Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: C11EE6EA4F2CF57AA6ABEC9A52C6F5B2
Размер карантина: 10757768 байт
Карантин принят на анализ: 23.04.2013 19:30:27
Последнее обновление результатов анализа: 05.10.2014 9:40:48
Общее количество файлов: 23
Обсуждение на форуме VirusInfo: 137707
Оценка ПК по анализу карантина: +57

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
D:\OpenServer\modules\database\MySQL-5.6.10\bin\mysqld.exe
MD5=E6AE39AA1C4DC673AD1A6F1137F18B2D , SHA1=C0C7A2216F14C0744B1861683CE90382AA02E0C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
10980864 Версия: "5.6.10.0" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Perl\bin\PerlMsg.dll
MD5=CFDADED089C60280A0640C2BE083D044 , SHA1=698995F1880A4E41B3BBC88DAD6EC905FF76D31F
Отчет Kaspersky Application Advisor
24576 Компания: "ActiveState Corp."
Продукт: "Perl for Win32"
Описание: "Copyright © 1997-2003 ActiveState Corp., http://www.ActiveState.com"
Версия: "1,0,1,0"
Ориг. имя: "PerlMsg.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+72 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\Installer\{B93BC4BB-947F-44FF-B454-4FF3E47083BA}\QuickLaunch_MindMana_C4D150117314479F90CAEF8478756B79.exe
MD5=3DE30AE4F497D5251EEC6115652A16D5 , SHA1=E790571C368D7918BBE98F3EF16644F9FA6B222E
Отчет Kaspersky Application Advisor
149808 Компания: "Flexera Software, Inc."
Продукт: "InstallShield"
Описание: "Copyright (C) 2011 Flexera Software, Inc. and/or InstallShield Co. Inc. All Rights Reserved."
Версия: "18.0.329"
Ориг. имя: "_IsIcoRes.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Oleg\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\QuickStores.url
MD5=8776DCAD9DEB510A9BFDFCEDBC717F10 , SHA1=B7A9F93E4745ACEC2D676CD181DE79CB2D2A27DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
203 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+57 VT
Яндекс
Google
c:\program files\application updater\applicationupdater.exe
MD5=77DBF8C08FCFA1647F82018378E91D80 , SHA1=600D5D322554439FE1191D0E816613CA0817C141
Отчет Kaspersky Application Advisor
802536 Компания: "CBS Interactiv"
Продукт: "Application Updater"
Описание: "Copyright © 2005-2013 CBS Interactiv"
Версия: "6, 9, 0, 1"
Ориг. имя: "ApplicationUpdater.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,CBS Interactive
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+95 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Encore\Hoyle\RegApp\encore_reg.exe
MD5=F917AA669E7F3F35C9E9B2A897746070 , SHA1=9EE5A760C80E70EDFC76F750224691F4413FD903
Отчет Kaspersky Application Advisor
102522 Компания: "DataLode, Inc."
Продукт: "RealConnect Agent"
Описание: "Copyright © 1998 - 2009, DataLode Inc."
Ориг. имя: "dlmain.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+67 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
MD5=7420E9943BA6565ABAA7CC9A15AB4AFB , SHA1=8034AECF3BF615A86B12CCC56A26551F46ECF9D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
171424 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE 7 U21"
Описание: "Copyright © 2013"
Версия: "10.21.2.11"
Ориг. имя: "jp2ssv.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (JAVA машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\java\jre7\bin\jqs.exe
MD5=5739F2821D49975CEDE6BF0153D0CF01 , SHA1=39602C853D98534FA3F05F04A8DDD7FAAE5C5828
Отчет Kaspersky Application Advisor
181664 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE 7 U21"
Описание: "Copyright © 2013"
Версия: "10.21.2.11"
Ориг. имя: "jqs.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (JAVA машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
MD5=A4F59871290F2E559CA651AF0E7B215B , SHA1=2CB71F5A3C8E8A915016F050BBAAE838F065AD3C
Отчет Kaspersky Application Advisor
462752 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE 7 U21"
Описание: "Copyright © 2013"
Версия: "10.21.2.11"
Ориг. имя: "ssv.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (JAVA машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\JetBrains\PyCharm 2.7.1\bin\pycharm.exe
MD5=E32B29919BFE7D006457C7E728656EA2 , SHA1=AB83292B2C8E0DBB894F5C8C7DAC044AA0ED9A4C
Отчет Kaspersky Application Advisor
656936 Компания: "JetBrains s.r.o"
Продукт: "PyCharm"
Описание: "Copyright JetBrains s.r.o., (c) 2000-2013"
Версия: "2.7.1.0.PY-125.92"
Ориг. имя: "pycharm.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,JetBrains s.r.o.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\JetBrains\WebStorm 5.0.4\bin\WebStorm.exe
MD5=6B3B08E96F962ECFBC28256B76F94631 , SHA1=2DF45EE0FA1FA15BFC8E39026DAA4C76F8589C1E
Отчет Kaspersky Application Advisor
591472 Компания: "JetBrains s.r.o"
Продукт: "WebStorm"
Описание: "Copyright JetBrains s.r.o., (c) 2000-2012"
Версия: "5.0.4.0.WS-121.390"
Ориг. имя: "WebStorm.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,JetBrains s.r.o.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mindjet\MindManager 11\BCGCBPRO1800u.dll
MD5=D5FFFD6884BF9BBD4397C03FB77172EF , SHA1=CB00D0B95D1CD55F39350A292275450919C5BDC5
Отчет Kaspersky Application Advisor
8037696 Компания: "BCGSoft Ltd"
Продукт: "BCGControlBar Professional Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (c) 1998-2012 BCGSoft Ltd. All rights reserved"
Версия: "18, 00, 0, 0"
Ориг. имя: "BCGCBPro.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\mindjet\mindmanager 11\mmreminderservice.exe
MD5=195407A143E6F80C9CC39F858C456125 , SHA1=45A8789D6CD8FB5CA0275E70372047DF2A7CCC95
Отчет Kaspersky Application Advisor
42312 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "11.2.185"
Ориг. имя: "MmReminderService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mindjet\MindManager 11\MmServiceUtilities.dll
MD5=0663011A5503B5D01305158822AF7669 , SHA1=F2AED56534FC99DB0214FE11DD41FCA90C36AD2B
Отчет Kaspersky Application Advisor
218440 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "11.2.185"
Ориг. имя: "MmServiceUtilities.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mindjet\MindManager 11\MmUtilities.dll
MD5=0A4AA690DEEF6749541C3C80C1D82824 , SHA1=7620B3B9389DE0DC7B31528D0E6AC6D18E7C9F43
Отчет Kaspersky Application Advisor
1545528 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "11.2.185"
Ориг. имя: "MmUtility.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mindjet\MindManager 11\Mm8InternetExplorer.dll
MD5=EF402C219B8F77522A6B79E18605F139 , SHA1=405D2278F41B869AD4E11CB62FAD446ED077B7BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
82248 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "11.2.185"
Ориг. имя: "Mm8InternetExplorer.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mindjet\MindManager 11\sys\MmInternetExplorerActiveSetup.vbs
MD5=3C9C80E9C716CFDE1C7A3826DF4CA2A9 , SHA1=1F5F22A0B4CC15AB44A2FF490C24977B8398D1C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1409 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2013
+57 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mindjet\MindManager 11\VIC32.DLL
MD5=C129CEE5E9A91412192C208666893D15 , SHA1=6ACED932FD8A307BE01EDC653CAAFFDE5EB18DC2
Отчет Kaspersky Application Advisor
227632 Компания: "Catenary Systems"
Продукт: "Victor Image Processing Library"
Описание: "Copyright © 1989-2000 Catenary Systems, Inc"
Версия: "5.30"
Ориг. имя: "VIC32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mindjet\MindManager 11\zlib.dll
MD5=39DCFFC9C6AEAE7DF970E43A8B1BC9DA , SHA1=CB420AE3A98AD363D1757F8E9B3B06DA28EA9DE0
Отчет Kaspersky Application Advisor
151856 Продукт: "ZLib.DLL"
Описание: "(C) 1995-2003 Jean-loup Gailly & Mark Adler"
Версия: "1.2.3.0"
Ориг. имя: "zlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\RealVNC\VNC Server\logmessages.dll
MD5=813DB482ED7D4D164E909A39B402223E , SHA1=7248BC80E72570A58E40A71098C678AA866004E6
Отчет Kaspersky Application Advisor
9024 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,RealVNC Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware.exe
MD5=888D178446697C0C191E9A684831EA84 , SHA1=595B03B6630333B88873ECE9E52B1EDAB11DF6D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
2177616 Компания: "VMware, Inc."
Продукт: "VMware Workstation"
Описание: "Copyright © 1998-2013 VMware, Inc."
Версия: "9.0.2 build-1031769"
Ориг. имя: "vmware.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Виртуальная машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WinRAR\rarlng.dll
MD5=6B4F7171CE7B961CC6B86FBE963D2F8A , SHA1=9BAD4267CD7938F38038671E53F16A8760920A62
Отчет Kaspersky Application Advisor
261120 Версия: "4.1.1.0" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Архиватор WinRar, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe
MD5=D63797E8E7781EE1500A810CB6194FA6 , SHA1=5174B71DF569A8D589CC4ABFB9EE12448B5A760C
Отчет Kaspersky Application Advisor
253816 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE Auto Updater"
Описание: "Copyright (C) 2012"
Версия: "2.1.9.4"
Ориг. имя: "jusched.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: