Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: C4B85443DD8C5D9A98809719505AE1E0
Размер карантина: 34201655 байт
Карантин принят на анализ: 30.01.2013 19:50:03
Последнее обновление результатов анализа: 18.02.2021 23:03:10
Общее количество файлов: 26
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131739
Оценка ПК по анализу карантина: +18

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\WINDOWS\system32\audiodev.dll
MD5=1D9FD888676737AB80104C399020AFF4 , SHA1=298A5A7CC2F307CD42C957976AAEF8A9B1421F27
Отчет Kaspersky Application Advisor
287232 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.2.5721.5262 (WMP_11.090130-1421)"
Ориг. имя: "audiodev.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.10.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll
MD5=64A9D4B9C9C04E740C26A836CF3B509E , SHA1=CF900B064D4E0C1BC80276DA281BD9EF5A367781
Отчет Kaspersky Application Advisor
1049088 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6003 (xpsp_sp3_qfe.100623-1636)"
Ориг. имя: "BROWSEUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.11.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\COMRes.dll
MD5=60103FC46EBD31856B6870FA3DFEE4E4 , SHA1=95666768800C1F69580B425881281F1CADFAF517
Отчет Kaspersky Application Advisor
1462784 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Службы COM"
Описание: "(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 1995-1999"
Версия: "2001.12.4414.700"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.03.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\dfrg.msc
MD5=04793E679A2D44688A71B84AAFD7BA7A , SHA1=69284529F353AA50B22E13A5DFCD6B690B45919A
Отчет Kaspersky Application Advisor
55172 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\dsuiext.dll
MD5=6024739B27909157BA6C124E91E2D2DD , SHA1=92E0D686BA6DBF6BBE380CD11263A5A7AF214CE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
473600 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5582 (xpsp_sp3_qfe.080416-1432)"
Ориг. имя: "dsuiext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.01.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
MD5=5F0094822D5A18C65CEDEF8A3B7F10F0 , SHA1=FE4CB1A8FD4178AA10EE9259B4F6F59430D8E102
Отчет Kaspersky Application Advisor
6689280 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21283 (vista_ldr.100616-0352)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
MD5=DAE453F63469308AA97BF2F876A392A9 , SHA1=8C8BE72406B8CB911359623105A9E17ABBA72780
Отчет Kaspersky Application Advisor
1490944 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21283 (vista_ldr.100616-0352)"
Ориг. имя: "INETCPL.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.11.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll
MD5=0DEABB78C05EB22DD414DF1BBD8B3CF3 , SHA1=7A08851C866D81D7D700FD5259E2DD8893EC93C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
1584640 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)"
Ориг. имя: "MSGINA.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.11.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
MD5=61343AAE6AF6F8FD5E1DFFD0AC8F09E4 , SHA1=A57B0BD0F341E5D82315EB721CD98AE88FCF90ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
3639808 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21283 (vista_ldr.100616-0352)"
Ориг. имя: "MSHTML.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+75 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ntbackup.exe
MD5=B83F9D35E4911644A482FCBEF9A84D9C , SHA1=ECD6638DAE27797405E026BAE269CC55EA866F7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
2102784 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "NTBackup.Exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 07.10.2011
+18 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
MD5=8992D5B25C453056B6126982B3551998 , SHA1=711EC95408AAF2F86624E3F132A84F8BDB40AE17
Отчет Kaspersky Application Advisor
2029056 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5973 (xpsp_sp3_qfe.100427-1650)"
Ориг. имя: "ntkrpamp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+71 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ntlanui2.dll
MD5=2526D020878D5E173641EFFB28900871 , SHA1=4A4CA402A7CD788A5CF7B55C2109185BD455B568
Отчет Kaspersky Application Advisor
90112 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Ориг. имя: "ntlanui2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.01.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
MD5=EE96B6F405ECE848475F92A5B52978A9 , SHA1=F4CA9193363728E8866AAEA45A48335DFEFB1673
Отчет Kaspersky Application Advisor
137728 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ntshrui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.01.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\occache.dll
MD5=9A0A70CC10CF41E90E34548074606AC6 , SHA1=067A2A1D81AC674F51CA5FDFFD98256A8A79BDB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
153088 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21283 (vista_ldr.100616-0352)"
Ориг. имя: "OCCACHE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
MD5=BABF3B80460F7D478208926DD7B75DC0 , SHA1=A62AA9CF2900B1DC64CFFAB5DBF1EE33FCEB3254
Отчет Kaspersky Application Advisor
3780096 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "SETUPAPI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.11.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
MD5=CE294ECE0D8A0EC4F0BF346F21646F52 , SHA1=7F7C69ED89AB2AFF2389033FD65D1DC1E169FFDD
Отчет Kaspersky Application Advisor
2920448 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6003 (xpsp_sp3_qfe.100623-1636)"
Ориг. имя: "SHDOCVW.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.11.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
MD5=97E13E42372EAD99957F4B9F86FD053D , SHA1=18B4316E98588DA3FEFF8FEAA9EA13BDA670A0B9
Отчет Kaspersky Application Advisor
21043712 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.6018 (xpsp_sp3_qfe.100726-1753)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\syssetup.dll
MD5=0F13F734BD5590E6D735E2B537D015E2 , SHA1=EAD1492EE1BD99AA76880A2FBEAE028F87CC338B
Отчет Kaspersky Application Advisor
3694080 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Ориг. имя: "SYSSETUP.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
MD5=960C39248EF9F93270D21EF3CA55757C , SHA1=D1701D10544BA8943ACA65B08DC58B664AB1FE68
Отчет Kaspersky Application Advisor
1171968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21283 (vista_ldr.100616-0352)"
Ориг. имя: "UrlMon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.11.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\webcheck.dll
MD5=66C36A65CE64DBFB96D64867B484191F , SHA1=88948B0C48F5EC6DC92CFB1B0252DADED0E09CF4
Отчет Kaspersky Application Advisor
411136 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21283 (vista_ldr.100616-0352)"
Ориг. имя: "WEBCHECK.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+64 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
MD5=843DC08E77E12357246FCD9A3D1533C7 , SHA1=E1C2F515D728DAE40E1105F9313F2C9C3D37BFBE
Отчет Kaspersky Application Advisor
897536 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21283 (vista_ldr.100616-0352)"
Ориг. имя: "wininet.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.11.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
MD5=F7D00090E0855DDE8C281745C5CB2F3D , SHA1=C55355AEA9C1BBCB635AE683E32157804CEBFDAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
2345984 Компания: "Корпорация Майкрософт"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)"
Ориг. имя: "ZIPFLDR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.10.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\cachecleaner.dll
MD5=6AC26EEA7C5DBA4761006D3714ACF6EC , SHA1=E4AD284DADFD2B6FF5F8B0B890501D92921544E1
Отчет Kaspersky Application Advisor
320120 Компания: "F5 Networks, Inc."
Продукт: "BIG-IP® Edge Client™"
Описание: "© 2004-2010 F5 Networks, Inc."
Версия: "7000, 2011, 0622, 1013"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,F5 Networks
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13013000\algo.dll
MD5=37E79D7E128948DACE8C78D7E6ED0EC1 , SHA1=70CDA0CBBACFF30FDF65F0A37B6F4BE1DCE682F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
2049536 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
MD5=66A87B4CE7903A153490A71D18B394EC , SHA1=0653C8519F3232A12C919AD7F08ABE0EF921BA44
Отчет Kaspersky Application Advisor
535832 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.6000.21283 (vista_ldr.100616-0352)"
Ориг. имя: "IEXPLORE.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+55 VT
Яндекс
Google
c:\program files\scroll mouse\emouse.exe
MD5=E122C20AE30280C9211114E0FC5AC484 , SHA1=2A6606B7D185C7F6F008A8D71A7D755D8F1A0402
Отчет Kaspersky Application Advisor
98304 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: