Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: F43CE0FA4A0470ADB8C9876B791BB0AE
Размер карантина: 33150204 байт
Карантин принят на анализ: 30.01.2013 11:20:06
Последнее обновление результатов анализа: 18.02.2021 23:30:23
Общее количество файлов: 53
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131578
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\windows\explorer.exe
MD5=6AE152B291189EEA855C0A9B0E7AA319 , SHA1=93072DCCAE5868639A1B8AB269F63558B96B12D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
2839040 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "EXPLORER.EXE.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+70 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Actioncenter.dll
MD5=9FE4849FEFBB78847B1924FD6E4ECF59 , SHA1=8B2EBCDD9BDE411574DBC5D244237F3FDD50EC25
Отчет Kaspersky Application Advisor
742912 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ACTIONCENTER.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\authui.dll
MD5=68AF86B008D7BFF959A49B70E105A696 , SHA1=D5A82028CA44E17AE7F861BDA46B055A8674892D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1791488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "AUTHUI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\BatMeter.dll
MD5=3906D4A5B6E897E2AF96D8E4C59A37B2 , SHA1=1F022BDB8ADDD79523351AE9A16F78D91ABAB4AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
740864 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "BATMETER.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\explorerframe.dll
MD5=446A90BF99981504865758132BB6435C , SHA1=5D7F1E7D82EEB3346A337239CCF63FB692828105
Отчет Kaspersky Application Advisor
1493504 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.) Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "ExplorerFrame.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\nvshext.dll
MD5=37F1EC7086B43E2EB1EDD780EBD77D2B , SHA1=FECD215C29227A9ADB56ACE5DA4B20286B8F4515
Отчет Kaspersky Application Advisor
62904 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Shell Extensions"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "310.90"
Ориг. имя: "nvshext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\NVSVC.DLL
MD5=7B4CC023D64C2CC7942A26860A6791FC , SHA1=1F99E88D2BE315EDE0B963C51BF2DDC16AB13C55
Отчет Kaspersky Application Advisor
3001272 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 310.90"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.1090"
Ориг. имя: "NVSVC.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\NVSVCR.DLL
MD5=B29ED37ADC88D961211D88F6B4B6BCD2 , SHA1=AFCF6FF49E9040A51DFF4547D2BD3621AAE4DAC8
Отчет Kaspersky Application Advisor
2557880 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 310.90"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.1090"
Ориг. имя: "NVSVC.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\nvvsvc.exe
MD5=B785320CBCF5021DE9945C803696C511 , SHA1=3CFD3A8C7C7296D90F08A798F68625F9B4FE9B8D
Отчет Kaspersky Application Advisor
639928 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 310.90"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.1090"
Ориг. имя: "nvsvc32.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\pnidui.dll
MD5=57193952D3CF911CF9AFA3986FE90656 , SHA1=A8521EE4F4914484673B1255E6133A3B401D7E2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
987648 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "PNIDUI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+66 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SndVolSSO.DLL
MD5=4A07103F3566655F3D0590DF8BF0F47C , SHA1=96B72A9E4BF19D40C0685EF8D0E19DFA59EE92BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
219136 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "SndVolSSO.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\stobject.dll
MD5=3B2A3ADE55086F93AE0AAD66C9B96DB9 , SHA1=2F4F7AC6B3CD2ADB1C5DA920E234B6A1034C04FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
209920 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "stobject.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\uxtheme.dll
MD5=009A3AE1B93CD4E8B671AC4A5B595674 , SHA1=E0A0E0790F439A5EF00F8503B2BA71079E99CCB0
Отчет Kaspersky Application Advisor
249856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "UxTheme.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\VBoxMRXNP.dll
MD5=A4A96B097E8C8610382084B96BC559BC , SHA1=D24DBD84FE72FFCCC45E44C3FD0740F21E0CDC1E
Отчет Kaspersky Application Advisor
754008 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Oracle VM VirtualBox Guest Additions"
Описание: "Copyright (C) 2009-2012 Oracle Corporation"
Версия: "4.1.22.80657"
Ориг. имя: "VBoxMRXNP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Oracle Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\VBoxOGL.dll
MD5=D6AC4E733EA1CA64ACCCF5E33D5C9049 , SHA1=1140CFAB19990351236E9BB96EDA7B8A20B09254
Отчет Kaspersky Application Advisor
1007960 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Oracle VM VirtualBox Guest Additions"
Описание: "Copyright (C) 2009-2012 Oracle Corporation"
Версия: "4.1.22.80657"
Ориг. имя: "VBoxCROGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Oracle Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\wmploc.dll
MD5=8A37CCDE1E02613A42EBAD549189763C , SHA1=0C04EBC86F748BF3CD81007FAFDCD4FCFCBDB63B
Отчет Kaspersky Application Advisor
14043136 Компания: "Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.)"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "wmploc.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+82 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv86.sys
MD5=8CDC74841CDE729B7EDB7B94EC6F9373 , SHA1=7BA8C05FA3A7AE315E32695DEA2FC37449C84AE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
28160 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD86)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.2.0.4 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: not-a-virus:RiskTool.Win32.HackKMS.g
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxMouse.sys
MD5=5BC6B456E288926C4804A8C76231C9F6 , SHA1=036BAE2DDB8181D9DBFA649B9748F7B24605356C
Отчет Kaspersky Application Advisor
85848 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Oracle VM VirtualBox Guest Additions"
Описание: "Copyright (C) 2009-2012 Oracle Corporation"
Версия: "4.1.22.80657"
Ориг. имя: "VBoxMouse.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Oracle Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Вася\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\QuickStores.url
MD5=459215B8CA764967021E484EC10D5057 , SHA1=466A1CFF40ADD4B0206A09CB94736AF24F8EACF9
Отчет Kaspersky Application Advisor
185 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+58 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Вася\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Вася\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{867B672F-6BDD-479E-A738-1653537967FB}\mpengine.dll
MD5=5F4B4BD17FA4C8D03A4D1B5D9FF96641 , SHA1=CE781F5DDB14150820907C9C2A189E84A7F97F93
Отчет Kaspersky Application Advisor
6991832 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Malware Protection"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.1.9103.0"
Ориг. имя: "mpengine.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\advanced system optimizer 3\aso3defragsrv.exe
MD5=7157183E98908EB32B2714992D132525 , SHA1=EE864C1DEC08144DC4B1C3C715E80C2D965C87A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
240480 Компания: "Systweak Inc., (www.systweak.com)"
Продукт: "Systweak Advanced System Optimizer"
Описание: "Copyright (C) 1999 - 2012 Systweak Inc., All rights reserved."
Версия: "3.5.1000.14232"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Systweak Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Оптимизатор системы)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Download Master\Plugins\remotedownload.dll
MD5=3D95723B0FBCE03EBE4C3459110A9C10 , SHA1=9C9E19E3EC3C3C6FD2A7CBD306EC28F13084EF04
Отчет Kaspersky Application Advisor
605544 Компания: "Download Master"
Продукт: "Remote Download Plugin for TopDownloads.ru"
Описание: "Download Master"
Версия: "1.0.1.4"
Ориг. имя: "remotedownload.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Download Master
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Менеджер закачки, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Ergonis\PopChar\libs\_win32\PopChar_uc.dll
MD5=7FB3A0CCDBD1B33BF7C6781008D6E606 , SHA1=B0377A6E137725F7160B805E6166D81A8E059C5B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1001472 Компания: "Ergonis Software"
Продукт: "PopChar"
Описание: "© Copyright 2004-2013, Ergonis Software"
Версия: "5, 5, 227, 1846"
Ориг. имя: "popchar_uc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Ergonis\PopChar\libs\_win32\PopChar_uce.dll
MD5=762A64662DBBE3C23A94E0FA907891E7 , SHA1=EAA27E991307039E9855DDEFCAF46D98532D4DE0
Отчет Kaspersky Application Advisor
72192 Компания: "Ergonis Software"
Продукт: "PopChar"
Описание: "© Copyright 2004-2013, Ergonis Software"
Версия: "5, 5, 227, 1846"
Ориг. имя: "popchar_uce.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Ergonis\PopChar\libs\_win32\PopChar_uc1.dll
MD5=85B946F793205B8F3B76014C4D8EEA68 , SHA1=B2F9211EBE16E27F20AEE8124AC9310AF98D8CED
Отчет Kaspersky Application Advisor
511488 Компания: "Ergonis Software"
Продукт: "PopChar"
Описание: "© Copyright 2004-2013, Ergonis Software"
Версия: "5, 5, 227, 1846"
Ориг. имя: "popchar_uc1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ergonis\popchar\popchar.exe
MD5=E2EB44A914856105D782120EA63F229F , SHA1=621D3051FD2ABDB67D8A6AE30966CD1670B13F33
Отчет Kaspersky Application Advisor
2789888 Компания: "Ergonis Software"
Продукт: "PopChar"
Описание: "© Copyright 2004-2013, Ergonis Software"
Версия: "5, 5, 1, 1846"
Ориг. имя: "PopChar.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvSmartMax.dll
MD5=BE542DCCC88A8B08BF2D6D17D18B5D4E , SHA1=449E6E0010A3C6AD65F3144D8F1C9BE3A3E320C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
79800 Продукт: "NVIDIA Smart Maximize Helper version 100.02"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.10.100.02"
Ориг. имя: "NvSmartMax.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\nvidia corporation\display\nvtray.exe
MD5=46BAB9B8225F4E90F6BEADA249E36AAA , SHA1=737813D45D0AD966A34DC6EBFD89924C623F920A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1822136 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Settings"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.17.13.1090"
Ориг. имя: "nvtray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvUI.dll
MD5=6853FF54B5E3C1DFCE6F86EBC380CA70 , SHA1=A7CEC09CAE9F28869332F827FEC28F49B466BAF2
Отчет Kaspersky Application Advisor
3293624 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.1090"
Ориг. имя: "nvui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdapix.dll
MD5=20D11690EA35B4BD3D2364F61E0DADBA , SHA1=9060C0CDCF06766B13589048AD979134946BF2CB
Отчет Kaspersky Application Advisor
4090808 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.1090"
Ориг. имя: "nvxdapix.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdbat.dll
MD5=D70C62728D1D83BB756ADC6142826A08 , SHA1=7F9F29EA85ED4A87198E04512387B735A688B822
Отчет Kaspersky Application Advisor
940472 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.1090"
Ориг. имя: "nvxdbat.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdplcy.dll
MD5=17CF854B917F151AFE10E10CD89AEDF5 , SHA1=6836DB915EF6DF9F15C4A72E92B492B896829FE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1239992 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.1090"
Ориг. имя: "nvxdplcy.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\nvidia corporation\display\nvxdsync.exe
MD5=D8B5EACD4AF25E92FF9CE3C4980C0D73 , SHA1=2B654CE243777DA7B5A80B59A44EFD2152B5BF28
Отчет Kaspersky Application Advisor
873400 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.1090"
Ориг. имя: "nvxdsync.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\nvidia corporation\nvidia update core\daemonu.exe
MD5=D2B064796C369F82E96397F721C4A29D , SHA1=AD69FE7C8BE957C147A5F753F411827E5E08AEE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1260472 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Update Components"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.11.3.0"
Ориг. имя: "daemonu.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Common\easyDaemonAPIU.DLL
MD5=2164F291AB56BFB08B1C30E423D05CA2 , SHA1=6C439108C6BCE7010D03C634AA85FE5761E1C838
Отчет Kaspersky Application Advisor
635320 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Update Components"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.11.3.0"
Ориг. имя: "EasyDaemonAPIU.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Common\NvUpdt.dll
MD5=BA71BE20910A5AE4CE884B6FF9B82EDD , SHA1=55154A78B843FF42DE755156B1749023B4B4CD00
Отчет Kaspersky Application Advisor
2934712 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Update Components"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.11.3.0"
Ориг. имя: "NVIDIA Update Components"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Common\NVUPDTR.DLL
MD5=CFF769477F901840149A4E392F815979 , SHA1=451F785289AFFACCCCE033ABF468FA60D55F2980
Отчет Kaspersky Application Advisor
980920 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Update Components"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.11.3.0"
Ориг. имя: "NvUpdtR.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvStereoApiI.dll
MD5=5DC97D5474760544247C116968817CB7 , SHA1=B94EE3ED1F2E121DED07898E379B708D1AE75993
Отчет Kaspersky Application Advisor
354680 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA GeForce 3D Vision"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.17.13.1090"
Ориг. имя: "nvStereoApiI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:NVIDIA Subordinate CA,NVIDIA CORPORATION)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\Nv3DVStreaming.dll
MD5=1FB345214F77EDE685FDAD3BEFB30F6B , SHA1=2C1E1C0312082A1E10E0FA9E301613F6E9782F94
Отчет Kaspersky Application Advisor
559632 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA GeForce 3D Vision"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.17.13.1090"
Ориг. имя: "Nv3DVisionPlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:NVIDIA Subordinate CA,NVIDIA CORPORATION)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Phantom Drive\vbdrvapi.dll
MD5=374E2E9BC3715C4B5684E4AD0531D191 , SHA1=CA766A053C029192496C140BCF6D40B50853DA38
Отчет Kaspersky Application Advisor
392536 Компания: "H+H Software GmbH"
Продукт: "Phantom Drive"
Описание: "Copyright © 2008 by H+H Software GmbH"
Версия: "1.0.0.407"
Ориг. имя: "vbdrvapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,H und H Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Phantom Drive\vbmedia.dll
MD5=1871D872403B5DA17C1A9CABA642E512 , SHA1=BBB1D1EF3031CC993A6FB7375B1B04C728F81E4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
265048 Компания: "H+H Software GmbH"
Продукт: "Phantom Drive"
Описание: "Copyright © 2008 by H+H Software GmbH"
Версия: "1.0.0.240"
Ориг. имя: "vbmedia.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,H und H Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Phantom Drive\VBShExt.dll
MD5=1D300EE9CAA8CFAF965B4352DD4264B2 , SHA1=EED442DE511C1E4072A4EA0F4807B3F54BCEA6C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
243544 Компания: "H+H Software GmbH"
Продукт: "Phantom Drive"
Описание: "Copyright (c) 2008 by H+H Software GmbH"
Версия: "1.0.0.142"
Ориг. имя: "VBShExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,H und H Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\phantom drive\vbtray.exe
MD5=5F927170C9F3151BD3AD06424E7ED48E , SHA1=5A1F1055A794954CBA0E13ADDB9D311B13C32FFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
847872 Компания: "H+H Software GmbH"
Продукт: "Phantom Drive"
Описание: "Copyright (C) 2008-2009 H+H Software GmbH"
Версия: "1.0.0.170"
Ориг. имя: "PDTray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+76 VT
Яндекс
Google
c:\program files\phantom drive\vburnsecs.exe
MD5=7A6474DA307944712000A7BA347BD7E0 , SHA1=9185C40E7CEE048BC904100D708861CCAC85C60A
Отчет Kaspersky Application Advisor
310616 Компания: "H+H Software GmbH"
Продукт: "Phantom Drive"
Описание: "Copyright © 2008 H+H Software GmbH"
Версия: "1.1.0.45"
Ориг. имя: "VBurnSecs.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,H und H Software GmbH
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Phantom Drive\Vb1Scsi.dll
MD5=4AB34DC368803ECF4B1D0BF20C821324 , SHA1=90CF148C717AEAE030D48C643C5193D6C17A9A88
Отчет Kaspersky Application Advisor
263512 Компания: "H+H Software GmbH"
Продукт: "Phantom Drive"
Описание: "Copyright © 2007 - 2008 by H+H Software GmbH"
Версия: "1.0.0.35"
Ориг. имя: "VB1Scsi.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,H und H Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\punto switcher\punto.exe
MD5=CC5FFB804B64BF1D252512483B8CAE7E , SHA1=0868F1F53888684BAEAD531984776220EA71CAF7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1562628 Компания: "ООО Яндекс"
Продукт: "Punto Switcher"
Описание: "Copyright 2008-2012 ООО Яндекс"
Версия: "3, 2, 8, 94"
Ориг. имя: "punto.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Переключатель раскладки, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\USB Disk Security\locales\russian.dll
MD5=CE98F1CE14D807FA89A467558FB04174 , SHA1=C87B11847D0E8894A1B5B504869EC3DAFE245CBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
33792 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (USB Disk Security, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\usb disk security\usbguard.exe
MD5=4AB741B42A0A214A5D43B5D45B181995 , SHA1=A270B73349027A55D6CD937ED39B425097D81BA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
658632 Компания: "Zbshareware Lab"
Продукт: "USB Disk Security"
Описание: "Zbshareware Lab All rights reserved."
Версия: "6.2.0.30"
Ориг. имя: "USBGuard.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Zbshareware Limited
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (USB Disk Security, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\wise\wise care 365\wisetray.exe
MD5=2793BEDC21520F7A065C02BBB6C5E23F , SHA1=46BB29B36D0944070313C915D270F4C7A5B0168E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1153064 Компания: "WiseCleaner.com"
Продукт: "Wise Care 365 Tray"
Описание: "WiseCleaner.com"
Версия: "1.1.13.45"
Ориг. имя: "WiseTray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:WoSign Code Signing Authority,ZhiQing Soft Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Zentimo\aspr_ide.dll
MD5=B5D04BFC48B2630B83A75625E7E32B14 , SHA1=DD4F124CF41E4719346E1F1D142AAB487DB4B233
Отчет Kaspersky Application Advisor
3072 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\zentimo\zentimo.exe
MD5=33DD33C6E7966EFF920AD7289C102BC5 , SHA1=0563E0C3F5C15398D84665EDF8C2C72CD08F4CDB
Отчет Kaspersky Application Advisor
4013400 Компания: "Crystal Rich Ltd"
Продукт: "Zentimo"
Описание: "Copyright © 2011 by Crystal Rich Ltd"
Версия: "1.1.6.1090"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.05.2011
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: