Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: EA4EE5EDE5290B9F57353E605893D1A2
Размер карантина: 32376272 байт
Карантин принят на анализ: 29.01.2013 13:04:27
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 30
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131302
Оценка ПК по анализу карантина: +58

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\MY_WORK\goodday\goodday.exe
MD5=BA2218C51DF40A6BCE6C1A0A049B3E06 , SHA1=C444CC463CEBAB9FE0BD58EE53ACDF13171BA972
Отчет Kaspersky Application Advisor
142848 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+58 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\bzpdf.dll
MD5=478073FC33FAB133EA9983E6599EF28F , SHA1=9B53E6AD61CCDE8F6DCBA27BE720D80730609977
Отчет Kaspersky Application Advisor
187392 Компания: "BullZip"
Продукт: "BullZip PDF Writer"
Описание: "Copyright BullZip (C) 2008"
Версия: "3, 0, 0, 35"
Ориг. имя: "bzpdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\8f685f0036398f4c89fb6c578449a412\mscorlib.ni.dll
MD5=9A5FE7436DE9A0D3062E19FBD8B471D7 , SHA1=2204160CC315C85D31A40D0AFF1FC765D994BCFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
11411456 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)"
Ориг. имя: "mscorlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System\cc1dfbd738946e4299168625a9896a80\System.ni.dll
MD5=57D63A280FFAC9DA79801B3FA8EE9220 , SHA1=B47A007DBB9596AF379C5140E3BF7E09C50E5F69
Отчет Kaspersky Application Advisor
8093696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)"
Ориг. имя: "System.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\2bc20d294b66584a9a8171030d13c96d\System.Configuration.ni.dll
MD5=DAA2FEF9790C256D00DE86D8CABC7BF4 , SHA1=D06F94F1C450FCEC400C5599B728F6BE3C3B4EBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
962560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\30133a10965c6f47b75c9e57bd340247\System.Web.ni.dll
MD5=3DBF54826603D6E4E7D1A8F1595D9F0B , SHA1=2FEFD4EAC42108BF09F7C3AF088A76C7BBA8FCDC
Отчет Kaspersky Application Advisor
11808768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)"
Ориг. имя: "System.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml\810122a99c925346a246ef491837cd35\System.Xml.ni.dll
MD5=ADE8EFEBD3F407C78EBA3CF75CD4599A , SHA1=A68D5CFBC0560D5F02BBDD54B0B55CB34389894B
Отчет Kaspersky Application Advisor
5640192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync32.dll
MD5=F55DB197B472671289C5DC67EC88FB3D , SHA1=356492D4FF36A6CA9288F20DDA6EFB5A701ECF0F
Отчет Kaspersky Application Advisor
556648 Компания: "Google"
Продукт: "Google Drive"
Описание: "Google"
Версия: "1.7.4018.3496"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Google Диск, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe
MD5=8849E720A88608CD218554EBD4870DEC , SHA1=622B78745650A3814B505D652E0CE7868505C8BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
860672 Компания: "MY Soft Technology"
Продукт: "Maxthon Application"
Описание: "Copyright (C) 2002"
Версия: "1, 3, 1, 20"
Ориг. имя: "Maxthon.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 08.11.2009
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\browsercomps.dll
MD5=B326F15FEAA40BEE1B2C1CB717CB42DF , SHA1=06E0CF1AC9C4D0D7E3BBB6E230185430C7D98D32
Отчет Kaspersky Application Advisor
262552 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "License: MPL 2"
Версия: "18.0.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe
MD5=D7826A7440444F40E0406CF37FD2FA88 , SHA1=296FE7B8677E633C452B37F946FCF3CECEC2830D
Отчет Kaspersky Application Advisor
917400 Компания: "Mozilla Corporation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "©Firefox and Mozilla Developers; available under the MPL 2 license."
Версия: "18.0.1"
Ориг. имя: "firefox.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\freebl3.dll
MD5=279BF886819E8679BE77B2BB81A400C8 , SHA1=66C7C846EEDB9B53E02471A95A157D908944375B
Отчет Kaspersky Application Advisor
277400 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.14.1.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "freebl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\gkmedias.dll
MD5=12BBEBAD91CF6374E94F737E6DB0C507 , SHA1=7BC1AFA0E7BAED9CB02BD5A952ED654B7E114201
Отчет Kaspersky Application Advisor
2850200 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "License: MPL 2"
Версия: "18.0.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozalloc.dll
MD5=93472AF8EFB1E63DFBF2F74BE0BD4033 , SHA1=33CA3DC4F9B4051657D93297CCA8F024CD35D692
Отчет Kaspersky Application Advisor
16280 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "License: MPL 2"
Версия: "18.0.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozglue.dll
MD5=22CA9BB95AC4153E014584B18F0569A8 , SHA1=2B399242BCF77FBB75BCC9F842B08BE8C4999DD8
Отчет Kaspersky Application Advisor
142744 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "License: MPL 2"
Версия: "18.0.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozjs.dll
MD5=E0BA6578EED3E9035955D690E271EF4B , SHA1=E959213DE6342A530FDE38810E9014E70B2D3E97
Отчет Kaspersky Application Advisor
3022232 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\mozsqlite3.dll
MD5=9AD324B5AF7F7EEDF0E3F28D3B6C5973 , SHA1=1B26E0BDEF64B7C66DBFFDE1D9062108B75E2B09
Отчет Kaspersky Application Advisor
813976 Компания: "sqlite.org"
Продукт: "SQLite Database Library"
Версия: "3.7.14.1"
Ориг. имя: "sqlite3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\nspr4.dll
MD5=16E2E44C4EC4B22BFB925508D22DD37B , SHA1=6A5B8896BA072D24861795A123FC49EC60C60224
Отчет Kaspersky Application Advisor
171928 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9.4"
Ориг. имя: "nspr4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\nssckbi.dll
MD5=9AFBC017FDD2D1F2120F14BE0C38B00C , SHA1=F86D8C1D6CBF179977BFA1BE26F506AA0C294F2D
Отчет Kaspersky Application Advisor
375192 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "1.93"
Ориг. имя: "nssckbi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\nssdbm3.dll
MD5=131F7B10411507306D3049D19E86F97B , SHA1=829D78AB690846F8CEEC1F7C00D50F70DF9775BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
91544 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.14.1.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "nssdbm3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\nssutil3.dll
MD5=8C41E308B8B6F2C1DFFD8293C724900E , SHA1=F160A93CCB75011520E4E44EBABD463B6C938E38
Отчет Kaspersky Application Advisor
104344 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.14.1.0"
Ориг. имя: "nssutil3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\nss3.dll
MD5=18BE75843430C4F05AC060AE4D574A6B , SHA1=7D9B70F2FF0D583EA6C51A13C293C7DB34AABF6F
Отчет Kaspersky Application Advisor
641944 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.14.1.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "nss3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plc4.dll
MD5=C171D1C50118976EFDB66D2EAE4BC470 , SHA1=A88A5DAF438FC2EB11A829A5EB493D3CA9F3035B
Отчет Kaspersky Application Advisor
21912 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9.4"
Ориг. имя: "plc4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plds4.dll
MD5=92B9E0393145FDA7B8A159A3EC32E3E7 , SHA1=F3C0CE1D35302F3F9B09919391E621D1D93B6C09
Отчет Kaspersky Application Advisor
21400 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9.4"
Ориг. имя: "plds4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\mozilla firefox\plugin-container.exe
MD5=9A4841A0CE83A768F7A5F4BA97DE02B5 , SHA1=A914E1CEC31AF4B8EB6AFA91C6F0E3421D570128
Отчет Kaspersky Application Advisor
17304 Компания: "Mozilla Corporation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "License: MPL 2"
Версия: "18.0.1"
Ориг. имя: "plugin-container.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\smime3.dll
MD5=193FCD8A8ED27A6FF02E073C536C06AA , SHA1=F21490C0B6F964F10F985EC5FC175EF30E4DB4F6
Отчет Kaspersky Application Advisor
92056 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.14.1.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "smime3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\softokn3.dll
MD5=66FC543011314B0DA6FC240C31A2C58E , SHA1=D903CAADDB7322FDE841D4EC18981A175DD2E50D
Отчет Kaspersky Application Advisor
151960 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.14.1.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "softokn3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\ssl3.dll
MD5=0176B178B0ABE6AB25FE42326C64559A , SHA1=C92F91A25B7DF074F394BBF0EAAD694052A2FC36
Отчет Kaspersky Application Advisor
155544 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.14.1.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "ssl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\xpcom.dll
MD5=D9BCB480F298718F38C45B3DDEBF0DA7 , SHA1=2001871AEF67BF9CE65A90D903487A91190D7818
Отчет Kaspersky Application Advisor
19352 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "License: MPL 2"
Версия: "18.0.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll
MD5=DD6EED8F1EA31FA36B8247F97E807968 , SHA1=BA18CEEAB547C35E4988AFA9439A9993DF60CC8D
Отчет Kaspersky Application Advisor
17802648 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "License: MPL 2"
Версия: "18.0.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: