Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: DE025CCF452BB07F7C3150D546B927E6
Размер карантина: 33276685 байт
Карантин принят на анализ: 06.04.2013 13:40:07
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 18:10:20
Общее количество файлов: 30
Обсуждение на форуме VirusInfo: 136682
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES8\Bases\Cache\pbs.kdl.41dc267440bc79cb8c2216bd28f1f254
MD5=41DC267440BC79CB8C2216BD28F1F254 , SHA1=480E65297788D501B2CB6B51A30D68C4D6B0831D
Отчет Kaspersky Application Advisor
435712 Компания: "Kaspersky Lab ZAO"
Продукт: "Kaspersky Anti-Virus"
Описание: "© 2013 Kaspersky Lab ZAO. All Rights Reserved."
Версия: "2.4.0.2"
Ориг. имя: "pbs.kdl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\MagicDll\uMagLogCtrl.dll
MD5=9E1DC70CF1836CDB72DCB3F515088FAE , SHA1=23E1C8CA67BED80C0F71944E84D7B0EE98DF7C3B
Отчет Kaspersky Application Advisor
35328 Компания: "ArcSoft"
Продукт: "ArcSoft FeedBack"
Описание: "Copyright (C) ArcSoft 2008"
Версия: "1.1.0.5"
Ориг. имя: "uMagLogCtrl.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\arcsoft\magic-i visual effects 2\magic-i visual effects.exe
MD5=079158F13E1A94051B034D10F9800807 , SHA1=9C1F9568BAFEFE0126C1D52B8C9F662D9A924D63
Отчет Kaspersky Application Advisor
965248 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Magic-i Visual Effects"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "2.0.1.115"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\MagiciRes.dll
MD5=7B7A4C07DBE2E891F58EB24B1D10D0D3 , SHA1=E92E9B49155D0A67AE35F5707D43F287A38F8DDC
Отчет Kaspersky Application Advisor
55808 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "ArcSoft Magic-i Visual Eeffects Resource File"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "2.0.0.6"
Ориг. имя: "MagiciRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\Avatar\Avatar.mmp
MD5=139984D020F744EC4DF6F436BCCFA01F , SHA1=5F7187965C99123BE14A8200F5E668062003F748
Отчет Kaspersky Application Advisor
248320 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Avatar"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.12"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\Avatar\AvatarRes.dll
MD5=B6620742E91F89874F94BCB4C406CC68 , SHA1=1C5DAA4BBA87E0DC329F945EEC6090F98047E217
Отчет Kaspersky Application Advisor
55808 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "ArcSoft Magic-i Visual Eeffects Resource File"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.3"
Ориг. имя: "AvatarRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\Enhance\Enhance.mmp
MD5=2F2502A7FE03C070BEC7D754698669D6 , SHA1=53CD22D50FF3A5DF5FA88B1B1B35669DAAC2F617
Отчет Kaspersky Application Advisor
293488 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Enhance"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.1.8"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\FaceTracking\FaceTracking.mmp
MD5=8EA3D25ACE3C589F7B2E479AA7A6FEB0 , SHA1=CFD1314345A7BD342DA296F43EF2C6939A51AE6C
Отчет Kaspersky Application Advisor
215552 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Face Tracking"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.9"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\Filter\Filter.mmp
MD5=0EFF723DFFF8A4259C2CAB79F8E5F9D4 , SHA1=62E9F9510967BCBA36848023B83888AD8845FBB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
186880 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Filter"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.7"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\Frame\Frame.mmp
MD5=950EDD8497126D654BCF6A943A2F86F8 , SHA1=153312DC9BDCC587EC618360CE2D40E52BF238FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
240128 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Frame"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.11"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\Frame\FrameRes.dll
MD5=5583600A0E35A263A6AE1996772F55B7 , SHA1=8CAA20336F53E6202699909C191D9A476A30C08A
Отчет Kaspersky Application Advisor
55808 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "ArcSoft Magic-i Visual Eeffects Resource File"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.3"
Ориг. имя: "FrameRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\PTZ\PTZ.mmp
MD5=147664EF649FCB7ABF3951984D26B67D , SHA1=2A2C66C35D5086A34C764029B72A9804626BCCA9
Отчет Kaspersky Application Advisor
186880 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Digital Zoom"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.7"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\PTZ\PTZRes.dll
MD5=749D83C98058BE9B8BDE05726996197B , SHA1=16FE68E1095BEDA92175E42184CEA2A19BA9994F
Отчет Kaspersky Application Advisor
55808 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "ArcSoft Magic-i Visual Eeffects Resource File"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.2"
Ориг. имя: "PTZRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\Theme\Theme.mmp
MD5=EAA67BA4B84CA01701B56F992C96DD93 , SHA1=1CAD556F5FADDAC4B40C17A6C57E6768E1C93C78
Отчет Kaspersky Application Advisor
186880 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Theme"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.6"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\Modules\WebcamSetting\WebcamSetting.mmp
MD5=B4DA2D24443B91941681FCB3A1873BD4 , SHA1=456169384152B3910A653EBA20BC79412D33D752
Отчет Kaspersky Application Advisor
223744 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "Webcam Settings"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "1.0.0.10"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uActivateBanner.dll
MD5=80E2D7BC274730214E2CC63A51B4D7B8 , SHA1=EDBDB30D02A6ACDB75E0035F9CF5074DC55EA9CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
387584 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "ActivateBanner"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "2.0.0.6"
Ориг. имя: "ActivateBanner.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uMgiEffectCore.dll
MD5=48110D9F00A21D22848EBE186CFB71B7 , SHA1=0FEA995AE2FD53AA6A445F8D1107E6243C2E2239
Отчет Kaspersky Application Advisor
432640 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "uMgiEffectCore.dll"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "2.0.0.23"
Ориг. имя: "uMgiEffectCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uMIPIMgr.dll
MD5=65FA220D83F1AA5D8199ECBFA36BCE60 , SHA1=C8BAEC5D03DE45B15833B71344E977D38C855E66
Отчет Kaspersky Application Advisor
399872 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "MIPIMgr"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "2.0.0.19"
Ориг. имя: "MIPIMgr.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uMSGHook.dll
MD5=4CC5AB84F3509E80CA83D671DA76FE20 , SHA1=A259F1AEDB73679850A899D1CE16C10F4FEB58A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
59904 Компания: "ArcSoft, Inc."
Продукт: "uMSGHook"
Описание: "Copyright (C) 2008 ArcSoft, Inc."
Версия: "2.0.0.3"
Ориг. имя: "uMSGHook.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ArcSoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=B0BF698030DB6561393AE753C6D3F936 , SHA1=F426A353E1A2B16CEE21912960B88B1DA6A194B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1312720 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\chrome.dll
MD5=27352AAC3B0CCE5C325CEC3BE4D83A9B , SHA1=D21F1E7C0402C36A7D2080F3EEA45840E6884B1A
Отчет Kaspersky Application Advisor
44520400 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\ffmpegsumo.dll
MD5=E56FE56A51BC05E9CC367B3CC2BBFFA9 , SHA1=0D938FA2305DACDDBD6F814523805B4AA569B1E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1606096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\icudt.dll
MD5=20B2FD7BA7B16B5B0297062F2DDE5296 , SHA1=9C542A21DD194726936BA183B42CCC4DCC810446
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\Installer\chrmstp.exe
MD5=74EAEEEDFBE05BD4B75E19C09BBFECBC , SHA1=436F1A5581C80C42FA480C812922A5921EB2CA96
Отчет Kaspersky Application Advisor
1642448 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\libegl.dll
MD5=9159A49B13B5D4DA262415D87A5F7212 , SHA1=B4CC65C8669C0F4DDE49E7C88B9D917684272934
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\libglesv2.dll
MD5=6FF1689E63D2EBCAB1456EC19F6C2C7C , SHA1=203045900CB6B43A8FF493D6379F069C2EE33CFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
598480 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\pdf.dll
MD5=689035D36092179300547AE4266A00EE , SHA1=6F6DEF91B439BE8BA6A4B22171994D4AEE7AEB34
Отчет Kaspersky Application Advisor
4050896 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=1948BFFB626F0065BA6911FE970E8483 , SHA1=877D0019599AB90E20E356BB82A957EEEC4B0AFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
390096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows\cbi.dll
MD5=FFE0237D902B5417DBE917AC997FA0AD , SHA1=EF97FEB6E680719BC23C2E45BB7E9794A6F56FED
Отчет Kaspersky Application Advisor
21008 Компания: "Kaspersky Lab ZAO"
Продукт: "Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows"
Описание: "© 2012 Kaspersky Lab ZAO."
Версия: "8.1.0.831"
Ориг. имя: "CBI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Kaspersky Lab
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.12.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Продукты ЛК, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sony\VAIO Update\InternetWrapper.exe
MD5=CD3060B2040918B9742C011D8B50FBAC , SHA1=6FD5EE4A40569552C5C1BFC6959825BC65B57AE6
Отчет Kaspersky Application Advisor
46240 Компания: "Sony Corporation"
Продукт: "VAIO Update"
Описание: "©2012 Sony Corporation"
Версия: "6.1.0.09280"
Ориг. имя: "InternetWrapper"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sony Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: