Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: DD8448B511DC71DFF7DB63E73DF7CE82
Размер карантина: 29354750 байт
Карантин принят на анализ: 30.01.2013 13:50:05
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 23
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131637
Оценка ПК по анализу карантина: +44

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll
MD5=81BF405B468862B23D5034126901EBC7 , SHA1=FBE29F69F6CB44844BC7489937B6FAA9BD7929E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
184320 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "ADL Component"
Описание: "Copyright (C) 2008-2009 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.1054"
Ориг. имя: "ADL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\atikvmag.dll
MD5=77F1D84D29A52E83ED9CEA5178A3BCDE , SHA1=B0681231887006A383D5A12046E2C4495BD01541
Отчет Kaspersky Application Advisor
573440 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "Virtual Command And Memory Manager"
Описание: "Copyright (C) 1997-2005 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0127"
Ориг. имя: "atikvmag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll
MD5=0AE158B661206A96C075562DC61A8556 , SHA1=4A0248882A6F1AF28DE8888DD8319862147CE0AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
15499264 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "ATI OpenGL driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2010 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.10061"
Ориг. имя: "atioglxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll
MD5=F25F5B0CA6694589701E72F2CE3F2D0C , SHA1=466A68919F66581FC9432EDFB4DEC39C55F04BF1
Отчет Kaspersky Application Advisor
208896 Компания: "ATI Technologies, Inc."
Продукт: "ATI Desktop Component"
Описание: "Copyright (c) ATI Technologies Inc. 2002-2009"
Версия: "6, 14, 10, 2562"
Ориг. имя: "ATIPDLXX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\ativvaxx.dll
MD5=29C5216C2A88D61B6076CB76DFDB19F4 , SHA1=C4CB5E01A7F60501027A4B15D521A63423837D00
Отчет Kaspersky Application Advisor
2273920 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Advanced Micro Devices, Inc. Radeon Video Acceleration Universal Driver"
Описание: "Copyright (c) 2009 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.0267"
Ориг. имя: "ativvaxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\ati2cqag.dll
MD5=FF29CD9175C5A8A93FE12202590DA7D1 , SHA1=3DF4CDD56EADD1BA45152E864C1BAED47A935813
Отчет Kaspersky Application Advisor
704512 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon Family"
Описание: "Copyright (C) 1998-2003 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0471"
Ориг. имя: "ati2cqag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\ati2dvag.dll
MD5=636522EF9F3EFC70CCDD3A00886ADEE6 , SHA1=5817193791392548353848D58E468D1A7282C3EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
299520 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon WindowsNT Display Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.7101"
Ориг. имя: "ati2dvag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\Ati2edxx.dll
MD5=86FB844677C4F2D4B2E684ED2798FF4B , SHA1=4C2EFF3DC7B8732B74FEAEF329F21ECD535C5519
Отчет Kaspersky Application Advisor
43520 Компания: "ATI Technologies, Inc."
Продукт: "ATI External Device Utility"
Описание: "Copyright (c) ATI Technologies Inc. 2003-2009"
Версия: "6, 14, 10, 2514"
Ориг. имя: "ati2edxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll
MD5=E18993FE4EA22237045BDCC509933167 , SHA1=72EA88823D5C3AF812446E8AF057A184CFFB413D
Отчет Kaspersky Application Advisor
159744 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI External Event Utility for Windows"
Описание: "Copyright © 1999-2009 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.4179"
Ориг. имя: "ATI2EVXX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
d:\windows\system32\ati2evxx.exe
MD5=327EAC8C955C19D3F6384CE3AAB5ED31 , SHA1=4E94ED8475BB287124EB0C64FA272FB272CEE0DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
602112 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI External Event Utility for Windows"
Описание: "Copyright © 1999-2010 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.4236"
Ориг. имя: "ATI2EVXX.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\ati3duag.dll
MD5=A7818C421D089896AE79668BE68C2745 , SHA1=07B1BA0E2E7DE20D6B27E52AF5B249E4E7474E5B
Отчет Kaspersky Application Advisor
3869952 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Technologies Inc. Radeon DirectX Universal Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2002 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0768"
Ориг. имя: "ati3duag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\FSPortMon.dll
MD5=6D8AE1B2808DFA1AA0C56BBC3EB878A0 , SHA1=16EF3E63AB0B4C3871CCE954868FCAC8FBDC4014
Отчет Kaspersky Application Advisor
94208 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 22.07.2010
+44 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\System32\drivers\ati2erec.dll
MD5=48E7C7637DFFA13CE3CD5D9C66FBCB22 , SHA1=E3DFAF55CEFA18B253D9AA9B5A7806AEEDB98431
Отчет Kaspersky Application Advisor
53248 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "eRecord"
Описание: "2004"
Версия: "1.0.0.19"
Ориг. имя: "ati2erec.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys
MD5=1D99D1B43638E31EA5CF4A8FD199762B , SHA1=AEF5CFEB2BC78F551CBCA9A4A5FF721ED2530DFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
5069312 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.7101"
Ориг. имя: "ati2mtag.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\QuickStores.url
MD5=B6341B6C01D5EAEE1E9F992CDDDEAABB , SHA1=CE638BF205178B2B0494CC1AF442E06ED8E23A84
Отчет Kaspersky Application Advisor
204 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+58 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Avant Browser\avant.exe
MD5=AA4743798DDB1BF0D2595A354261E5F0 , SHA1=20E804C8C1AABE3A8927783275B5DF2C93CB053A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1390944 Компания: "Avant Force"
Описание: "Copyright 1999-2012 Avant Force."
Версия: "12.0.0.0"
Ориг. имя: "avant.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Avant Force
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Бесплатный (freeware) браузер на движке Microsoft Trident, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
d:\program files\internetcalls.com\internetcalls\internetcalls.exe
MD5=028DFA442F4C2F5315D3ED555B4E83BC , SHA1=55C4E5E63A63CDDD3FD4E57FA819351CA7DA0689
Отчет Kaspersky Application Advisor
19109856 Компания: "InternetCalls"
Продукт: "InternetCalls"
Описание: "(c) InternetCalls, All rights reserved."
Версия: "4, 12, 689, 0"
Ориг. имя: "InternetCalls.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Finarea SA
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\Chrome\plugin\np-rf-plugin.dll
MD5=95E5C4EE4645C0D4D70E562B1A24ECF9 , SHA1=E950729712933481D8CA768CA369CF955D81BD6A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1575184 Компания: "Siber Systems Inc."
Продукт: "RoboForm Plugin for Google Chrome/Opera/etc."
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Siber Systems Inc."
Версия: "7-7-9-9"
Ориг. имя: "np-rf-plugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Siber Systems Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Автоматическая заполнялка форм, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\Firefox\rf-firefox.dll
MD5=8AF3A8E5D8103C4A0C251206F455C656 , SHA1=3948CFCFC394BCA1A61708C75CEE8F58D3AACE36
Отчет Kaspersky Application Advisor
1564432 Компания: "Siber Systems Inc."
Продукт: "RoboForm Addon"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Siber Systems Inc."
Версия: "7-7-9-9"
Ориг. имя: "rf-firefox.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Siber Systems Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Автоматическая заполнялка форм, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm.dll
MD5=9663635C5A745E68453EF2FC1DCC55FC , SHA1=C0A03824EFD8C21EE82C4E72D3031804F7D48B5C
Отчет Kaspersky Application Advisor
16615704 Компания: "Siber Systems Inc."
Продукт: "RoboForm"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Siber Systems Inc."
Версия: "7-7-9-9"
Ориг. имя: "RoboForm.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Siber Systems Inc)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Автоматическая заполнялка форм, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
d:\program files\siber systems\ai roboform\robotaskbaricon.exe
MD5=8C51A7C8D15EC644671EC6D118CA28CE , SHA1=11AEDCEFA7847A78A20CD5AC1157A04F75DD168F
Отчет Kaspersky Application Advisor
109336 Компания: "Siber Systems"
Продукт: "RoboForm"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Siber Systems Inc."
Версия: "7-7-9-9"
Ориг. имя: "RoboTaskBarIcon.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Siber Systems Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Автоматическая заполнялка форм, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\atimpenc.dll
MD5=49C2A7766FB9E3A05C3180F67678CE2F , SHA1=1E4238E12FCB2F6BDF1FDC235451F5B1E7B6AF5C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2174976 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "ATI Codec"
Описание: "Copyright © Advanced Micro Devices Inc., 2010"
Версия: "11.6.0.50706"
Ориг. имя: "atimpenc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Видеокарта ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\atixcode.dll
MD5=5CA202F5857C61259F64D14273A16114 , SHA1=5CB610E2C9425F25B9DF6EA273F93096461071A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Advanced Micro Devices Inc."
Продукт: "ATI Codec"
Описание: "Copyright © Advanced Micro Devices Inc., 2010"
Версия: "11.6.0.50706"
Ориг. имя: "atitranscode.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Видеокарта ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: