Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: F2B2C5B7713F5DF3DB3C5400DAF592F7
Размер карантина: 27142839 байт
Карантин принят на анализ: 15.04.2013 15:40:04
Последнее обновление результатов анализа: 12.06.2017 4:20:13
Общее количество файлов: 22
Обсуждение на форуме VirusInfo: 137199
Оценка ПК по анализу карантина: +50

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Games\LOTRO\Awesomium.dll
MD5=79A67C6A4E0DC4A523A1422A1E23D7AD , SHA1=C54A9D4C77A86CD115866BAB4372754116E100A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
21437752 Компания: "Khrona LLC"
Продукт: "Awesomium v1.6.3"
Описание: "Copyright Khrona LLC (C) 2011"
Версия: "1, 6, 3, 0"
Ориг. имя: "Awesomium.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Khrona LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\binkw32.dll
MD5=9B38CAD5BF03CB4CB9CA24002D631EB5 , SHA1=0735C9F24E33ACA4162160B701F99D25C6F38D67
Отчет Kaspersky Application Advisor
166912 Версия: "1.8.18.0" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\browser\components\pipboot.dll
MD5=268E20E755BDDD2B5D1F59F65C37AF01 , SHA1=AE44C1E379986F49B4EC8887CB2CEE1CEAA4DB43
Отчет Kaspersky Application Advisor
18944 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "Personal"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+55 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\D3D10GraphicsCore.dll
MD5=80ABAA9DEB31952C9D9E6DBD3FCBFCD1 , SHA1=488B746C2099A11DE2A91279CBCE0BFBA58F8C9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
223064 Компания: "Turbine, Inc."
Продукт: "D3D10GraphicsCore"
Описание: "Copyright © 1997-2012 Turbine, Inc."
Версия: "1.1.12"
Ориг. имя: "D3D10GraphicsCore.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Turbine, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\js3250.dll
MD5=57854C89919A5CBBD8EEF28D28406894 , SHA1=8BAE7EFC89459E93BA41D72A9377B33551BC9536
Отчет Kaspersky Application Advisor
455440 Компания: "Netscape Communications Corporation"
Продукт: "NETSCAPE"
Описание: "Copyright Netscape Communications. 1994-96"
Версия: "4.0"
Ориг. имя: "js3240.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Turbine, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\games\lotro\lotroclient.exe
MD5=6C8B0440106E3E69C92D8B6F1DF64F2C , SHA1=7E84DB548E171F7112908A8144453F14F4532E31
Отчет Kaspersky Application Advisor
24145920 Компания: "Turbine, Inc."
Продукт: "lotroclient"
Описание: "Copyright © 1997-2013 Turbine, Inc."
Версия: "03.08.01.8043"
Ориг. имя: "lotroclient.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\lua51.dll
MD5=1AAC29F018AE63E70D99F893D95C58BA , SHA1=9182B5E7615A0803D3BEE2E49F6562CC1904667A
Отчет Kaspersky Application Advisor
184320 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+50 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\nspr4.dll
MD5=70F238FC062BEEC9403534DFE9C14892 , SHA1=D5EEBE330057BEEEB295C727F9797825EE15B2B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
165136 Компания: "Netscape Communications Corporation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Описание: "Copyright © 1996-2000 Netscape Communications Corporation"
Версия: "4.6.3"
Ориг. имя: "nspr4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Turbine, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\ogg.dll
MD5=3B9B4C3879BA453961C2CCA63D305D0B , SHA1=742AD5D8581F8DEC7D3EFA5A1ADD547EE256020E
Отчет Kaspersky Application Advisor
49152 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\OpenAL32.dll
MD5=663A319D105E14548DBA4C72201876B1 , SHA1=06E4CCCA0F84B1F6A8F57E9AA2748FCF2A0C991E
Отчет Kaspersky Application Advisor
109144 Компания: "Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp."
Продукт: "Standard OpenAL(TM) Library"
Описание: "Copyright (C) 2000-2006"
Версия: "6.14.0357.25"
Ориг. имя: "OpenAL32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Creative Labs Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\plc4.dll
MD5=B63C24DB9AD1BA062EBF3FA194BA2914 , SHA1=B7AD023360DB1F015DD12403685CF77A1D883CD6
Отчет Kaspersky Application Advisor
18704 Компания: "Netscape Communications Corporation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Описание: "Copyright © 1996-2000 Netscape Communications Corporation"
Версия: "4.6.3"
Ориг. имя: "plc4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Turbine, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\plds4.dll
MD5=2B0E294FF0D9F2D0682F284DEDA57239 , SHA1=79418E4099A0FB25BF5972D37C7ED53C7E6EBB2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
14608 Компания: "Netscape Communications Corporation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Описание: "Copyright © 1996-2000 Netscape Communications Corporation"
Версия: "4.6.3"
Ориг. имя: "plds4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Turbine, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\steam_api.dll
MD5=FECBBF6833AC8E82175790DF1124C7A2 , SHA1=D04A6AF645E14F69C79A963F14D8BF3E1E09DE3C
Отчет Kaspersky Application Advisor
120616 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Client API"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.23.45.93"
Ориг. имя: "steam_api.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\TWebBrowser.dll
MD5=B75B88D154B6B1FCD4DCD94B9F07037A , SHA1=4A7505FF7B3465DE4132120014B8E6E74487CB9F
Отчет Kaspersky Application Advisor
59192 Компания: "Turbine, Inc."
Продукт: "TWebBrowser"
Описание: "Copyright © 1997-2012 Turbine, Inc."
Версия: "1.4.0"
Ориг. имя: "TWebBrowser.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Turbine, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\umbra.dll
MD5=705BACBF262E79D522671583FEADF1DA , SHA1=D42F4C315690A590200A8CD691086E4FB45AD0D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
787456 Компания: "Umbra Software Ltd."
Продукт: "Umbra"
Описание: "Copyright © 2006-2009 Umbra Software Ltd."
Версия: "1, 5, 4, 0"
Ориг. имя: "umbra.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\vorbisfile.dll
MD5=B607E02C3811FE37E0F223D250CA38E7 , SHA1=B9B9CDE6382F35D5C76E20E85A28D5ECA5751093
Отчет Kaspersky Application Advisor
77824 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+50 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\wrap_oal.dll
MD5=DB08CF76449D2EB521DFB71A58DAF62D , SHA1=B3FCB83FC206D87A1F9559765DCE5604DE829A30
Отчет Kaspersky Application Advisor
445016 Компания: "Creative Labs"
Продукт: "Creative Labs OpenAL32"
Описание: "Copyright © 2008"
Версия: "2.2.0.7"
Ориг. имя: "OpenAL32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Creative Labs Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\xerces-c_2_6.dll
MD5=29695DF57E96583018FB40EC16098E14 , SHA1=348EBD8E642038E92F6EF77C9B2C3240C79270B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1859584 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Xerces-C Version 2.6.0"
Описание: "Copyright © Apache Software Foundation 2000 subject to licensing terms"
Версия: "2, 6, 0"
Ориг. имя: "xerces-c_2_6.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+68 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\xul.dll
MD5=CFC565F0805E878AC72FDB90CB71EAD4 , SHA1=04587135B34425759A29A739793A09AB103CF003
Отчет Kaspersky Application Advisor
6660368 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Turbine, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\LOTRO\zlib1T.dll
MD5=77C34FAD6D2C4C9DB33C17AD1A9D2056 , SHA1=EBF6874E2C42BC549D703DCCEB11BF2E879C4F56
Отчет Kaspersky Application Advisor
63000 Продукт: "zlib"
Описание: "(C) 1995-2004 Jean-loup Gailly & Mark Adler"
Версия: "1.2.3"
Ориг. имя: "zlib1.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Turbine, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13041500\algo.dll
MD5=7D24D3437F97C93D5F3B6596634B688F , SHA1=85E56F0D5E30F650A52EEA62B8266852CC6FC0AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
2081792 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13041500\aswEngin.dll
MD5=9C33045FD85DD2BC630B8442B3C5AA90 , SHA1=BCD114FA1A5CC812D2C08ECE43F4FB6C25104D18
Отчет Kaspersky Application Advisor
1320912 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1485.124"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: