Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: C2DD55580F5566CE0E531384FB0F2323
Размер карантина: 30148165 байт
Карантин принят на анализ: 03.06.2013 15:00:06
Последнее обновление результатов анализа: 07.08.2013 15:30:11
Общее количество файлов: 51
Обсуждение на форуме VirusInfo: 139804
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
G:\Downloads\qupzilla143_portable\codecs\qcncodecs4.dll
MD5=3DAA7BF46756E8DB57DFD8D4B3CE83D8 , SHA1=B5F073EAD0CD7E8C484CD11E31DD731217179567
Отчет Kaspersky Application Advisor
141312 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qcncodecs4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\codecs\qjpcodecs4.dll
MD5=86FC02AB79FFAFE72B3DE9452A2C6A4E , SHA1=F700DD381D573D291720BC2F174100F485BB7D1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
167936 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qjpcodecs4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\codecs\qkrcodecs4.dll
MD5=0191B4FEAB8A67A710FF41F9396A66D4 , SHA1=DDE4D386C56764E8D2AF8AC50139551CBA6023F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
77824 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qkrcodecs4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\codecs\qtwcodecs4.dll
MD5=8B1CBE143C407BBF0BB331037EBFC62C , SHA1=28A4C9B0869497047E9E40D914E0B8BD5F174679
Отчет Kaspersky Application Advisor
155136 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qtwcodecs4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\imageformats\qgif4.dll
MD5=A4A29DBAFB60931ABC1CC3C504FC8460 , SHA1=FDC4D4AD059C4DDE2581FB8A8CA23F99CF374B79
Отчет Kaspersky Application Advisor
26624 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qgif4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\imageformats\qico4.dll
MD5=FFB9015223017E23DEF899FD5F800C9A , SHA1=25CE8333BEFB99A8C5E8FCC37B8C2A156DB7F872
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qico4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\imageformats\qjpeg4.dll
MD5=44B49FD4A1BEE8FCF83689F73A8960CA , SHA1=954FDFE5F958AD6F32D4495950367CE3DDACAC40
Отчет Kaspersky Application Advisor
197120 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qjpeg4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\imageformats\qmng4.dll
MD5=5A6679A740F1EE7871AEFB984132B6D4 , SHA1=FB72D64468D695BD388FD6DFD9CFA9C897146ADA
Отчет Kaspersky Application Advisor
220672 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qmng4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\imageformats\qtga4.dll
MD5=724069ED2033DE91435D37A66794CD92 , SHA1=D8FCE76986B2A072DAD8FCECD7B7A0EE3DD4DB97
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qtga4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\imageformats\qtiff4.dll
MD5=1DCCC8ABD1256A4D941CEF637369BABA , SHA1=EE13C1C563C2C94156EA95E90B9C4C6BF0786C80
Отчет Kaspersky Application Advisor
278528 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "qtiff4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\LIBEAY32.dll
MD5=FE60F7C34B367F8FCE9966DBBD2E83C3 , SHA1=6D9363DE1293C8D917C586A226AF5619D57D2027
Отчет Kaspersky Application Advisor
1176064 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.1e"
Ориг. имя: "libeay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\libhunspell.dll
MD5=CBF69BC6680977122C21DC539BE6BACD , SHA1=98FD0128F30F80F02074E5A1C38673188FA30C53
Отчет Kaspersky Application Advisor
375296 Компания: "http://hunspell.sourceforge.net/"
Продукт: "Hunspell Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (c) 2007-2011"
Версия: "1.3.2"
Ориг. имя: "libhunspell.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\QtCore4.dll
MD5=3DA454651578299096BF1075D9012D0D , SHA1=F5F013EC35AD1C0197C26DE657B0A5F1FC57B97C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2508800 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "QtCore4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\QtGui4.dll
MD5=8EE14C989969E1712C5A54D4F71546BC , SHA1=CABA68A036BEC2FCE464E294D2F435AEBDF91C5B
Отчет Kaspersky Application Advisor
7885824 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "QtGui4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\QtNetwork4.dll
MD5=98CA141A4212E115B265C037A0266FA8 , SHA1=49CA2AB87F784933DB7346486650AC347D8D2058
Отчет Kaspersky Application Advisor
999424 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "QtNetwork4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\QtScript4.dll
MD5=910A21DC7607929EED1078C33CBC1B42 , SHA1=C50C571539C039EE310F002DDD49168C569A85ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
1297920 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "QtScript4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\QtSql4.dll
MD5=21DE3BE6605FEA8A1CC4D89967CA6477 , SHA1=93A579970A856DCB56E56B55C47CFA896B36589E
Отчет Kaspersky Application Advisor
616448 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "QtSql4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\QtWebKit4.dll
MD5=6131B4F918607F9DB1ADC2B1E9F82DFE , SHA1=4C237C3118C9FAEC6A0276F36B57DE135093C560
Отчет Kaspersky Application Advisor
17113600 Продукт: "QtWebKit"
Версия: "4.10.0.0"
Ориг. имя: "QtWebKit4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\QtXmlPatterns4.dll
MD5=9C00986CB7856D6788700DB589371462 , SHA1=E8944661F1DA2EBB0BA7AD4329A176537285C399
Отчет Kaspersky Application Advisor
2568192 Компания: "Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2013 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.5.0"
Ориг. имя: "QtXmlPatterns4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\QupZilla.dll
MD5=9DDA50DF56096B7D65E2187E873338CA , SHA1=4F6FDE85D8555D9936119ABA937229304FC726AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
3468288 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
g:\downloads\qupzilla143_portable\qupzilla.exe
MD5=0B608F1D156A91C1672E289CED845009 , SHA1=FE16FDA7F763C6CF837D6ADA39652F1735D00928
Отчет Kaspersky Application Advisor
404992 Компания: "QupZilla Team"
Продукт: "QupZilla"
Описание: "Copyright (C) 2010-2013 David Rosca"
Версия: "1.4.3"
Ориг. имя: "qupzilla.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
G:\Downloads\qupzilla143_portable\SSLEAY32.dll
MD5=7FEB43F5B15B29A078FE6864F57B8736 , SHA1=3010E96BA2F9C42A6522FCCBE82F159797EDB973
Отчет Kaspersky Application Advisor
269312 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.1e"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\_ctypes.pyd
MD5=7E992291929FB34C8EEC961B224112DD , SHA1=F11788318634F284982206A8E3CA888CD2A49F04
Отчет Kaspersky Application Advisor
87040 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\_elementtree.pyd
MD5=BA3D0A9C985E9BC2BFFC5E1FFDE7A2DC , SHA1=99D1A3302BB72D95B46200D1C124DEF34C2629CB
Отчет Kaspersky Application Advisor
128512 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\_hashlib.pyd
MD5=6DE0CE9EABC8E0BEC3369FBB732422BC , SHA1=2E3CE4CB40FD47CE28E8C14D72CF8EE1DE1A76E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
711680 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\_multiprocessing.pyd
MD5=D7F47AF2DAC57983D1DEB708B3C8D306 , SHA1=346552C515767D8F167A4B89DF8387A748641342
Отчет Kaspersky Application Advisor
26624 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\pyexpat.pyd
MD5=927C4FF31F846D05F279E5DE09D07263 , SHA1=E51FC67364BB581174B6C6FF08EF17A6B58A5134
Отчет Kaspersky Application Advisor
127488 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\pysqlite2._sqlite.pyd
MD5=0213F92C2677591CFE1F5188FE446F06 , SHA1=86C185AB7D1AF5F9F10C698675487E7F9F14990D
Отчет Kaspersky Application Advisor
557056 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\python27.dll
MD5=58E1AC38560E88A7FA55B211904B6517 , SHA1=B1185C32C28143778762BD79AACF721EC92E6AC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
2436608 Компания: "Python Software Foundation"
Продукт: "Python"
Описание: "Copyright © 2001-2008 Python Software Foundation. Copyright © 2000 BeOpen.com. Copyright © 1995-2001 CNRI. Copyright © 1991-1995 SMC."
Версия: "2.7.3"
Ориг. имя: "python27.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\select.pyd
MD5=C9450B80B3FE3D6131E7413F2438811A , SHA1=73CE4BF606597699F7EF4BBA92F07DF4F1467CDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
10240 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\_socket.pyd
MD5=1B249AA0EF1D0E9A99E5D88C87EC86DA , SHA1=E39845DE319298B58A9102576048D1D11F45E3A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
44032 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\_ssl.pyd
MD5=3B6E1A37EF90C0692890227F0D8FA568 , SHA1=045B365CB4464CC7A69CFF7CFC183F1006457EEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1153024 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\unicodedata.pyd
MD5=6AFE65D790A8F8811A6987028944098A , SHA1=51A16C764CD0F3FA4B45C6CCD70A15FEA3560144
Отчет Kaspersky Application Advisor
686080 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\0249~1\AppData\Local\Temp\_MEI14322\wx._html2.pyd
MD5=F76DD68B735517E465A38DF7C1B798DB , SHA1=1B549C3544B2DE00C503B91D1880482369C87CB2
Отчет Kaspersky Application Advisor
70656 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\Серж\appdata\local\yandex\updater\browsermanager.exe
MD5=03B5E22BCF0772B270128C6F516120A1 , SHA1=F2AE1FA60F6A841521F08FFCC83CA7975A77A6B4
Отчет Kaspersky Application Advisor
615232 Компания: "Yandex LLC"
Продукт: "Browser Manager"
Описание: "Copyright (C) 2013 Yandex LLC"
Версия: "1.0.0.314"
Ориг. имя: "BrowserManager.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,YANDEX LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Серж\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\Application\browser.exe
MD5=900CE1D4BCD1510276C4263D4AA3D78D , SHA1=BD92CB210DFD5923E79933FE1A6343FC96FFCA79
Отчет Kaspersky Application Advisor
1333040 Компания: "YANDEX LLC"
Продукт: "Yandex"
Описание: "Copyright © 2012-2013 YANDEX LLC. All Rights Reserved."
Версия: "25.0.1364.13754"
Ориг. имя: "browser.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,YANDEX LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 01.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Dexpot\Dexpot.dll
MD5=37D7BC4086396037460DA81A77BEB4B4 , SHA1=961345360694C91E8B36CD06F065880AF14AFC1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
86016 Компания: "Dexpot GbR"
Продукт: "Dexpot"
Описание: "Copyright (C) 2004-2012"
Версия: "1.6.3.0"
Ориг. имя: "dexpot.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\dexpot\dexpot.exe
MD5=B35234B855B359A1A5831A4BE2436C23 , SHA1=0682385474711C786275B4FFF8AB30083D8AB5BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1421312 Компания: "Dexpot GbR"
Продукт: "Dexpot"
Описание: "© 2001-2013 Dexpot GbR"
Версия: "1.06.0006"
Ориг. имя: "dexpot.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Dexpot\Dexpot64.exe
MD5=8C7BBAC0E65B3D7D44FDFFF61E5DC5F8 , SHA1=010E2271CF46E8ED48FA3591CEBE7FBC38B91421
Отчет Kaspersky Application Advisor
48640 Компания: "Dexpot GbR"
Продукт: "Dexpot"
Описание: "Copyright (C) 2008-2012"
Версия: "1.6.0"
Ориг. имя: "Dexpot64.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Dexpot\hooxpot.dll
MD5=839392F9EFCC28B2A0380EBAD186CFCA , SHA1=F5600CE245EEC2D50BEC904BF7178B75993BF629
Отчет Kaspersky Application Advisor
37376 Компания: "Dexpot GbR"
Продукт: "Dexpot"
Описание: "Copyright (C) 2004-2012"
Версия: "1.6.0.0"
Ориг. имя: "hooxpot.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\dexpot\plugins\dexcontrol.exe
MD5=82B49DA4801BCCC0A7D0C94F8D36644F , SHA1=6F7A48A3A41BCF0465C52F4BE5A0C02FD9E8DA41
Отчет Kaspersky Application Advisor
177152 Компания: "Dexpot GbR"
Продукт: "DexControl"
Описание: "©2012 Dexpot GbR"
Версия: "1.1.2.0"
Ориг. имя: "DexControl.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\dexpot\plugins\sevendex.exe
MD5=50F8B4DB2D881A2CFA7C4FF28B23F671 , SHA1=76AEE8D011CD9D26F5D12CC02B876E1264F9F769
Отчет Kaspersky Application Advisor
149504 Компания: "Dexpot GbR"
Продукт: "Dexpot"
Описание: "© 2009-2013 Dexpot GbR"
Версия: "1.1.1.0"
Ориг. имя: "SevenDex.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\a2core32.dll
MD5=701E87B24D6123312539A49D9E64D805 , SHA1=B83CC62E42BAFF99470D4E3AEAD55C35C9E5144B
Отчет Kaspersky Application Advisor
66248 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Anti-Malware"
Описание: "Copyright © 2012 Emsisoft GmbH. All rights reserved."
Версия: "7.0.0.107"
Ориг. имя: "a2core"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\a2engine.dll
MD5=51E4E8A819D5FE2270674CB4544D6CB7 , SHA1=73B62715DCE167E5DDE5B05D05642F71ABC6B03F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1010752 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Scan Framework"
Описание: "(C) 2003-2012 Emsisoft GmbH"
Версия: "3.0.0.576"
Ориг. имя: "a2engine.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\a2framework.dll
MD5=3789B419D75C73C947F31429C18F07FD , SHA1=CA85EEAEDD82007C59BE12A4677C3C4C20B7D843
Отчет Kaspersky Application Advisor
1287616 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Anti-Malware"
Описание: "(C) 2003-2013 Emsisoft GmbH"
Версия: "7.0.0.16"
Ориг. имя: "a2framework.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\emsisoft anti-malware\a2guard.exe
MD5=3869528303676CA50E9DD2E255D46285 , SHA1=EE0573578EE415DCDDA414C4DB02E2E3D5275523
Отчет Kaspersky Application Advisor
2916264 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Anti-Malware"
Описание: "(C) 2003-2013 Emsisoft GmbH"
Версия: "7.0.0.19"
Ориг. имя: "a2guard.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\a2hooks32.dll
MD5=C9A9B7C0BEACC25DF284FC50F7D4306D , SHA1=E2CE4AA83EC964CC0F2831B99EEC61A88391F69C
Отчет Kaspersky Application Advisor
199136 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Anti-Malware"
Описание: "Copyright © 2012 Emsisoft GmbH. All rights reserved."
Версия: "7.0.0.109"
Ориг. имя: "a2hooks"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\emsisoft anti-malware\a2service.exe
MD5=E773B6AD4182A01986DB8BF0AEE32A15 , SHA1=1A3D9E8D4E434CA6261DBBF5E4EAB774C876F8B6
Отчет Kaspersky Application Advisor
2626880 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Anti-Malware"
Описание: "(C) 2003-2013 Emsisoft GmbH"
Версия: "7.0.0.22"
Ориг. имя: "a2service.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\a2start.exe
MD5=F47D80AA99C27BC44A19172F8F49A625 , SHA1=BAD33DD85C31E35E358D893C41E9F2ECF7FB5145
Отчет Kaspersky Application Advisor
4736448 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Anti-Malware"
Описание: "(C) 2003-2013 Emsisoft GmbH"
Версия: "7.0.0.25"
Ориг. имя: "a2start.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\a2update.dll
MD5=4C82DC02FEFE0C7FC07F78A726C0DFB4 , SHA1=AAAFDE167E4D4BA7E5D84CC68C5B10EE55D578B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
2408888 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Anti-Malware"
Описание: "(C) 2003-2013 Emsisoft GmbH"
Версия: "7.0.0.11"
Ориг. имя: "a2update.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Emsisoft Anti-Malware\quarantine.dll
MD5=9BF2F24C1392CC93D3F4C00132C5454F , SHA1=D030B6F9E766F7DCC24C04A8385EB2A44EB400B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
1789376 Компания: "Emsisoft GmbH"
Продукт: "Emsisoft Anti-Malware"
Описание: "(C) 2003-2013 Emsisoft GmbH"
Версия: "7.0.0.13"
Ориг. имя: "quarantine.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert High Assurance Code Signing CA-1,Emsisoft GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: