Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: C56BBB69C7CA8EEE532135A10AB207BA
Размер карантина: 257935158 байт
Карантин принят на анализ: 15.02.2019 6:50:11
Последнее обновление результатов анализа: 18.02.2019 0:44:47
Общее количество файлов: 54
Обсуждение на форуме VirusInfo: 221989
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\KMSAuto.exe
MD5=6BF0A53E1823B2CEDD3E0F30A277DEC1 , SHA1=AA0E65BE68CD3B7369E5171570A25DA6C92A3AA8
Отчет Kaspersky Application Advisor
6548144 Версия: "1.3.1.0" KAV: not-a-virus:RiskTool.Win32.HackKMS.q
MAV: 3/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:WZTeam,WZTeam)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 04.03.2017
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\IaNVMeF.sys
MD5=FCC49CA418AB250BDE4CF98EA983EBEF , SHA1=E88C58D9C4BF65E180ACDAD91EBD37F80572C7D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
35824 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel NVMe Filter driver "
Описание: "Copyright(C) Intel Corporation 1994-2018 "
Версия: "4.0.0.1007"
Ориг. имя: "IaNVMeF.sys"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Basic Issuing CA 3B,Intel(R) NVMe Windows Driver
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\nvmeF.sys
MD5=DE9C08CB40A17F3E0A46359F073C6185 , SHA1=7308C1BA5168C389AFA0274490C724D9A460E57E
Отчет Kaspersky Application Advisor
30776 Компания: "Samsung Electronics Co., Ltd"
Продукт: "Samsung NVMe Filter driver"
Описание: "Copyright ©Samsung Electronics Co., Ltd 2015"
Версия: "1.0.0.2"
Ориг. имя: "nvmeF.sys"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\secnvmeF.sys
MD5=6104133AAC1219790381C04634580258 , SHA1=E6585B7A7C76C3F6CCE066721D6C4AF40123D5DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
30656 Компания: "Samsung Electronics Co., Ltd"
Продукт: "Samsung NVMe Filter driver"
Описание: "Copyright ©Samsung Electronics Co., Ltd 2015"
Версия: "1.0.0.3"
Ориг. имя: "secnvmeF.sys"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Samsung Electronics Co., Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
d:\pw9dnrok.exe
MD5=313DDF316D19CD7635C25681ABE313E6 , SHA1=91DCD6CC5853BA1150C7D59C0FA9E44C70AF1E33
Отчет Kaspersky Application Advisor
183885888 нет данных KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Doctor Web Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\311b64e1fefbdd41cf1864638f8e0b29\mscorlib.ni.dll
MD5=016A1F6E6EF319118E7D51C52A3A34B0 , SHA1=906A96DC00E0004FBC08454E1DA0CECA33752AE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
11516416 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.8800 (QFE.050727-8800)"
Ориг. имя: "mscorlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.10.2018
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\e8980cc30db74aebb06ed60c8b93c295\mscorlib.ni.dll
MD5=21E6106C1F12B4DBA484DA51D83872D4 , SHA1=9233F47B6D8EBCA4617F7A03AE330FAE09FFCC3A
Отчет Kaspersky Application Advisor
20514816 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "mscorlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\SMDiagnostics\8b2ed2c7bb8f8f6832fa55cc408f3b05\SMDiagnostics.ni.dll
MD5=F96B22DBDB095758DC328C4D9330CD77 , SHA1=95A1F762CF4A52D7C1821C754141420447020406
Отчет Kaspersky Application Advisor
124928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "SMDiagnostics.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Confe64a9051#\45d523882bf058c22d7e8d3b3eced273\System.Configuration.Install.ni.dll
MD5=8C224D1C4A2AB68A0D24C5D9382A4784 , SHA1=40D3131BB42431DC1BD668C9AEEB0460EEDE1FA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
150016 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3062.0 built by: NET472REL1"
Ориг. имя: "System.Configuration.Install.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuration\5204e57331ac024cdae12eb9e1102f38\System.Configuration.ni.dll
MD5=EAA651811292133234E69C08EF5B1075 , SHA1=6B2EE795EC41845C6B18FA5DE4566F3F2A4AD012
Отчет Kaspersky Application Advisor
1026560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\9ab9428ad9f9324b6a77ccabeaf9e191\System.Core.ni.dll
MD5=43A6708D636DDF6EE12F29DA5D857265 , SHA1=72A06E47DB720AB31654A1EC0E4F012053C7C653
Отчет Kaspersky Application Advisor
8246272 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.IdentityModel\c9f1d52286df39fbec61da5ffd82dc6f\System.IdentityModel.ni.dll
MD5=28F09C019DF45B2705323F42C1059731 , SHA1=20AAA2BD057B062346508E8B749932B8A72FF15D
Отчет Kaspersky Application Advisor
3039232 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "System.IdentityModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Management\f3520ed6028136f4f5b01da0c5dd370b\System.Management.ni.dll
MD5=300B9275B32D68E0447B5501967925AC , SHA1=A32E36D50297AE62F1EA0D630A2C173A25802AC5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1180672 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "System.Management.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runteb92aa12#\3f4c803549f997325ffdd261d3bb7db3\System.Runtime.Serialization.ni.dll
MD5=444930C5D9730019C5C321B365B39CCB , SHA1=B9C4B4858A7F56111C4BABCCF91D733820E5E885
Отчет Kaspersky Application Advisor
2850816 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "System.Runtime.Serialization.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Servd1dec626#\9c7a5ecf745ec0afa25b8952ea7e2fbf\System.ServiceModel.Internals.ni.dll
MD5=FF27D0250CAD136F2A99C14270F4565C , SHA1=22E72EB006736A546B28B67976644FC7248A3403
Отчет Kaspersky Application Advisor
809984 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Internals.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel\19a851f4512073108ed613a4a7b37558\System.ServiceModel.ni.dll
MD5=7A4EBB1706AEEB0F0547061580762709 , SHA1=BA0F0FB92CD10AB2D649C6A55006E2D462E2A4B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
19974656 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Serv759bfb78#\7497342783b28b36cd813c7b1bdc459b\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=71D3EBEC01E08B492082406E3072E3FF , SHA1=C139982E3E13133A3690BF3BAD5E88CC7B4090D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
231424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3062.0 built by: NET472REL1"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml\f524cd754f314e62de73cf7ae6e1f610\System.Xml.ni.dll
MD5=A0B3A93C0EC08CB3E9B033DB9F01A00B , SHA1=1E548C34CD4A35ECBBAF946344BAB32991E2311C
Отчет Kaspersky Application Advisor
7589376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml.Linq\7b9cf22dbaa1a28924b42f27188df5f3\System.Xml.Linq.ni.dll
MD5=7038D594B33E135F98D842732910AA0D , SHA1=3AFD30EC766A8BEE664A022B4BE4AA930ABD4B9E
Отчет Kaspersky Application Advisor
396800 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3062.0 built by: NET472REL1"
Ориг. имя: "System.Xml.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\61f348ceef57c0d703d2bd52f7a33f92\System.ni.dll
MD5=DB4C2CA322967B50368BC1E6201835FA , SHA1=B19FDF0BBE0A947AEF73AF2AFB5704900C626A4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
10545664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3353.0 built by: NET472REL1LAST_B"
Ориг. имя: "System.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
MD5=CE458E02518F5F618601B9E2C73A8BF2 , SHA1=5C58BB8553D99BFA657A508B854033A6C71E9401
Отчет Kaspersky Application Advisor
7249664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "clr.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clrjit.dll
MD5=9248AEC2BCB09385FDA9A7461E52AF45 , SHA1=A032AAE4198DD09C2C564F9D5EE646E1D93109A8
Отчет Kaspersky Application Advisor
523008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C"
Ориг. имя: "clrjit.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Vitamin\AppData\Local\Temp\2073270-C756F910-16CC8D20-4591B3C0\3PHuDIrsAdbrHv6.exe
MD5=9EB0CEC319F094310E0FF5A775109740 , SHA1=A5B70236E3D42A057FBBB05BF2302E1E38B9F6C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
724400 нет данных KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Doctor Web Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\CTES\Components\HDP\CtHWiPrvClient.dll
MD5=4C4834ED52E808EF4A659D356A5D25F6 , SHA1=B1646D499FEB93913804054251616ADF8EE2CD70
Отчет Kaspersky Application Advisor
91440 Продукт: "CtHWiPrv"
Описание: "Copyright © 2014"
Версия: "2.0.0.1414"
Ориг. имя: "CtHWiPrvClient.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA,Absolute Software Corp.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
c:\programdata\ctes\components\hdp\cthwiprvservice.exe
MD5=1BA0A6BD46CCD543AFFB4D86354A69F6 , SHA1=69B9D6545405B95D7C902D94FCE0169E34C6E8A8
Отчет Kaspersky Application Advisor
561968 Компания: "Absolute Software Corporation"
Продукт: "CtHWiPrvService"
Описание: "Copyright (C) Absolute Software Corporation 2014"
Версия: "2.0.0.1414"
Ориг. имя: "CtHWiPrvService.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA,Absolute Software Corp.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
c:\programdata\ctes\components\svc\cteshostsvc.exe
MD5=F0D99D0AA47E530C6B0E4181DAA04098 , SHA1=492F1DD45DA8E7BD36576E7BCD891923C1681E40
Отчет Kaspersky Application Advisor
567088 Компания: "Absolute Software Corporation"
Продукт: "CtesHostSvc"
Описание: "Copyright (C) Absolute Software Corporation 2016"
Версия: "1.0.0.1130"
Ориг. имя: "CtesHostSvc.exe"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA,Absolute Software Corp.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
c:\programdata\ctes\ctes.exe
MD5=0E3A8B9731DA9CDC9C48E99094E0B4E0 , SHA1=FF991326C8BB62BA66DE8D3C74720AF4B2AB6E85
Отчет Kaspersky Application Advisor
3383656 Компания: "Absolute Software Corp"
Продукт: "CTES"
Описание: "Copyright (C) 2015"
Версия: "1.0.0.1775"
Ориг. имя: "CTES"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA,Absolute Software Corp.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
c:\programdata\ctes\providerhost.exe
MD5=97AE1293C92AE1BB4F7BCAC78AAB2A27 , SHA1=3812CFFC4AAA869056DEF78577782482EE1EC642
Отчет Kaspersky Application Advisor
1879912 Компания: "Absolute Software Corp"
Продукт: "ProviderHost"
Описание: "Copyright (C) 2017"
Версия: "1.0.0.1775"
Ориг. имя: "ProviderHost"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA,Absolute Software Corp.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\KMSAutoS\KMSAuto Net.exe
MD5=D02B35945C18E89DC3BB43BC7F6153BE , SHA1=7DEA26752D2C1C62F1C3BFC0CF1DEA08AF478629
Отчет Kaspersky Application Advisor
8976672 Компания: "MSFree Inc."
Продукт: "KMSAuto Net"
Версия: "1.5.0"
Ориг. имя: "KMSAuto Net.exe"
KAV: not-a-virus:HEUR:RiskTool.MSIL.HackKMS.gen
MAV: 1/1/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:WZTeam,WZTeam)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2017
-60 VT
Яндекс
Google
c:\programdata\rpcnet\bin\rpcld.exe
MD5=E2579A66402FF788F49950CAE3C1FE45 , SHA1=7A1298DBA77B11291EAFD4251ED57E0FAC6CEAFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
184840 Компания: "Absolute Software Corp."
Продукт: "rpcld.exe"
Описание: "Copyright (C) 2008 - 2011"
Версия: "1.3.1.5"
Ориг. имя: "rpcld.exe"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA,Absolute Software Corp.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
c:\progra~2\aimp\aimp.exe
MD5=6DDAC29C662F5DE496DA30187F61B065 , SHA1=FCAFEF22098AE8CB0597A275325DAAE7755158FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
4530736 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.12.2018
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\AIMP.Runtime.dll
MD5=A0A04BBDB08469A66B239F315D217365 , SHA1=9013A85E5EAF6D474908FBF9F00EB4439C5D07FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
9719344 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\AIMP.Shared.dll
MD5=5D9A0AFA02734533DACACAF29916ADE1 , SHA1=D58A388ED8F657E3A85F540C63C36321CD35E700
Отчет Kaspersky Application Advisor
5447728 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\Plugins\aimp_AnalogMeter\aimp_AnalogMeter.dll
MD5=E9A8D75547723A865DC0CB06D208636E , SHA1=4CF17F852125AE18D27C32CD9A7B4E4524F23CB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
162352 нет данных KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\Plugins\aimp_cdda\aimp_cdda.dll
MD5=DAE765F6519FF8223AB75A5EF4B778C1 , SHA1=3129A1494BA13C8B1D7E1CD99C69497CDDAF244A
Отчет Kaspersky Application Advisor
179248 нет данных KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\Plugins\aimp_infobar\aimp_infobar.dll
MD5=A117CC943BFEA7E3468D7C67A4967965 , SHA1=A70CA87B15708122824EA6227EB1B4C6CEBD4515
Отчет Kaspersky Application Advisor
130096 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\Plugins\aimp_inputFFmpeg\aimp_inputFFmpeg.dll
MD5=E0A692D84461ED1BBAD8964687B9610A , SHA1=F83FACAFB0E3B421583C27A5566F77B2881EDFAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
113712 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\Plugins\aimp_lastfm\aimp_lastfm.dll
MD5=2E7994ED3ADB84402DD850F69CB33FF5 , SHA1=46A8005C1FEE79F948D7D94028987D491423A220
Отчет Kaspersky Application Advisor
374832 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\Plugins\aimp_sacd\aimp_sacd.dll
MD5=201A188F3A6F42624F0FF7B41168E86E , SHA1=2BC45748E247BDAFE5A0A261E8F33C68A7C36134
Отчет Kaspersky Application Advisor
231472 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\Plugins\aimp_scheduler\aimp_scheduler.dll
MD5=BB9A1ECCEA3E6121914CA86CE6524AEB , SHA1=F4449948B4723A457B0A203A746ADBFC6FC6D249
Отчет Kaspersky Application Advisor
775728 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\Plugins\aimp_update\aimp_update.dll
MD5=08940DDFFB5985196FEE2710AE00B492 , SHA1=56BA333D8A107ADFA94D4D2777CAD4F781DFBAF2
Отчет Kaspersky Application Advisor
671280 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\System\aimp_mediakeys.dll
MD5=D26AAD87CA4870636C4BC8E4862AD122 , SHA1=CFA5F14C540C8756BCFE2805478C2A2CDA23D351
Отчет Kaspersky Application Advisor
69680 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\AIMP\System\aimp_mousehook.dll
MD5=B0285CC6C7A9F51061847820F542A1D0 , SHA1=C6E6B14E3174A11E5966E0454C29815794DB6725
Отчет Kaspersky Application Advisor
69680 Компания: "AIMP DevTeam"
Продукт: "AIMP"
Описание: "Artem Izmaylov"
Версия: "4.5.1.2084"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3,IP Izmaylov Artem Andreevich
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиаплейер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\fences\Fences.exe
MD5=49629B06BF255D47ACAEC4829BDA66B9 , SHA1=05C4418BA32C21088AC30C7F6BC5AA46D8A5B699
Отчет Kaspersky Application Advisor
4854200 Компания: "Stardock Corporation"
Продукт: "Fences"
Описание: "Copyright © 2008-2017 Stardock Corporation"
Версия: "3.0.9.11"
Ориг. имя: "Fences.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA,Stardock Corporation)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
MD5=6F27C7AC52C046306C0E394237C12043 , SHA1=C7E6D12103DC406166A9B12DED512DB9088AEF95
Отчет Kaspersky Application Advisor
1708016 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2018 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "72.0.3626.81"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert SHA2 Assured ID Code Signing CA,Google LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\72.0.3626.81\eventlog_provider.dll
MD5=CEB7C46872BF1FECF9BE9F8C4E37650C , SHA1=845CC0F4A7A5DF68CE6D335B65D1C35E38F28568
Отчет Kaspersky Application Advisor
13296 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2018 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "72.0.3626.81"
Ориг. имя: "eventlog_provider.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert SHA2 Assured ID Code Signing CA,Google LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Intel Driver and Support Assistant\DSAService.exe
MD5=3362DCA4DD03EACFCB8E8891FFFBC290 , SHA1=127FC85C169D7811CD8C7E150524AF0155388882
Отчет Kaspersky Application Advisor
23288 Компания: "Intel"
Продукт: "Intel Driver & Support Assistant"
Описание: "Copyright © Intel Corporation"
Версия: "19.1.4.5"
Ориг. имя: "DSAService.exe"
KAV: чистый
MAV: 1/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Issuing CA 7B,Intel(R) Driver & Support Assistant
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Intel Driver and Support Assistant\DSATray.exe
MD5=6D32D84AD05E27D66AB30620A97FCE46 , SHA1=B86AD275ABFC0D76A74F4CB8415F629AA9B250FC
Отчет Kaspersky Application Advisor
126200 Компания: "Intel"
Продукт: "Intel Driver & Support Assistant"
Описание: "Copyright © Intel Corporation"
Версия: "19.1.4.5"
Ориг. имя: "DSATray.exe"
KAV: чистый
MAV: 1/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Issuing CA 7B,Intel(R) Driver & Support Assistant
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.02.2019
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Extreme Tuning Utility\ICCLib_v1.dll
MD5=3F95528DE3431512C3A640BA9D59D566 , SHA1=51F65F2FFB4352F6241C5B1EA41A7547E381869E
Отчет Kaspersky Application Advisor
134448 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Extreme Tuning Utility"
Описание: "Copyright (C) 2018"
Версия: "1.0.0.11"
Ориг. имя: "ICCLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Issuing CA 7B,Intel(R) Extreme Tuning Utility
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Extreme Tuning Utility\ICCLib_v2.dll
MD5=42469D1BC5FD297416A66930E1FB5DF9 , SHA1=8C9796A93744546DCF6A89420D59A80F4005E930
Отчет Kaspersky Application Advisor
132912 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Extreme Tuning Utility"
Описание: "Copyright (C) 2018"
Версия: "1.0.0.11"
Ориг. имя: "ICCLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Issuing CA 7B,Intel(R) Extreme Tuning Utility
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Extreme Tuning Utility\PerfTuneAppMutex.dll
MD5=F6F432C6A528E6C871C75DAA801D9033 , SHA1=7F62312ABDB46EEE9CA4A83E7E85E5EEECA8E989
Отчет Kaspersky Application Advisor
23856 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Extreme Tuning Utility"
Описание: "Copyright(C) 2007-2018 Intel Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "4.3.0.0"
Ориг. имя: "PerfTuneAppMutex.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Issuing CA 7B,Intel(R) Extreme Tuning Utility
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\intel\intel(r) extreme tuning utility\xtuservice.exe
MD5=4FE38B71AD4D3D8794851891D3FAB8AB , SHA1=9D50B446F704299EC952FA9DC3C34B4A1028BF64
Отчет Kaspersky Application Advisor
18736 Компания: "Intel(R) Corporation"
Продукт: "Intel(R) Extreme Tuning Utility"
Описание: "Copyright(C) 2007 - 2018, Intel Corporation. All Rights Reserved."
Версия: "6.4.1.25"
Ориг. имя: "XtuService.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Intel External Issuing CA 7B,Intel(R) Extreme Tuning Utility
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Intel(R) Network Connections 12.4.38.0, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mindjet\MindManager 16\MmReminderService.exe
MD5=6C750372E44E87AA1D7E9CB4ECC8ED33 , SHA1=0414FDA20C97D8AA4FE881DB52D100EEB5108AF6
Отчет Kaspersky Application Advisor
124104 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "16.0.159"
Ориг. имя: "MmReminderService.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 05.04.2018
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Reg Organizer\RegOrganizer.exe
MD5=D68C039969199E64BBF51C05B576B967 , SHA1=7737F6DBC722AFFBDCD4F21164720EE07A3A7BFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
9456576 Компания: "Chemtable Software"
Продукт: "Reg Organizer"
Версия: "0.0.0.0"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO RSA Code Signing CA,Konstantin Polyakov IP
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.12.2018
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Reg Organizer)
+100 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: