Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: D136D18C705CBD087565AC6FBD6D1EFF
Размер карантина: 66140415 байт
Карантин принят на анализ: 09.07.2013 9:30:04
Последнее обновление результатов анализа: 07.11.2014 23:50:06
Общее количество файлов: 45
Обсуждение на форуме VirusInfo: 141660
Оценка ПК по анализу карантина: +52

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\explorer.exe
MD5=6A2577BFAFF5B3EA2AD63F2E6C9A6E18 , SHA1=204843E3031331782C2E332713441619F1F00932
Отчет Kaspersky Application Advisor
3930624 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "EXPLORER.EXE.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
MD5=D0199EAA36923A44D85E176182F7CC30 , SHA1=E913F9F2AE6BF9AB437C15968F45C8A7B4EF2D43
Отчет Kaspersky Application Advisor
11261952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.00.8112.16434 (WIN7_IE9_GDR.110721-1800)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\appmgr.dll
MD5=991EC1523DD5F735BF7CE206CDC7D781 , SHA1=C0261B54204107456221947DBB15D26BC3C644A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
339968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "appmgr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\bthprops.cpl
MD5=F0272091CFD06DBC4A85599F6F290EDC , SHA1=9003D004FCA482CC370244C6FB6F5CBBCD8824FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
706560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.) Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "bluetooth.cpl.mui"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\cleanmgr.exe
MD5=80FA0835019BDB345122B3BA55DDAA19 , SHA1=7E792919758809C7F2CBACC4DD6CE03F2E08264A
Отчет Kaspersky Application Advisor
232960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "CLEANMGR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\comctl32.dll
MD5=A1CC04B29ADDCE37FCAEF028797ABCA4 , SHA1=7E35D3A3F5F5DBA70EC73AFDECF7C7BD1B04B051
Отчет Kaspersky Application Advisor
592896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.82 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "COMCTL32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\dfrgui.exe
MD5=A6F2315228F485BA98440BE281748FD2 , SHA1=A8FEB5F0F2B6BAEB928302C0AEF8C47369EC5FC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
615424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "lhdfrgui.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\EhStorAuthn.exe
MD5=3D4402E82A8220869DF5C3EE30C03EB6 , SHA1=BA9B0762330A599EE0256017F38777DD5FDE5077
Отчет Kaspersky Application Advisor
140288 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "EhStorAuthn.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ieframe.dll
MD5=D0199EAA36923A44D85E176182F7CC30 , SHA1=E913F9F2AE6BF9AB437C15968F45C8A7B4EF2D43
Отчет Kaspersky Application Advisor
11261952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.00.8112.16434 (WIN7_IE9_GDR.110721-1800)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\irprops.cpl
MD5=6AFB58DA63DD0903499399A1B8F0BB38 , SHA1=986A9E1FC64BCEA85A3CC82101D3B0557703FAD0
Отчет Kaspersky Application Advisor
401408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "irprops.cpl.mui"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\powercfg.cpl
MD5=6B5EA48BFC65DE29C3E3D8F8AF24B11B , SHA1=1F464AF49CD84C1B0A4A35C3BFB35C73F33D398E
Отчет Kaspersky Application Advisor
134656 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "POWERCFG.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\srchadmin.dll
MD5=893F55A54B4A6361F90D4ADB8D31E653 , SHA1=8FCF225297770CCAA4B66198B998417BFB304551
Отчет Kaspersky Application Advisor
300032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Служба Windows® Search"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "7.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "srchadmin.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SystemPropertiesPerformance.exe
MD5=7D9C6710C984718E0ED5B701A0EFF856 , SHA1=59403E30E1428892ABB1C752A4948724A91F196B
Отчет Kaspersky Application Advisor
102400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "SystemPropertiesPerformance.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\timedate.cpl
MD5=99951DC0D2533EE36BD5451FEE21D7A7 , SHA1=E37C68EFA53DACFCC15D8A4BA43F4E07CAEDB5AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1295360 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "timedate.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
MD5=3F703B9602D680E3E56C76F96582ED89 , SHA1=DD4726F17FC1B06F656B4C9AEA201D710179F618
Отчет Kaspersky Application Advisor
600064 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "TSWORKSPACE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\xNtKrnl.exe
MD5=AECDAB08FDD74D6A9FAFB4743188E721 , SHA1=D4148D6AAE1D35BA38F7F9F768A853AB1AEB545F
Отчет Kaspersky Application Advisor
5563776 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ntkrnlmp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv64.sys
MD5=2C59E57FC55B438335A6F14338ABC615 , SHA1=79ED9028FBEDF9C91D46649FDE8DEB3718AA694A
Отчет Kaspersky Application Advisor
42496 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD64)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.4.1.7 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
+52 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
MD5=353201AABAAC01CA0E8559C15CC37445 , SHA1=605F441AF7D34F9C94FA51662F2690AD0FED4784
Отчет Kaspersky Application Advisor
1126480 Компания: "BitTorrent Inc."
Продукт: "µTorrent"
Описание: "©2013 BitTorrent, Inc. All Rights Reserved."
Версия: "3.3.1.29812"
Ориг. имя: "uTorrent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,BitTorrent Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
MD5=DE2A7870C40BDBFCAA5A269EE899399A , SHA1=696577152AEC4A87320AB964CE7E629E121965AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
5612080 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "egui.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em006_64.dat
MD5=851A8BE32EB70F12BED0EB5B1167487F , SHA1=3EC190D246A49723179DAE29FFC7B6947524B67A
Отчет Kaspersky Application Advisor
99370 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+84 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em008_64.dat
MD5=AFC3609857486D6CDF6E6ECD967B1FC9 , SHA1=F94598CD14DDAB7D9AA328D60C42FEB37578CBC3
Отчет Kaspersky Application Advisor
565389 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+87 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em018_64.dat
MD5=6A8118213619248BB059534B92D88583 , SHA1=4F95938BE141A6DEFE93A9E0594EC67622AE5B8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
168751 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+77 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnAmon.dll
MD5=5A47AEFDBF1FBA85CB64F7E005ADE054 , SHA1=0329C4DA6800D9D0B71A1124C11469B3D46D9609
Отчет Kaspersky Application Advisor
266320 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnAmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnAntitheft.dll
MD5=7AC1B6B60C3B79D3F3A697346B14A1DE , SHA1=88C1C40B248559EA2014B52598889B6F22BBBA84
Отчет Kaspersky Application Advisor
402840 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnAntitheft.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnDevmon.dll
MD5=AF7E0253AD479257376E16BC0BD380EA , SHA1=F410D3306AE7AD98F24572FFFE680C4596928529
Отчет Kaspersky Application Advisor
304448 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "eguiDevmonLang.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnDmon.dll
MD5=48440EB24AB81040496139B6AE860F23 , SHA1=C6B537ACA569483963847CC71FE95ED70883CA7A
Отчет Kaspersky Application Advisor
109272 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnDmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnEmon.dll
MD5=FCCEA844ED296DF0F80779E7020F7BFD , SHA1=89F08C6658C0ED06A398A5DDE1F405F9F16F82AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
104128 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnEmon.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnEpfw.dll
MD5=820F6F89DC4964C30BE3BF42FF99D0B3 , SHA1=37FAF5E3F088865E19D8F818B25EB6B0C1E81946
Отчет Kaspersky Application Advisor
645384 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnEpfw.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\eset\eset smart security\x86\ekrn.exe
MD5=73A2220C3C50D3D62589E2C1DB6BE107 , SHA1=423FE8826888F92A1EFE5D33F2AB806205945EB6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1335496 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrn.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnHips.dll
MD5=6B15A13F02C881F59DC29832D210923C , SHA1=CFBE35E762FC404191121F5EE92529FE45960ED8
Отчет Kaspersky Application Advisor
200960 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnHips.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnMailPlugins.dll
MD5=0D49A6C8D8A4966F88F2304C4EA1A319 , SHA1=F0570B3E96DF12F7F0A9C46F084F4E16A9E3FB40
Отчет Kaspersky Application Advisor
111344 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnMailPlugins.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnParental.dll
MD5=42E64A537232D6FCB52D06F1122F0AB2 , SHA1=E03D739D1A68E11B89B8E332689FB5BBF9136CCC
Отчет Kaspersky Application Advisor
450720 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnParental.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnScan.dll
MD5=9285E5D964508F48DF452DE13982D3F1 , SHA1=F5DABC15096962FC684672244E9A20B093565835
Отчет Kaspersky Application Advisor
235944 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnScan.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnSmon.dll
MD5=D9614DBF8FBDB9497B73288593C127CB , SHA1=18E3F5BDAF959ED3EA12DB0B6F1F0F1BE4220E20
Отчет Kaspersky Application Advisor
336360 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnSmonLang.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrnUpdate.dll
MD5=CFCC16DB1C0D68F98A4E697403C5C64E , SHA1=B39D480A5DEF8096CA7A6AF56579F06C76D30DFB
Отчет Kaspersky Application Advisor
482632 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "ekrnUpdateLang.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\shellExt.dll
MD5=3DCB514A6F7EC9043CF430D6F1AA8BB9 , SHA1=1FAE270E6A6551551368C390F91746A4E91332B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
182408 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "shellExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\updater.dll
MD5=CBF3F63E8E62A95D98660D8F503629F5 , SHA1=F80BEEF12C3EBF5039113C6FED27ED7282AE869A
Отчет Kaspersky Application Advisor
386336 Компания: "ESET"
Продукт: "ESET Smart Security"
Описание: "Copyright (c) ESET, spol. s r.o. 1992-2013. All rights reserved."
Версия: "7.0.28.0 BETA"
Ориг. имя: "Update.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ESET, spol. s r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe
MD5=E2CEF7D53B37A1AED6EBDFEB743B378F , SHA1=03FE0A13403612530567B563FB427838A25F7076
Отчет Kaspersky Application Advisor
33846336 Версия: "6.0.5.618" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Starfield Secure Certification Authority,Foxit Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Foxit PDF Reader)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Opera\15.0.1147.130\D3DCompiler_46.dll
MD5=CB712C04233184D93FD266FF4BBE12D5 , SHA1=9C9FCF80D7CF0AAFFD45DBD28416A424928BA43D
Отчет Kaspersky Application Advisor
3222880 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DirectX for Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.30.9200.16384"
Ориг. имя: "d3dcompiler_46.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Opera Software ASA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Opera, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Opera\15.0.1147.130\ffmpegsumo.dll
MD5=798B573209695EC9E52C57E14EF50846 , SHA1=04E5A33235FAF6149FFD4111781A33AC997F1074
Отчет Kaspersky Application Advisor
977248 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Opera Software ASA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Opera, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Opera\15.0.1147.130\icudt.dll
MD5=B1BC2ADE736F22C7C48DD0F31242FC75 , SHA1=24C7961743737895B904CE8C39DDD0867E394E2A
Отчет Kaspersky Application Advisor
9963360 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved."
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Opera Software ASA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Opera, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Opera\15.0.1147.130\libegl.dll
MD5=5B91168EE77420CF8B60E87A496271F4 , SHA1=D2B2596ED4005E28DF1F6B2453F9FA2A08E9B74D
Отчет Kaspersky Application Advisor
135520 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.2212"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Opera Software ASA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Opera, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Opera\15.0.1147.130\libglesv2.dll
MD5=2488F009917EE2E2E0D1F546DB646A81 , SHA1=2662B87849F32DC92D55BFF0A100D9540DD080ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
746336 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.2212"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Opera Software ASA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Opera, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\opera\15.0.1147.130\opera_crashreporter.exe
MD5=2EACE2C9255B40A8C877A0FBA431719A , SHA1=D01E53DC8A523AE8C301BBC20B3463A4C0A4D005
Отчет Kaspersky Application Advisor
1376608 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Opera Software ASA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Opera, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\opera\15.0.1147.130\opera.exe
MD5=74DEB9533D4AC6F70D62E05724D811E3 , SHA1=2FF4A2CEA7B83E22F698A983554149CC6BF372FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
39477088 Компания: "Opera Software"
Продукт: "Opera Internet Browser"
Описание: "Copyright © Opera Software 2013"
Версия: "15.0.1147.130"
Ориг. имя: "launcher.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Opera Software ASA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.07.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Opera, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: