Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: DC53DA97AFBBB89E59FFF33701C5DA92
Размер карантина: 40669040 байт
Карантин принят на анализ: 28.04.2013 19:10:04
Последнее обновление результатов анализа: 17.06.2013 22:16:47
Общее количество файлов: 16
Обсуждение на форуме VirusInfo: 137965
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\Проги\Offline Browsers\Offline Explorer Enterprise 5.9.0.3284 SR2 ML\Offline Explorer Enterprise 5.9.0.3284 SR2.exe.BAK
MD5=625F010AB6D078E45F662D1415C4D7BF , SHA1=4C15FD5AA546473E610ED37A31E2F41800693589
Отчет Kaspersky Application Advisor
10194552 Компания: "MetaProducts corp."
Продукт: "Offline Explorer"
Описание: "MetaProducts corp."
Версия: "5.9.0.3284"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,MetaProducts Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Проги\Offline Browsers\Offline Explorer Pro 5.9.0.3284 SR2 ML\Offline Explorer Pro 5.9.0.3284 SR2.exe.BAK
MD5=9690E96C14B816BF926E0C58D73CA0B8 , SHA1=8E6529AEF1878717941133108A728F69A043A3DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
8838576 Компания: "MetaProducts corp."
Продукт: "Offline Explorer"
Описание: "MetaProducts corp."
Версия: "5.9.0.3284"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,MetaProducts Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Проги\Offline Browsers\Offline Explorer 5.9.0.3283 SR2 ML\Offline Explorer 5.9.0.3283 SR2.exe.BAK
MD5=13C1DFDC2176365D944439CA288F2702 , SHA1=E83C496941ECEB406FA64E935011BD762521B505
Отчет Kaspersky Application Advisor
7904504 Компания: "MetaProducts corp."
Продукт: "Offline Explorer"
Описание: "MetaProducts corp."
Версия: "5.9.0.3283"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,MetaProducts Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Проги\Offline Browsers\Portable Offline Browser 5.9.0.3284 SR2 ML\Portable Offline Browser 5.9.0.3284 SR2.exe.BAK
MD5=FA8680D7027BD22BAF2B85F7F5E77AC3 , SHA1=07559C37DDE715B4945D53A2C0033870CBA60B96
Отчет Kaspersky Application Advisor
8874296 Компания: "MetaProducts corp."
Продукт: "Offline Explorer"
Описание: "MetaProducts corp."
Версия: "5.9.0.3284"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,MetaProducts Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=D519AD2DE7968CD2B47FEA807C5B29B2 , SHA1=81C6F83FFCD8931D032B2D46A4146CC8CCCFBDF3
Отчет Kaspersky Application Advisor
530488 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.79.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\clownfish\clownfish.exe
MD5=C57E4F3BE5B6D540891A39272E6B1AC3 , SHA1=C618895400D027F229CA1437BFE433E9203D5EB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1089272 Компания: "Bogdan Sharkov"
Продукт: "Clownfish for Skype"
Описание: "Copyright (C) 2012 Bogdan Sharkov"
Версия: "2.70"
Ориг. имя: "Clownfish.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Bogdan Sharkov
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MegaFon\MegaFon Internet\CommonLibrary.dll
MD5=EE2022B64F6CC3635EC223DB01EAEE2C , SHA1=2AF611173DD275D8E608DC34F2FAD64409C950F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
1006592 Компания: "RooX"
Продукт: "Common Library"
Описание: "(c) 2013 RooX. All rights reserved."
Версия: "13.01.28.184"
Ориг. имя: "CommonLibrary.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MegaFon\MegaFon Internet\libeay32.dll
MD5=D87306AD3E616643DA88DEBC50A145E2 , SHA1=ECD34D533517AA615FA9E2640F3A7AB3DABDDADA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1024000 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "0.9.8x"
Ориг. имя: "libeay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\megafon\megafon internet\megafoninternetservice.exe
MD5=651107EBBB5E1B597321E93453FA638D , SHA1=5ACCA0CC412C125E41C9FF637BABCAA55B570E06
Отчет Kaspersky Application Advisor
942664 Компания: "RooX"
Продукт: "MegaFon Internet"
Описание: "(c) 2013 RooX. All rights reserved."
Версия: "2.1.1.5711"
Ориг. имя: "MegaFonInternetService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,RooX Solutions LLC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:/Program Files (x86)/MegaFon/MegaFon Internet/MegaFonInternetService.exe
MD5=651107EBBB5E1B597321E93453FA638D , SHA1=5ACCA0CC412C125E41C9FF637BABCAA55B570E06
Отчет Kaspersky Application Advisor
942664 Компания: "RooX"
Продукт: "MegaFon Internet"
Описание: "(c) 2013 RooX. All rights reserved."
Версия: "2.1.1.5711"
Ориг. имя: "MegaFonInternetService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,RooX Solutions LLC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MegaFon\MegaFon Internet\NetworkLibrary.dll
MD5=DCA7469A4FBE7248BF77FD8B6655B256 , SHA1=AEBC0DC1D562BECD73FE0BB305C7B885ACDDAE11
Отчет Kaspersky Application Advisor
1782784 Компания: "RooX"
Продукт: "Network Library"
Описание: "(c) 2013 RooX. All rights reserved."
Версия: "13.01.29.468"
Ориг. имя: "NetworkLibrary.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MegaFon\MegaFon Internet\QtCore4.dll
MD5=9A09B6A1806462051756A41F39B2D1A7 , SHA1=8114B36713B3F1F83BF41142E14FD658062CF4C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
2603008 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "QtCore4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MegaFon\MegaFon Internet\QtNetwork4.dll
MD5=56BF39EC4F30D504B991BEC8BDCB12CF , SHA1=19B3E545CCF9B97B8D9D6DF27D5022624F3C321F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1052160 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "QtNetwork4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MegaFon\MegaFon Internet\QtScript4.dll
MD5=8BEC8E5C1749558080248155A4BF74C0 , SHA1=23AB9C0635B82993AF39FFD36F94DCED3F9FD97F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1341440 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "QtScript4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MegaFon\MegaFon Internet\QtXml4.dll
MD5=9FDD4F0B23C7298EE0FC341986D01771 , SHA1=D16C58282741A86DDE1FEEF739044F8FE6CA2D3E
Отчет Kaspersky Application Advisor
356352 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2012 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.4.0"
Ориг. имя: "QtXml4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MegaFon\MegaFon Internet\ssleay32.dll
MD5=263CB0ACF1264CC985DD372366D93574 , SHA1=486939AFD610EAB2473C0D676C5ED33A8EC717F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
210944 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "0.9.8x"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: