Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: DB7BCB6E7BABB994372711D3F449BC74
Размер карантина: 23613535 байт
Карантин принят на анализ: 27.05.2013 14:50:07
Последнее обновление результатов анализа: 03.06.2013 15:40:16
Общее количество файлов: 25
Обсуждение на форуме VirusInfo: 139465
Оценка ПК по анализу карантина: +41

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationCore\a2a69a7499d7944e5c7019349fe4aae2\PresentationCore.ni.dll
MD5=BEA82E98A5FFE8BDF0883359BB4476FC , SHA1=FC010002CE5DB8C355E578546821C14176CB685A
Отчет Kaspersky Application Advisor
10926080 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio1c9175f8#\d9e893d71daf13665509ad72c47cd97c\PresentationFramework.Aero.ni.dll
MD5=779505F65C550856225E8AD048F48880 , SHA1=366D21B62401256C93ACE1B1E6C722C3CEDDCFFA
Отчет Kaspersky Application Advisor
462336 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio4b37ff64#\23b5f5eed4abe2dd63a9f5d226ca3f2a\PresentationFramework-SystemXmlLinq.ni.dll
MD5=399BCC2542BF57576B4629ACF8079B16 , SHA1=FF740F49062986B335546FC75E59BBD20B98A50E
Отчет Kaspersky Application Advisor
13824 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929"
Ориг. имя: "PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio49d6fefe#\85e21d75b19abfca501d03f27c7f3e67\PresentationFramework-SystemXml.ni.dll
MD5=ED9F8C9E9AAA0F138390671FF662815D , SHA1=F5B44B01ABC6C1517DD2C73D6D3FE4C500B55498
Отчет Kaspersky Application Advisor
18944 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929"
Ориг. имя: "PresentationFramework-SystemXml.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio5ae0f00f#\e0621bc033d8326290e786bf23c478d3\PresentationFramework.ni.dll
MD5=0E7C1A39D4A24D6CA12CB79CC3D753DA , SHA1=1599BE84C82CBC67945149E1AA14631E001EC109
Отчет Kaspersky Application Advisor
18544128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio84a6349c#\039a16c595338fa093906bd2e8b26540\PresentationFramework-SystemCore.ni.dll
MD5=CC93392E59DB6E431EDF55BB73F0632C , SHA1=F4867C531CC1B917C6DF49D6B8A864F6C6099D0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
24576 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929"
Ориг. имя: "PresentationFramework-SystemCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio84a7b877#\a7031453a3e0e61b357c73148aebde7b\PresentationFramework-SystemData.ni.dll
MD5=4E0787F19EE14DC9C91E2020D954E996 , SHA1=CACBD444C304C0F33337260561BB92BA037699A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
16896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929"
Ориг. имя: "PresentationFramework-SystemData.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Data\228963b918b215c3e5bcbbb7fddd7365\System.Data.ni.dll
MD5=FE5204C2C45ED3DB6C6E84DFD2381AE6 , SHA1=3DF8AE302586CC3497A6D6E965A7966BBF71DFE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
7249920 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "system.data.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Data7706cdc8#\df3376085c9ce78fbbe94e7e4502daa8\System.Data.DataSetExtensions.ni.dll
MD5=E70CE3E0B42D078AC7FBD96315667BD7 , SHA1=01F90F158DBB720BEC933DAC995BF0311CB6AF74
Отчет Kaspersky Application Advisor
136192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "system.data.entity.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Ente96d83b35#\fe3ae2690236d532e0a29f3a14802aa0\System.EnterpriseServices.ni.dll
MD5=A675838DD45C7CE5A4E1FD1855F27204 , SHA1=B6506F608437634ABC203F53A1BE4295EA76F792
Отчет Kaspersky Application Advisor
777728 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.EnterpriseServices.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Ente96d83b35#\fe3ae2690236d532e0a29f3a14802aa0\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll
MD5=E49E8E6E4CB041EE55CCEA8EF9365F33 , SHA1=EE12723AD516940C2422612CC69B9A72F19DB46F
Отчет Kaspersky Application Advisor
249344 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.EnterpriseServices.Wrapper.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.IdentityModel\620cea5f6098caaf044d062d8dde6b3d\System.IdentityModel.ni.dll
MD5=E1DB622AAE08C63EA6634129909E2B29 , SHA1=9D3383352C0E653CEF4761B1B08DEFA3BD5823ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
2959872 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18044 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.IdentityModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Numerics\bf7d6d7e381a58d30a27d93327ca8c64\System.Numerics.ni.dll
MD5=B4825070074B25F15505041FC489B26D , SHA1=67CB21A79035651D4D2607BFCED49C84507F7874
Отчет Kaspersky Application Advisor
145920 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Numerics.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runt73a1fc9d#\4c820f82f3a554e28909670d6b946c16\System.Runtime.Remoting.ni.dll
MD5=1B32D5D4A1F6C43B9B769BAACF1F322F , SHA1=347C0AFAD32E83982F85823DDC56FDECF7C57A54
Отчет Kaspersky Application Advisor
786432 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Runtime.Remoting.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Servf73e6522#\97c369d03310ac919968cac177d066da\System.ServiceModel.Web.ni.dll
MD5=AB0698D2B132222C971547BDBF4E0493 , SHA1=F20C6EB705BF3FC5A3F6C1E2429431D938D54245
Отчет Kaspersky Application Advisor
1075200 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18044 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Transactions\b78069d722b5b354b78e871263e54743\System.Transactions.ni.dll
MD5=7FC29B61114281DBEFEE7D52D5D3A1B4 , SHA1=B88F2FB2A65188F8DC47AAB7F0B827EA4FACC105
Отчет Kaspersky Application Advisor
641024 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "system.transactions.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml.Linq\77d022b1197434c411e88730b007b89a\System.Xml.Linq.ni.dll
MD5=722C64511E82D3A0FD0EEF7D1AE479F0 , SHA1=43923B27933CE98C5567569B736912A1B7DABEAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
397312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Xml.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\UIAutomationTypes\03da9e8276abd7b78fb4361567a5734a\UIAutomationTypes.ni.dll
MD5=D6EEAA690FEDC17DB139176314557EB9 , SHA1=81B0217125D0C4DF7E83C3E94147FC3EB4CA8856
Отчет Kaspersky Application Advisor
189952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "UIAutomationTypes.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\9e463cf638294bd19eb6c589549d6bb5\WindowsBase.ni.dll
MD5=EAA36C8C2A6C54447D100D94982DD3D9 , SHA1=D11C5B2B4CCB26209840329960147B2E70104F40
Отчет Kaspersky Application Advisor
3910144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 16.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\wpfgfx_v0400.dll
MD5=E50903982521CB2751B01A14169BA68C , SHA1=976B4875406A951FCAFD7846A01264C4EF372767
Отчет Kaspersky Application Advisor
1688632 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18047 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "wpfgfx_v0400.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\S.R\AppData\Local\Temp\edb2e77a-a6e5-409b-a7ed-9225df124a14\CliSecureRT.dll
MD5=53CF5EC4D7864D8FF778E18E70BF56DE , SHA1=CAA1A69039937E2618F9620ABB40B7C47CDE787A
Отчет Kaspersky Application Advisor
113498 Версия: "5, 3, 2, 9" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.08.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\S.R\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\bashtel_ethernet.cmd
MD5=2A839EC4C579F7D1164B6B3DA4CB15EB , SHA1=3F2839CEC65E0B7C8F9C6582709F8BB041F5DA4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
60 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
+41 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\ISDI2.dll
MD5=DE9091E5D9CD699431894BBCC974E152 , SHA1=C0B8EF6643925AF2CC365445DF58E169E5FC04A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
531456 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel Storage Driver Interface Dynamic Library"
Описание: "Copyright(C) Intel Corporation 2003-2013"
Версия: "12.5.0.1066"
Ориг. имя: "ISDI2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\PsiData.dll
MD5=E2F7C209BD22D3FE4D62ADB0BCA0700B , SHA1=7C714C9C097982DCFD343F203007C014A545A66D
Отчет Kaspersky Application Advisor
286720 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel Private Storage Interface Interop"
Описание: "Copyright(C) Intel Corporation 2003-2013"
Версия: "12.5.0.1066"
Ориг. имя: "PSIData.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\DeviceModules\DeviceServiceModelDB.dll
MD5=47C8B30016B516149436D4F468257019 , SHA1=4F9CB2659D0BDB4562F7DEE390EEB9B635BE9E2B
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 Компания: "Mobileleader Co., Ltd."
Продукт: "Device Services"
Описание: "(c) Mobileleader Co., Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.18"
Ориг. имя: "DeviceServiceModelDB.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: