Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: E9B86F1DA7AB02B491F259E8F8B937D4
Размер карантина: 53587504 байт
Карантин принят на анализ: 17.02.2013 23:50:03
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 146
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133425
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\6c421adf87a917e7f3f3da5cfc980cd4\mscorlib.ni.dll
MD5=A0B68AF948F002478C62DCF44450C5EC , SHA1=CDCAD736173104DB5A0EB96BBA9C0917052A8549
Отчет Kaspersky Application Advisor
11494912 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5719 (QFE.050727-5700)"
Ориг. имя: "mscorlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationCore\c20dcd52283e0a6689dd04cf73819e4e\PresentationCore.ni.dll
MD5=B85643A16F06ADC5883DD139D9201989 , SHA1=107AEC9EA2B73A2FC46E3755B14827C3AB9B9583
Отчет Kaspersky Application Advisor
12240384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.5790 built by: QFE"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFontCac#\b650fa333637ec05f93fc70914f18f28\PresentationFontCache.ni.exe
MD5=F1808786AB9C7F5686124754737F0D2B , SHA1=380F534F342052279081C4C3F0C280EF10D41D30
Отчет Kaspersky Application Advisor
47104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "PresentationFontCache.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\eb7a405352e0e253e7af17e689869b64\PresentationFramework.ni.dll
MD5=B199DB95160F35165DBBAA1B8C7FF1E8 , SHA1=ED23B2D84EBADB92E3C8BF2723E8DED0EC7145AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
14344704 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.5790 built by: QFE"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFramewo#\7c65c8ff46b28f9ab637fd4c96e3f2e0\PresentationFramework.Aero.ni.dll
MD5=DE3581E040235C775663DBF51E2A17C8 , SHA1=BDC7B6DAA2E7529EF84ED91D7EBAEA142ED51E06
Отчет Kaspersky Application Advisor
368128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\771f4175baa9238165d8fd1acdb24aed\System.Configuration.ni.dll
MD5=7D64C040BBE93E9F3AB825EF9EDBD1BF , SHA1=850BE4ACEC662C425BEA414FF1530645C2B3E011
Отчет Kaspersky Application Advisor
971264 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Core\c96446b0e777c896121e079650a3883d\System.Core.ni.dll
MD5=959B31C8E336BE0C014E69E27CA9CB1B , SHA1=E9070CC5E85E17312097761A188D6A8CE658313F
Отчет Kaspersky Application Advisor
2297856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.5420 built by: Win7SP1"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System\c624f97df86bb3810f083f0156bce963\System.ni.dll
MD5=DB86F65665A70E9A3DFD774A03273E46 , SHA1=1EEE2971F3A93B28C8630646DDC5BBC8F4298450
Отчет Kaspersky Application Advisor
7966720 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5703 (QFE.050727-5700)"
Ориг. имя: "System.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Drawing\7f6aa5ec10b78b4b2366960517de816a\System.Drawing.ni.dll
MD5=F84EBF52CA8DD6FAD2C07950BE60BB8D , SHA1=99DE2CBE0E6A2A84EB8E8B078FB333CE528219A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1587200 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5698 (QFE.050727-5600)"
Ориг. имя: "System.Drawing.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Remo#\105c875a766a3c4965cbf65ff87f1c85\System.Runtime.Remoting.ni.dll
MD5=A8CDE355493E051D68D4A57F58D19563 , SHA1=2E2B304E97143387A0E7DD4DF13022C82716E144
Отчет Kaspersky Application Advisor
771584 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Remoting.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceProce#\c9c99139f63c3fd18f8213d9f3310a96\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=956FD5F6963C16D0A91E07F60C6A640F , SHA1=A0CD0AF9712D8F12C7410A004A006D9ECB4BC45B
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Web\b8eb8870e061554be9987c0ed4c3429f\System.Web.ni.dll
MD5=4535B781B5394093C946D963C2D2AFF1 , SHA1=7B7FDA7D13E8475FBE4E72D08EDF92C5AC152BFF
Отчет Kaspersky Application Advisor
11836416 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)"
Ориг. имя: "System.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\2e0aa745eee02ee1fe7d504cf97e8af7\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=A5D0250E1A2EDBB700950A342073DB3D , SHA1=ACF6093614175E8B545C240F93B428318CE82D15
Отчет Kaspersky Application Advisor
12434944 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5718 (QFE.050727-5700)"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml\70c4d3253036b288410550236927495c\System.Xml.ni.dll
MD5=10A1193D829666E69EEAE3FC6072BBB6 , SHA1=35EAAEFBDE5DB790BD50C77D72BAE5A484ECB6C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
5452800 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\UIAutomationProvider\a1405b0c5af047977a592fad637d9a39\UIAutomationProvider.ni.dll
MD5=F8714528CC5BD774D6DFD478CF3C7EC9 , SHA1=8FC05AF71ECE326F75128AD93447C94C7E57DFB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "UIAutomationProvider.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsBase\649ebd137458b496a83dbd9f46947815\WindowsBase.ni.dll
MD5=A1748C52BA64F2380E9F0B40A2EE8090 , SHA1=0228265D8BCFEE514F2B189770320526EA526641
Отчет Kaspersky Application Advisor
3349504 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.5790 built by: QFE"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsFormsIntegra#\6a68487ab0286769798993c70e1f6120\WindowsFormsIntegration.ni.dll
MD5=AA7D7663F8FE1654E7525DD539A18F24 , SHA1=E5ED0D06371462FD1115BA94B8D632051CA334A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
240128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4902 built by: NetFXw7"
Ориг. имя: "WindowsFormsIntegration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscoreei.dll
MD5=9598901010C97C9F662BA1903CEBADA8 , SHA1=8BC4607424D7D42A91B2D2444E5B22376C8A22A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
413520 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.509 (RTMLDR.030319-5000)"
Ориг. имя: "mscoreei.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\No0ne\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\PepperFlash\11.6.602.167\pepflashplayer.dll
MD5=7114070D9BDA5901B692D896A001EC95 , SHA1=AA7A498B1E4E48AF9DF911372B5055B2BBB07A81
Отчет Kaspersky Application Advisor
12638576 Версия: "11.6.602.167" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Actions.CCAA.Shared.dll
MD5=524EEB9E7423D4DCE58DF08A9861DAC3 , SHA1=F5056E0F9CFE1BD54A721DD655B7D613A6AA15EF
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27188"
Ориг. имя: "AEM.Actions.CCAA.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.Audio.Shared.dll
MD5=4D98BAB3B9F3D2106B1E3C2672FB8AF8 , SHA1=1A758748F3381DA4C4ACB3BAD14CCA9F2761824E
Отчет Kaspersky Application Advisor
5120 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27192"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.Audio.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.DPPE.Shared.dll
MD5=46F342D1BC57A59900CAB3236C55D5C6 , SHA1=3DFE31FBD04EDEAB562227F7912A2F640150B7AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
6656 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27222"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.DPPE.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.EEU.Shared.dll
MD5=528C725880EED5E1D3D74B053B50F45A , SHA1=67D67FE61E0B71A6777DB03E2C59A6F8860FEF34
Отчет Kaspersky Application Advisor
5632 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27189"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.EEU.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.GD.Shared.dll
MD5=6FA51D8C522550D5FC88229A4B6B3BAD , SHA1=99EE8A75A54892AC8913D75D78EA4F92956809C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
5632 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27192"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.GD.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.Hotkeys.Shared.dll
MD5=4BE365B4927A6F82F5D22820A1533C0F , SHA1=9F31356F4427D2E78135700B0A3E0190E06FD52F
Отчет Kaspersky Application Advisor
7168 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27185"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.Hotkeys.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.REG.Shared.dll
MD5=DE35E02E0A74E57DF3428D50DF003C86 , SHA1=25AA574ABA2B55DADE8DCFB1E7692F713378F34B
Отчет Kaspersky Application Advisor
5632 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27191"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.REG.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.Source.Kit.Server.dll
MD5=32183C421657D833914EFE4F1E6C31CA , SHA1=2727F9FABF506D97A115FA4C77A665F2A08C2AEF
Отчет Kaspersky Application Advisor
45568 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27227"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.Source.Kit.Server.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Plugin.WinMessages.Shared.dll
MD5=627C163D05EA77E2528CFC67064D8F96 , SHA1=7EF203C77E6DBD037BF145675D0BD009E98D008B
Отчет Kaspersky Application Advisor
6656 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27189"
Ориг. имя: "AEM.Plugin.WinMessages.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Server.dll
MD5=68135D6989895D8DEC1156729D61FE20 , SHA1=CF07AFB99DE6A7BEC30F50481C836C6AB53517E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
34816 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27189"
Ориг. имя: "AEM.Server.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\AEM.Server.Shared.dll
MD5=A4256D0FBD92BD0E0F870A2A6E4C85D7 , SHA1=A0169177455DCC0F4A7596176317CDBC3A5CB5DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
6144 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27189"
Ориг. имя: "AEM.Server.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\APM.Foundation.dll
MD5=B082CA88EADC8CCE7949213781D5E3B6 , SHA1=ADA3C9767A4EACB862207F2AFBAE548DE4DA79B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
24576 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27185"
Ориг. имя: "APM.Foundation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\APM.Server.dll
MD5=FABAA528C3F993727BBBBF6BF2389A50 , SHA1=5074E684939126639677B75A7F44F7FBFAEF0358
Отчет Kaspersky Application Advisor
66048 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27190"
Ориг. имя: "APM.Server.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiacmxx.dll
MD5=0CDD75C2F8FA1DE5CF9E456516F4CAA8 , SHA1=80372C4F5E7CBAFF3BED44994F45E3F07E3682C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
654336 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Desktop Component"
Описание: "© 2007-2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.2001"
Ориг. имя: "atiacmxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiamaxx.dll
MD5=005F77E23159C92FA1D0C0C4ED5DE191 , SHA1=B4549BE8D548262EDFDCCBD2720D31781AFF816E
Отчет Kaspersky Application Advisor
546304 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Desktop Component"
Описание: "© 2007-2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.2001"
Ориг. имя: "Atiamaxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\atiamrus.dll
MD5=37667EBE0D9E231E5B31E2297FD30C76 , SHA1=1A77081E16AE30FA59840C63075BE2C297974574
Отчет Kaspersky Application Advisor
4608 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "AMD Desktop Component"
Описание: "© 2007-2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.2001"
Ориг. имя: "Atiarus.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ATICCCom.dll
MD5=E2F9D1B91199495EB6A00ED79F5A20AD , SHA1=0BFB06A6DFE5A43631C87ACFB807A327817509D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
32768 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "2.0.0.0"
Ориг. имя: "ATICCCom.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.Implementation.dll
MD5=88B89FDCE432EC13660C6750D7D2B039 , SHA1=025F8B32B149BD2A25BEA33504EE48782989407E
Отчет Kaspersky Application Advisor
21504 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27221"
Ориг. имя: "CCC.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.AMDHome.Graphics.Dashboard.dll
MD5=7DE209773341A75B06CFA5BE0C9382DF , SHA1=55FFF3333CE686B76A5822A5BE6A0FFB12FACE42
Отчет Kaspersky Application Advisor
28160 Компания: "Advanced Mirco Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27297"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.AMDHome.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.AMDHome.Graphics.Runtime.dll
MD5=ABCAC8F13EA900338807715A5A052DDF , SHA1=C74B8E56B6CBF612F4617D5683EBA9ADB6226B89
Отчет Kaspersky Application Advisor
13824 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2009-2012"
Версия: "3.5.4703.27297"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.AMDHome.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.AMDHome.Graphics.shared.dll
MD5=014C6C8BC5969B57BF710D1D97750531 , SHA1=7ABAD7E7B364DD25365976E56DC1B6C7E7A15397
Отчет Kaspersky Application Advisor
8192 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2009-2012"
Версия: "3.5.4703.27295"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.AMDHome.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.AMDOverDrive.Platform.Dashboard.dll
MD5=7F74107E1AE7B0EF710C68BD5DC44EC6 , SHA1=6B9CA22DE8105E7978D3F77B44FDF95EBAF195F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
39936 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.AMDOverDrive.Platform.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.AMDOverDrive.Platform.Runtime.dll
MD5=9AAD4D0D7F2322ED7CB7E3DB1D79D90F , SHA1=AE7610EE2F642A2A3E457D6223D4DB3F39FF8C91
Отчет Kaspersky Application Advisor
15360 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27301"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.AMDOverDrive.Platform.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.AMDOverDrive.Platform.Shared.dll
MD5=C0ABAE3E74D1E84A775F58B0D8103AF8 , SHA1=E6A560B0A67BFE26F747DC6339789041C88948E9
Отчет Kaspersky Application Advisor
12800 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27229"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.AMDOverDrive.Platform.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.Audio.Graphics.Dashboard.dll
MD5=3E447F22021929259DB536E5CB52E048 , SHA1=2B8A5976C818335A9B95DF8F0542AE8F84EB7215
Отчет Kaspersky Application Advisor
44544 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.Audio.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.CPUOverDrive.Fuel.Shared.dll
MD5=2652EA610AEFAAAF7FB671163DF4102E , SHA1=6B82BFE9322760CA0E4F873309E55996E459C798
Отчет Kaspersky Application Advisor
18944 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27297"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.CPUOverDrive.Fuel.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.CrossDisplay.Graphics.Dashboard.dll
MD5=CE7BFCD38A3D91CEE9C73E3C193B4158 , SHA1=1391961ED8E1725268912735853CBB9925372E2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
369152 Продукт: "CLI.Aspect.CrossDisplay.Graphics.Dashboard"
Описание: "Copyright © 2009-2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.CrossDisplay.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.CustomFormatSelection.Graphics.Dashboard.Shared.Private.dll
MD5=112147356D70F7706DBE1E6AAAB94C38 , SHA1=E498A28056DF0FF72EAEB6DCC9C46B56749B5C4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27222"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.CustomFormatSelection.Graphics.Dashboard.Shared.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.CustomFormats.Graphics.Shared.dll
MD5=CE36A44D056B0AE76406FD7C705B8A89 , SHA1=40446B5748278661A1B761A140976723E6A4F063
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27201"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.CustomFormats.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeskMan.HydraVision.Dashboard.dll
MD5=C30B3A69470C8624DEDCC3549AE8E72E , SHA1=B5B520B280BE688043C876C0606B5D4BA24D47F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
254464 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeskMan.HydraVision.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeskMan.HydraVision.Shared.dll
MD5=ABCC39E83D368A8F953690890A95AE64 , SHA1=537ECA9C1C5F7AE77DB7863587DC0EBC1B8AEFE3
Отчет Kaspersky Application Advisor
12800 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeskMan.HydraVision.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceCRT.Graphics.Runtime.dll
MD5=505B25C22BC978110E8AD5526CD64BE2 , SHA1=DF7663C7AA6F104092D0C8598FBDB0388D8986BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
45056 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27212"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceCRT.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceCRT.Graphics.shared.dll
MD5=F99F94F1B04F1703BE954BFAEFE2A520 , SHA1=9CDA05B099A589E54E504ADE2BD473B4DF83B15B
Отчет Kaspersky Application Advisor
53248 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27204"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceCRT.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceCV.Graphics.Shared.dll
MD5=D062AB088C969DC2B72FF1D1B9C4167F , SHA1=7660B6E65367EFDB0F4551A6EDF2204B28B4AA91
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27202"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceCV.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceDFP.Graphics.Dashboard.dll
MD5=8C316CE28F4E8532AB9A7A41DA7249F3 , SHA1=93F5E5095BDA7E3A672481ACF1DCDBB975955BD1
Отчет Kaspersky Application Advisor
393216 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27281"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceDFP.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceDFP.Graphics.Runtime.dll
MD5=FFDB29BE4EF2B051202E411D9DD9DB15 , SHA1=D7407430846B9F88F458474A756CCEF980362E97
Отчет Kaspersky Application Advisor
65536 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27212"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceDFP.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceDFP.Graphics.Shared.dll
MD5=6C56C998E43C01D06D50A03F1BA430F5 , SHA1=5C511D7606EBFFA6C956F053516C8813A89C201B
Отчет Kaspersky Application Advisor
53248 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27202"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceDFP.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceLCD.Graphics.Shared.dll
MD5=E400182CBB5510E474CA1E5910759B3F , SHA1=08E08E70DD8B51FF16D5BC8585D9258DF97C94D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
32768 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27204"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceLCD.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceProperty.Graphics.Dashboard.Shared.dll
MD5=9EDCE24ACDBAD23080BF6A1C4852124A , SHA1=09D0B276DEC1D77C3692A2A649FE1D0FE69BB438
Отчет Kaspersky Application Advisor
528384 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27244"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceProperty.Graphics.Dashboard.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceProperty.Graphics.Runtime.dll
MD5=D5C0EB788DE93035B63121E76DD0315C , SHA1=F0CF3DBC8B21966FD594111F4FD06C8F04BDE1EE
Отчет Kaspersky Application Advisor
43520 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27212"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceProperty.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceProperty.Graphics.Shared.dll
MD5=88B0942E0FF24CEE98F11127DAEC88B1 , SHA1=CF25347420B51B51F4B95908278B3D59B52A838A
Отчет Kaspersky Application Advisor
49152 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27201"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceProperty.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DeviceTV.Graphics.shared.dll
MD5=C3309A391A9373C99C9E8D21B7430E25 , SHA1=C9A33C91DF663D04EB1410670E66BF3967EAF945
Отчет Kaspersky Application Advisor
65536 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27204"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceTV.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DisplaysColour2.Graphics.Runtime.dll
MD5=7B6F68218CFBC6932BB89C0AEBF5CB10 , SHA1=221EC4CBDDA07B9A91A1E74901BD172E04280D06
Отчет Kaspersky Application Advisor
25600 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27210"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DisplaysColour2.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DisplaysColour2.Graphics.Shared.dll
MD5=F9B751ECD5B18163632532923A4C23BD , SHA1=2E49DE3DB5F1245A2DE5D0983CCD175496742199
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27207"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DisplaysColour2.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DisplaysManager.Graphics.Dashboard.dll
MD5=8116993C49333933D34312C72C087576 , SHA1=0F585569F451C61EB1207D3270BAF98BCCFD0F44
Отчет Kaspersky Application Advisor
441344 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DisplaysManager.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DisplaysOptions.Graphics.Dashboard.dll
MD5=DC763024662D2895BA7A8D3763DB0BE8 , SHA1=1E2650DADFBD3C3B413CD3A38B8554C1F4C15A43
Отчет Kaspersky Application Advisor
36864 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DisplaysOptions.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DisplaysOptions.Graphics.Runtime.dll
MD5=868D99C2DE0CCE44728E7BB3C94068BB , SHA1=3FEA058AF98F0286D67CE6B96037871560EAAFF4
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27214"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DisplaysOptions.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.DisplaysOptions.Graphics.shared.dll
MD5=9CC4EF918665BEE45FD1CF045ABF9501 , SHA1=3CA1FED38CECB806DA583D686833A846B10D185F
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27213"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DisplaysOptions.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.Grid.HydraVision.Dashboard.dll
MD5=A6072358CDB48DF07FBC3D3C7EE1737B , SHA1=A5BEF9319D019BB59FBE4803F5BE89A45161D1B8
Отчет Kaspersky Application Advisor
94208 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27246"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.Grid.HydraVision.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.Grid.HydraVision.Shared.dll
MD5=8F44E662472C947E49FA323F18E56E0D , SHA1=675D06AB76DD830C280C70262D1DEA1AFF5118A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
10240 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27230"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.Grid.HydraVision.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.HotkeysHandling.Graphics.Runtime.dll
MD5=C7969D6A49151F2EF7DD2DED8B773A7E , SHA1=9DA266DF469B6DBBDA3F2E93CF8BBFB28B6C48BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27207"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.HotkeysHandling.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.HotkeysHandling.Graphics.Shared.dll
MD5=0F518F0B468C3C44812A96E15377F0A4 , SHA1=DC6FEC91DCB8315B47436F296415C8BBA85148D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27191"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.HotkeysHandling.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.InfoCentre.Graphics.Dashboard.dll
MD5=9E4CD92A3414BEFD9DFA11A57AB38E80 , SHA1=4D69553641B344494428FE96627E4296625B0EE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
57344 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27210"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.InfoCentre.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.MDProp.HydraVision.Dashboard.dll
MD5=DDF1A9E1B9C93668E5AD41591052AD8E , SHA1=F729D9042B70E71A75A38B8A8BBF12FF0EBCBA18
Отчет Kaspersky Application Advisor
111104 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.MDProp.HydraVision.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.MDProp.HydraVision.Shared.dll
MD5=5D8EC1A243BE67F1FAA621129CBDA0A9 , SHA1=82C8B9775A393C8338F6A6A6516DB6C127B980A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
10240 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27233"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.MDProp.HydraVision.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.MMVideo.Graphics.Dashboard.dll
MD5=B1B974BA0FE6C9F41E1383D241F1F924 , SHA1=F8D936D7B24FA85A76FC732D09F7D317FC11694A
Отчет Kaspersky Application Advisor
237568 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27254"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.MMVideo.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.MMVideo.Graphics.Runtime.dll
MD5=0AF92A3C8FADF5960CE91E27BCC1F1B2 , SHA1=7EA83BCAE841FBFD32ED8FDCA348FA6EAF8AA89A
Отчет Kaspersky Application Advisor
110592 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27213"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.MMVideo.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.MMVideo.Graphics.Shared.dll
MD5=9C125C41B53C2CF05CDB4E3104E3952B , SHA1=9C767A3CC82B79394F1832D83D8263DD9603202E
Отчет Kaspersky Application Advisor
81920 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27211"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.MMVideo.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.MultiDesk.HydraVision.Dashboard.dll
MD5=6A423F9CB2A4150A10B23A8C2CB8BC2E , SHA1=3F3D3DE9CFA5B35495A8438D23F1277F3E1A9DB3
Отчет Kaspersky Application Advisor
256512 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.MultiDesk.HydraVision.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.MultiDesk.HydraVision.Shared.dll
MD5=6DCF9FAD795766E5DB262CBD9339AFF2 , SHA1=B0C0241587153B4E5FFB9BFE478EBB2F56FAB42F
Отчет Kaspersky Application Advisor
9728 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.MultiDesk.HydraVision.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.MultiVPU2.Graphics.Shared.dll
MD5=C2F249A4750D714E9F36802AF042668B , SHA1=D70F732E205D4F630DDC891734191906B8DECDFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
24576 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27213"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.MultiVPU2.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.OverDrive5.Graphics.Dashboard.dll
MD5=F297EDFE354AF5096FFF39EC567860E8 , SHA1=AA375D787640B17C22B3E545CA723FA85F0A2E27
Отчет Kaspersky Application Advisor
100864 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27243"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.OverDrive5.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.OverDrive5.Graphics.shared.dll
MD5=F23312DD05BBA0C2B22E00A703D248D3 , SHA1=93DE8FA777F9589C28A20CA22C14FC44882792B6
Отчет Kaspersky Application Advisor
50688 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27228"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.OverDrive5.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Dashboard.dll
MD5=3D47996512B50E02777B543F41C38FE6 , SHA1=F43F207EC96913129E9161C77899FCD29E39E98A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2400256 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27250"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Runtime.dll
MD5=9703B3C6BD60CACA59F41E713F31E61B , SHA1=B94C94DD0C5BE953AB620DE1BAAD629FDF471B9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
110592 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27216"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Shared.dll
MD5=C58B58F4320B31BDFF75D6180AA8DED4 , SHA1=ABEB0E09CD9A121AB89394748C4F8ACBA3C1A37F
Отчет Kaspersky Application Advisor
81920 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27216"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.Settings.HydraVision.Dashboard.dll
MD5=DA2A58DBAB9951782A5674B121613415 , SHA1=28F86687359106B2EA9CD4EB04FA82BA8AFB85A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
97280 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.Settings.HydraVision.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.Settings.HydraVision.Shared.dll
MD5=CC05C207308066DAAC2C36720792630B , SHA1=9BD5AD1F79728542D287E4FD69ACB68B6693DFA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
14848 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.Settings.HydraVision.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Dashboard.dll
MD5=2BD86E27B63D4BB63FE85A42A48A8A1E , SHA1=415CE9F7B0AD50B039D23B383D96E5A488EF79B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
159744 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27242"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Runtime.dll
MD5=5FCB0BE2B0E734ACC8BC74A5FE02F588 , SHA1=70F0C557AD3C1D7FB21BB9140977545F7AE1A76D
Отчет Kaspersky Application Advisor
13824 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27238"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.TransCode.Graphics.shared.dll
MD5=154AAD66573395CCCBD85FA0B0B6472C , SHA1=BED06DB05F4B65E3A53FD8599A918A6186C421E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
45056 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27222"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.TransCode.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.UpdateNotification.Graphics.Dashboard.dll
MD5=A5532ED7CDF09B3CBC17051645D9DB29 , SHA1=48D3FFF94EC13B914B04655FC5E4E8E509A9AAB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
21504 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.UpdateNotification.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.UpdateNotification.Graphics.Runtime.dll
MD5=33DF0FC5C66787A012C511CA0FE31BA3 , SHA1=7488DD72CE9EEE4CFCE55903EFB5F1534A9758D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
16384 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27295"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.UpdateNotification.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Aspect.UpdateNotification.Graphics.Shared.dll
MD5=8219E6DFE2EAD671BD23568BB2C88749 , SHA1=E937E6F09E9004206555FAFF44B51DC3CD2DED29
Отчет Kaspersky Application Advisor
12288 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27294"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.UpdateNotification.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Fuel.Dashboard.dll
MD5=99AEE8D5198A5E32E6FBC16686E3B711 , SHA1=7B66008281955840B0265A16D63725B204E1F3E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27239"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Fuel.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Fuel.Runtime.dll
MD5=683D93CBA457BD021C104ABB24BE54D0 , SHA1=084C12F204045D585CB864FE3FF29DD9502538E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
19968 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27239"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Fuel.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Fuel.Shared.dll
MD5=D629A559A1FA66E096B05B6B1B2A9ABA , SHA1=8791F2634FC0AE8867BD2E290459047C96F2A05B
Отчет Kaspersky Application Advisor
10752 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27239"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Fuel.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Graphics.Dashboard.dll
MD5=38A087BFB8B29E157AEEAD513E0D6F9E , SHA1=48F27EBF628227C321365FE955A698BB77A6B512
Отчет Kaspersky Application Advisor
172032 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27206"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Graphics.Dashboard.Shared.dll
MD5=4B180F7DE62894A7286494EC17EDB6DC , SHA1=43C9F687CD2C1D005A643D0F61015C201527C51C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1007616 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27203"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Graphics.Dashboard.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Graphics.Runtime.dll
MD5=744AD199F0B93F36B76030E8DD877DFE , SHA1=34554AF83CFFB90D4DEB7C4B8ECF075A92921526
Отчет Kaspersky Application Advisor
311296 Компания: "Advanced Mirco Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27194"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Graphics.Runtime.Shared.Private.dll
MD5=6F1046AB7E8972CB24C539333DA5BF8E , SHA1=6B51A72F71EC1E8C7145AE7EDD48E93796504466
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27210"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Graphics.Runtime.Shared.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Graphics.Shared.dll
MD5=C959724F8A8D0EBB4CE4DAF293FDC7A1 , SHA1=1CFBC77BAC1B34BD28303E39C3BE496378614690
Отчет Kaspersky Application Advisor
192512 Компания: "Advanced Mirco Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27187"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Graphics.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.HydraVision.Dashboard.dll
MD5=0F27CB0617687045B549CC7095049C3B , SHA1=621C098F02F5470016FA8A33FC19362CD69B0D65
Отчет Kaspersky Application Advisor
8192 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27230"
Ориг. имя: "CLI.Caste.HydraVision.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.HydraVision.Runtime.dll
MD5=7E14A991CF2FB6AE3ACCF5D7D3C5237B , SHA1=B6C26E3AD07DFC0B35A2DB089D27CD98D3197635
Отчет Kaspersky Application Advisor
11776 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27230"
Ориг. имя: "CLI.Caste.HydraVision.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.HydraVision.Shared.dll
MD5=7AA04DA88D1C0D7862851D949797EFCF , SHA1=3A85A170DD7C6ACE59CED821AAC7B95A133D9C7A
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27229"
Ориг. имя: "CLI.Caste.HydraVision.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Platform.Dashboard.dll
MD5=33F26DE552CDB501FEE7FE040C02C6D0 , SHA1=BD075DA76436282F5EA5DFE242028574C81627EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
7680 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst? Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27301"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Platform.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Platform.Runtime.dll
MD5=18223AC4133D68C85BDC50E46C9E98CA , SHA1=FB774D61DD12A9FEA15207AB3F05690F98C30DFF
Отчет Kaspersky Application Advisor
11264 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst? Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27301"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Platform.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Caste.Platform.Shared.dll
MD5=DF3142B6EABAFF63B1825982320D5FDF , SHA1=9A55638DB32574B71FCE0BB8C861EB38F999512B
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst? Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27299"
Ориг. имя: "CLI.Caste.Platform.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Combined.Graphics.Aspects1.Dashboard.dll
MD5=465A6F333C4492980009B99333580248 , SHA1=985ED1DD6E4E5E3A1764BAADB3746B438D89C1F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
2723840 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27279"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceLCD.Graphics.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Combined.Graphics.Aspects2.Runtime.dll
MD5=9214A7C12FD5B12E15D3C8F6038C312F , SHA1=98DCECFDD5587A8F5EC7EB4B95E9FEBA3192D4F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
241664 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27215"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeviceLCD.Graphics.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Combined.HydraVision.Aspects.Runtime.dll
MD5=CEAE0C9A2198D2CC064ED7AC9F44757A , SHA1=C3677695D4E8C301674AAD162F0D964236201298
Отчет Kaspersky Application Advisor
46080 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Aspect.DeskMan.HydraVision.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Client.Shared.dll
MD5=DBC6B4D9656F0BDC87A2F700A0EA32A9 , SHA1=3ADA84313074BB7D3F060497BE5CBA7333EEA11E
Отчет Kaspersky Application Advisor
7680 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27186"
Ориг. имя: "CLI.Component.Client.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Client.Shared.Private.dll
MD5=409396BB737DDE4B23B8776B404FD3EE , SHA1=736D2EE9526DAF27978A107D69C1CBD4B2565ECC
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27195"
Ориг. имя: "CLI.Component.Client.Shared.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Dashboard.dll
MD5=8FC77A77A921FC2B2866279A0623D109 , SHA1=1618C7B5F18C05CB3FF16593968AA4D20A2CAED7
Отчет Kaspersky Application Advisor
380928 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Component.Dashboard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Dashboard.ProfileManager2.dll
MD5=8B1ECA159F171DA86C9F8CA92540BD6A , SHA1=22EC7F6235653A2F4409901D4060C115AB6138AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27253"
Ориг. имя: "CLI.Component.Dashboard.ProfileManager2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Dashboard.Shared.dll
MD5=BE116CFA49682F6607D7B272C6592742 , SHA1=260D1FCBA424112DBFBAF4E12F56C78218ACA8F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
32768 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27186"
Ориг. имя: "CLI.Component.Dashboard.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Dashboard.Shared.Private.dll
MD5=0C0ECD1360DE357810BCCE07704A95AC , SHA1=D0B530EF0D4D88A2A78AD1AA591076131A001CFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1395200 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27198"
Ориг. имя: "CLI.Component.Dashboard.Shared.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Runtime.dll
MD5=68F9FBEEBCDF75F180D98851F029E224 , SHA1=6111CF2B45A6A13F41000C4498D22A7CAFF7C605
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27190"
Ориг. имя: "CLI.Component.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Runtime.Extension.EEU.dll
MD5=E4110989BDD33962105094A1534AF2B3 , SHA1=61C836C12E427651D5D198845FEAD9FC337A6E05
Отчет Kaspersky Application Advisor
7168 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27189"
Ориг. имя: "CLI.Component.Runtime.Extension.EEU.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Runtime.Shared.dll
MD5=A1CCC8CA8AF80C2C2272852199793E54 , SHA1=8D327FCC6C125EA87BF4C1D15883D912DABA3097
Отчет Kaspersky Application Advisor
5632 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27188"
Ориг. имя: "CLI.Component.Runtime.Shared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Runtime.Shared.Private.dll
MD5=F39C523213D73D301F25F467B61692DA , SHA1=62F1E3F4F432AB54104EBD738D0602BC05B1366E
Отчет Kaspersky Application Advisor
38400 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27188"
Ориг. имя: "CLI.Component.Runtime.Shared.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Component.Systemtray.dll
MD5=A473FED3FD84A2620856C793AB905983 , SHA1=006E00A37C8FD177AE525345E32DB101B5F14D48
Отчет Kaspersky Application Advisor
413696 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27219"
Ориг. имя: "CLI.Component.Systemtray.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Foundation.Client.dll
MD5=751F559F37295FFCBCB2F31AFB10ACBB , SHA1=BB660C637BB09A7B6A3EB84C734FCD32B41F0B17
Отчет Kaspersky Application Advisor
303104 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2012"
Версия: "3.5.4703.27197"
Ориг. имя: "CLI.Foundation.Client.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Foundation.CoreAudioAPI.dll
MD5=2064AC61D0037280F55513468CBA3584 , SHA1=0971AA360601F89515063054854905478AA0D4D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
19968 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLI.Foundation.CoreAudioAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Foundation.dll
MD5=901FBD6C3AC9BAE8B9664E715C4BDEBF , SHA1=F6CF08406D01D03FB5F807ED6A24A9DB1E48E8F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27185"
Ориг. имя: "CLI.Foundation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Foundation.Private.dll
MD5=6DCBB543C77E90A32DCCF65146996690 , SHA1=CCE690BABD611BCB7264027A6580AC6C21418A73
Отчет Kaspersky Application Advisor
29184 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27188"
Ориг. имя: "CLI.Foundation.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.Foundation.XManifest.dll
MD5=74DE740BBC8E8734ADD31BCCFCE4F8E5 , SHA1=47405D188417CD222DBFA54E179DF29B27257EBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
18432 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27221"
Ориг. имя: "CLI.Foundation.XManifest.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\DEM.Graphics.dll
MD5=D7A4852176043BAB80F6DBF4F532992A , SHA1=9DE84550E1F6E19DFB30468AA73133F133CBDF84
Отчет Kaspersky Application Advisor
6656 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst? Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27191"
Ориг. имя: "DEM.Graphics.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\Fuel.Foundation.dll
MD5=3081F7DDE1829E62DFF051D928047B72 , SHA1=BE28E00453D1D95EE6AA39A74B33A6456B67F731
Отчет Kaspersky Application Advisor
13312 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst® Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "Fuel.Foundation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\Localization.Foundation.Implementation.ru_Localization.dll
MD5=0A0D06540CB754C3003E6E2448BAF459 , SHA1=4B11A3B64ACD435A94FB787CE4DB08555AE38446
Отчет Kaspersky Application Advisor
352256 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst™ Control Centre"
Описание: "2002-2010"
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "Localization.Foundation.Implementation.ru_Localization.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\Localization.Foundation.Private.dll
MD5=5083BE481FE63A1B34A95750AA553E7D , SHA1=F387FF0ADBDECDF64E24540DB65EFC65FC683C78
Отчет Kaspersky Application Advisor
491520 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27179"
Ориг. имя: "Localization.Foundation.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\LOG.Foundation.dll
MD5=DC2DA1D66B27475B63A86B2A5ED9D576 , SHA1=E4CB097FB3050143FDE346F1DA63B5232036E1C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
31232 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27179"
Ориг. имя: "LOG.Foundation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\LOG.Foundation.Implementation.dll
MD5=CBDD53D51BDD2E3985C64BEC7F36DCA2 , SHA1=7A7354A0C89D5B9928B5C7F7F8F67A0105FC0161
Отчет Kaspersky Application Advisor
47104 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27208"
Ориг. имя: "LOG.Foundation.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\LOG.Foundation.Implementation.Private.dll
MD5=E49F94342DEABF54E7845C74D3ADCFEB , SHA1=C03ED85ABB07ED54045EA1B01E238D505AD6D0A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27187"
Ориг. имя: "LOG.Foundation.Implementation.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\LOG.Foundation.Private.dll
MD5=C40ABCC1FBBBFEF2C0D6F49A97133C59 , SHA1=FCCD0BEB65719A43488C000B50137880C692BBF0
Отчет Kaspersky Application Advisor
25088 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27186"
Ориг. имя: "LOG.Foundation.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\Microsoft.WindowsAPICodePack.dll
MD5=E966DC6E8F80BB1AB694D199CA9CD038 , SHA1=548AEAF29BCF5384B10273E1366CB98F8BC4A31C
Отчет Kaspersky Application Advisor
82944 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Microsoft Windows API Code Pack for .NET Framework"
Описание: "Copyright © Microsoft 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Microsoft.WindowsAPICodePack.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell.dll
MD5=C8D371E11B117CD2A447CCD1C882CB89 , SHA1=94FA40335BAE2DE7EE1C3ADC1484ABE35216EDA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
489472 Компания: "Microsoft"
Продукт: "Microsoft Windows API Code Pack for .NET Framework"
Описание: "Copyright © Microsoft 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Microsoft.WindowsAPICodePack.Shell.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.Foundation.dll
MD5=E449D0B3926E00F46FC13769CE929EA6 , SHA1=47368922304078C0967DB6BF313A9AC970F569BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
5632 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27187"
Ориг. имя: "MOM.Foundation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.Implementation.dll
MD5=714860DCEC17114499EEE97438B37738 , SHA1=5B602DA297A2DD101F5F5B72143A3BDD345A262A
Отчет Kaspersky Application Advisor
97280 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27221"
Ориг. имя: "MOM.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\NEWAEM.Foundation.dll
MD5=81FDBF5A3E4F396424768977BAB5B167 , SHA1=9F1B1EA226C1C7888A2098802AAEE14048A1E687
Отчет Kaspersky Application Advisor
15360 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27185"
Ориг. имя: "NEWAEM.Foundation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ResourceManagement.Foundation.Implementation.dll
MD5=D8710156FDA9F9680A6C76F2D9BF699E , SHA1=B2D03D09983F8ABF07A1E1F82DBC285D7ADD4974
Отчет Kaspersky Application Advisor
175104 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27237"
Ориг. имя: "ResourceManagement.Foundation.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ResourceManagement.Foundation.Private.dll
MD5=19A9D8E8EF1BD41CBF66ED9CBAC845A9 , SHA1=3DEF064C266ED5CD3AF974FE2F47FE724E4B1467
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst Control Center"
Описание: "2002-2012"
Версия: "3.5.4703.27191"
Ориг. имя: "ResourceManagement.Foundation.Private.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\ati technologies\hydravision\hydradm.exe
MD5=641423D0101E1F8742B2F8D08833C614 , SHA1=210EE25379073707B6F134257AB605A333198442
Отчет Kaspersky Application Advisor
385024 Компания: "AMD"
Продукт: "AMD HydraVision Desktop Manager"
Описание: "Copyright © AMD 2006-2010"
Версия: "4.0.44"
Ориг. имя: "HydraDM.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\HydraVision\HydraDMH.dll
MD5=A160ECB321FF6A573E18B1A00E047175 , SHA1=3BF4389E13A66B1898845404BFAFBE6C5C3E2354
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "AMD"
Продукт: "AMD HydraVision Desktop Manager"
Описание: "Copyright © AMD 2006-2010"
Версия: "4.0.44"
Ориг. имя: "HydraDMH.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\HydraVision\HydraRus.dll
MD5=6C4A90A898BF37E91C3A777E36539FFC , SHA1=B5627CDE569145151641D4765D66CEF4314B3FE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
90112 Версия: "4.3.18.0" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\atimpenc.dll
MD5=18242B41AF9EF2A18CDFF47476CBBD4D , SHA1=A7BC7213E11502DFAD0609794D4BE2A91FA17209
Отчет Kaspersky Application Advisor
2347008 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "AMD Codec"
Описание: "Copyright © Advanced Micro Devices Inc., 2012"
Версия: "12.5.100.21116"
Ориг. имя: "atimpenc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Видеокарта ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\atixcode.dll
MD5=F5B0EBC5EDAB640D0BB8825DC0FD5122 , SHA1=2A26CA926F80AA241D9A54CF02672BC907229573
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "ATI Codec"
Описание: "Copyright © Advanced Micro Devices Inc., 2009"
Версия: "10.12.0.00113"
Ориг. имя: "atitranscode.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Видеокарта ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: