Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: DC6363D542D57102CD6445E741A86922
Размер карантина: 37071547 байт
Карантин принят на анализ: 01.02.2013 21:30:04
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 18
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132058
Оценка ПК по анализу карантина: +49

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll
MD5=730AEA85BBD4E497F2EA87C6E97C5C2C , SHA1=363BC5729DC3A9E6BE8711B6597B67A8C383F8C4
Отчет Kaspersky Application Advisor
2292224 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows drivers"
Описание: "(C) 2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9551"
Ориг. имя: "nvapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\nvcpl.dll
MD5=D517BBC542D02BAC0352CD18C0E876BB , SHA1=C87CE33CC4F58B2422A944CED0EF1E54ADEA69DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
15494464 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows Display driver, Version 295.51"
Описание: "(C) 2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9551"
Ориг. имя: "NVCPL.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\nvmctray.dll
MD5=229FA8C2FFBA5F3215C3D1584A034A3F , SHA1=2C91BFFACD9969FC2CB34DAF3409F7910CC8ED3E
Отчет Kaspersky Application Advisor
108352 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Media Center Library"
Описание: "(C) 2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9551"
Ориг. имя: "NVMCTRAY.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\nvoglnt.dll
MD5=B3CE7A884617A9C0760C14F6796A2ABC , SHA1=576E76D6C160D37445EBFAF85D5581867121CCF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
18620416 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Compatible OpenGL ICD"
Описание: "(C) 2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9551"
Ориг. имя: "nvoglnt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\NVRSRU.DLL
MD5=21095653888491082FD236C88E3D4CA6 , SHA1=9C0E30F8E85BB36F18CC7E4BF177694486AB8825
Отчет Kaspersky Application Advisor
270336 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows Display driver, Version 295.51"
Описание: "(C) 2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9551"
Ориг. имя: "NvRsRu.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\nvsvc32.exe
MD5=3695BF76050217531F7E3E698A6CE685 , SHA1=7F46D461EBE41371908F907C928AEE9E2284A486
Отчет Kaspersky Application Advisor
164160 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 295.51"
Описание: "(C) 2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9551"
Ориг. имя: "nvsvc32.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\nv4_disp.dll
MD5=C5C83535EE7A702CF70AD7751BB85180 , SHA1=DC6A34697558583C74782CF9388FD5AA48A6AEE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
4309888 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows XP Display driver, Version 295.51"
Описание: "(C) 2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9551"
Ориг. имя: "nv4_disp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\drivers\cmudaxp.sys
MD5=E52689B8B1A0B9446A589B1F96B3212C , SHA1=BB2E8F350AF9E60D150B9D02FF1B7A6F23E64E22
Отчет Kaspersky Application Advisor
1753600 Компания: "C-Media Inc"
Продукт: "C-Media Audio Driver (WDM)"
Описание: "Copyright (C) C-Media Inc. 1998-2009"
Версия: "5.12.8.1794"
Ориг. имя: "CMUDAXP.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.09.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys
MD5=DECF37169E5BFE91561888446351FFCB , SHA1=A4E65D9EFEC475FAF3F2A89B3298741BA17F8FCC
Отчет Kaspersky Application Advisor
13411584 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows XP Miniport Driver, Version 295.51"
Описание: "(C) 2011 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.12.9551"
Ориг. имя: "nv4_mini.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\alexy\Local Settings\Temp\_uninst_92092038.bat
MD5=1FCE7060A8E0C6AA26EC9033E087D613 , SHA1=CB371333617307EB9E9F99ADA0CAA1D5318E3E65
Отчет Kaspersky Application Advisor
187 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+49 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\054df232cc5c718f35a9808007c053d1\PresentationFramework.Luna.ni.dll
MD5=BD1ADAAAE13D61DBED4C53BC74C730E8 , SHA1=1B6F85F02DFA04DAC685ACF88B2D662FE5A53CF7
Отчет Kaspersky Application Advisor
656896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Luna.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\8357ade60159c25ee88db0aab8686e6d\PresentationFramework.ni.dll
MD5=2A4AB9D8036373456CB1108CE407A2A7 , SHA1=7847CF8A380E47B8B160A86844436BBCD50C6024
Отчет Kaspersky Application Advisor
17629184 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Management\848c4005079e434e04096d683fab1ded\System.Management.ni.dll
MD5=CB27021506561310531200AA60BF8EAD , SHA1=9AA66DD59B146BF6599DAA167E03A7907D33CB4C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1159168 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Management.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Remo#\423d873fc534c5a104683990f4644bfe\System.Runtime.Remoting.ni.dll
MD5=42F98C270C522BB4E490AB59BD2BED08 , SHA1=E93F575807EAEE09BBC390D10B5F579EFF3A3C15
Отчет Kaspersky Application Advisor
767488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Remoting.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\energy controller 2\energycontroller2.exe
MD5=4F0A12DA95E29FCECB3CAF658579E928 , SHA1=ABB3C4BA6084CCA37D23A31A38931D465058F30A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2060800 Компания: "Ибах О. И."
Продукт: "Energy Controller 2"
Описание: "Copyright 2009 Ибах О. И."
Версия: "2.0.5823.32200"
Ориг. имя: "EnergyController2.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESMA Ltd\CityInfo\CityInfo.exe
MD5=0E8433AFE02BF95E46D65D8D11BBB1A1 , SHA1=7CCB5FC44FAD4814DA94E4603465E4AADB7AC3CA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1467392 Продукт: "CityInfo"
Версия: "2.9.0.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+83 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ImTOO\MP3 Encoder\acloader.exe
MD5=FE4203D613386C87A50946C9783B2A7F , SHA1=BFB60CACA94A34197EA97D189A1084F54ADF1C3A
Отчет Kaspersky Application Advisor
390144 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe
MD5=5D8BAAF7C4C4357414A4846A6BD49FE5 , SHA1=459AA2D4E405CD648B1D21DBA0059F4D30D21D14
Отчет Kaspersky Application Advisor
1634112 Версия: "6.14.10.13602" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: