Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: EB8FD4A9D25835A915D3599D7586A722
Размер карантина: 59626229 байт
Карантин принят на анализ: 16.05.2013 21:40:10
Последнее обновление результатов анализа: 05.12.2017 12:20:51
Общее количество файлов: 52
Обсуждение на форуме VirusInfo: 138948
Оценка ПК по анализу карантина: +51

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\09a71502394e43062c81789367f22d1e\mscorlib.ni.dll
MD5=C3C45A1A4792F4D7A4B7ABF51DC360DC , SHA1=6406850CA1022CD9D579EE40B25F05E22D89D301
Отчет Kaspersky Application Advisor
16547840 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "mscorlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationCore\a2a69a7499d7944e5c7019349fe4aae2\PresentationCore.ni.dll
MD5=BEA82E98A5FFE8BDF0883359BB4476FC , SHA1=FC010002CE5DB8C355E578546821C14176CB685A
Отчет Kaspersky Application Advisor
10926080 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\ca0ef2ddc840163b27423f6ede4ddb23\System.ni.dll
MD5=0DCECAEDA1A8BBF17843BBE201AEE04B , SHA1=F8B1E6D53E207E81B0CF9A263154B253B423A681
Отчет Kaspersky Application Advisor
9937408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18044 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Confe64a9051#\1ef13395dcf517e06f08c40389e6ae52\System.Configuration.Install.ni.dll
MD5=C0697636F21299AD1162DE4DA13191A7 , SHA1=CF62D36FC89F0CDA7D0918C5D5B10331B640F247
Отчет Kaspersky Application Advisor
147968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Configuration.Install.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuration\c3b7873af3400562b01878e1dfdb0c59\System.Configuration.ni.dll
MD5=E5F5927BEC669D50628B4305550FA3F5 , SHA1=ACE95D11EC75E3BD541DC89434A52D60E9B7F2C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
958464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\88080c0d9e9709c55aa0494a3b05a1df\System.Core.ni.dll
MD5=F742281F88EBEFD2DAC9A736583C6B3B , SHA1=4F7DBA821FC33AB6A82EF78C61CFD14055FF194C
Отчет Kaspersky Application Advisor
6998528 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Data\228963b918b215c3e5bcbbb7fddd7365\System.Data.ni.dll
MD5=FE5204C2C45ED3DB6C6E84DFD2381AE6 , SHA1=3DF8AE302586CC3497A6D6E965A7966BBF71DFE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
7249920 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "system.data.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\78d3cd0fc198e323f3eb0742f23659b2\System.Drawing.ni.dll
MD5=396B164D42D7666A15D2D1907F4DCB88 , SHA1=B57805DD2AE5A5AF371BD0E342227A5399AEBEFF
Отчет Kaspersky Application Advisor
1631744 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18021 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Drawing.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Management\2f155ec682fd0ef833ee2ba8179b1037\System.Management.ni.dll
MD5=5A1BB4EA3B8C489FB06F5767A21A92C0 , SHA1=9AD851E9531F1FC7EA5922E90932D7AFD5E4BDA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
1156608 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Management.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Serv759bfb78#\301e342b2c335e1257796c73699138e6\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=81F908713C870CE8D26CAE8C37C592C2 , SHA1=9E27FFB94D42BBAD9BA0DA38D729F050FDFCCB53
Отчет Kaspersky Application Advisor
220160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Transactions\b78069d722b5b354b78e871263e54743\System.Transactions.ni.dll
MD5=7FC29B61114281DBEFEE7D52D5D3A1B4 , SHA1=B88F2FB2A65188F8DC47AAB7F0B827EA4FACC105
Отчет Kaspersky Application Advisor
641024 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "system.transactions.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Windows.Forms\847c865b860f33a319b2c6906d9a125f\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=7D252B379FEEA8DA8B0F2B5E71B79A0F , SHA1=0A25CB77F2BB467731BA8AF17BDA740AC9D5DB54
Отчет Kaspersky Application Advisor
12698624 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xaml\7499b638af35153a97431c42fd16d9cb\System.Xaml.ni.dll
MD5=907FCC2BA53537363F49617BE1B530AD , SHA1=80D79988F7E810E4CE53A160E3F907DBB94AAD39
Отчет Kaspersky Application Advisor
1880576 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18015 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Xaml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml\7449f505f7fb206101f361c05dd7d9be\System.Xml.ni.dll
MD5=EC57D3758E5481A82F107997D9C644AC , SHA1=CDDDB913C420C807EA1B5976EB6CF7E435921D03
Отчет Kaspersky Application Advisor
7562240 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\9e463cf638294bd19eb6c589549d6bb5\WindowsBase.ni.dll
MD5=EAA36C8C2A6C54447D100D94982DD3D9 , SHA1=D11C5B2B4CCB26209840329960147B2E70104F40
Отчет Kaspersky Application Advisor
3910144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Data\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll
MD5=6BE672F5453B0369E58DE12DDB7BCF6B , SHA1=293B21FD912DFC6FE4ED803B1B0F7690209607A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
3174448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "system.data.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
MD5=0026632191E6503BF7963B030375AF61 , SHA1=960D36E9EBF87B4AC344727BE8EC2621C622C97E
Отчет Kaspersky Application Advisor
6876688 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "clr.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clrjit.dll
MD5=E1B2BF9FB51D09E90EDF75B1D9F968E9 , SHA1=108A3A967A6651354CD998858E2873EC76CE15D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
451616 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "clrjit.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
MD5=6F1C70181C32B2218CB90827AC623DF0 , SHA1=0A88421E88359E9D0AE4EF134A28A0E3C7DBFB41
Отчет Kaspersky Application Advisor
26048 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "aspnet_isapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\S.R\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.7.700.202\pepflashplayer.dll
MD5=1BFB27C10BF248D7FB07247DDF66244C , SHA1=1204B376BFAA69DB7F6BE936AA41FC4071D456CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
13136776 Версия: "11.7.700.202" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\S.R\AppData\Local\LEARNP~1\SCREEN~1\SCREEN~1.DLL
MD5=463F970BD40FC0F52FC1633E47A89BCA , SHA1=D6599410C64E95699A64CBDD5FA512431EC39AC8
Отчет Kaspersky Application Advisor
143912 Компания: "LearnPulse"
Продукт: "Screenpresso"
Описание: "Copyright © 2010 LearnPulse"
Версия: "1.0.0.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Learnpulse
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\S.R\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\bashtel_ethernet.cmd
MD5=2A839EC4C579F7D1164B6B3DA4CB15EB , SHA1=3F2839CEC65E0B7C8F9C6582709F8BB041F5DA4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
60 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacm64.dll
MD5=938EB963D80F537B7F2BB5337223CC5A , SHA1=EF09AB60D944FC343F7DC0641B0A83F10FFDF42D
Отчет Kaspersky Application Advisor
837632 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Desktop Component"
Описание: "© 2007-2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.2001"
Ориг. имя: "atiacmxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiama64.dll
MD5=6F88737EBD82D7215A535DEE0E477C24 , SHA1=8426A3D8101006C8F3E047E3D877BB57546E9DDF
Отчет Kaspersky Application Advisor
571392 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Desktop Component"
Описание: "© 2007-2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.2001"
Ориг. имя: "Atiamaxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
MD5=7C73B5C50CAEDB1771A049142026906B , SHA1=59FDA384C84C6FC3F9B9A5B2F373DF8DAC773449
Отчет Kaspersky Application Advisor
642656 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst® Control Center"
Описание: "© 2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLIStart.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Advanced Micro Devices, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 05.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\bittorrent\bittorrent.exe
MD5=F3D7BBAB6DB69B0A9F64818468C92492 , SHA1=B13B8C5179665BFDB4DDEC57B2271D62E47C5C0C
Отчет Kaspersky Application Advisor
882520 Компания: "BitTorrent Inc."
Продукт: "BitTorrent"
Описание: "©2012 BitTorrent, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "7.8.0.29626"
Ориг. имя: "BitTorrent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,BitTorrent Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (P2P клиент, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\google\update\1.3.21.145\googlecrashhandler.exe
MD5=76B35CB0F3A4E69D6DFF27F542B9F856 , SHA1=4D6948D69AFCC7EFB2BE85D660B2020D45E72246
Отчет Kaspersky Application Advisor
216968 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Update"
Описание: "Copyright 2007-2010 Google Inc."
Версия: "1.3.21.145"
Ориг. имя: "GoogleUpdate.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.145\GoogleCrashHandler64.exe
MD5=4E252E85E5DC31BD645E809222AFAF27 , SHA1=FD312AB7F466E634582F96C81488B28EA869A91F
Отчет Kaspersky Application Advisor
287624 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Update"
Описание: "Copyright 2007-2010 Google Inc."
Версия: "1.3.21.145"
Ориг. имя: "GoogleUpdate.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.145\goopdate.dll
MD5=758D99511FD82B6C55E70494039E9F1A , SHA1=AEDD60DFE6320CD2F02B91400D0CB23963C0774E
Отчет Kaspersky Application Advisor
848776 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Update"
Описание: "Copyright 2007-2010 Google Inc."
Версия: "1.3.21.145"
Ориг. имя: "goopdate.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 04.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\intel\intel(r) rapid storage technology\iastordatamgrsvc.exe
MD5=3AEE4C821114AC707699A28988F27ABB , SHA1=C46247FA20B807BD0E6A298D566CD84CE4661D97
Отчет Kaspersky Application Advisor
15344 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "IAStorDataSvc"
Описание: "Copyright © Intel Corporation 2009-2013"
Версия: "12.5.0.1066"
Ориг. имя: "IAStorDataMgrSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3A,Intel Corporation - Intel® Rapid Storage Technology
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\intel\intel(r) rapid storage technology\iastoricon.exe
MD5=E0E7BD7828EA7B8721BE29375C0D04DF , SHA1=51F74774476F6556A2F1FF17DFC210A17B06E0A4
Отчет Kaspersky Application Advisor
286704 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "IAStorIcon"
Описание: "Copyright © Intel Corporation 2009-2013"
Версия: "12.5.0.1066"
Ориг. имя: "IAStorIcon.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3A,Intel Corporation - Intel® Rapid Storage Technology
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe
MD5=4503FA7E89950178CAD1B635B501640D , SHA1=22C03CFC0020633027AEEB8CE9240D3F11145746
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Delayed launcher"
Описание: "Copyright 2011, Intel Corporation"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "LaunchDelay.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\ISDI2.dll
MD5=DE9091E5D9CD699431894BBCC974E152 , SHA1=C0B8EF6643925AF2CC365445DF58E169E5FC04A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
531456 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel Storage Driver Interface Dynamic Library"
Описание: "Copyright(C) Intel Corporation 2003-2013 "
Версия: "12.5.0.1066"
Ориг. имя: "ISDI2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\PsiData.dll
MD5=E2F7C209BD22D3FE4D62ADB0BCA0700B , SHA1=7C714C9C097982DCFD343F203007C014A545A66D
Отчет Kaspersky Application Advisor
286720 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel Private Storage Interface Interop"
Описание: "Copyright(C) Intel Corporation 2003-2013 "
Версия: "12.5.0.1066"
Ориг. имя: "PSIData.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4.0\program\shlxthdl\propertyhdl.dll
MD5=CFB4A83FB042B568B3CC67ADF9A1F19E , SHA1=2DBB5983DAE3F55A68A981679A18F9AD3CDB11F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
249520 Компания: "The Document Foundation"
Продукт: "LibreOffice"
Описание: "Copyright © 2000-2013 by LibreOffice contributors and/or their affiliates. All rights reserved."
Версия: "4.0.3.3"
Ориг. имя: "propertyhdl.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:StartCom Class 2 Primary Intermediate Object CA,The Document Foundation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4.0\program\shlxthdl\propertyhdl_x64.dll
MD5=6C41BBE858122CE9355C9E6059DC79FF , SHA1=D36D815BA6EBC303F35D87719D6DEA821E395D5F
Отчет Kaspersky Application Advisor
375472 Компания: "The Document Foundation"
Продукт: "LibreOffice"
Описание: "Copyright © 2000-2013 by LibreOffice contributors and/or their affiliates. All rights reserved."
Версия: "4.0.3.3"
Ориг. имя: "propertyhdl_x64.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:StartCom Class 2 Primary Intermediate Object CA,The Document Foundation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4.0\program\shlxthdl\shlxthdl.dll
MD5=5560C20A73D2267293A9AADB6D44E189 , SHA1=4EBC0AB96CD86CC8EAB34C07D4725729F9C4F1E9
Отчет Kaspersky Application Advisor
314544 Компания: "The Document Foundation"
Продукт: "LibreOffice"
Описание: "Copyright © 2000-2013 by LibreOffice contributors and/or their affiliates. All rights reserved."
Версия: "4.0.3.3"
Ориг. имя: "shlxthdl.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:StartCom Class 2 Primary Intermediate Object CA,The Document Foundation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4.0\program\shlxthdl\shlxthdl_x64.dll
MD5=13D87A7ABB00A76E2E42981335513E9F , SHA1=9035BCB67E14FC592D6748C786F44357AB52E8B9
Отчет Kaspersky Application Advisor
510128 Компания: "The Document Foundation"
Продукт: "LibreOffice"
Описание: "Copyright © 2000-2013 by LibreOffice contributors and/or their affiliates. All rights reserved."
Версия: "4.0.3.3"
Ориг. имя: "shlxthdl_x64.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:StartCom Class 2 Primary Intermediate Object CA,The Document Foundation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\NAMEEXT.DLL
MD5=2F083ACC98D9763AB94415CFF198C594 , SHA1=FE1740001F68E3957747082A83CF41A95F76A1FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
156032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office 2010"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.4730.1010"
Ориг. имя: "nameext.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OLKFSTUB.DLL
MD5=862801A106BC302E735FD5B58DFF3A34 , SHA1=76E8C330B8E3635352A24F363ABFF735A20498AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
259456 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Outlook"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.6009.1000"
Ориг. имя: "olkfstub.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONFILTER.DLL
MD5=5BEE12FF2761049F825DE87AC999A3AD , SHA1=9FC6A5D61C47850FB7EA2C4E821F00B5B3D3E90C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1611120 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft OneNote"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.6015.1000"
Ориг. имя: "ONFilter.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\VISSHE.DLL
MD5=2F4759C23ABCD639AC3CA7F8FA9480AC , SHA1=9A3FECE585FA01B7B941E124EAD0C39C8CE9BC7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
976240 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office 2010"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.4756.1000"
Ориг. имя: "VISSHE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\VISSHE.DLL
MD5=31D393C0D14ADF1EB1AE239ED0578BFF , SHA1=E7508B76405E8C143F29685D61FF2AB8918E6EBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
901304 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office 2010"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.7100.5000"
Ориг. имя: "VISSHE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Office, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\PROGRA~1\MICROS~1\shellext.dll
MD5=A57FBE87B01C1383032ACA6793FF30B7 , SHA1=B68350C3DC6427DE0EDD20AA1D4C5C1963D82A04
Отчет Kaspersky Application Advisor
344144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Security Client"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.2.0223.0"
Ориг. имя: "ShellExt.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL
MD5=F1D2ABA7038E01F7465E36F2057E7C13 , SHA1=3D71AFFDB8005095463E9BD714AFE19A067C5719
Отчет Kaspersky Application Advisor
6670496 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office 2010"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.6126.5000"
Ориг. имя: "GrooveEX.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\DeviceModules\UPNPDevice_Kies.dll
MD5=D8B0A2FB3B3AF706EB60163DDC0FC732 , SHA1=DFAE83EFF7660475052156B5D78E0F5CF12D9828
Отчет Kaspersky Application Advisor
250368 Компания: "Windows (R) Codename Longhorn DDK provider"
Продукт: "Windows (R) Codename Longhorn DDK driver"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.0.6000.16384"
Ориг. имя: "UPNPKiesDevice.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
MD5=91EC9827A52D0716A0E69601A98519F3 , SHA1=0CC54E22593A91F1DF434099436E602DAA1B8043
Отчет Kaspersky Application Advisor
844168 Компания: "Samsung"
Продукт: "KiesPDLR"
Описание: "Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "KiesPDLR.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesAgent.exe
MD5=7D26F803F5852666CCB91F522B830D85 , SHA1=07C8EFB254831AB07048F7E7F92B9F9EFB93D722
Отчет Kaspersky Application Advisor
559984 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe
MD5=659474582C6E060DBD8FFFF97DC892C5 , SHA1=2EE78D1C100BAEFD97958F5BD70D852C0CD36EE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1561968 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1328"
Ориг. имя: "Kies.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\samsung\kies\kiestrayagent.exe
MD5=FDB2FB392B20797AF3F4ED9D7699938E , SHA1=DA4CD022A84BD2BEB4452D1BA14B47A04D976C96
Отчет Kaspersky Application Advisor
311152 Компания: "Samsung Electronics Co., Ltd."
Продукт: "Kies TrayAgent"
Описание: "(c) Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved."
Версия: "0.0.0.23"
Ориг. имя: "Kies TrayAgent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll
MD5=7375385D811A890FF8D5668A7665A0AB , SHA1=3BB5054E732D389EC09A29AE7C8C81C86BE3D564
Отчет Kaspersky Application Advisor
82432 Компания: "Igor Pavlov"
Продукт: "7-Zip"
Описание: "Copyright (c) 1999-2012 Igor Pavlov"
Версия: "9.30 alpha"
Ориг. имя: "7-zip.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Архиватор 7-ZIP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\msoshext.dll
MD5=7C74C407EEFE30A423B49E2D10850281 , SHA1=4BAF23E6ACD0CE7109FCA70A77D428E0AFF6D047
Отчет Kaspersky Application Advisor
1269648 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.6019.1000"
Ориг. имя: "MsoShExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: