Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: E08BC1ABA1F94C17E00BF7EC4140D0E1
Размер карантина: 19425240 байт
Карантин принят на анализ: 31.01.2013 5:20:03
Последнее обновление результатов анализа: 21.01.2018 18:04:54
Общее количество файлов: 44
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131821
Оценка ПК по анализу карантина: -7

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
K:\Krista\Backup\Kristabackup.bat
MD5=D183B981C12829DA6A0EAD8CC1AFA2B6 , SHA1=30FC6B55FC0E3D2F3F0B1A611BA47EC0C511AD5A
Отчет Kaspersky Application Advisor
119 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\budgettools.dll
MD5=E995B035A3267929A0714D489414B0DA , SHA1=E2F15C2D5938A20F442664B3D5E2E3019D2B69C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
53760 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ConnectDB.OCX
MD5=9B306B3BCA7B772913B214E8D6217D3F , SHA1=57185150599C0ADFE89C691E753DF4234D5FF26C
Отчет Kaspersky Application Advisor
101888 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\DbTools.OCX
MD5=29DB2491554340FBA0B6D50CD821E06F , SHA1=A059A3C6141046372F6FB037D6C16F61AECEB566
Отчет Kaspersky Application Advisor
86016 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\Krista30.dpl
MD5=4AD13B650AE3044D1E2AD568E05BD00C , SHA1=27DA6C466C6C8C20CA8A3B84D1031C48E14B608E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1264640 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+67 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\Notice.ocx
MD5=B7114C8DAC2EE78D258846D958A8653A , SHA1=EFDCBE42A083F42A50D09523ACD7442833569FD3
Отчет Kaspersky Application Advisor
609792 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ProtocolProduct.ocx
MD5=F40C1AC127590D3C401CE54A5AC1C4F1 , SHA1=50693DCBE27BC9E8212B79C7E231752375D6D64F
Отчет Kaspersky Application Advisor
909312 Версия: "3.07.00" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ProtocolWashOut.ocx
MD5=BB19A693621A4B2ED39B65C09D4B88DC , SHA1=6AA162C82FBFBE545D3B24E3FFF2BAD2AB567FB1
Отчет Kaspersky Application Advisor
860672 Версия: "3.07.00" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ProtocolWater.ocx
MD5=5445E2AAF931C4DDDF97BD6F5DE3783B , SHA1=7A56844651467A2BD89E12D13D3FC166E3ED024D
Отчет Kaspersky Application Advisor
874496 Версия: "3.07.00" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\rpNoticeWeek.OCX
MD5=6ADA1A407BF6347C911D510F657555C1 , SHA1=B93B3361532D9FF57305A7051866BF80CE6FC675
Отчет Kaspersky Application Advisor
124928 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\rpNotice60.OCX
MD5=6C2C77A80217F193FABA90AEEA57B52D , SHA1=879019645D6FA40C847A66923B7A5AD5C376F2B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
84480 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssCalendarEx.OCX
MD5=D2107188A1F2745E20058E0C30B8B78A , SHA1=0784B8B497CE6EDD418108C8EB869F262EC3F87B
Отчет Kaspersky Application Advisor
79872 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssExchangemngr.ocx
MD5=719434DF908AE5F93FEAF4075C8D0BBD , SHA1=8CFEB397AF9A905107FE8E466AD2F426A739AB9F
Отчет Kaspersky Application Advisor
278528 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssFieldDefiner.ocx
MD5=AC86AF50DFB19439573EC3B71CEEFD98 , SHA1=3B7D0F1F84DFB9983A3F2DAF0BE72A393AF19E14
Отчет Kaspersky Application Advisor
83968 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssF1Wrapper.ocx
MD5=830C93E37AB6092E8101E3F02F3B60D9 , SHA1=AB98B506B81EB57C3946B8BE940AA0CCC8F9D7D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
227840 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssInterfacesManagerSGM.OCX
MD5=99B6D0F5EBBF647143D97AB32ADF28D5 , SHA1=F740FC5F791D0C8B8EEB683320948C1EBC42C135
Отчет Kaspersky Application Advisor
57344 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssModalCls.OCX
MD5=FB9A3DD0F302A98BDE4007E69207555D , SHA1=D6E62FDB2AF4CF5A9BC86C4852BF63D97EEF7941
Отчет Kaspersky Application Advisor
377856 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssModalDirect.OCX
MD5=4BCCB14A9B73BA8CE7A4C460B669ABCE , SHA1=8A497B0A43EE098D7F43E9654B7F408001AF85BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
143872 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssPreprocessor.OCX
MD5=81861D475A615218FC858308BDCB5719 , SHA1=A3714065F5363A182A22FDB1407F369C8B0310C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
26112 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssReportBg.OCX
MD5=16FBD4A32C48CAC8E0495808F1D0B8BE , SHA1=CBCAD36FA158DFF90A010832ED6AE33C87F1243D
Отчет Kaspersky Application Advisor
176640 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\ssSharedParamsSGM.OCX
MD5=CA983211AA98B6A04B0D39A13E75F78B , SHA1=54B07717952C28CC78C2DA89E8D246598DA2CF22
Отчет Kaspersky Application Advisor
441856 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\sssharedresources.dll
MD5=9C62F81D89E952DB161595DD5EA9F114 , SHA1=E87C8CB48341AFAEBEFB5DC6ACA78B46E9E9637B
Отчет Kaspersky Application Advisor
288768 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\toolsF1.OCX
MD5=82C827F1EBF549E3EB11320CC6A7F131 , SHA1=76CE730D4FA06E70E24EDCA14ACADB3AACEFC06A
Отчет Kaspersky Application Advisor
153088 Компания: "E?enoa"
Продукт: "AN 'NAI'"
Версия: "3.07.00"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\SGMAx\Ocx\TTF16RUS.ocx
MD5=1D424B13B0D1AD2A3E7F3E5AF1E38BD1 , SHA1=A2FA43DEF26D531252E8EF50F70DD7B1568F9F65
Отчет Kaspersky Application Advisor
1183744 Компания: "Tidestone Technologies, Inc."
Продукт: "Formula One"
Описание: "Copyright © 1993-2000, Tidestone Technologies, Inc."
Версия: "6.1.5 Build 12"
Ориг. имя: "TTF16.OCX"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+69 VT
Яндекс
Google
c:\sgmax\ocx\workplace.exe
MD5=3E91B293A1DFCB021EE8DBEBD2AC21B1 , SHA1=2DCBEAF230006FADB95064A7CC69FF36215B16C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
625152 Компания: "НПО Криста"
Продукт: "СГМ"
Версия: "3.07.00"
Ориг. имя: "Workplace.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+69 VT
Яндекс
Google
c:\windows\kern_backup\hide_bat2.bat
MD5=AF43FC718393F07DBF8BCF70645E76FD , SHA1=AA716368684EC0E565DC559E15595A630F935EAE
Отчет Kaspersky Application Advisor
101 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+49 VT
Яндекс
Google
c:\windows\kern_reg\kern_reg_mon.bat
MD5=D7E1C436455712ABF85A6D653A453BAE , SHA1=10FF4CF3BDD3239499CCDF3D0B3E9F9C2086C0E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
122 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+49 VT
Яндекс
Google
c:\windows\kern_reg\kern_reg_thu.bat
MD5=BF47621DC26EACFB7BD649D9FD8A43A7 , SHA1=FA30D7950D2FE4235ACBAC329C2A59E9F5861F3A
Отчет Kaspersky Application Advisor
122 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+49 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\shut.bat
MD5=72567C930A8082189BA5C465212DEB95 , SHA1=55DFECAADAE48AE59B51B769A55AAB5621D95344
Отчет Kaspersky Application Advisor
37 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+49 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\shut2.bat
MD5=E772E93C874FE24C4A9B47E29BDA20B8 , SHA1=CE2DB7B46E29FE5727D0030AC45FDB86C38505E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
44 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+49 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll
MD5=76C463A9656DC73705BE87966F042759 , SHA1=B781028581FF9541FA876FA4596C169B2B5A6448
Отчет Kaspersky Application Advisor
196608 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "ADL Component"
Описание: "Copyright (C) 2008-2009 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.1054"
Ориг. имя: "ADL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll
MD5=58125EC43726E15404BD23B94ED643F0 , SHA1=3210C9D2CD2361FDE13EFEF10DCE966248DE4876
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "ATI Technologies, Inc."
Продукт: "ATI Desktop Component"
Описание: "Copyright (c) ATI Technologies Inc. 2002-2009"
Версия: "6, 14, 10, 2563"
Ориг. имя: "ATIPDLXX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Ati2edxx.dll
MD5=1A4202D3C872179944DE1AA357868319 , SHA1=9030FA26D9067924D13A82CBD60ECAA4C99EB4A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
43520 Компания: "ATI Technologies, Inc."
Продукт: "ATI External Device Utility"
Описание: "Copyright (c) ATI Technologies Inc. 2003-2009"
Версия: "6, 14, 10, 2514"
Ориг. имя: "ati2edxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll
MD5=94DD5159D2E75503A8448F523DCA41DC , SHA1=A32E48C0CC938BAA0DD530E715886141618BCC38
Отчет Kaspersky Application Advisor
159744 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI External Event Utility for Windows"
Описание: "Copyright © 1999-2009 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.4179"
Ориг. имя: "ATI2EVXX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\GDS32.DLL
MD5=90D8960DE977E988CAAA3C02800A1C52 , SHA1=D3035D5145D754D34337FED99EE7FE25D79C478B
Отчет Kaspersky Application Advisor
356431 Компания: "The Firebird Project"
Продукт: "Firebird SQL Server"
Описание: "All Copyright (c) retained by individual contributors - original code Copyright (c) 2000 Inprise Corporation"
Версия: "WI-V6.3.1.4481"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.10.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\vcldb30.dpl
MD5=BABF1C27C6B97CE8DED335D0A74FF9C1 , SHA1=F41C20DCC3D78FA68D8662B76D73DD9E726C2EF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
633280 Компания: "Borland International, Inc."
Продукт: "Borland Delphi"
Описание: "Copyright © Borland International 1997"
Версия: "3.0.5.83"
Ориг. имя: "VCLDB30.DPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Commercial Software Publishers CA,Borland International
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\VclSmp30.dpl
MD5=045160E87AC7F82315EC778DE981F1D5 , SHA1=13CFACB6E95A4C97C244571513FAEB47B7F8B947
Отчет Kaspersky Application Advisor
61880 Компания: "Borland International, Inc."
Продукт: "Borland Delphi"
Описание: "Copyright © Borland International 1997"
Версия: "3.0.5.83"
Ориг. имя: "VCLSMP30.DPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Commercial Software Publishers CA,Borland International
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\vclx30.dpl
MD5=49C9E2B7173C5715459CC791C10E69ED , SHA1=C8543A3FF04C47A0A43DE6675A2EA56E985752A4
Отчет Kaspersky Application Advisor
219584 Компания: "Borland International"
Продукт: "Borland Delphi"
Описание: "Copyright © Borland International 1997"
Версия: "3.0.5.83"
Ориг. имя: "VCLX30.DPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Commercial Software Publishers CA,Borland International
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\VCL30.dpl
MD5=59411D9D0B9AA155029F32D2A559A0C9 , SHA1=A638D274C17309DE0841E6D61245D1BBDB8EE525
Отчет Kaspersky Application Advisor
1285040 Компания: "Borland International"
Продукт: "Borland Delphi"
Описание: "Copyright © Borland International 1997"
Версия: "3.0.5.83"
Ориг. имя: "VCL30.DPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Commercial Software Publishers CA,Borland International
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\CAP3K.DLL
MD5=6640B5C853E4207BD4EA7E37D41CFC92 , SHA1=D084AA81BFA5795C5A830433D4EF4DDD57DA3F9C
Отчет Kaspersky Application Advisor
100459 Компания: "Canon Inc."
Продукт: "Canon Advanced Printing Technology"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corp. 1992-1999, CANON INC. 1998-2002"
Версия: "0.3.0.0"
Ориг. имя: "CAP3K.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AkelPad\AkelPad.exe
MD5=329538734E182FF7018F5DB456060155 , SHA1=3398ED7D3C936869ECE55768B0557B9D2C94583C
Отчет Kaspersky Application Advisor
323584 Продукт: "AkelPad"
Описание: "Copyright © AkelSoft 2003-2011"
Версия: "0, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "AkelPad.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Log Monitor\logmon.exe
MD5=3CAC2DE8535C97C5396471D365E58A7E , SHA1=08B62D3412E2D4DEE3AD76661DEA2F87A900D89B
Отчет Kaspersky Application Advisor
900096 Компания: "Bitrix"
Продукт: "Log Monitor"
Описание: "Copyright (c) 1998-2002 Vadim Dumbravanu"
Версия: "1.4.2.0"
Ориг. имя: "logmon.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\MediaService\Деловой Хабаровск\MediaServiceStart.exe
MD5=2072FD30FB4E759911DCC4A21F54E80C , SHA1=9B20D3950BFB1F772DE89CF5C065C6D704C459CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
13181568 Компания: "Деловой Хабаровск Медиасервис"
Продукт: "Электронная версия справочника"
Описание: "РИЦ Деловой Хабаровск Медиасервис"
Версия: "2012.0.0.189"
Ориг. имя: "MediaServiceStart.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:RBC HC Object Services CA,Delovoy Khabarovsk Mediaservice)
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
-7 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\PDFCreator\PDFCreator.exe
MD5=7E216F0CF265C6F45F31C81F4FDCAD16 , SHA1=CB3D1EF291F4ABEA9EDCCD41BD120E82FE3289C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
3162112 Компания: "pdfforge http://www.pdfforge.org/"
Продукт: "PDFCreator"
Описание: "Frank Heindorfer, Philip Chinery (c) 2002 - 2012"
Версия: "1.05.0001"
Ориг. имя: "PDFCreator.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 31.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: