Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: F8F2E6F29A50DD9BE50619E0778BA1B8
Размер карантина: 19420315 байт
Карантин принят на анализ: 20.01.2013 12:50:08
Последнее обновление результатов анализа: 12.02.2017 9:24:12
Общее количество файлов: 88
Обсуждение на форуме VirusInfo: 130648
Оценка ПК по анализу карантина: -89

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\System32\djvppm.dll
MD5=0501C3FBB6E8131384E6FA442AA6A8C5 , SHA1=EFF2C0B3F82DDB9AE9EE3FB9248955C6EB6B49D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
37888 Продукт: "DjVu Printer Pilot"
Версия: "1.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\nitrolocalmon2.dll
MD5=DBAF6788D0F45841DA1D99CBDD47C6E9 , SHA1=7D22DC4762BD5512FA41B971E628E7DFD2900080
Отчет Kaspersky Application Advisor
27144 Компания: "Nitro PDF Software"
Продукт: "Nitro Pro"
Описание: "Copyright (C) 2000-2011 Nitro PDF Software"
Версия: "7.0.0.1"
Ориг. имя: "nitrolocalmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Nitro PDF Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\nvcpl.cpl
MD5=7C189C2FE44833EC747CBCF53F854CEB , SHA1=6BBAF9C8FC56AE71885EEBAC8C6F11E2853970A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
420384 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Control Panel Applet"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.5.408.02"
Ориг. имя: "nvCpl.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\nvshext.dll
MD5=ADE14CB8337CAC7F88CC6700C332FFA4 , SHA1=161F54D526A4C6D3F97CD8E122BAF799A53FC9E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
143360 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Shell Extensions"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "186.84"
Ориг. имя: "nvshext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\NVSVCR.DLL
MD5=9960DABEF99B05527CC104E7CBD42FAC , SHA1=FCE18E8CC4C7F1B2B002EF2B93B014DD8105464D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1097728 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service Localized Resources, Version 186.84"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.15.11.8684"
Ориг. имя: "NVSVCR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\avgntflt.sys
MD5=2ABBDB8ED97FAA4739ED885AB6F95494 , SHA1=EDC0D9D3E7B997F8B717EAF95C8879BA51D8B504
Отчет Kaspersky Application Advisor
83944 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Professional Security"
Описание: "Copyright © 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "13.05.01.09"
Ориг. имя: "avgntflt.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\avipbb.sys
MD5=F251FCD3C9D11D34C85A4FE787DECB29 , SHA1=A1B78281CABF28724EA0C727D7FB5336DCA48C2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
134336 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Professional Security"
Описание: "Copyright © 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "13.05.01.04"
Ориг. имя: "avipbb.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\avkmgr.sys
MD5=3190016C9BE617ECA19E0C0603ABDE33 , SHA1=ED19A61D6C0A3CE7408D208C6349A5DC8AF41035
Отчет Kaspersky Application Advisor
36552 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Professional Security"
Описание: "Copyright © 2000 - 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "13.05.01.04"
Ориг. имя: "avkmgr.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv86.sys
MD5=F13D35E42735E19DBEA8AAA0293A5C55 , SHA1=0929E6EB4984BC762A2E2B507AEB4DC24EAE4BD4
Отчет Kaspersky Application Advisor
28160 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD86)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.2.0.4 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: not-a-virus:RiskTool.Win32.HackKMS.g
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
-89 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SMDiagnostics\eb33bf977e97e97b12e82c18e36fbaee\SMDiagnostics.ni.dll
MD5=A2BD298E0D4EAB4618DDA2C4C237261C , SHA1=AF18050FFC0C1EFC7C15A0312492D4D37A7FD832
Отчет Kaspersky Application Advisor
256000 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.4506.5452 (Win7SP1GDR.030729-5400)"
Ориг. имя: "SMDiagnostics.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IdentityMode#\ba5b576bb86b2ea9f2d8840fc26631e3\System.IdentityModel.Selectors.ni.dll
MD5=B50FD117FD41DDD3C29DDD3FB4C37F84 , SHA1=F115A0DED9A67C5A43823B14A02C47B0660D7B08
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.4506.5420"
Ориг. имя: "System.IdentityModel.Selectors.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.IdentityModel\219c68f83fa608b496b163fd6782e696\System.IdentityModel.ni.dll
MD5=1B6A47288EA57C7CF96B013324C67FEB , SHA1=78841FF610BFEB25172DF42FD006EB56C91414A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1084928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.4506.5452 (Win7SP1GDR.030729-5400)"
Ориг. имя: "System.IdentityModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Seri#\2ad51da1b752b19c992fcefd56eb7c01\System.Runtime.Serialization.ni.dll
MD5=84C62605B877A378FE6F76E380D97E7B , SHA1=9100D00234BCBB77C4197179A1F72E20FAE20BF6
Отчет Kaspersky Application Advisor
2347008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.4506.5452 (Win7SP1GDR.030729-5400)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Serialization.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel#\1e04a5319c58010e945220af2751d34e\System.ServiceModel.Web.ni.dll
MD5=C011C1EE7BD7FCCEF320F298DC9FAD45 , SHA1=9624DEA04B5E055623EFD799C1665F41534864FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
1707008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.594.5420"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel\3e79256ce40faa9682f9e3511ca115ea\System.ServiceModel.ni.dll
MD5=ECF18C562BD3604293944120CA1DC208 , SHA1=617895E451055E798210305895F9F5B9A46114C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
17478656 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.4506.5452 (Win7SP1GDR.030729-5400)"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web.Services\aa0c82eddc6cc12961a92835f777dcc0\System.Web.Services.ni.dll
MD5=37DDE9E71EA2ECB0C6A2D1100A9875AD , SHA1=AB468A49BDF1AFF460035E3A2B2DE55FBD51F075
Отчет Kaspersky Application Advisor
1840640 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Web.Services.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.WorkflowServ#\07ea9ea39e1fddc8e4fe8850c849309e\System.WorkflowServices.ni.dll
MD5=74043EC6E0152D5AFA0F20056E9A3E44 , SHA1=06F17531DFE1CF98069E51CA458A91445A422724
Отчет Kaspersky Application Advisor
1358336 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.594.5420"
Ориг. имя: "System.WorkflowServices.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationClients#\6e927c149b56ac3835cc2a00a4d2fd47\UIAutomationClientsideProviders.ni.dll
MD5=F55DC5E3855CD6958032A94DEE6B3CF0 , SHA1=8B0F32C75C558DB752A430FCBE53A786D048E1A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1047552 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "UIAutomationClientsideProviders.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationClient\6494a250aa3feab7c11b47b45c66dae9\UIAutomationClient.ni.dll
MD5=DFF0DDEF46B1F79DCB11D85C5A224F12 , SHA1=49BAC9BABBAA49FA2F3BC29C6CB70C4A121966E1
Отчет Kaspersky Application Advisor
452096 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "UIAutomationClient.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\guru\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\guru\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aeexp.dll
MD5=930C48CA06C8167EB343F557090F8EAA , SHA1=0665B7035DD4D3F131D4611DF53632B1BD700388
Отчет Kaspersky Application Advisor
188789 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVEXP"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.3.0.10"
Ориг. имя: "aeexp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aescript.dll
MD5=49A0DA27DEC708C13EF96CA366726499 , SHA1=F24220D6B9EE34676C8A84D3DD6DB9696A3AEB60
Отчет Kaspersky Application Advisor
467323 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVSCRIPT"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.1.4.82"
Ориг. имя: "aescript.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avbb.dll
MD5=10E95913A4DB47C73F093706C7A18813 , SHA1=92453307B56B9FA13AB8EEC0E617A9E6A89D2586
Отчет Kaspersky Application Advisor
528160 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avesvc.dll
MD5=67291A1464DCA120033821D8A80BF0C9 , SHA1=9D2E9D0EBA9FF1539B174C4B24FE5815F4FC5136
Отчет Kaspersky Application Advisor
138528 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avesvcr.dll
MD5=5C1E9D730B940B6BE50A7AADEDD408E7 , SHA1=0DEC9E7015D0C644A1D5581C0F5A91B2992C071A
Отчет Kaspersky Application Advisor
16160 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.360"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avevtlog.dll
MD5=EB05005C9C38B8B39028FA35753450A4 , SHA1=AA4780B8ED27B0A8132569D0FD0C3D7B7692F23C
Отчет Kaspersky Application Advisor
167712 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avevtrc.dll
MD5=6B75207FA941C1F98CA1BD432A73AB34 , SHA1=AD77C298DC54A9553081DC32D8573CB11DADF01D
Отчет Kaspersky Application Advisor
17184 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "12.0.0.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVGIO.DLL
MD5=AA30030612E573875B7B02D4B5C07CA9 , SHA1=1BC92770AB6A2DADE84015B03A479173B7EB2A70
Отчет Kaspersky Application Advisor
80672 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.19.360"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avgnt.exe
MD5=D7796D1C7419AD55CBCCEEF37A39CFC7 , SHA1=0CF76FDFDD47955B94D7C180C1C8D3075A187678
Отчет Kaspersky Application Advisor
384800 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avguard.exe
MD5=9D7709C8EF2977A3D4E919FE585356BC , SHA1=D796B6B3A61948E03B7E3C8DD6253A323518CF0D
Отчет Kaspersky Application Advisor
109344 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avipc.dll
MD5=9696D7F35EA6284EDB42A998D5B38E27 , SHA1=F874CE751D8DF391FCA86A4C6EB713E036544AF1
Отчет Kaspersky Application Advisor
62240 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.6.163"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avmailc.exe
MD5=869FAC648CEE62E54F3ECEF100BDF2F6 , SHA1=B5EA5D0075C62B456B76CA27724E2C7E47157ABF
Отчет Kaspersky Application Advisor
400160 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.1.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avpref.dll
MD5=94C16006360A6D5DCFA5D2458E599AEC , SHA1=47A7E682228D1E3B1DD6AF165760FCE68FFA0162
Отчет Kaspersky Application Advisor
50976 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.360"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avreg.dll
MD5=A112FA4ED0C17B2978B8DB247CEEDC07 , SHA1=9EC97AFC59D9877AFAAAA29833257DA4C72548E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
248096 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Описание: "Copyright © 2000 - 2012 Avira Operations GmbH. All rights reserved."
Версия: "13.6.0.406"
Ориг. имя: "AVReg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avsda.dll
MD5=16D498636E30DF2B308E4FB3F0382C89 , SHA1=C70AC217DA2F8EE265AB80E02BD2CDF9289C6D45
Отчет Kaspersky Application Advisor
260384 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.2.360"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avshadow.exe
MD5=640EA874B890D49638C068E9E9827D9B , SHA1=A25B18A4736209859B5035527E4B0A2E75C79902
Отчет Kaspersky Application Advisor
79136 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.312"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avwebgrc.dll
MD5=3F42FA90CC7DB052AC4ECF97C3C46AF5 , SHA1=DAA2AD2209272EC6F3F7D75B15ADDC82CAF0F9E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
23840 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.163"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\avwebgrd.exe
MD5=98AF7675BAA713680C772BB7FE3F3974 , SHA1=9119E9EDEB16E0BE445BCD0F4CD22E2CE4AB646F
Отчет Kaspersky Application Advisor
565024 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.7.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccgen.dll
MD5=EA676C4F8D0BD643F0B45A824FBA3F54 , SHA1=257C66AB26F90638303E069DBA250684BECC7795
Отчет Kaspersky Application Advisor
834848 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.418"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccgenrc.dll
MD5=A2A948F2587D1D478E5EFB8E0A3152B3 , SHA1=79CF699D8FA0F830FDBF4197CEA90C71D304F26E
Отчет Kaspersky Application Advisor
49440 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.418"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccgrdrc.dll
MD5=B29368CD835908331103F1A1169F54A5 , SHA1=671003BDCE7B7B82EDACE608AB4EA55139A57460
Отчет Kaspersky Application Advisor
28960 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.213"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccgrdw.dll
MD5=DD2B9852E6E93E2EF64A4B7C48D33D86 , SHA1=DC178749B5B3D952B92D4262A94D3F067026B5ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
231712 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccguard.dll
MD5=8D89EAFE5E712D8BD29B9D774CEFC6C0 , SHA1=79EFCBEF77BBF8B0B85773327D4420C4B3E125D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
401184 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\cclic.dll
MD5=A2DAA3EF7EED2D84A5A6C1CF1EC55E7D , SHA1=B7AA609FDB80E5731EC85E76FCE867BF07CE2BF4
Отчет Kaspersky Application Advisor
121632 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\cclicrc.dll
MD5=E1EFE2422B1DD2DA8CDB2B7F209D6C47 , SHA1=DCFBAACB59912D040F47E617B5CE8D4344CB5AD2
Отчет Kaspersky Application Advisor
10528 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.163"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccmainrc.dll
MD5=B2AB3D3AFCAF47BC05CBB3342B0ADFF3 , SHA1=A97C4050FFDDF8B240BDB0B634EF98F3B1D4CEBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
15136 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.163"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccmgrdrc.dll
MD5=C8E9A6F7B3D4036CB82264C47ECA4C1C , SHA1=2AF69AFA9AD97CAFF216E72B61F278B9147FC421
Отчет Kaspersky Application Advisor
33056 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.166"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccmguard.dll
MD5=E8E3A2744E3802907D078F1DFF50C053 , SHA1=D0C0254BF0A52310A2A4CCAF6AF8084DAF252A9B
Отчет Kaspersky Application Advisor
452896 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccmsg.dll
MD5=E8C5FBA070E33E8DD74CCE5785A583A9 , SHA1=5B1711E26F3C476A2F5861BC9329C667CC014229
Отчет Kaspersky Application Advisor
232736 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccmsgrc.dll
MD5=7469EB4ED11FFA0AC7447D617FB1C0A6 , SHA1=80941DC160D1D8BBD0E3855D65B669B9D9953932
Отчет Kaspersky Application Advisor
10016 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.166"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccupdate.dll
MD5=4C761B56598F34F5E5FC80C127C12687 , SHA1=530B24279750AF6E980F69A52703A0D142AB1370
Отчет Kaspersky Application Advisor
274720 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.418"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccupdrc.dll
MD5=47FAC4710F4663798058F8B35FBD855A , SHA1=8B1D49E70C6BC7CE36B5DFF26C4D1C63ECD3F86C
Отчет Kaspersky Application Advisor
28960 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.418"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\ccupdw.dll
MD5=7A208F1364AB02C3DA05CDEE22A1CE48 , SHA1=F6C5ACE7DD31336899084A82B0D33488317D92A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
214816 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccwgrd.dll
MD5=23F5475030D3E8081081E8651A7916D9 , SHA1=7447C4D0FF1301322C72FE4FE826AA9E498A3F6B
Отчет Kaspersky Application Advisor
466208 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccwgrdrc.dll
MD5=1ED21FB1A00DC846BD0B4121CEE0FCB8 , SHA1=CB390CE00D375CF28C813EF46D1CD272F323F96E
Отчет Kaspersky Application Advisor
27936 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.166"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\ccwgrdw.dll
MD5=ED92F69592EB94FBD9D3CC4214DC0879 , SHA1=22978602324F9F0584292ADB0F286CA7A4CF3AEF
Отчет Kaspersky Application Advisor
129312 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\ccwkrlib.dll
MD5=8A13DA89666548052989E3E95CF369B7 , SHA1=6E598C074E2C6B5F458EE3DF1122AEAE8FBBF265
Отчет Kaspersky Application Advisor
667936 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\cfglib.dll
MD5=9E1304BEEE18931B69EE6653ADB32914 , SHA1=DF0B656BD9907443C92FC0506FDC71EEF9F62029
Отчет Kaspersky Application Advisor
57632 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpavgio.dll
MD5=53E409B92C3071208764B07CCD2AD6C8 , SHA1=86A46AA6D98940629495C431DCDD1D80776ACCA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
334624 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgavid.dll
MD5=020573986DACFEE1B47A7FA7EDBF38FE , SHA1=571E7C31242A87908494ECA64DBB3DAE7AA96A15
Отчет Kaspersky Application Advisor
108832 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgen.dll
MD5=0DA1E2690D5B41678F22CBB8D987AB1D , SHA1=77FE37BDB922D663977DB8B3F6E590B9E6AFA570
Отчет Kaspersky Application Advisor
194336 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgenrep.dll
MD5=EBE43AA18248D4F274390013E91A3B9F , SHA1=D6DC0DFCF6F6E2F50EB64521D40AA35A73A9403B
Отчет Kaspersky Application Advisor
61216 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgrd.dll
MD5=2C30C5E420249433A0C67FE08237CB6D , SHA1=CED2654E4CF7CF713DCEE87EB6504B357D386391
Отчет Kaspersky Application Advisor
43296 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpgui.dll
MD5=D103AD5CE89480D87E25AAEE5483188E , SHA1=6309521A272555EF244A5A35B17455F00A47C00C
Отчет Kaspersky Application Advisor
60192 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpipc.dll
MD5=B43A3A60FC4221EAC35E66B2DEFD5F27 , SHA1=06530E3D3C96246D060DA60E1603D2C64E6D5719
Отчет Kaspersky Application Advisor
219936 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gplegacy.dll
MD5=7447C7DA96ACCF2A19529132132A791C , SHA1=7A6BDE296DA5158541203651A5F0DB5D223EE104
Отчет Kaspersky Application Advisor
47904 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\gpschd.dll
MD5=C0387B58BED955E1A5844A6F90C4D49C , SHA1=C2A7037E31C512C27DC0CD4CFC3EB77CC94E07DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
130336 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\grdcore.dll
MD5=EEE153D7477DDBAFD5D92275FDF56603 , SHA1=143601B5182A3822E35EF41E5A84AFD60FCD4917
Отчет Kaspersky Application Advisor
381216 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\guardmsg.dll
MD5=7A51CF373DC8EE7055B38179973EB667 , SHA1=B5798125507FD10FE04189A6A9D33CC8FFD06D7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
41248 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.360"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\mgrs.dll
MD5=BF5C78E3D7FA97EACF23F48A95CEC862 , SHA1=B7852B67E7032F7C2F197986F40D68B8F19303E7
Отчет Kaspersky Application Advisor
107296 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.364"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\msgclient.dll
MD5=9F2880AE6511DE9819C5BA4B2253A47F , SHA1=6F589F3A5140B3BC9A61658C52270493CD32EBCC
Отчет Kaspersky Application Advisor
215840 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.1.402"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\onlcfg.dll
MD5=B3E40185DB7A62321F7D78F47DFF831E , SHA1=82437FF4E232AD7F4BD5D8BB56325CC1FB14ED25
Отчет Kaspersky Application Advisor
27936 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.1.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\rcimage.dll
MD5=25180AE34793AE295CBEB1F925C18C5C , SHA1=216FE6EF85F76BBF75AB58A4F400FF17EF9A7176
Отчет Kaspersky Application Advisor
4827936 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.360"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\sched.exe
MD5=BF9D44DCD996220D32CBB4AF6454E178 , SHA1=82FCE6EF2FF11675A9FF7F92AC8FD80C1533E46A
Отчет Kaspersky Application Advisor
85280 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\schedr.dll
MD5=E6D029748ED912A044F3ECB11B9A32CF , SHA1=824235819E67029BF8EA2D2351DC9A9DDA2EF9E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
16160 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.360"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\shlext.dll
MD5=F89EF9DBAAD987C119C7E58D4FB270C5 , SHA1=8257323591D775A4C621A7C065FF3F3FC1FCB8B4
Отчет Kaspersky Application Advisor
156448 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sqlite3.dll
MD5=F6AC3829D19824203800C507C23D35F5 , SHA1=8D4BE25E5CDF6DE8BA0B86337D06B2B0BF8CD05C
Отчет Kaspersky Application Advisor
397088 Продукт: "SQLite Database"
Версия: "3.7.0.1"
Ориг. имя: "sqlite3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avira\antivir desktop\webcat.dll
MD5=07567BCDAF8A00C723A89E7D517CB09A , SHA1=115D9F08F0795353136C88AC67B331CFACD16BF6
Отчет Kaspersky Application Advisor
137504 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.6.0.400"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\webcatrc.dll
MD5=5BE47CCF5514135DB512EA796E3BD116 , SHA1=F8C4AF1FEA3F2754B93471009DDF4F530555D7C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
12064 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Antivirus Premium"
Описание: "© 2000 - 2013 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "13.4.0.163"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avira Operations GmbH & Co. KG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\BatteryBar\BatteryBar.dll
MD5=A5CA2D9844B9991620A20AB0AA9E1E99 , SHA1=AF31E528133D2EDF9788538121BAE41E661F270A
Отчет Kaspersky Application Advisor
33280 Компания: "Osiris Development"
Продукт: "BatteryBar"
Описание: "Copyright © 2009 Osiris Development"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "BatteryBar.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\BatteryBar\BatteryBar.Utilities.dll
MD5=7A696BFEF4A8E7230C4AB49B60F6E7C5 , SHA1=33FED6DA22460C54E657B0CBCB5F3BE4E9BC139E
Отчет Kaspersky Application Advisor
631808 Компания: "Osiris Development"
Продукт: "BatteryBar"
Описание: "Copyright © 2009 Osiris Development"
Версия: "3.5.5.2507"
Ориг. имя: "BatteryBar.Utilities.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\BatteryBar\ShowBatteryBar.exe
MD5=A8D6F4F2AF68837CA77C51C0F0BACB34 , SHA1=BC164E3826CDF1C43E73AC1B3D874E7B52D591D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
90624 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
d:\program files\firefoxportable\firefoxportable.exe
MD5=DC0A579F7C23B62B8E1E6E6E25A8B760 , SHA1=EB8C66BA75F1775A7170BF8873A3C0C2E79322AD
Отчет Kaspersky Application Advisor
162952 Компания: "PortableApps.com"
Продукт: "Mozilla Firefox, Portable Edition"
Описание: "John T. Haller"
Версия: "1.7.4.0"
Ориг. имя: "FirefoxPortable.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Rare Ideas, LLC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll
MD5=07CEF34EFF8CFF74ACCE8935357D6926 , SHA1=D083130623A332E688CF3FEA8C05C1D0EDB4A673
Отчет Kaspersky Application Advisor
365056 Компания: "FreeDownloadManager.ORG"
Продукт: "Free Download Manager"
Описание: "Copyright (C) FreeDownloadManager.ORG, 2003-2012"
Версия: "981.0.0.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Менеджер загрузки )
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\nitro\pro 8\nitropdfdriverservice8.exe
MD5=8D2EBE766B8FE4CC1DAB27DAA072027A , SHA1=EB43A2BC28971D8E285AD5268405F73A626C11D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
196616 Компания: "Nitro PDF Software"
Продукт: "Nitro Pro"
Описание: "Copyright (C) 2000-2011 Nitro PDF Software"
Версия: "7.0.0.1"
Ориг. имя: "Nitro PDF Spool Service"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Nitro PDF Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Protector Suite\PbDnSup.dll
MD5=8BB1F22D35DA002A473315622F3FB878 , SHA1=5BC460991D2FC9D9C0FEB53CEEB8584234E39D98
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "UPEK Inc."
Продукт: "Protector Suite 2009.2"
Описание: "Copyright (C) 2001-2009 UPEK Inc."
Версия: "5.9.2.5578"
Ориг. имя: "PbDnSup.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=445B66B26F1C80B1BBB1849A58FBD9FE , SHA1=37077B02DBB3B7FE6285CFDF2BEB5DDD726B6610
Отчет Kaspersky Application Advisor
2758 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.09.2009
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: