Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: D285FF5215CFE7F5F4FE2B7DEF5BEEC9
Размер карантина: 17983205 байт
Карантин принят на анализ: 06.02.2013 16:20:26
Последнее обновление результатов анализа: 28.08.2018 22:57:01
Общее количество файлов: 52
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132531
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\AIS_SCHOOL\Apache2\modules\mod_deflate.so
MD5=592DF0DB97E679F34A46E41C13BA1744 , SHA1=A945043A2D8480C8FC5D0FCF7952527B5ADE8C33
Отчет Kaspersky Application Advisor
65618 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Apache HTTP Server"
Описание: "Copyright "
Версия: "2.0.63"
Ориг. имя: "mod_deflate.so"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\AIS_SCHOOL\Apache2\modules\mod_headers.so
MD5=4A26033FB7FBDBB83FEDC2F1F5DB23E6 , SHA1=BC8D1FF5F69288F43A209EF5A3D9DA8B4D7E731E
Отчет Kaspersky Application Advisor
24659 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Apache HTTP Server"
Описание: "Copyright "
Версия: "2.0.63"
Ориг. имя: "mod_headers.so"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\AIS_SCHOOL\Apache2\modules\mod_logio.so
MD5=3A7F15201D753F0C3EA9F0023BC9A787 , SHA1=5159E86A42A84791737C45CC734FFEB314C5381F
Отчет Kaspersky Application Advisor
24656 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Apache HTTP Server"
Описание: "Copyright "
Версия: "2.0.63"
Ориг. имя: "mod_logio.so"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\AIS_SCHOOL\php\ext\php_dbase.dll
MD5=F74EDBE4462FFB6BBDC0AE47A2C534ED , SHA1=33AAD52780DB2BB1374E94B0BEB9BBF505B94484
Отчет Kaspersky Application Advisor
36944 Компания: "The PHP Group"
Продукт: "PHP php_dbase.dll"
Описание: "Copyright © 1997-2007 The PHP Group"
Версия: "5.2.12.12"
Ориг. имя: "php_dbase.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\AIS_SCHOOL\php\ext\php_mcrypt.dll
MD5=71D6187ACA498E5BCD1ADD361F66E7CB , SHA1=7D17D192F26BBFED1258379A2038C232BF5A7BB6
Отчет Kaspersky Application Advisor
41041 Компания: "The PHP Group"
Продукт: "PHP php_mcrypt.dll"
Описание: "Copyright © 1997-2007 The PHP Group"
Версия: "5.2.12.12"
Ориг. имя: "php_mcrypt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\AIS_SCHOOL\php\ext\php_mhash.dll
MD5=D9C81F56EA3E4977EDFA872679AC29F9 , SHA1=6FFE71A10D5EC2F8145FF42ADEB668983BD137BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
24656 Компания: "The PHP Group"
Продукт: "PHP php_mhash.dll"
Описание: "Copyright © 1997-2007 The PHP Group"
Версия: "5.2.12.12"
Ориг. имя: "php_mhash.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\AIS_SCHOOL\php\ext\php_soap.dll
MD5=86299939C3156968CF9DA2661A15E097 , SHA1=EFCC9DA339F1E17A70A475A5E096D186020C5B34
Отчет Kaspersky Application Advisor
249935 Компания: "The PHP Group"
Продукт: "PHP php_soap.dll"
Описание: "Copyright © 1997-2007 The PHP Group"
Версия: "5.2.12.12"
Ориг. имя: "php_soap.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\AIS_SCHOOL\php\ext\php_sockets.dll
MD5=9C90CBF5F243FB37AEE517B32655BBD6 , SHA1=773E6BA903B030E11EA25387B6B36F7EA1B4F4CE
Отчет Kaspersky Application Advisor
49234 Компания: "The PHP Group"
Продукт: "PHP php_sockets.dll"
Описание: "Copyright © 1997-2007 The PHP Group"
Версия: "5.2.12.12"
Ориг. имя: "php_sockets.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\AIS_SCHOOL\php\ext\php_xsl.dll
MD5=90B5BCE5732842395FA76E36381EFC6E , SHA1=A9754327D636C17CDA30C5846F8918F1BB651791
Отчет Kaspersky Application Advisor
221262 Компания: "The PHP Group"
Продукт: "PHP php_xsl.dll"
Описание: "Copyright © 1997-2007 The PHP Group"
Версия: "5.2.12.12"
Ориг. имя: "php_xsl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\AIS_SCHOOL\php\ext\php_zip.dll
MD5=DE5B98CBA625B494CDB575C38EC46D7C , SHA1=8F7A073E247FF98FBD5DBBBAAF6B34C31CC01248
Отчет Kaspersky Application Advisor
61518 Компания: "The PHP Group"
Продукт: "PHP php_zip.dll"
Описание: "Copyright © 1997-2007 The PHP Group"
Версия: "5.2.12.12"
Ориг. имя: "php_zip.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\AIS_SCHOOL\php\php5apache2.dll
MD5=135DC016BE75243EDEC431AD689E8D5B , SHA1=C90FB8E34CBFC654A959CF42B60FA4DB522D8DBB
Отчет Kaspersky Application Advisor
36946 Компания: "The PHP Group"
Продукт: "PHP php5apache2.dll"
Описание: "Copyright © 1997-2007 The PHP Group"
Версия: "5.2.12.12"
Ориг. имя: "php5apache2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM\Cache\Indiv_SID_S-1-5-20\Indiv01.key
MD5=DD2C0C4FB22223792FFACF038156F23A , SHA1=9D55CA499FE4E2F5E5488838020B44DCB6F87D11
Отчет Kaspersky Application Advisor
1480416 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DRM"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6001.8015"
Ориг. имя: "Individualized Black Box DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft DRM Publisher
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\smrtlocalmon.dll
MD5=4B64E34684AC278D9E8CDA2ECED4FD3C , SHA1=F168D3C31EAD1961E7B597D18C2FD0881A2C71F9
Отчет Kaspersky Application Advisor
33680 Компания: "SMART Technologies ULC"
Описание: "Copyright 2009 © SMART Technologies ULC All rights reserved."
Версия: "10, 6, 76, 0"
Ориг. имя: "smrtlocalmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\1b28dfe41f97e81e398af062883a740c\Microsoft.Office.Tools.Word.Implementation.ni.dll
MD5=FD6538C60F58930C64EEFD8A0876363E , SHA1=F869E9D6C8DB6A893ABE58D068AB32C6DD090AB4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1117696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.Word.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\124334149abf9a9eef993182b606bdc9\Microsoft.Office.Tools.v4.0.Framework.ni.dll
MD5=4307097F020BDDB5DFF9CC4716BC2401 , SHA1=3D1E82ED4FF998515505FC009486486C8B981A7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
45056 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.v4.0.Framework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\173b3af78770cf0b62854cfa437cfc17\Microsoft.Office.Tools.Common.ni.dll
MD5=76B3FF381D4EA52B0A8965B1D2839628 , SHA1=84B2925FBBD60AB25F6DADAAFEC2132FDE430563
Отчет Kaspersky Application Advisor
336384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\6506ae1f3e027cb4e9423cc4fffec499\Microsoft.Office.Tools.Common.Implementation.ni.dll
MD5=BF7652D06BF61C58EC1EBECE5745729A , SHA1=9550C3E8A655A50E28250B379D299E52B5E8F125
Отчет Kaspersky Application Advisor
864768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.Common.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\7ed44244e3d15328fa5da99d75356dbc\Microsoft.Office.Tools.ni.dll
MD5=4E469CDA52C50C8C3CC53E618A20285D , SHA1=03380C59F8193F720BFBE4BF54C3BBCE9980728E
Отчет Kaspersky Application Advisor
22016 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Office.To#\893d0e7fddc61b88a5d5569ed18a1258\Microsoft.Office.Tools.Word.ni.dll
MD5=9B3B03819B63AFBE1A17A1F42C3648CA , SHA1=5CD3A2E998E14CA3F11026CB5D43E908E8EAB4A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
676864 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.Office.Tools.Word.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.VisualStu#\c43113253ee5f4c3889893c1c65b944e\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.ni.dll
MD5=0A0BBBB22CA3748AD4C71C1F6B198753 , SHA1=8EE2EE9E5B91B7F74EB986AEEE0B7B53FEDCA86F
Отчет Kaspersky Application Advisor
135680 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.VisualStu#\f71291e0d1032e8c0e35ae5792466cf6\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.ni.dll
MD5=BC52B0C7610E8EAD4E8D66F81BE49D79 , SHA1=007626580F29D7ED7D0BC029A4CC36D3DD988A1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
366592 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.VisualStu#\13f4b3d1f5097ae5257a653ec757f1d3\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.ni.dll
MD5=7A55ADE820398BDD2C5FBD14D24D32A3 , SHA1=62A6FFEAF09B097BCDBC0568FB015DD58EAD9223
Отчет Kaspersky Application Advisor
738816 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.VisualStu#\3f9eae007c01fe184e86462aa974c0ea\Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.ni.dll
MD5=95AA1592321EEBB0CA0C3066C8501987 , SHA1=7014EE1A56C2E3CDE7C37B6BCD22EDDCDACFB327
Отчет Kaspersky Application Advisor
708608 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.boost_date_time.vc100.1.44_9ca15c999435ee05_1.0.1.0_none_50d6b3902c95d15a\boost_date_time-vc100-mt-1_44.dll
MD5=80BA3D3B669EEDCE5BB9D061F1A0BDD0 , SHA1=C0E53B2248776D7E74EF1C9DDE9AB8971F2BCC89
Отчет Kaspersky Application Advisor
51120 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.boost_thread.vc100.1.44_9ca15c999435ee05_1.0.1.0_none_472b4edec4bf8550\boost_thread-vc100-mt-1_44.dll
MD5=E11424013B85CB91868E11B6FC4BD809 , SHA1=4B14C9BC40196AEDE6110AD35E26ECFABCA38089
Отчет Kaspersky Application Advisor
54184 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.hwr.vc100.1.0_37a8c5fef6a21868_1.0.7.0_none_04a342aeed47b45f\HWR-vc100-mt.dll
MD5=DFCB1315ED6C0AC8741EE6F2FBDD32F1 , SHA1=97C023FCE532B51E23F8D75CFF5D7CEB3543A6EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
92616 Компания: "SMART Technologies"
Описание: "Copyright (C) 2011"
Версия: "1.0.7.0"
Ориг. имя: "HWR.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.icu.vc100.3.8_9ca15c999435ee05_1.0.1.0_none_25ae6448a497e277\icudt38.dll
MD5=FAB6996A6D452F9940F043F4B95BE0F4 , SHA1=08F88ACA0C567E9E8D7B4C8238EADD763E412BBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
11184032 Компания: "IBM Corporation and others"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2007, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "3, 8, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt38.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.icu.vc100.3.8_9ca15c999435ee05_1.0.1.0_none_25ae6448a497e277\icuuc38.dll
MD5=55E1494789E7605666713440D176E486 , SHA1=311A1E1EC70E32EF849EB1EB04544FB10730FF0D
Отчет Kaspersky Application Advisor
915360 Компания: "IBM Corporation and others"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2007, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "3, 8, 0, 0"
Ориг. имя: "icuuc38.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.localization.vc100.1.0_37a8c5fef6a21868_1.0.6.0_none_ff376fa56d231fce\Localization-vc100-mt.dll
MD5=3B7A6E0BF0878DFF55D74DCC77183557 , SHA1=240A7A53B6B690E00D267B14C57DBCD22B67B88A
Отчет Kaspersky Application Advisor
123856 Компания: "SMART Technologies"
Описание: "Copyright (C) 2011"
Версия: "1.0.6.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.ms.mfc.vc100_9ca15c999435ee05_1.0.1.0_none_4a0f5a341648c8ef\mfc100u.dll
MD5=AD1DDD48EEDED0B2A1EA52F38F754BB9 , SHA1=836BE29F75F656EFB0F20B98B3B1BFBEAF33FA83
Отчет Kaspersky Application Advisor
4367264 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 10"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.00.30319.01"
Ориг. имя: "MFC100U.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.ms.vc100.crt_9ca15c999435ee05_1.0.1.0_none_c5b8993f9e67c5b8\MSVCP100.dll
MD5=F03FCB28A568C0A528CF64CAFC161126 , SHA1=0796B52D5ECEEC8D9E92ED1E462779D0B7FF7E8B
Отчет Kaspersky Application Advisor
422304 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.00.30319.1"
Ориг. имя: "msvcp100.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.ms.vc100.crt_9ca15c999435ee05_1.0.1.0_none_c5b8993f9e67c5b8\MSVCR100.dll
MD5=EF7DBB66B26B691A06C8F58F88FA7D1C , SHA1=210D54514E5208962ED89169E7E131157984C083
Отчет Kaspersky Application Advisor
771488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.00.30319.1"
Ориг. имя: "msvcr100_clr0400.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\WinSxS\x86_smarttech.ziparchive.vc100.3.1_9ca15c999435ee05_1.0.1.0_none_4cd96821b98cb988\ZipArchive.dll
MD5=5164F77BAB3D76AD0607973177131B3B , SHA1=CF0A99EE87872D0BB78AE58D53804262573108D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
469416 Компания: "Artpol Software"
Продукт: "ZipArchive Library"
Описание: "Copyright (c) 2000 - 2007 Artpol Software - Tadeusz Dracz"
Версия: "3.1.1"
Ориг. имя: "ZipArchive.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\KRH326U2.dll
MD5=0378929CEAA3E2B93D8A99D2DCBB1D8F , SHA1=86E838410DC3A08F309EA215D8EAE716275F843D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1577045 Компания: "KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC."
Продукт: "KONICA MINOLTA C252/C252P PCL 2000/XP Printer Driver"
Описание: "Copyright(c) 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC."
Версия: "03.02.00.00"
Ориг. имя: "KRH326U2.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Администратор\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ogccgbmabaphcakpiclgcnmcnimhokcj\1.3.0.2_0\mgHelperGC.dll
MD5=F3907BDCD60859D35CF25AA2E211B782 , SHA1=529E13DA870767975DAD690D43AD8B7F35D63046
Отчет Kaspersky Application Advisor
101136 Компания: "SweetIM Technologies Ltd."
Продукт: "SweetIM GC Helper"
Описание: "Copyright © 2012 SweetIM Technologies Ltd."
Версия: "1.5.0.0"
Ориг. имя: "mgHelperGC.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SweetIM Technologies Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ABBYY FineReader 10\FObjEventSrc.dll
MD5=E29C88235977949BAA2388A29B4637EF , SHA1=41F0E24E84E734F11012985BD1A2828F8C1D23EF
Отчет Kaspersky Application Advisor
7944 Компания: "ABBYY"
Продукт: "Fine Objects Classes Library (Unicode version)"
Описание: "© 2008 ABBYY. All rights reserved."
Версия: "11.0.14.7"
Ориг. имя: "FObjEventSrc.Dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (OCR ABBYY FineReader, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\abbyy finereader 10\productlicensing.dll
MD5=524BF7E92A4EF2C19E54E29E4F9421F2 , SHA1=48B41E7F6CA6ED7DB7083D84A99C0ACD7165F5D3
Отчет Kaspersky Application Advisor
2030856 Компания: "ABBYY"
Продукт: "ABBYY Licensing"
Описание: "© 2009 ABBYY. All rights reserved."
Версия: "3.0.0.104"
Ориг. имя: "ProductLicensing.Dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ABBYY SOLUTIONS LIMITED
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (OCR ABBYY FineReader, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Iminent\Iminent.exe
MD5=656B57695FE59BC35B19BA9FC7CE1B32 , SHA1=A85A4946264815124366349BD6D74DBF9F8FC8A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1073784 Компания: "Iminent"
Продукт: "Iminent"
Описание: "Copyright © 2011 Iminent. All rights reserved."
Версия: "5.29.41"
Ориг. имя: "Iminent.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Iminent
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Iminent\Iminent.Messengers.exe
MD5=9E50A1AD514C5F75E8A9639500D1D982 , SHA1=B941BA1C94E86FF5054E9F0D838EEE4E8989556D
Отчет Kaspersky Application Advisor
884856 Компания: "Iminent"
Продукт: "Iminent Messengers"
Описание: "Iminent 2009-2011"
Версия: "5.29.41"
Ориг. имя: "Iminent.Messengers.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Iminent
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Iminent\Iminent.WebBooster.InternetExplorer.dll
MD5=122E75CD186C3604A22FC467DF120C9F , SHA1=B856CBC994235E1113CE258BCB13013620E218B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
245368 Компания: "Iminent"
Продукт: "Iminent"
Описание: "Iminent 2009-2011"
Версия: "5.29.41"
Ориг. имя: "Iminent.WebBooster.InternetExplorer.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Iminent
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\RNMC\OMS\ShlExt.dll
MD5=BD066E8D10F16887450D28898CD17702 , SHA1=53A08366AA664C5F0620BA36180C3A59E4169317
Отчет Kaspersky Application Advisor
77824 Компания: "Russian National Multimedia Center"
Описание: "Copyright (C) 2006-2007"
Версия: "1, 0, 0, 91"
Ориг. имя: "ShlExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.12.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SMART Technologies\Education Software\Office\SBSDKComWrapper-wink.dll
MD5=2E46EEFCD0405F8A2FC4399D98402CE4 , SHA1=98664EFEAA7C50BD431395B8BFC562858DD012FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
191896 Компания: "SMART Technologies"
Продукт: "SMART Board Software"
Описание: "© 2003-2011 SMART Technologies ULC"
Версия: "1.1.233.0"
Ориг. имя: "SBSDKComWrapper-wink.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SMART Technologies\Education Software\Office\SBSDK-vc100-mt-11.0.0-ink.dll
MD5=F243E38AEB426D04DBF921D3AC06FACB , SHA1=576D5E1EE0D01E0C4B5BCF8D768A6F2A73C4E896
Отчет Kaspersky Application Advisor
360344 Компания: "SMART Technologies"
Продукт: "SMART Board Software"
Описание: " 2004 - 2010 SMART Technologies"
Версия: "1.1.233.0"
Ориг. имя: "SBSDK.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\smart technologies\education software\office\smartink-sbsdkproxy.exe
MD5=EC52999D0D2E374981C0D033748AF2A6 , SHA1=0A1E642187674C729832E79E931CC3ADED951957
Отчет Kaspersky Application Advisor
32152 Компания: "SMART Technologies"
Продукт: "SMARTInk-SBSDKProxy"
Описание: "Copyright © SMART Technologies 2011"
Версия: "1.1.233.0"
Ориг. имя: "SMARTInk-SBSDKProxy.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SMART Technologies\Education Software\sbsdk-server\NodeLauncher.exe
MD5=B3F9454F9143C23C3ABDBCA7F0014604 , SHA1=16D50EF8CC31C813217411C299147643E0BB1ECE
Отчет Kaspersky Application Advisor
62360 Компания: "SMART Technologies"
Продукт: "SMART Board Software"
Описание: "(c) SMART Technologies. All rights reserved."
Версия: "11.0.509.2"
Ориг. имя: "NodeLauncher.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SMART Technologies\Education Software\SBSDK-vc100-mt-10.8-tools.dll
MD5=26E55DB78AA353DE5F4509AB5D7F6B63 , SHA1=3B463FFF536823F95C4116AEEB917F58F42D5BDA
Отчет Kaspersky Application Advisor
360304 Компания: "SMART Technologies"
Продукт: "SMART Board Software"
Описание: " 2004 - 2010 SMART Technologies"
Версия: "11.0.87.0"
Ориг. имя: "SBSDK.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SMART Technologies\Education Software\SMARTBoardService.exe
MD5=77D90A470180FAF52C38CA11E258A7AF , SHA1=DE357CB7952D7F7B47F872FF6B7FD01F079A8CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
2219416 Компания: "SMART Technologies"
Продукт: "SMART Board Software"
Описание: "© 2001 - 2011 SMART Technologies"
Версия: "11.0.509.2"
Ориг. имя: "SMARTBoardService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\smart technologies\education software\smartboardtools.exe
MD5=D3B8125190295C08028FEE6295E3EEE1 , SHA1=84E30D13354D416A6194A97224A52DC504F18A93
Отчет Kaspersky Application Advisor
10132336 Компания: "SMART Technologies ULC"
Продукт: "SMART Board Software"
Описание: "© 2001-2011 SMART Technologies ULC"
Версия: "11.0.87.0"
Ориг. имя: "SMARTBoardTools.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SMART Technologies\Education Software\SMARTInk.exe
MD5=E538EF5F87D35F344A1AC6A609093AA0 , SHA1=AD2D9B43DCE94143C492F5A703D6E74FF13FE14D
Отчет Kaspersky Application Advisor
98200 Компания: "SMART Technologies"
Продукт: "SMARTInk"
Описание: "Copyright © SMART Technologies 2011"
Версия: "1.1.233.0"
Ориг. имя: "SMARTInk.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\smart technologies\education software\smartinkprivilegedaccess.exe
MD5=CFA72CFBEF5C4A812CE09F97C8536858 , SHA1=A06352F036396140E3F86B62843A1CEE3745F25E
Отчет Kaspersky Application Advisor
126872 Компания: "SMART Technologies"
Продукт: "SMARTInkPrivilegedAccess"
Описание: "Copyright © SMART Technologies 2012"
Версия: "1.1.233.0"
Ориг. имя: "SMARTInkPrivilegedAccess.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SMART Technologies\Education Software\Win32\NotebookPlugin.dll
MD5=5D62BB72B27197A9ACFBCDDF5FA212A4 , SHA1=B3E32F488032EDD39F630AE611A314CB09BB74C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
237464 Компания: "SMART Technologies ULC."
Продукт: "Notebook Software"
Описание: "© 1990 - 2008 SMART Technologies ULC."
Версия: "11.0.704.1"
Ориг. имя: "NotebookPlugin.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SMART Technologies ULC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MSDBG2.DLL
MD5=2FB658F543FE7AA357339C8BCFEBCEC9 , SHA1=D91CFDEDB1EEFC5E62D349EDFF3160AFD9060A6B
Отчет Kaspersky Application Advisor
176128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio .NET"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.9466"
Ориг. имя: "msdbg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Отладчик MS)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: