Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: CA37878E8F68A4A56651EE7A466A85FE
Размер карантина: 24148856 байт
Карантин принят на анализ: 10.02.2013 12:20:03
Последнее обновление результатов анализа: 26.08.2016 22:00:16
Общее количество файлов: 63
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132815
Оценка ПК по анализу карантина: +15

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\windows\explorer.exe
MD5=AF02B5C915E873A836F9EB436B1B7651 , SHA1=F488332FE0106D340B7F7C18F7D0519815228F73
Отчет Kaspersky Application Advisor
1574400 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "EXPLORER.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe
MD5=F299B36CACF3E2AD38E55FEAB937958F , SHA1=D0755E27133ADF1CE82A01F3EFC7694F65990D55
Отчет Kaspersky Application Advisor
340480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "(C) Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "11.0.5721.5262 (WMP_11.090130-1421)"
Ориг. имя: "unregmp2.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+38 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\access.cpl
MD5=32E4B95261476F4AF087C907200BCF38 , SHA1=A4D82390C1E27E92DBF034A7AAF5DD46DA1052C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1117184 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ACCESS.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
MD5=C63D3A279FC2A5F7C08898415656B7A9 , SHA1=2D3E9FD1C3D5D3098C699BDFDF208BA18AB1722D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1202688 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "APPWIZ.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+75 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\audiodev.dll
MD5=7DACE919DD737BE43B2165D3B77AABA2 , SHA1=AAE2CF1E248788700BE4B0DF69469A2AA0BBC45A
Отчет Kaspersky Application Advisor
327168 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.2.5721.5262 (WMP_11.090130-1421)"
Ориг. имя: "audiodev.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+65 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll
MD5=33D5482F8E972BC89EAB7E497DFF6335 , SHA1=6D8432DFA156F62939896DDBFFEB648982EC83F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1445888 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6058 (xpsp_sp3_qfe.101220-1651)"
Ориг. имя: "BROWSEUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+74 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\bthprops.cpl
MD5=1693098FE95B9722D762D3E8A9D8C715 , SHA1=DCAE62BC7F3EC0B7D4457E6387D652E7B49A4BFE
Отчет Kaspersky Application Advisor
125952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "bluetooth.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe
MD5=0322696068E390EFFCB13795C21A2785 , SHA1=17E4863FC5BED96B7E2F8EA0C7B639D1841143C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
769536 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "CLEANMGR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+75 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
MD5=2F61A23FD6AE38DE7F2896A18F8E4F58 , SHA1=406BB0C4F510528B3E5AF7F0D47D9423AAD2DADD
Отчет Kaspersky Application Advisor
648192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.82 (xpsp_sp3_qfe.100823-1643)"
Ориг. имя: "COMCTL32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.03.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll
MD5=EED91D6F4FFADC41E109261BD7CA737B , SHA1=2B783A1B0D6B3C72110D18FEB083E3959820E27F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1355776 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Службы COM"
Описание: "(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 1995-1999"
Версия: "2001.12.4414.700"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+70 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\credui.dll
MD5=7CD9478025D6769CFEA7AFC85C182EDC , SHA1=10273B3ACADDA164B5B55DF7A276BF0DFB8FDF46
Отчет Kaspersky Application Advisor
245248 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "credui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\cryptui.dll
MD5=02D953866B89B67AE1D66DA424C7679D , SHA1=B6DA5331B9B0195EB373FE61260EB8E6AE78BEFF
Отчет Kaspersky Application Advisor
2887680 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.131.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "CRYPTUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\cscript.exe
MD5=41B02949379978B013565647CD5EA0D1 , SHA1=A9B5A987704B8E6BD2FC90155C531A545259A85B
Отчет Kaspersky Application Advisor
151552 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft ® Windows Script Host"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.8.7600.16385"
Ориг. имя: "cscript.exe.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
MD5=D4B35F8A55E7F6E659AF107E71B6C586 , SHA1=16AC1ACD45B8500BCCF4B0585019847C5D4F1370
Отчет Kaspersky Application Advisor
746496 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "cscui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+71 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\ctfmon.exe
MD5=59B08BBEFB913E9EB6289594C087ACFB , SHA1=DAC1C492A5A746419F9C52D51C90A0AEE6909316
Отчет Kaspersky Application Advisor
30208 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "CTFMON.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\deskadp.dll
MD5=F644EC368DF1B744A8A91968BB4F611B , SHA1=A3D161039878FF99EEEE689F5F49B12358C65845
Отчет Kaspersky Application Advisor
38912 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "deskadp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\dfrg.msc
MD5=160D17802B5616E13599BCBD44495E35 , SHA1=EF51E5D1F02E7AA9CF6562B3D7675A3166A02045
Отчет Kaspersky Application Advisor
55170 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.11.2009
+69 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\drwtsn32.exe
MD5=E3966CC3F82DEFB59EE76F121F67506B , SHA1=E3B8E76FC24CB327E1A9AB8A72B86AA8F9609EDB
Отчет Kaspersky Application Advisor
66048 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)"
Ориг. имя: "drwtsn32.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\els.dll
MD5=C69C3DD846A7CCD2735A37EF1B020EAC , SHA1=896B2346A98A1B539C5523A29F3621B645D0E261
Отчет Kaspersky Application Advisor
221184 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)"
Ориг. имя: "ELS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Firewall.cpl
MD5=BC2382B39FD3A2E9A6328CE0C5FB85B9 , SHA1=0560030F9C068BC197EC262F2D5BC77A8555C248
Отчет Kaspersky Application Advisor
96256 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "firewall.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+57 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
MD5=6096B992E7E73157DC8FE6F38B46F822 , SHA1=5AE6BCFDD812F24289E717ED8331A4EB6B8B7E94
Отчет Kaspersky Application Advisor
516608 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "FontExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+70 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\hdwwiz.cpl
MD5=541DBDF1D42654E2350443FAC22D61D0 , SHA1=8F5D00E940CF0426E40AF5388C7F64B16844CF78
Отчет Kaspersky Application Advisor
750592 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "hdwwiz.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+70 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\icmui.dll
MD5=82C4B8C166A7BDE23C34AF1B0B7CCD20 , SHA1=AD89836BB4B7778EF759800E402240D99E3480DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
82944 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "IcmUi.Dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\intl.cpl
MD5=57413B7D4E6D0E67A7FA1693554581DE , SHA1=17AC8FED3A40BA1FD23A77E41B264ED45D3E33F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
744448 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "INTL.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\joy.cpl
MD5=F266EE566F57512C17A3BB9B6E74509B , SHA1=9CAEC0FB7D25B5BB7025D58E22DE5168B54B55E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
307200 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)"
Ориг. имя: "JOY.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\main.cpl
MD5=9FBFCB16F9369F24228C0A65694E3B0C , SHA1=EC194A5EC93749E9C0C977004828D9A425E9025B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1204736 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft (R) Windows (R) 2000"
Описание: "© Корпорация Майкрософт, 1991-1999"
Версия: "5.1.2403.1"
Ориг. имя: "MAIN.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
MD5=2E42DD5DF829D4C9441D8950A31EB219 , SHA1=7796119F863FA12120181F3B36BD74F532170DDA
Отчет Kaspersky Application Advisor
2828288 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "DRIVERS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+78 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll
MD5=A144BDF973B17CB766CA54F3BE2BC2CF , SHA1=64F068AB83A74C1EB576C353507EBED35B5F7E28
Отчет Kaspersky Application Advisor
1810432 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "MSGINA.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+75 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\MSUTB.dll
MD5=8E3A71ED04605AC1F479651495729EAD , SHA1=3329613F0E20D9C5A27BF8DDF99B5967439E4404
Отчет Kaspersky Application Advisor
260096 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "MSUTB.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\netcfgx.dll
MD5=C9422BA7EB79502530F88076C24ED46F , SHA1=FDB82306E5C816B3C2518ED097EDAE4C1E662946
Отчет Kaspersky Application Advisor
918528 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "netcfgx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+64 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\netplwiz.dll
MD5=21D0690C6211B9E65EE7E8C2C8CD4ECB , SHA1=5056B085C2E0DA231C2F39583637DC6C89C2A086
Отчет Kaspersky Application Advisor
2436096 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "netplwiz.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+80 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\NetSetup.cpl
MD5=F3341D41EC5C8D7E156FC24EC1659241 , SHA1=D8383C2C52520FD01549E1C9FA979664C6F31C7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
40448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "NetSetup.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll
MD5=90B35956E668F325760CD2A4B356B4E1 , SHA1=8130F1AF47FBD8EE0437D97F728C4B420095D75A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2315776 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "netshell.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ntbackup.exe
MD5=EFF27D70FC4948D136DC5309F3A5BE9C , SHA1=7F5C29F6F968FF7AA61C4A4AB660A5C0F086ABD1
Отчет Kaspersky Application Advisor
4975616 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "NTBackup.Exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+15 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\nusrmgr.cpl
MD5=44A197A837A939D342B37F9993A6AE62 , SHA1=C0BF7EDA2DCFEE1335FDEEF5B367C71EB5AEB9AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
308224 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "NUSRMGR.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\nwc.cpl
MD5=EBC5E284EB3BC4F85EF1D693E7E9CF0A , SHA1=6035961AA2AA986491903501762831D6D9B200C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
51200 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "nwc.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\perfmon.exe
MD5=359B6F31A524F0BF89BD2CD4464F8100 , SHA1=644ADC8F0F7201A6CE75D86D448440E5C0FCE9C4
Отчет Kaspersky Application Advisor
29696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "PERFMON.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+68 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\photowiz.dll
MD5=6724C098B7CCC2E44E7F742F5C97E8D3 , SHA1=367B3E89382A437C0DA585FC705E7961AE2288B6
Отчет Kaspersky Application Advisor
685056 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "photowiz.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+71 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\powercfg.cpl
MD5=3D3FC8E5C1EED2D08D72FDED7E1700A1 , SHA1=1ABEF7588B6846B1505D735E65D772A1A9BDCA97
Отчет Kaspersky Application Advisor
1546752 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "POWERCFG.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\printui.dll
MD5=475668ED725CD6A510445DFEF21A815D , SHA1=D67AC1063E873A1911CF460933D0467ECBEF91B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
1808384 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "printui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+76 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\progman.exe
MD5=842DED8EC837402FD71D9521A7B5A8C2 , SHA1=1D04949FE4E6BA3CC629C169154BC7DDF11E2074
Отчет Kaspersky Application Advisor
920576 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "PROGMAN.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+69 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\RASDLG.dll
MD5=69266670032465488B6B7B3489809A14 , SHA1=F6DE95438ED900100B9EAEBEC05A63E9B14084FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1348608 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "rasdlg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+75 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
MD5=44784B58DC460006F3D22DA5650FC919 , SHA1=B7C2DAC69611DABF1E835143C815368C00954F03
Отчет Kaspersky Application Advisor
3736576 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "SETUPAPI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+81 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll
MD5=398E1A677744ED7F08922FD16F893D1A , SHA1=81FDE17C971DE2BE0A48476F2C9F76FFA3A5A9D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1689600 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6058 (xpsp_sp3_qfe.101220-1651)"
Ориг. имя: "SHDOCVW.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll
MD5=3E2B090F781CC67C77C0415283E55A2D , SHA1=409B41C400CFC969FE9818EE7A87D39BEE3827DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
647680 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6072 (xpsp_sp3_qfe.110121-1719)"
Ориг. имя: "shimgvw.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.10.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\shscrap.dll
MD5=792523E4F5A66B9F4394946B8F2CCA56 , SHA1=1C70CE3102B707F6A9907AD9E2F66DE3ADD67CF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
41472 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "SHSCRAP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SYSDM.CPL
MD5=0E123EF9C334629EF3FD835C592AB897 , SHA1=55EEF2FAD3500482E8439627AAAB025A75D384A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1660416 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "sysdm.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\syssetup.dll
MD5=8E1D3F5BAE6039703C59A0507859AA7E , SHA1=888D9FF3904E78224BAEDFB4169D691D0D67BA9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
6519296 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "SYSSETUP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+77 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\themeui.dll
MD5=3EE062BA532C8E3850679E1E24ED4153 , SHA1=DA9F6477EAF8C318B0FF519916C9675B4CED417F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1510400 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ThemeUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+76 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl
MD5=D09A302EF4B084ADCAB88482BC7E24A3 , SHA1=2C87852D17545067B284EF6AC4D1864670C76566
Отчет Kaspersky Application Advisor
704512 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "timedate.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+68 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
MD5=34EA59D2E92AF2C1A2D03E4D1B3E76B9 , SHA1=4B03DDBE169AB84860F7F4F1DF740CAD917B24A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
416768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)"
Ориг. имя: "WEBCHECK.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\winlogon.exe
MD5=720C8C60F0245A450A14406F3420D54E , SHA1=220E6C1A19990C363C7516216AE6A6FD13D46935
Отчет Kaspersky Application Advisor
598528 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "WINLOGON.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+67 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\wpdshext.dll
MD5=1748F23E2BE55D6EB399F6131340CBAA , SHA1=D93E3F6E53EF75CB2CDA66F29AF4F006C6D43F3D
Отчет Kaspersky Application Advisor
2677760 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.2.5721.5262 (WMP_11.090130-1421)"
Ориг. имя: "wpdshext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+75 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\wscript.exe
MD5=A35FEBF00AAED4EDCCAB7A72C3EA413D , SHA1=061E38A7CA587F87BFA86969E7CB50FB931E0781
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft ® Windows Script Host"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.8.7600.16385"
Ориг. имя: "wscript.exe.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\xpsp1res.dll
MD5=3B847DC8E9744A1F13A10603AFBCA05F , SHA1=9205385F569AC9CE822B6EC0DE774824BC4D10A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
422912 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "xpsp1res.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\xpsp2res.dll
MD5=65660ED1A21B1CB3CB5809267BCCD9EE , SHA1=F79864A85DCD7F3DA8F4BC150EB5ED1AD466EEC1
Отчет Kaspersky Application Advisor
7712256 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.) Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "xpsp2res.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
MD5=CBEE0529DC5030AA959D1E46E0B5A788 , SHA1=B090036C161C32E154C45CEF95A4142D793D7108
Отчет Kaspersky Application Advisor
2777600 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ZIPFLDR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Drivers\ahci8086.sys
MD5=3162702A838386F7BC6F6B4711044CF2 , SHA1=21D1EC01B43F1259D82FF3753102F9024422EDCB
Отчет Kaspersky Application Advisor
119808 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: " ATI Technology AHCI Compatible Controller"
Описание: "© ATI Technologies Inc. All rights reserved."
Версия: " 2.5.1540.28 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "ahci8086.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\в\Главное меню\Программы\Автозагрузка\Ярлык для demvar.lv.lnk
MD5=490F238441EB9B0E6D99BF2C5BE03338 , SHA1=5243597AF4D521464AC1514F988388D8A985F670
Отчет Kaspersky Application Advisor
542 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+49 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка\Ярлык для demvar.lv.lnk
MD5=490F238441EB9B0E6D99BF2C5BE03338 , SHA1=5243597AF4D521464AC1514F988388D8A985F670
Отчет Kaspersky Application Advisor
542 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+49 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
MD5=DE82DCE9793CE757BAF2A4973D5D9E53 , SHA1=C9DFEC7624DA0E5A2EA371F7AC3ABE5AC50500D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
656224 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)"
Ориг. имя: "IEXPLORE.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+54 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Speech\sapi.cpl
MD5=23D0A22DE4388686500553DE0D01AA85 , SHA1=49B5DB547C7D0A534627228E742A9953C99A0F6A
Отчет Kaspersky Application Advisor
401408 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows(TM)"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.4111.00 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "SAPI5"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+66 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll
MD5=DE8F2D73C922D09FF676D4450FC41A35 , SHA1=C051886449885C4F1B2AFE0825B27B344CF44BC8
Отчет Kaspersky Application Advisor
507904 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Data Access Components"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)"
Ориг. имя: "oledb32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+73 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: