Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: C2A5B034DEF462998D6121523659693A
Размер карантина: 65396798 байт
Карантин принят на анализ: 04.06.2013 12:20:07
Последнее обновление результатов анализа: 12.01.2019 9:22:21
Общее количество файлов: 38
Обсуждение на форуме VirusInfo: 139854
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\System32\SLCHook.dll
MD5=C79CC4FE1EC55464D02781E02C178A90 , SHA1=091D4A430150255F8BED6D2D92370CC6465C4D5A
Отчет Kaspersky Application Advisor
95232 Компания: "KJ inside"
Продукт: "Soul's Activator in KJ"
Описание: "Copyright (C) 2012 Supersoul"
Версия: "2.0.0.2"
Ориг. имя: "SLCHook.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Windows.UI.Immersive.dll
MD5=9D2C58D93E6507D41636125AE3CC4CE7 , SHA1=3429589AD2030FF715E6DDA6A3B31935289C1FC9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1184256 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)"
Ориг. имя: "WINDOWS.UI.IMMERSIVE.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\AppleCharger.sys
MD5=205958759F914EE79A9BBDD539587FE4 , SHA1=7BC669CE331280677E0A50A3293E9BF01561FCB2
Отчет Kaspersky Application Advisor
19056 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Giga-Byte Technology
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatioaec034ca#\33207b30e64b258e2606362493d65c2b\PresentationFramework.Aero2.ni.dll
MD5=F44F3985E5E1697D3B1F008E6554B7F4 , SHA1=B87ADA00F77B91B9B00A23EE922FC56055CC8972
Отчет Kaspersky Application Advisor
467456 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationCore\e53bef236e7a584766cbde94066936fa\PresentationCore.ni.dll
MD5=054A1D63BAEB7E1C089E33B0AE98238D , SHA1=BC8A666EBD98F66A8883BB80DBFB85127F922078
Отчет Kaspersky Application Advisor
10926080 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio5ae0f00f#\06ad035ae847f3bf5aa37702ee54f073\PresentationFramework.ni.dll
MD5=B79B73A6BC35C7794EDE4EF72EF1E2A9 , SHA1=C9822D299E78EDC36BC7A00A1D8FF644A899ED5D
Отчет Kaspersky Application Advisor
18544128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18046"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuration\15cfd8d46cc19704f61dac68b2378760\System.Configuration.ni.dll
MD5=B59A4915DC4A121801127B51D4E6E2AF , SHA1=EC2DB376D9FA5298E7FE850B3A705FF66A969D77
Отчет Kaspersky Application Advisor
958464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\b3d842ef956729e3ca0a3bc5e37ea6d8\System.Core.ni.dll
MD5=C302017588D5438D2CCBA3DCC9A5D90A , SHA1=C2E476CBE2D1B97ADA90DB19B2451C8E34E1D3A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
6998528 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Data\2a70cd5771fd1c3520841e6310d04c4a\System.Data.ni.dll
MD5=CC38706A062BC5057145C95AB7FBE80A , SHA1=D8B91AEF5636C3609B89480E0EE55330DB2A74CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
7249920 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "system.data.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\9eff07ed10b6ae9f9b1159a7d3612fcb\System.Drawing.ni.dll
MD5=D619D62D874A1CBBFE7A2902B42ADFB1 , SHA1=1F9CE0E2A67B6D0934D29BED053E75575EA8B6C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1631744 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18022 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Drawing.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runteb92aa12#\065a34657d599a218b43196a1be4c8d2\System.Runtime.Serialization.ni.dll
MD5=A13978EE9632C21231ADCF0FD0D8B1B5 , SHA1=F77E38AD273466AABC129B4558C60A327A0CB7E1
Отчет Kaspersky Application Advisor
2786816 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18045 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Runtime.Serialization.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runt73a1fc9d#\a1716e49f81955f02f53dac46ba83dec\System.Runtime.Remoting.ni.dll
MD5=6898657B8AAC78829538ABBF469AA905 , SHA1=2EA2E545A2ABCEAA43C9AFDAD9F68076FF40F66E
Отчет Kaspersky Application Advisor
786432 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Runtime.Remoting.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel\ea94ce8e71afd55226ced104e6e832ce\System.ServiceModel.ni.dll
MD5=29C1F6EC6C2C0311607BD380DB4BE0F4 , SHA1=2879C5E950569FB24CC4CF52925DCF4E94D17F86
Отчет Kaspersky Application Advisor
19537408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18045 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Web\672d3b1dbd38a4f4b195201dfd68c04d\System.Web.ni.dll
MD5=D66A0D03DA7828499674FE331339929D , SHA1=F3ECB6A0F91C846BC8AF7AC0E0A9990621AAB0D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
13320192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18045 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Windows.Forms\1bc35bb3e6a392c0fef52bc289e6d3d9\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=3F97A00B396ECF8641D917D1B34BD3A9 , SHA1=C69FE63623A3EECFB7F9287737D36AF14B39496D
Отчет Kaspersky Application Advisor
12698624 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xaml\6a8a61ca5208e404ca21a0c42a59a3c8\System.Xaml.ni.dll
MD5=DB5DD5EAEDF2BA5735944C26952B0063 , SHA1=E519A1330F1DF0503F8A323309440D4B3EDF77A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1880576 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18016 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Xaml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml\bacedff71df875743daa9064b85c4e66\System.Xml.ni.dll
MD5=E01632FD024DDE5BC74D3A45E88CA83C , SHA1=B2F2F69600557176F509231D742DA3FCBAF1457B
Отчет Kaspersky Application Advisor
7562240 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml.Linq\e6e1fccaff9f43da29662c62c24f1958\System.Xml.Linq.ni.dll
MD5=2239A5EC6459E9B1BFA303B4CE90CF32 , SHA1=094B043FC1747D192FB6740DE158276133141B7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
397312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Xml.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\UIAutomationTypes\5cd95e119312a5b14f3dc20b9ff61470\UIAutomationTypes.ni.dll
MD5=2488E7F527F65EC4599B03DF93D3E610 , SHA1=614BEE81577BE7B9C9C090059FCEAD32564C28CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
189952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "UIAutomationTypes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\2a3d9ad8e84239b4f46bd37556a23d6b\WindowsBase.ni.dll
MD5=320636310DA294AD131718C4180A8F94 , SHA1=0DBFB97CC92856B1ACD6D1DAC79439776448D44E
Отчет Kaspersky Application Advisor
3910144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsForm0b574481#\8f4647def8b41bde4eec94161689fce1\WindowsFormsIntegration.ni.dll
MD5=9CA8CC611BE17DC7F73E9696173E479F , SHA1=593D90781D0704D470CB3E7F3811E950C733F879
Отчет Kaspersky Application Advisor
257536 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "WindowsFormsIntegration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\VirusDefs\20130603.023\NAVENG.SYS
MD5=CE2156DF796D41614AB60E68D107D573 , SHA1=7EE93D4F4480A21EA66533714EAE3E2B0CB83619
Отчет Kaspersky Application Advisor
93272 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec Antivirus Engine"
Описание: "Copyright (C) 2013 Symantec Corporation."
Версия: "20131.1.0.101"
Ориг. имя: "naveng.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Norton Internet Security, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.0.0.136\Definitions\VirusDefs\20130603.023\NAVEX15.SYS
MD5=19CEB8F4EC8C800A53D0B67E658E0367 , SHA1=97471D161755FEF951FA4F878A776D37963A0C3D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1611992 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec Antivirus Engine"
Описание: "Copyright (C) 2013 Symantec Corporation."
Версия: "20131.1.0.101"
Ориг. имя: "navex15.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Norton Internet Security, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Plug-Ins\Nik Software\Selective Tool\SelectivePalette.8li
MD5=CFAD5DB0E2B12D370B246D87E2ED6F6B , SHA1=0FDEA9A468CBB4B3918FF02F4C43027AA7AB82B7
Отчет Kaspersky Application Advisor
2021376 Компания: "Nik Software"
Продукт: "Nik Selective Tool"
Описание: "Copyright (C) 2011"
Версия: "2.1.0.15202"
Ориг. имя: "SelectivePalette.8li"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Adobe Photoshop CS3, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AIMP3\Modules\lame_enc.dll
MD5=EB534F501728633C7410F6763FBEC4B5 , SHA1=4477E83948D9AEC6F4379B8BF970A9CB337DDA19
Отчет Kaspersky Application Advisor
374056 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nero AG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Device.dll
MD5=AE81B2D7D1E3E9085C9F284B494AE279 , SHA1=4EA83CF90985E11B3DB328728B53ED3825D71547
Отчет Kaspersky Application Advisor
573440 Описание: "Copyright (C) 2007 - 2012"
Версия: "4, 2, 3, 0"
Ориг. имя: "Device.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Container.PerformanceTuning.dll
MD5=8F573E1B4DAE3C7A585ED37F1EBC8B70 , SHA1=05F3CF8F16CCA7AA1B06125C95EDCE1895DDDCF8
Отчет Kaspersky Application Advisor
200192 Продукт: "CPUModul Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright © 2009-2010 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "CPUModul.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Platform.dll
MD5=8A9F6E7247E5FE9A54731AD7BF2BAD3D , SHA1=F7E3B8E47E5BA00EDF55545F876DE774AC90DC23
Отчет Kaspersky Application Advisor
3854336 Описание: "Copyright (C) 2007 - 2012"
Версия: "4, 2, 3, 0"
Ориг. имя: "Platform.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\GIGABYTE\ET6\HM.dll
MD5=F7EF8DD1DD6E06ADC57DB815BF0E80AC , SHA1=40D6BC01FE45EC234A7F569776A87EF4B55B21B6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1335362 Продукт: "HM Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "HM.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\GIGABYTE\ET6\MFCCPU.DLL
MD5=2582C40B41E9226AF34C3BE7770EB466 , SHA1=04241D6A8095C2C007778F40209573EB81E454FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
307200 Продукт: "MFCCPU Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2006"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "MFCCPU.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\GIGABYTE\ET6\Normal.dll
MD5=81F72A8E7F6D47DCB41AF7FEBB3CAD47 , SHA1=6921E1110E851C23165E68EBF182B8400629FB4B
Отчет Kaspersky Application Advisor
2867271 Продукт: "Normal Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "Normal.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\GIGABYTE\ET6\OCK.dll
MD5=C58FBDF0EB2AF66CB0CF0BE51B82B2BF , SHA1=521F621D213198D932871E6B553C7559DA0A072D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1495108 Продукт: "OCK Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "OCK.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\GIGABYTE\ET6\OCK_IV.dll
MD5=75D7863E39282CEF9E7517EB9CD39103 , SHA1=EA43C7DA1AF0D331BDCB7F6E14409ECF046B889F
Отчет Kaspersky Application Advisor
6080512 Компания: "TODO: "
Продукт: "TODO: "
Описание: "TODO: (c) . All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "OCK_IV.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\GIGABYTE\ET6\SF.dll
MD5=04547337E6B49A842837BC6CC93D3CE9 , SHA1=E9464B7112E2687981836D9A15B6A80881ECB095
Отчет Kaspersky Application Advisor
106496 Продукт: "SF Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "SF.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\GIGABYTE\ET6\work.dll
MD5=C131E8B21BD7C6728724E36A15915395 , SHA1=9E5DC8ECC6916FDECCDA8D80BB53117AA72ED098
Отчет Kaspersky Application Advisor
647235 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\ENGINE\20.3.1.22\COSVCPLG.DLL
MD5=C29D4D12872A1B9340D48A604FF02FB8 , SHA1=FD1627519A7EED5B64A1ECAAF3093AD7BC8AC29C
Отчет Kaspersky Application Advisor
815440 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Norton Identity Safe"
Описание: "Copyright (c) 2013 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "2013.3.5.1"
Ориг. имя: "coServicePlugIn.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Norton Internet Security, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\toolwizcarefree\toolwizcares.exe
MD5=7367CE1EC95BD7C1EFF94B79F01EB8B7 , SHA1=FC8E751C160ED23E7A0561F74F0C92C41CC868C4
Отчет Kaspersky Application Advisor
5192600 Компания: "Toolwiz"
Продукт: "Toolwiz Care"
Описание: "Copyright(c) 2012 by Toolwiz.com"
Версия: "2.0.0.0"
Ориг. имя: "Toolwiz.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,XII CNC Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\toolwizcarefree\toolwiztools.exe
MD5=2D35AE1A6831337F52257FD19875BA70 , SHA1=38EBF8C9F875E9D3D98D0E60348DBAB26B02DB86
Отчет Kaspersky Application Advisor
7748504 Компания: "Toolwiz.com"
Продукт: "Toolwiz Tool"
Описание: "Copyright 2012 by Toolwiz.com"
Версия: "2.0.0.0"
Ориг. имя: "Toolwiz Tools"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,XII CNC Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: