Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: FA3F1876204E8FF2AC7ECF21BA308562
Размер карантина: 53431931 байт
Карантин принят на анализ: 18.02.2013 7:50:03
Последнее обновление результатов анализа: 10.09.2018 0:00:08
Общее количество файлов: 17
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133436
Оценка ПК по анализу карантина: +78

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\THEMAT~1.SCR
MD5=0697FED1E358D6FD1C97E9D9DB40EBDB , SHA1=F3C7BB494552CBA36AA0652F0B5FBC448C567901
Отчет Kaspersky Application Advisor
551424 Версия: "1.14.0.1" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\cb562e2e4f74ae607f1186f6ec50cec7\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=8B1590C627138166C015A5680ABF6BB2 , SHA1=79537786D2881BF98A583DDEFDC7EFB137D1830A
Отчет Kaspersky Application Advisor
12436480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\user.freeuser\appdata\local\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=F2D4B25C68280AD216B0AD7170514FD9 , SHA1=3ED9F27412C1EE21F4B3EF9201AF0071A99204AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1315792 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.3"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user.freeuser\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.3\chrome.dll
MD5=736981C58D851C53F7460E048EA70D8F , SHA1=D944A81DB7D129C8DE5649F9581776A97A9E1A35
Отчет Kaspersky Application Advisor
44476368 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.3"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user.freeuser\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.3\D3DCompiler_46.dll
MD5=5BF8E37FA1E25227480F9CD2ACA21FB6 , SHA1=5D3B602B0D4772D2B82923937A67A721B6006EE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
3231688 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DirectX for Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.30.9200.16384"
Ориг. имя: "d3dcompiler_46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user.freeuser\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.3\ffmpegsumo.dll
MD5=ADD82EC6F451A739E22B1811A66418DF , SHA1=FB9257966E81DFBA6658EE31CE3F3649157F50C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1606096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user.freeuser\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.3\icudt.dll
MD5=841A81ACECDA34CAA9C6A971C846C3C6 , SHA1=9339C9B44DD0EA8BC197D15B689A5EDCEAE9528D
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user.freeuser\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.3\libegl.dll
MD5=3D82B1C42C459637B98B7A49619AB836 , SHA1=E2580048D3E8B68BFF65595B4465B8919FE5681D
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user.freeuser\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.3\libglesv2.dll
MD5=7426F113B6A5824DFAED5E718FEBA00C , SHA1=38FD9EC736E8AC95D5813E105E27EBE8C4A2114B
Отчет Kaspersky Application Advisor
598480 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user.freeuser\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.3\pdf.dll
MD5=01D9BEE693CE42D33945F353C863322D , SHA1=7C15588770F056578145F87EFF19E6267336217C
Отчет Kaspersky Application Advisor
4050896 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\user.freeuser\AppData\Local\Google\Chrome\Application\26.0.1410.3\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=0FEB4F0C773E25E4BF7935179D78F960 , SHA1=FCAB9D99B026239DC9DBF32006BFE28C1E62F273
Отчет Kaspersky Application Advisor
390096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\dicter\dicter.exe
MD5=876F183DFACECA8E443E9E304A555803 , SHA1=09B2959BEB640E77D92B098501A7A1721846FC68
Отчет Kaspersky Application Advisor
3083264 Компания: "Zeyfman Genady"
Продукт: "Dicter Translator"
Описание: "iTVA LLC, Zeyfman Genady"
Версия: "3.35.0.0"
Ориг. имя: "Dicter.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager\spPCAct.dll
MD5=5CFE54075E26992F77712E63B2C54DDD , SHA1=75A12314EEA210A655250548C6DC0E44449EF554
Отчет Kaspersky Application Advisor
566960 Компания: "Kaspersky Lab"
Продукт: "Kaspersky Password Manager"
Описание: "© 1997-2011 Kaspersky Lab ZAO"
Версия: "5.0.0.164"
Ориг. имя: "spPCAct.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Kaspersky Lab
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Продукты ЛК, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE
MD5=8D40FA84FB925E1324D4DE4F619CDEE6 , SHA1=F2B46B0B7A46699D8944DD8531697AE437B03EA3
Отчет Kaspersky Application Advisor
13007440 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Outlook"
Описание: "© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.6668.5000"
Ориг. имя: "Outlook.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OLMAPI32.DLL
MD5=B6FCAB5092BE93BA44DADDF8C42E1295 , SHA1=B84021361D71223A55435DC0D1B95FEAC29EDA56
Отчет Kaspersky Application Advisor
3019888 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "MAPI32"
Описание: "© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.6670.5002"
Ориг. имя: "MAPI32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help 8\msenv.dll
MD5=E6897DDAB522776F32CEDC71CA18256B , SHA1=7E534358FCFCE1DF769A60CEB833A082670AE573
Отчет Kaspersky Application Advisor
9102848 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2005"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)"
Ориг. имя: "msenv.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Document Explorer 2005, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\COMMON~1\NPOCOM~1\IS-BUI~1\SBSHEL~1.DLL
MD5=5311570BDDAF20C499D53BD35129D7D9 , SHA1=D7ACE0925B275BD0259E86638ED1464A508FC817
Отчет Kaspersky Application Advisor
1645056 Компания: "NPO "Computer""
Продукт: "IS-Builder"
Версия: "7.9.2.2403"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.02.2013
+78 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: