Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: C1CBF82E922D98E3261229376D508AF9
Размер карантина: 95485095 байт
Карантин принят на анализ: 10.04.2013 19:30:06
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 18:10:20
Общее количество файлов: 82
Обсуждение на форуме VirusInfo: 136948
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\ASF_cSharpAPI\8ccbde6b86d57c8e5b963a17a753dc18\ASF_cSharpAPI.ni.dll
MD5=FBECACC2A20987EB52CE5B8A2E3A2403 , SHA1=5BD57E172AB473B563F03309F95CDC966AAF1EDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
231424 Продукт: "ASF_cSharpAPI"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "ASF_cSharpAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BATPlugin\f9704edda20dcfa0b92f07efaf24850f\BATPlugin.ni.dll
MD5=B585FB18979485D5598B6475E1A8E38B , SHA1=74A62C556EA5FBD2FEE09B9D15F4C6417E2C6D09
Отчет Kaspersky Application Advisor
394240 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Plugin.BATPlugin"
Описание: "Copyright © Samsung 2011"
Версия: "1.0.0.59"
Ориг. имя: "BATPlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\CabLib\cae538f9ae2fce16b9cb222c0ef93a38\CabLib.ni.dll
MD5=DE6321DFCC665AB95FCB379B672FEBC9 , SHA1=2BFA64D734389F9B68420256C60989B42449B919
Отчет Kaspersky Application Advisor
394240 Компания: "ElmueSoft"
Продукт: "CabLib 32 Bit"
Описание: "ElmueSoft (C) 2006 - 2008"
Версия: "9.9.0.6"
Ориг. имя: "CabLib.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceCommonLib\8976c1147a42db7fcb690a9b8f93360a\DeviceCommonLib.ni.dll
MD5=F59EF2410A6BF9A161DE6A07962B8CCE , SHA1=7EAE75CC5DE0BEF89B570EFEE109C59E2A0AF72C
Отчет Kaspersky Application Advisor
689664 Продукт: "Kies.Plugin.DeviceComm"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.183"
Ориг. имя: "DeviceCommonLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceHost\ecf56aa82de38a83f1945611f0c3bd10\DeviceHost.ni.dll
MD5=617017767A30119B70882A974930AFA5 , SHA1=9FFEB1729302A7CDDF476980AE5D9721836E9538
Отчет Kaspersky Application Advisor
6760448 Компания: "MSC"
Продукт: "DeviceHost"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1118"
Ориг. имя: "DeviceHost.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceMusic\6fff21708b340747fd9e1220def6f4b2\DeviceMusic.ni.dll
MD5=5ED3B928521FFF01B609B6698DB2DB0A , SHA1=C93D13EF6BF17795AB56DB2C0141D84924E89CBE
Отчет Kaspersky Application Advisor
296448 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Plugin.DeviceMusic"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.140"
Ориг. имя: "DeviceMusic.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DevicePhoto\44d1de59d09d763a5f2a3f07fefa2129\DevicePhoto.ni.dll
MD5=88A6A8E9C9739612439C95A5C64B102E , SHA1=D5AAE77A438D4CCB53B6A1B0AFDDA5452C6F690C
Отчет Kaspersky Application Advisor
338944 Продукт: "DevicePhoto"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.178"
Ориг. имя: "DevicePhoto.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DevicePodcast\91000aad8313720d28cd5a7d5732a37c\DevicePodcast.ni.dll
MD5=28DD057101EAEDA01F10FEAE19F3CBD0 , SHA1=A4076F342533B33D0ACD1FE083CB56428F864CBC
Отчет Kaspersky Application Advisor
602112 Продукт: "DevicePodcast"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.106"
Ориг. имя: "DevicePodcast.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DeviceVideo\db66fd7d2ec7c7db9c465a4c13003ce5\DeviceVideo.ni.dll
MD5=BB64003E1BA820C3AAC2C2BC24FE0283 , SHA1=1BF74E7F0994C0D863F0D98650492B8B93C89DC9
Отчет Kaspersky Application Advisor
288256 Продукт: "DeviceVideo"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.167"
Ориг. имя: "DeviceVideo.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\DummyStorePlugin\9cc0551c0c9a86e0e96e685f62925d44\DummyStorePlugin.ni.dll
MD5=4E8124499A694CE35D1BF686A8825339 , SHA1=6CD455E027A1736084CD4021DE1F4DDF4AEC56A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
306176 Продукт: "DummyStorePlugin"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "1.0.0.13"
Ориг. имя: "DummyStorePlugin.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\GongSolutions.Wpf.D#\962294d46e870da44b9564fbb5916446\GongSolutions.Wpf.DragDrop.ni.dll
MD5=27CB840068648FE102CC4CB57EA3AAF0 , SHA1=CA2713816B637342C08D5162B749D1F5231EE9CA
Отчет Kaspersky Application Advisor
154112 Компания: "http://code.google.com/p/gong-wpf-dragdrop"
Продукт: "GongSolutions.Wpf.DragDrop"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.11"
Ориг. имя: "GongSolutions.Wpf.DragDrop.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.DevFileServ#\253132619bb29cca05a53c3582994452\Interop.DevFileServiceLib.ni.dll
MD5=1FDFBD9515758500C15CD017934D1770 , SHA1=41C9DD1C4BE92F598B3798607995D00AF5C0D8D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
175616 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'DevFileServiceLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Interop.DevFileServiceLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.DeviceSearc#\d66da544b1703b801a82f3da8e80cdf2\Interop.DeviceSearchLib.ni.dll
MD5=98825A70A0DDA1F63A7E3BF95DF18F45 , SHA1=88F2C297E0406FCADF8CB75776CDF3C7F30549FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
52224 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'DeviceSearchLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Interop.DeviceSearchLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.MP3FileInfo#\336776a5fcfd194ae840b3fc108402ad\Interop.MP3FileInfoCOMLib.ni.dll
MD5=EE21CC546664235779B50E5B3A32C333 , SHA1=11A4B1E9FA48CB23851FF954ED69F13CE93A3635
Отчет Kaspersky Application Advisor
52224 Компания: " "
Продукт: "Assembly imported from type library 'MP3FileInfoCOMLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.MP3FileInfoCOMLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.OGGFileInfo#\2ff63de25257392e3688af67ca182568\Interop.OGGFileInfoCOMLib.ni.dll
MD5=609608CA1D412DA8D30856FFA0562D6A , SHA1=6BCC6EF7CBB9008CFCD14312F844306574C2D2C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
32256 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'OGGFileInfoCOMLib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.OGGFileInfoCOMLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.PRPLAYERCOR#\c28db1a566919042f63eb4da7218df01\Interop.PRPLAYERCORELib.ni.dll
MD5=29B467CD48B7AB9AA4F415C6082DB7F4 , SHA1=BA986A565309E4B5088519B45E02B5436592A508
Отчет Kaspersky Application Advisor
30720 Компания: " "
Продукт: "?? ????? 'PRPLAYERCORELib'?? ??? ???????."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.PRPLAYERCORELib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Interop.P3MPINTERFA#\a1fed7c0904ade089277904ed2ae5770\Interop.P3MPINTERFACECTRLLib.ni.dll
MD5=1B80DA703AC183D6112DF5863A85882B , SHA1=66CD1FF34A94579B81780ED3D2A524BED206A91C
Отчет Kaspersky Application Advisor
171520 Компания: " "
Продукт: "Assembly imported from type library 'P3MPINTERFACECTRLLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.P3MPINTERFACECTRLLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies\a9c155ecd7d993de4c13f5a7bbff4e76\Kies.ni.exe
MD5=F301616D833244DD60B5F4AAD293276A , SHA1=4E13F196B5BAD28EBE8C167C3E17501F12063EC2
Отчет Kaspersky Application Advisor
2065408 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1273"
Ориг. имя: "Kies.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.AllShare\a8c395d1b50b03e7bd63e480845fd3c2\Kies.Common.AllShare.ni.dll
MD5=AB4AB5C44DDD5EE89A5D00ACFAF9D564 , SHA1=F6F29FAC6D895D6D02285B885FAAA73302D56D4B
Отчет Kaspersky Application Advisor
62976 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "AllShare"
Описание: "Copyright © Samsung Electronics 2011"
Версия: "1.0.0.53"
Ориг. имя: "Kies.Common.AllShare.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.CRMMana#\391aaf198bfbc454d44cd77b824811c6\Kies.Common.CRMManager.ni.dll
MD5=4FFE06BF15FF6EF2F39D28DDC516FC96 , SHA1=FFE89D02B9AB457FE848E223E88CD859FE7CC106
Отчет Kaspersky Application Advisor
108544 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.CRMManager"
Описание: "Copyright © 2012 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.4"
Ориг. имя: "Kies.Common.CRMManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DBManag#\7c824cd7b1778ee63e3b90e1471458a6\Kies.Common.DBManager.ni.dll
MD5=DD584802F75C79FC540CE463BDB13B94 , SHA1=3477D48CFD8C7846BEA099D131ADF8FECFC68EAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
66048 Компания: "MSC"
Продукт: "DBManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.7"
Ориг. имя: "Kies.Common.DBManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\cc5a4022af9f2987b34e3468e80204b5\Kies.Common.DeviceService.ni.dll
MD5=35145F06D8EF318F4432CF4B96F6932C , SHA1=8AEA961F68EC606D91BC9FE87BBD7F60948DDAE2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1164288 Компания: "MSC"
Продукт: "DeviceService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.391"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceService.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\ce52eefe8aa6def2d8303eb3ce2532bc\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Common.ni.dll
MD5=2CEADBE542E089A50E39615F6F3D086C , SHA1=10CC6E809E94620C1D50A24121BCB0C04DD1EEB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
281600 Компания: "mobileleader"
Продукт: "MSC.Thunder.FirmwareUpdate.Common"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.19"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\ce696d3e611280355d1fa019a12212f7\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.FirmwareUpdateAgentHelper.ni.dll
MD5=A5E780D08BF85D3E43FC4369D4B4CF7C , SHA1=5BD03C53F4482F13285743E41DD215D25060AB56
Отчет Kaspersky Application Advisor
45056 Продукт: "FirmwareUpdateAgentHelper"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.28"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.FirmwareUpdateAgentHelper."
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\d67a189cfd30413e64eb8512fd83d08a\Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceManagement.ni.dll
MD5=C81DC236FFE33E05CEDE1BD875B2F222 , SHA1=0C2A0478DF911F50649B1593DB589BE39E7DC57F
Отчет Kaspersky Application Advisor
915968 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.208"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceManagement.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\f0a62d5858c9f6a09ff43fa4a9c31844\Kies.Common.DeviceServiceLib.Interface.ni.dll
MD5=41F84C14104B87107766124C426BFCDC , SHA1=02F5D7536C2A535B432E41D7A0DA243C53840CEE
Отчет Kaspersky Application Advisor
185856 Продукт: "Kies.Common.DeviceService.Interface"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.43"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.Interface.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\0f59c013945b692e9b37cb4627ab2ded\Kies.Common.DeviceServiceLib.FileService.ni.dll
MD5=273F0E1E5903FDD1112E996C540BA349 , SHA1=1D59D503F5A154E7C6603356C7D1D04915F2B8EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
574464 Продукт: "FileService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.192"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FileService.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\03fab031acb89019a3c8a719851ab02c\Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Downloader.ni.dll
MD5=9B827CFD4B3D2BAA2EA0160E6DFE8F5E , SHA1=B82EC5C8B5EED3FD9DCC8B08BDB15BBC314CEB52
Отчет Kaspersky Application Advisor
189440 Компания: "mobileleader"
Продукт: "MSC.Thunder.FirmwareUpdate.Downloader"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.11"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.FirmwareUpdate.Downloader.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.DeviceS#\4b3c10f26223853bcf214e9e5c782313\Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceDataService.ni.dll
MD5=A7E2A973043EB7FD99F650A91DC4422C , SHA1=86D55B9A1FB4831DA97643CA91D9C7F5FD47EF96
Отчет Kaspersky Application Advisor
626688 Компания: "Samsung"
Продукт: "DeviceDataService"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.88"
Ориг. имя: "Kies.Common.DeviceServiceLib.DeviceDataService.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.MainUI\059f1bb2726d1a7c0cf3fc05bbfd606e\Kies.Common.MainUI.ni.dll
MD5=59EF6AAB44FADDC05F01F27137B64FC6 , SHA1=8B71337A5D30C67EF60EC04C12C02DDCBC6BA2FC
Отчет Kaspersky Application Advisor
196608 Компания: "MSC"
Продукт: "MainMenu"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.60"
Ориг. имя: "Kies.Common.MainUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.MediaDB\13669c5246653850300f8612de3f82d3\Kies.Common.MediaDB.ni.dll
MD5=AB5667E4CBDAE2A5A2AD9EB480512188 , SHA1=537926CDACEF7ADEB903753678C7607BEEE2FAD3
Отчет Kaspersky Application Advisor
512000 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.MediaDB"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.99"
Ориг. имя: "Kies.Common.MediaDB.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.Multime#\a35062a4d791c40fb2c7f1253c13fbe2\Kies.Common.Multimedia.ni.dll
MD5=4C36C86076869B5BA67D95FA8934DCD2 , SHA1=4F191724E35390C8A97BC5F4EC4264C275A7AFAC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2168832 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "Kies.Common.Multimedia"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.218"
Ориг. имя: "Kies.Common.Multimedia.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.StoreMa#\53851700bb248e7f26f477984c90249d\Kies.Common.StoreManager.ni.dll
MD5=99D868276661A4E28B5696F2F27BB344 , SHA1=9320793D6D92C6EAB564CABA9C27782513D0CA98
Отчет Kaspersky Application Advisor
28672 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "StoreManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Kies.Common.StoreManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Common.Util\d48663e1b2d6afe76bf251d86ca77a32\Kies.Common.Util.ni.dll
MD5=226FF4E11055EB3D5BDA736D8B0520CF , SHA1=50F4959913030E783E4B4E5285BBA70C651E20A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
279040 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Common.Util"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.115"
Ориг. имя: "Kies.Common.Util.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Interface\48fbe658e93cdd43682ff2bdc84ec1cf\Kies.Interface.ni.dll
MD5=13EF283DC109E21DC870153C60736B59 , SHA1=D35CBDFAC05862E57325CE32037D5C0A88CF45FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
1252864 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Interface"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.410"
Ориг. имя: "Kies.Interface.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Locale\b360999674ff5652387f285fb64620e8\Kies.Locale.ni.dll
MD5=6D10A09634ED5B8D88A7DD6A3E3D6135 , SHA1=9B46484EC6FC8ECDFDFF3A5424BD820117E64C93
Отчет Kaspersky Application Advisor
1618432 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Locale"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.371"
Ориг. имя: "Kies.Locale.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.MVVM\78e11c584b185c03cfc03204927131ea\Kies.MVVM.ni.dll
MD5=A75B44162AB282B00DD32877034A390F , SHA1=48110AF84F96E6F1E770E2F8C1D71A6E57D577DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
78848 Продукт: "MVVM"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.4"
Ориг. имя: "Kies.MVVM.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Plugin.Content#\4d13bbce8412a2a8fc8a63e3b74dc30f\Kies.Plugin.ContentsManagerLib.ni.dll
MD5=22BFEA3C0ED7AAE0113A75B8C3062F77 , SHA1=D9F673ADA146AB4D56E76B81B78A8AF2DC66F893
Отчет Kaspersky Application Advisor
714752 Компания: "MSC"
Продукт: "Kies.Plugin.ContentsManagerLib"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.196"
Ориг. имя: "Kies.Plugin.ContentsManagerLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.Theme\a5395790c291b8b8f9b433c3b6e47c95\Kies.Theme.ni.dll
MD5=ED64C2B3DD8719C897B7454A95027505 , SHA1=7EB22CA07FD56D6BD3BE034044CDD3641BA401FA
Отчет Kaspersky Application Advisor
17490432 Продукт: "Kies.Theme"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.376"
Ориг. имя: "Kies.Theme.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Kies.UI\ceff25f286b40419a7f2ac5a955e0419\Kies.UI.ni.dll
MD5=E6F933F26F0C264BAD4883AB8243BE31 , SHA1=CD668522CAE943C5E564885D865800E9C00D7EE6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1813504 Продукт: "UI"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.331"
Ориг. имя: "Kies.UI.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\658bbc023e2f4f4e802be9483e988373\mscorlib.ni.dll
MD5=20774AFDCAB05061A5ABAD2F32B9EC91 , SHA1=EB37DC093317790F08A6E3F26AB0C370536D0959
Отчет Kaspersky Application Advisor
14416384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.431 (RTMLDR.030319-4300)"
Ориг. имя: "mscorlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\MusicManager\a47a33edec0e32a83cc203c0bcc7cdf2\MusicManager.ni.dll
MD5=B395AF929C29C8305053C2DEC0807E9E , SHA1=B905472D31C8EDD03BC15D1BF03023DD494E529D
Отчет Kaspersky Application Advisor
909312 Компания: "MSC"
Продукт: "MusicManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.223"
Ориг. имя: "MusicManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Phonebook\4e406c2d40d424683c031b30601730ce\Phonebook.ni.dll
MD5=3DD000012F3122EB08CF162FEB1627DF , SHA1=D000CCACF5CEC953694881A13F49AF0AA30C491D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1929216 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies.Plugin.Phonebook"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.495"
Ориг. имя: "Phonebook.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PhotoManager\c63677d5ef5d6dd92898154c61856126\PhotoManager.ni.dll
MD5=7A14B0A39A1D9C83332DF5F0F5601AAF , SHA1=79F8232119664EE4E60D4E9C1DF9A357C9144CE6
Отчет Kaspersky Application Advisor
747008 Компания: "Samsung"
Продукт: "PhotoManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.283"
Ориг. имя: "PhotoManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Podcaster\3ce1cf23fd98176c60d53dca0a8dfe20\Podcaster.ni.dll
MD5=9E79FF15C75DD54E8A174FF90051F18B , SHA1=03811B9B427C81086691FBCD0DF47C6DBA5E3AD8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1087488 Компания: "Samsung Electronics"
Продукт: "Podcaster"
Описание: "Copyright © Samsung Electronics 2011"
Версия: "1.0.0.302"
Ориг. имя: "Podcaster.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationCore\a9b4960a975b272cd00fae11fdd5250d\PresentationCore.ni.dll
MD5=A1B84A680AA702CADFB86741E7F92C2C , SHA1=D6D1059560D00D3E9F34A965EB6275E032097B7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
11058176 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\2a87bd8d0668bc15cf04d7a81368c73d\PresentationFramework.ni.dll
MD5=DAFE10EC618C8EBD37B03499C2D15AE5 , SHA1=5398330320B8EF8102D9ACF8D1E840ECB1F8360C
Отчет Kaspersky Application Advisor
17632256 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.395"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuration\91fe65ca2e114a26e07b97ee34cc146b\System.Configuration.ni.dll
MD5=9066F589E8D89A66D7DB741D25CAA7B7 , SHA1=1EC0A7DB5D5B6CEBA83E76131B6CE95CF321637F
Отчет Kaspersky Application Advisor
973312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\05aa88fa7157c0fb801b8a8b04129b0f\System.Core.ni.dll
MD5=47CF16B75A40D7CA8F72F85DC9D5AC11 , SHA1=BE079EC4A222CDE8CA30C4A04BAA0F78E25C3AC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
7025664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Remo#\1fdaba4b31c39d495e3fa6a6f0bfe063\System.Runtime.Remoting.ni.dll
MD5=C973B5C2C251606A6425841C50B42C6C , SHA1=BA7B6882BF2E6BB1542AD016DE68560D447BC36E
Отчет Kaspersky Application Advisor
767488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Remoting.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceProce#\d8018c988388088bba0d2ae2269e469b\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=B3C7AD75676E6A395A3C1503012841D8 , SHA1=4AD887027E32E6F48BD5FD8D7AE02D2A917C9F24
Отчет Kaspersky Application Advisor
220672 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xaml\92a10d71f01bdff10baaad4c7040b0ba\System.Xaml.ni.dll
MD5=BEA22B607C28F4A7CA93D4A8764FA9CB , SHA1=483F43CDAE90E491B16515B8275684CC3F363B83
Отчет Kaspersky Application Advisor
1776640 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Xaml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml\21e86ba4ff14c24ae8ee941c943f88b1\System.Xml.ni.dll
MD5=4D2E26D55A3C812F94FC1BF2C8BCF4C4 , SHA1=39AF75FD367CE8350ED3DF27770E91EA1211C6E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
5571584 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\70550c306432b935df2273a6fd6964f1\System.ni.dll
MD5=6295BB91049F78D94106711A94756912 , SHA1=52E2449B593025B005FFBDA59B77AB6B4A23B945
Отчет Kaspersky Application Advisor
9000960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\VideoManager\c31f27593c54640bd5cd4392e1a1bc7a\VideoManager.ni.dll
MD5=C62D33C06119981E47F4E2A71D5A9D9C , SHA1=C38F1896C033FBA7B3471A09C7F3D136463CCE5D
Отчет Kaspersky Application Advisor
453120 Компания: "samsung"
Продукт: "VideoManager"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.236"
Ориг. имя: "VideoManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\65e81b6312d7c588c93d1b598f8b21e2\WindowsBase.ni.dll
MD5=A16CE199221B2C858D44963961886DC2 , SHA1=BFD7D2F1747D5F4D4249A2F3BA0E2B8ACA34A2AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
3779072 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\documents and settings\admin\local settings\application data\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=B0BF698030DB6561393AE753C6D3F936 , SHA1=F426A353E1A2B16CEE21912960B88B1DA6A194B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1312720 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\chrome.dll
MD5=27352AAC3B0CCE5C325CEC3BE4D83A9B , SHA1=D21F1E7C0402C36A7D2080F3EEA45840E6884B1A
Отчет Kaspersky Application Advisor
44520400 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\ffmpegsumo.dll
MD5=E56FE56A51BC05E9CC367B3CC2BBFFA9 , SHA1=0D938FA2305DACDDBD6F814523805B4AA569B1E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1606096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\icudt.dll
MD5=20B2FD7BA7B16B5B0297062F2DDE5296 , SHA1=9C542A21DD194726936BA183B42CCC4DCC810446
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\libegl.dll
MD5=9159A49B13B5D4DA262415D87A5F7212 , SHA1=B4CC65C8669C0F4DDE49E7C88B9D917684272934
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\libglesv2.dll
MD5=6FF1689E63D2EBCAB1456EC19F6C2C7C , SHA1=203045900CB6B43A8FF493D6379F069C2EE33CFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
598480 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\pdf.dll
MD5=689035D36092179300547AE4266A00EE , SHA1=6F6DEF91B439BE8BA6A4B22171994D4AEE7AEB34
Отчет Kaspersky Application Advisor
4050896 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=1948BFFB626F0065BA6911FE970E8483 , SHA1=877D0019599AB90E20E356BB82A957EEEC4B0AFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
390096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpocxi08.dll
MD5=DBED5DFDBEDD9FCE84C4C7FDCA29A8DD , SHA1=44624B469F9B1A1A96FF8DD155AE0160320920EF
Отчет Kaspersky Application Advisor
442368 Компания: "Hewlett-Packard Co."
Продукт: "hp digital imaging - hp all-in-one series"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 1995-2008"
Версия: "120.0.234.000"
Ориг. имя: "HPOCXI00.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpodio08.dll
MD5=0682E22524321A55AA52DACADF810535 , SHA1=8B2D961C93A9FF593D036FFB1232257F6A8A5B0C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1024000 Компания: "Hewlett-Packard Co."
Продукт: "hp digital imaging - hp all-in-one series"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 1995-2008"
Версия: "120.0.234.000"
Ориг. имя: "HPODIO00.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcob08.dll
MD5=8B52FF05757C4B0B6990559CDC3B497E , SHA1=E2E6E542056EE253D29926BF852E8D343465D2D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
139264 Компания: "Hewlett-Packard Co."
Продукт: "hp digital imaging - hp all-in-one series"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 1995-2008"
Версия: "120.0.234.000"
Ориг. имя: "HPOCOB00.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqsem08.rsc
MD5=546BD1E611B5EB346FF3D7176BA320A1 , SHA1=4D30E2C123BA42D508015B183EEE6675A8C34A07
Отчет Kaspersky Application Advisor
925696 Компания: "Hewlett-Packard Co."
Продукт: "hp digital imaging - hp all-in-one series"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 1995-2008"
Версия: "120.0.194.000"
Ориг. имя: "HPQSEM0800.RSC"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqstp08.rsc
MD5=8B6B53ABBD7FBF268F48BAD25710122E , SHA1=1B73A06BFA10B55EB2E1043B2A9C4539ABDB3644
Отчет Kaspersky Application Advisor
11776 Компания: "Hewlett-Packard Co."
Продукт: "hp digital imaging - hp all-in-one series"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 1995-2008"
Версия: "120.0.194.000"
Ориг. имя: "STATUSIOPML00.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Samsung\Kies\External\DeviceModules\UPNPDevice_Kies.dll
MD5=BAED5866FA5FE11114006F7AD8A93F7C , SHA1=ECA1159D382F39B2BEC06788A59FD0DEBC241E4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
250368 Компания: "Windows (R) Codename Longhorn DDK provider"
Продукт: "Windows (R) Codename Longhorn DDK driver"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.0.6000.16384"
Ориг. имя: "UPNPKiesDevice.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\AgentDialogs.dll
MD5=3D3DAB25F38FBAD6965B986BF535C193 , SHA1=5147D490F7C7E66787AC1CC603094B6AA8D59B9F
Отчет Kaspersky Application Advisor
363408 Компания: "Samsung"
Продукт: "AgentDialogs"
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "AgentDialogs.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\AgentModels.dll
MD5=BF960A0FB3617F8E7890D91847C8CC49 , SHA1=E61C5332B662BE57AA009A27356BDDFEFD40ACC4
Отчет Kaspersky Application Advisor
53640 Компания: "Samsung"
Продукт: "AgentModels"
Описание: "Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "AgentModels.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\AgentModule.dll
MD5=DA84869EDCD149DF0ED9B1CEC904008B , SHA1=AB5663743BFFBE517E29CFAA2745DD2B7F1ED557
Отчет Kaspersky Application Advisor
1617800 Компания: "Samsung"
Продукт: "AgentModule"
Описание: "Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "AgentModule.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\BaseUI.dll
MD5=6861E19C612EF607580C7D21939A663D , SHA1=56F8FFFBDAFF6CBC6A4F56379171182081695020
Отчет Kaspersky Application Advisor
106496 Компания: "TODO: "
Продукт: "TODO: "
Описание: "TODO: (c) . All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "BaseUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\CommonModule.dll
MD5=11AFC006DAFF7EE3AC5A703A533FA65E , SHA1=A1B50EAF9309631AEDE6E23FA4FFF9E483EF701E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1037200 Компания: "Samsung"
Продукт: "CommonModule"
Описание: "Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "CommonModule.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\GlobalUtil.dll
MD5=3B7573A844F72D4CB37658A3B908EBB0 , SHA1=C9284B6C03AE486C17E6829925BAD42064F9EA02
Отчет Kaspersky Application Advisor
247176 Компания: "Samsung"
Продукт: "GlobalUtil"
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "GlobalUtil.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\samsung\kies\external\firmwareupdate\kiespdlr.exe
MD5=DEECBAEA606C4AEADF8D93F33A0CC8BD , SHA1=1EA44453142FDE2E58FB91A4D10A698903A326C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1106288 Компания: "Samsung"
Продукт: "KiesPDLR"
Описание: "Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "KiesPDLR.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\ToolkitPro1331vc90U.dll
MD5=C4286D5315457715F05F8C2BA8D70D8D , SHA1=892A9D31F2A5FF9EC1DCAF8510E5DA97CF1B1852
Отчет Kaspersky Application Advisor
6977944 Компания: "Codejock Software"
Продукт: "Xtreme Toolkit Pro™ Dynamic Link Library"
Описание: "(c)1998-2010 Codejock Software, All Rights Reserved."
Версия: "13, 3, 1, 0"
Ориг. имя: "ToolkitPro.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\samsung\kies\kies.exe
MD5=0B0E48A76797CC0B8128AC64D4FA36CF , SHA1=F41236BD801701E119A426BE350C125E98A83300
Отчет Kaspersky Application Advisor
1511792 Компания: "Samsung"
Продукт: "Kies"
Описание: "Copyright © 2009 SAMSUNG."
Версия: "1.0.0.1273"
Ориг. имя: "Kies.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\samsung\kies\kiestrayagent.exe
MD5=94AFA557B3D4B5AB847F45341AC820DD , SHA1=F4DCD65FFEAB3EDC2FBC559C58CC306BB03DAF5E
Отчет Kaspersky Application Advisor
310640 Компания: "Samsung Electronics Co., Ltd."
Продукт: "Kies TrayAgent"
Описание: "(c) Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved."
Версия: "0.0.0.19"
Ориг. имя: "Kies TrayAgent.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Samsung Electronics CO., LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=6D3135D7399C2DCC337BC95AF491F8DF , SHA1=D666E431E89D29963FA538F2E4B46CA8B5CC7164
Отчет Kaspersky Application Advisor
5589 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.09.2009
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe
MD5=0A5D10D10E0B668247E886DB120B7E22 , SHA1=C9A53B272D80C48B35082D74B8860BF0E6138335
Отчет Kaspersky Application Advisor
477600 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Updater Startup Utility"
Описание: "© 2009-2013 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved."
Версия: "7\,0\,0\,42"
Ориг. имя: "UpdateInstaller.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 05.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Продукты Adobe, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: