010C , SHA1=332AE9B60E883766EDAE310FD900EBE3B087B9B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
2127872 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "netshell.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\NiwradSoft.scr
MD5=6F858F0F2642F122908D6BA542E33191 , SHA1=1995E5C1164EB0B63F6B55742119A88497812F49
Отчет Kaspersky Application Advisor
1677312 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.01.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ntbackup.exe
MD5=C8C718BDB54C595E448988AC25B957B3 , SHA1=CC41B3AAF13233356BFBA20411A1A3EF9F651281
Отчет Kaspersky Application Advisor
2086400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "NTBackup.Exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+15 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
MD5=655C0B8253D5A684F50DDAD88069A07D , SHA1=B51726CBDB72E2AA2AB214E288F6A5DFA45EAAA3
Отчет Kaspersky Application Advisor
2076544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5845 (xpsp_sp3_qfe.090714-1307)"
Ориг. имя: "ntkrnlpa.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+69 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ntlanui2.dll
MD5=1EA3859B55DEA29B512441B82BD1D14B , SHA1=9D36E69E2D0F8146B895CC170D1A6B34A921BF82
Отчет Kaspersky Application Advisor
90112 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "ntlanui2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
MD5=D54306A21EAE28E609F9CEC08723E3A5 , SHA1=6A833AA6158F550F371255E81A0173F3674F7127
Отчет Kaspersky Application Advisor
137216 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ntshrui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\nusrmgr.cpl
MD5=A529CBCE6AB833BDD9F1158C3B63AA9E , SHA1=7277A56E1CDB95A3DF1A04A16E627F7984B0A231
Отчет Kaspersky Application Advisor
267264 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "NUSRMGR.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+57 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\occache.dll
MD5=468BC7054B8569955DE216DB4649999B , SHA1=251FFD37B9EA8D0677A06B8266D5C70FFEA692E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
213504 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.6001.22896 (longhorn_ie8_ldr.090702-0100)"
Ориг. имя: "OCCACHE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\odbccp32.cpl
MD5=5975D21CEDDEE48460614A8939BDCC84 , SHA1=C3D4159F4CCFDA75A33C80B0D795936C9324CD58
Отчет Kaspersky Application Advisor
45056 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Data Access Components"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corporation 1990-2000"
Версия: "3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "ODBCCPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
MD5=01175768F4EE69B02CF795F4D657B86E , SHA1=04BE7F49B4C00335BDDCD3EF4AE8FDEAF9A05E4B
Отчет Kaspersky Application Advisor
323584 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Data Access Components"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corporation 1990-2000"
Версия: "3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "ODBCINT"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+65 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
MD5=EEF586970438FADD747DA872E65EBD88 , SHA1=EEADD4B304F1BA994F09123E6B1694BB79D4670D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1312768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5685 (xpsp_sp3_qfe.080926-1302)"
Ориг. имя: "OLE32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\OneX.DLL
MD5=12592B8421A998013220427BEBB38295 , SHA1=0153702A9224F89A9845077FBE4909F74048399C
Отчет Kaspersky Application Advisor
256000 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "onex.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\osk.exe
MD5=EBB56FFF62DA0E6258BE5B4F716F8E0B , SHA1=DF12F22F8AD6B257D8C4363EA7BE0A0DC4FD4759
Отчет Kaspersky Application Advisor
230400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5620 (xpsp_sp3_qfe.080613-1307)"
Ориг. имя: "osk.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\pautoenr.dll
MD5=1CF9C6417C5E094F5A4B9DDC9FE8D2C2 , SHA1=DF12F018364B5F94597136926FD5B7BCC033B1FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
112128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "Auto Enrollment DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\perfmon.exe
MD5=ACAEA7EC33D2E30257D158DA0489325B , SHA1=1D05BFD54F9026B183F9A1E9C7D874C638786C71
Отчет Kaspersky Application Advisor
24064 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "PERFMON.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\photowiz.dll
MD5=7812A23A6428B324F57AE43EB817F242 , SHA1=87482AB20806A56FA24416984AB1322D3626D632
Отчет Kaspersky Application Advisor
398848 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "photowiz.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl
MD5=3B8AB876E243FC0EF3C0F8C30B3BA772 , SHA1=87A3A77584DA44C8C192B2B1702EBE8D893A7E46
Отчет Kaspersky Application Advisor
1584640 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "POWERCFG.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+70 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\printui.dll
MD5=160E60753A1F200170EC34815979D9C2 , SHA1=2756AA7B0882FB4BB3606EC927717669CC9DD961
Отчет Kaspersky Application Advisor
1134592 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "printui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\progman.exe
MD5=3F673BDA51017F23931ACA776D04FE7E , SHA1=83216011865299D9818C9BF58B2B3B45D04C920F
Отчет Kaspersky Application Advisor
519168 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "PROGMAN.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+69 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\psbase.dll
MD5=F5A6FCC048FB6DE0D46BC8BE45C098F6 , SHA1=53DB18FAD787097E87ABB358BB40207FBF263927
Отчет Kaspersky Application Advisor
122368 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5642 (xpsp_sp3_qfe.080716-1344)"
Ориг. имя: "psbase.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
MD5=E94BD1E85BB0DA8FBDF4808643C7420A , SHA1=5763462DA917D5B8231E861DD46348275237B7D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
1506816 Версия: "6.5.2600.5822" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+70 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\RASDLG.dll
MD5=385A9AAA95396622A35190FB4A38D258 , SHA1=861FED66F4ED963CEED5BB3B9B24CFA9837EEDE7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1821184 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "rasdlg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
MD5=B481C8E1CFE08DF6808AEC814228C3B4 , SHA1=D80EE8C0254CBB27293B6AB8F786C97F63BFEA0C
Отчет Kaspersky Application Advisor
104448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "remotepg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\sendmail.dll
MD5=E096F8A195B9503620EA6C7430421B2E , SHA1=EA700A2E86E22DA65562919A96E319DD5CFE9312
Отчет Kaspersky Application Advisor
54784 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "SENDMAIL.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.12.2012
+61 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
MD5=B511AE329D40AE1BED1E11A9EC75B4B0 , SHA1=7A949AA5B6663C5A63363DEF2907D854F66DCA4B
Отчет Kaspersky Application Advisor
4293120 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5603 (xpsp_sp3_qfe.080515-1406)"
Ориг. имя: "SETUPAPI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\sfc_os.dll
MD5=D7FCDF5C161447C1C51C0F2C044AFBAD , SHA1=4A19AAFE8BC21DD2D9873575EA4E16FB82E0E51D
Отчет Kaspersky Application Advisor
164864 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "sfc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.04.2010
+58 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
MD5=A1B08F81A5902DBE92AC48273DD7AB66 , SHA1=9EBB239BCE7706661143DA119A7763536684E82E
Отчет Kaspersky Application Advisor
3169280 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5848 (xpsp_sp3_qfe.090718-1313)"
Ориг. имя: "SHDOCVW.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
MD5=7081CA72EBE3E1CB10394DF3B4683356 , SHA1=2BF20789D3B5D22C14DFE1B17A8FCF9B378813D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
25125376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5686 (xpsp_sp3_qfe.080929-1340)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll
MD5=73EF4CCFDEEE78240B6016C487CA2B61 , SHA1=FAF4EB733570913227E4B04644405B30A82834F2
Отчет Kaspersky Application Advisor
3360768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "shimgvw.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
MD5=45A5D0E73E15807679F117CA3FEE8242 , SHA1=FC6989B6385C7B42616BE0E0FFADB18325D7DD12
Отчет Kaspersky Application Advisor
482816 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "SHLWAPI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\shscrap.dll
MD5=92CB1C0C1A8EA6F6FBF32E05564D02C5 , SHA1=32D3338F8EFFBAF96D96D208209FCB167EEFC9D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
49152 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "SHSCRAP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\sti.dll
MD5=6ED22A5455D7D457C54E2A393D8DA0C6 , SHA1=2C6E47698DB599B0BADDAA373D2B20E4F3907C3B
Отчет Kaspersky Application Advisor
92672 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "STI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
MD5=06ADC4AFF5F80DFFE8A0648011DF1004 , SHA1=3C163636B691A89546AB2E3111C00E9B92EB2F99
Отчет Kaspersky Application Advisor
144896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "stobject.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+35 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL
MD5=AC6B3E5669F6F82EF5E0F540489767E4 , SHA1=F474B6FD0EA799BC9800242AD9051739410C6350
Отчет Kaspersky Application Advisor
737792 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5699 (xpsp_sp3_qfe.081023-1324)"
Ориг. имя: "SXS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+72 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\syncui.dll
MD5=22D76211137653B379F223F222585F9F , SHA1=69F7F140CCFA0DE0A316D685433A1E841B21FD3E
Отчет Kaspersky Application Advisor
438272 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "SYNCUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\sysdm.cpl
MD5=47C012EBC59F88BC6D166E4379E123A5 , SHA1=792C196ACA2DE6E2CF5F85056E3C74E054041CDB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1020928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "sysdm.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+71 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
MD5=DD706FC3174038A1A42966813DC22D18 , SHA1=6B7FC72E42DA603AED5F9FB5F76B8D7322185D0D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1366016 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ThemeUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl
MD5=031E84DBBFA96DCD5886EFD63AD161D4 , SHA1=240B2F6376AC663AFC4303BF27785B9D3F342C8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
749568 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "timedate.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+68 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\unimdm.tsp
MD5=8E801BBE26A04028DE728810CA2F9386 , SHA1=5F6888D7E3DACBFF588A3F534749070062915736
Отчет Kaspersky Application Advisor
229888 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5815 (xpsp_sp3_qfe.090518-1520)"
Ориг. имя: "UNIMDM.TSP"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
MD5=DAB4D0C433CAD9381282B8AFD0E56BAB , SHA1=1A9DE414D197504D8E2DC0A7B9EF53F576F0D79C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1206272 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.6001.22896 (longhorn_ie8_ldr.090702-0100)"
Ориг. имя: "UrlMon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+76 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
MD5=E1BB481C56B616D751D3ED7A0857AC44 , SHA1=87031F0EA06EFA90D465020C2384AF13A76C2413
Отчет Kaspersky Application Advisor
752128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "userenv.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\wiashext.dll
MD5=C2FA19A77E3B176A4C02FB32246E2D89 , SHA1=EB8E3B0C3F7023FCF0ED75F8A87E173947FAA8B4
Отчет Kaspersky Application Advisor
2778112 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "wiashext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
MD5=DC191C3E1A8A489C550B08BB39BDF5E0 , SHA1=8E63F729DC886C1BD959DBB71CD8F32CCA5D9B86
Отчет Kaspersky Application Advisor
971264 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.6001.22896 (longhorn_ie8_ldr.090702-0100)"
Ориг. имя: "wininet.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+65 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll
MD5=6C4DF83E19FAD5F06E1B8868672923BA , SHA1=08F70CEF8FDA4545D3030A1CC4445039A9B53BEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
293376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5585 (xpsp_sp3_qfe.080422-1455)"
Ориг. имя: "winsrv.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
MD5=08F5D922F856235F7D71CB2A076B349C , SHA1=E41AD80305C8290AA578194789D2E746D1A499D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
187392 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.131.2600.5709 (xpsp_sp3_qfe.081113-1337)"
Ориг. имя: "WINTRUST.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\wscui.cpl
MD5=CA19013111CABD0C4F3385E81F667DC6 , SHA1=77186FDFD96CC014794465C8E7ACC59FE4AA2C43
Отчет Kaspersky Application Advisor
152064 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)"
Ориг. имя: "wscui.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+57 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.mui
MD5=1366F7B6F6E9C31DA42C22CA04D2CDD8 , SHA1=C66D4026714A43693B73E56651AB358C2C912003
Отчет Kaspersky Application Advisor
228376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.2.6001.788 (winmain_oob/wu_wsuswlc(wmbla).081016-1330)"
Ориг. имя: "wuaucpl.cpl.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification Intermediate PCA,Microsoft Windows Component Publisher)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\wzcdlg.dll
MD5=D4BD365453AD92A0494AD373BCA0B7CA , SHA1=A190E1353C3AE0AB089195A89E804D785CA7C02B
Отчет Kaspersky Application Advisor
494592 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5621 (xpsp_sp3_qfe.080616-1332)"
Ориг. имя: "wzcdlg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\xpsp1res.dll
MD5=8FB57CBC6E0A395D34D7EAE3300ED6ED , SHA1=56D2B0FBAC0FE62A5F9159CDF3B9DB611EF3058B
Отчет Kaspersky Application Advisor
303104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "xpsp1res.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\xpsp2res.dll
MD5=5AFAB83CAB687755616D281A8E97AE87 , SHA1=BB4356D7A4185C016D91B43DD365CEC5B0B977FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
5615616 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "xpsp2res.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\xpsp3res.dll
MD5=F73E72C264C5CD5184C70F1F04460501 , SHA1=EA70381DCA3EA0F2C1FAC4489A4C87222BD5F1E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
676352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (WinXP.080413-2113)"
Ориг. имя: "xpsp3res.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
MD5=DE95E97D28AD77A3508268A90470B46B , SHA1=DE7A6CAE8842B646D1AFD1DBDB5A34AA81676395
Отчет Kaspersky Application Advisor
2242048 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ZIPFLDR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4028_x-ww_e69378d1\MSVCP80.dll
MD5=C509770FB23668F3B6005A70B1A5E371 , SHA1=77324AB8BA3D0CEFFB479297790BE905C09C2E7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
554816 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2005"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.50727.4028"
Ориг. имя: "MSVCP80.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4028_x-ww_0cc904d4\MFC80ENU.DLL
MD5=F720F6E775219EF04020E1E4993EA7CB , SHA1=2ED5935D27EB2131B920B843F6598C880AA55B72
Отчет Kaspersky Application Advisor
57344 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2005"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.50727.4028"
Ориг. имя: "MFC80ENU.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4028_x-ww_b779ebd6\MFC80U.DLL
MD5=A4B00D924429B6603DB69AA1E5EA925B , SHA1=26FB63C5DB92BF1FCC1D818AB627A340BAC76E6F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1093120 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2005"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.50727.4028"
Ориг. имя: "MFC80U.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
MD5=25EEFA4877ECBF40F109A6B6584FFF20 , SHA1=3AAC4EFE9C30D71AB982BCA837542D278BC402F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1007616 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.0 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "comctl32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\documents and settings\administrator\local settings\application data\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=0654E4C1F597FC07D6FC7443D4F94840 , SHA1=2A4BC5B593A40555DD37A1043BF66A0C881ECB6E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1248208 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "24.0.1312.57"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\24.0.1312.57\chrome.dll
MD5=6B97B815716415E0B5DD1A1D4C8B8521 , SHA1=91C663182E3A43C86CFF83AC3CDEC7566585FADF
Отчет Kaspersky Application Advisor
42905552 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "24.0.1312.57"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\24.0.1312.57\ffmpegsumo.dll
MD5=A5B66F56D5994FCA083DE44DFDA3C038 , SHA1=7551CEDCA48E67F37FE935726F574A690E618447
Отчет Kaspersky Application Advisor
1552848 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\24.0.1312.57\icudt.dll
MD5=56C546924ACCEF03EAF101FA2B0B4061 , SHA1=00FCB52B023091B92219BCCDC579618BFC198AA2
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\24.0.1312.57\libegl.dll
MD5=B12F5EED5B2C59DF9FC1466F458F939C , SHA1=6A142287748C1196F4929BA9952DE3929D925C0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1560"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\24.0.1312.57\libglesv2.dll
MD5=7EBB572149DE6FF2AE529DE1D4044884 , SHA1=ED562C58335AC6E7B97EE9BBD479911F5DC493C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
597968 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1560"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\24.0.1312.57\pdf.dll
MD5=94097D7604CCC99982D13D945D875F94 , SHA1=F80193A24F9DCD822D9166A813AD3154F87C0F1A
Отчет Kaspersky Application Advisor
4012496 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\24.0.1312.57\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=10921A9733A6DEE90F98B059E278FBFE , SHA1=C11C0E698A4F6B8CCBBFF43F101D4897C56226F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
460240 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.5.31.138\pepflashplayer.dll
MD5=4335D8DA53A3717E1C400AE1835ADAC7 , SHA1=2C359285839901FDFA11B52D0579E9C001085F08
Отчет Kaspersky Application Advisor
12459888 Версия: "11.5.31.138" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Outlook Express\wabfind.dll
MD5=F6F63A40300FD3FC533827447D3433E9 , SHA1=DCC45D62E4C22D2B9917CBBC47A8B388C7B298DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
32768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "WABFIND.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+70 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Speech\sapi.cpl
MD5=351A78CD12E14E8F443A3487E9988742 , SHA1=18D3A6A0790BA88B167C81163AA49F0FCDA2911B
Отчет Kaspersky Application Advisor
413696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows(TM) Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.4111.00 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "SAPI5"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll
MD5=ACB25F707D696B3267EFA94B4AC09209 , SHA1=18FF9FEFD9CB2E9657029C27A1A41A43B9F62517
Отчет Kaspersky Application Advisor
507904 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Data Access Components"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "oledb32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+72 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: