Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: BFBDEFC4485ADBAE316339EFD177C2BE
Размер карантина: 16146116 байт
Карантин принят на анализ: 24.03.2013 18:20:05
Последнее обновление результатов анализа: 18.02.2021 23:10:23
Общее количество файлов: 33
Обсуждение на форуме VirusInfo: 135839
Оценка ПК по анализу карантина: +62

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\System32\Actioncenter.dll
MD5=FB062E7BC3CFBDF63874C5D58266A109 , SHA1=BAC2B19741C293F98D4B141E9F354D9EC6B2BD80
Отчет Kaspersky Application Advisor
744448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ACTIONCENTER.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\authui.dll
MD5=13AB02CED7C0CEB26DEAE3A26E0E4089 , SHA1=6BB3D1882EA1C39B18E55F0D8CA0547CC0E3622C
Отчет Kaspersky Application Advisor
2376704 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "AUTHUI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+78 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\CRYPTUI.dll
MD5=778DBB6C749F54905156078B88FD8FFE , SHA1=D843CC346554CF1BC018FB87EDB9113D480BEEE4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1071104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "CRYPTUI.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\desk.cpl
MD5=8D237528FE167F0EE643375FC6F83605 , SHA1=F94CCCF3AF215E8EBB14A5306FAE49A2FF051289
Отчет Kaspersky Application Advisor
135680 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "DESK.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\intl.cpl
MD5=FA4AA58BAFEC66E9AEDA6972ED44C449 , SHA1=5DF46D2557438BFBBE0CC986414C491704338805
Отчет Kaspersky Application Advisor
345088 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "INTL.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\ntshrui.dll
MD5=43AB58ECF1E9DE4201D7648BD2AE0F12 , SHA1=5302230787B294D3878E59F58F25F328B323038C
Отчет Kaspersky Application Advisor
465408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "ntshrui.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\powercfg.cpl
MD5=B61F1D0D289781682D340625D5EB8EDB , SHA1=179A6CD278A1555610A9E9554CB7438B505BD08D
Отчет Kaspersky Application Advisor
142336 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "POWERCFG.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\raschap.dll
MD5=8EA2A4D03B2FED0A6D278E082584221C , SHA1=F4341AC43E9D7385BFBFD2CFFF543A93A7521A65
Отчет Kaspersky Application Advisor
318464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "raschap.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SHELL32.dll
MD5=248117F8E4BF3CB89C9A6F805B6A3D1D , SHA1=9E343FA8492A50BEBFD32E1DD8E3739FBDBB8BB7
Отчет Kaspersky Application Advisor
12936192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SndVolSSO.DLL
MD5=A5B207AC6586809179B75E6BD562D2B2 , SHA1=EB5080A6CE217BDCCF29B53C656D8E5698AC3B5D
Отчет Kaspersky Application Advisor
220160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "SndVolSSO.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\srcore.dll
MD5=AC9E53F383EB77A86E0B32CA6419ECA4 , SHA1=C73BA60026EB2709B763557A700EE93E0A7C6B39
Отчет Kaspersky Application Advisor
400896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17836 (win7sp1_gdr.120504-1806)"
Ориг. имя: "srcore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SystemPropertiesPerformance.exe
MD5=CF8523BF050CD61899AAFA3801C4134C , SHA1=427CF6631670816FAA53C628EBDDEBC22E302903
Отчет Kaspersky Application Advisor
91136 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "SystemPropertiesPerformance.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\timedate.cpl
MD5=84CC42C36EBB09686061308070F1400D , SHA1=1EB16CA8FE369FCAF6F8B3F7B5B6D1F07987CB39
Отчет Kaspersky Application Advisor
478720 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17753 (win7sp1_gdr.111229-1504)"
Ориг. имя: "timedate.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\freebl3.dll
MD5=D4FE2C491B4720B71DF28D4C8D9CE41E , SHA1=1AAC7E99FA449D923C4BF134F0099D5768180DB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
88576 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "freebl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\mozalloc.dll
MD5=A03A15052F5F6E89357ECF08FA483616 , SHA1=D25B54A84BDE5EF811558001F743F94AE9F1A6EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
7168 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "10.0.4"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\mozjs.dll
MD5=292F694C94BB72B2AE1C25EB6A5128AB , SHA1=28EAB871FF78DF103AF68D79F109D93DFD82B0A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
620544 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\mozsqlite3.dll
MD5=25FEECF4F6B9858949032F8E9FED9E45 , SHA1=E5FD8C2DE7C187B2B3B6D24B3B96AAA80F7790C2
Отчет Kaspersky Application Advisor
196096 Компания: "sqlite.org"
Продукт: "SQLite Database Library"
Версия: "3.7.7.1"
Ориг. имя: "sqlite3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\mozutils.dll
MD5=3C6537D9FEF3DF546F412A45CABD9E11 , SHA1=99E97FD209F3CA6844300881405125FAEC0CDF56
Отчет Kaspersky Application Advisor
16384 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "10.0.4"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\nspr4.dll
MD5=EB3CA7B6BBD408C25E86A04BDA358ADC , SHA1=7368503CCDA23DCC9EEDF04003AF812D111477F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
76800 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9"
Ориг. имя: "nspr4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\nssckbi.dll
MD5=D8ABBF2AD47ABDC4FA2DC1B7CC84A7C8 , SHA1=24887E18E69F98194032637A119327EFA73840DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
150528 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "1.90"
Ориг. имя: "nssckbi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\nssdbm3.dll
MD5=95D07406F124ED9918CD0ADD98E0C9AF , SHA1=BDD5B555A57C49F153398F47F1AEC2F7CFEF556D
Отчет Kaspersky Application Advisor
46592 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "nssdbm3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\nssutil3.dll
MD5=773EFEFE802009A92B78D8F42E6FD665 , SHA1=AD84CF66E9260DB6CF813EBA8B7BDBCD17F6D56D
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0"
Ориг. имя: "nssutil3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\nss3.dll
MD5=82FAE18B487229937B4CA35FAA4FFB17 , SHA1=7FD20E2FC44F721AFF58C9729DED020F26CA188A
Отчет Kaspersky Application Advisor
231424 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "nss3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\plc4.dll
MD5=1E3CED14135D9AC47934A1C6111113A2 , SHA1=4C0FB3829C4CC27F01F6F58E9E4B154253DDB562
Отчет Kaspersky Application Advisor
10240 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9"
Ориг. имя: "plc4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\plds4.dll
MD5=44FB013934B5AC96D389C7180386AC0F , SHA1=93327672B22D44C40F3AA51688415D3CB41B6021
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9"
Ориг. имя: "plds4.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\smime3.dll
MD5=A178389A747EDA2FC358D0AA71FE57E1 , SHA1=947D3A3ADB6556AC745879FB084DC7CECF375161
Отчет Kaspersky Application Advisor
45568 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "smime3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\softokn3.dll
MD5=C28BB61E20FA4C49EE9CC44279C9EC14 , SHA1=6D5CEC86272E09BD87661FB992725F87530F5D24
Отчет Kaspersky Application Advisor
68608 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "softokn3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\ssl3.dll
MD5=786B791BFF4F185D51AF34FB1199F98A , SHA1=88C08D537993D5CEC20D35B5296ABCAEB9BDB96C
Отчет Kaspersky Application Advisor
64512 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "ssl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\xpcom.dll
MD5=BBF0C10BF5BA8D286F33FE6B2BD1D3DF , SHA1=F872425F9FE721F5CAFB519058DFBCF5EA9D740A
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "10.0.4"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\CA81~1\AppData\Roaming\Zona\plugins\ZXULRU~1\xul.dll
MD5=CE459FA34D8DF84D8CD49F35B3C1E58F , SHA1=99248BF917997CA542FFDF3AEF3C9D8FA1A27F64
Отчет Kaspersky Application Advisor
4823040 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "10.0.4"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Миша\.swt\lib\win32\x86\swt-gdip-win32-4234.dll
MD5=3B8462DE2E1153739995E583F5093233 , SHA1=71A6F40B3881390B8607A5079F33657BA8FBAC05
Отчет Kaspersky Application Advisor
118784 Компания: "Eclipse Foundation"
Продукт: "Standard Widget Toolkit"
Описание: "Copyright (c) 2000, 2011 IBM Corp. All Rights Reserved."
Версия: "4.234"
Ориг. имя: "swt-gdip-win32-4234.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Java\jre7\bin\management.dll
MD5=49D9447C0D459311CF92A9444B49E4CC , SHA1=5AC6DBF1B6678578BABC5C324DFED82EA8CCB0DA
Отчет Kaspersky Application Advisor
30648 Компания: "Oracle Corporation"
Продукт: "Java(TM) Platform SE 7 U10"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "7.0.100.18"
Ориг. имя: "management.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Oracle America, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (JAVA машина, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar.exe
MD5=775AFDC55A1BDD1EDCD7B1AD338E93B1 , SHA1=C80A0D09734DF1784B5DA49D80E43126C8B7071F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1173504 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Корпорация Майкрософт. Все права защищены."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "sidebar.EXE.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Боковая панель Vista)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: