Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: BFA140224CE91250CA6B924DDE168191
Размер карантина: 30654704 байт
Карантин принят на анализ: 23.02.2013 17:00:03
Последнее обновление результатов анализа: 25.03.2017 17:21:26
Общее количество файлов: 46
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133811
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM\Cache\Indiv_SID_S-1-5-20\Indiv01.key
MD5=8EFD347BDBD92E923423DA86F2C2EC14 , SHA1=4503DCBABED4EAC84A4EBA43E145DD73EBF97A55
Отчет Kaspersky Application Advisor
1538608 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DRM"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6001.8015"
Ориг. имя: "Individualized Black Box DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft DRM Publisher
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\btncopy.dll
MD5=50FB3147F62F3DB3FA0F9E2A4EC1173B , SHA1=7C6CDD9AA5035093FE0ECF99F5AFDBD1145E8A2B
Отчет Kaspersky Application Advisor
184320 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "BTNCopy.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\btosif.dll
MD5=8ED304F971F95455C80897B62300F883 , SHA1=963F6AF4482DFA91184B6D1952623E924D14CD5F
Отчет Kaspersky Application Advisor
237568 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "btosif.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\btsendto.dll
MD5=F64D4BA9A27AEC33C627582276B86D9A , SHA1=D8231A7CC35C8575830FCD0FF38EC359C3F8D106
Отчет Kaspersky Application Advisor
405504 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "btsendto.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\btsendto_office.dll
MD5=E80D1C5BEE3D93A89B71DDE7CF3FC5CB , SHA1=1B8D25731889155F77F242D856D98838B081BD43
Отчет Kaspersky Application Advisor
352256 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "BtOfficeAddin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\btwapi.dll
MD5=B7691EEF3CD7E5CE985C8A866FC1747D , SHA1=F8ADAB5306B6A7B5B07E1F56DCE44229EB804A0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
622592 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "WBTApi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\BtWdSdk.dll
MD5=01131FFED24D21DAAA9C428D89E25472 , SHA1=7687BFD2F593C095380D2E91ED468D7E283E1623
Отчет Kaspersky Application Advisor
675840 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "WidcommSdk.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\BtwNamespaceExt.dll
MD5=3E60429EAA570ACAD16EE7CEB61BB3AE , SHA1=F23A146F99758BD0E6A4326D64C97CD0861ACE2A
Отчет Kaspersky Application Advisor
655360 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "BtwNamespaceExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\BtwNeLib.dll
MD5=12AD940F4EBCFCAF80B2582DFE272EDA , SHA1=DF54E30540F6C74CC0BDA9DA4DC176F95A5C52B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
372736 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "BtwNeLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\btwpimif.dll
MD5=A369BA88E3150C3FA06DBC0517A255CD , SHA1=E1D560B10A69F42C633B7D971FA3FC04EA865073
Отчет Kaspersky Application Advisor
184320 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "btwpimif.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\NvCpl.dll
MD5=3CB15ED250A70B9FA3FF5AA125362A63 , SHA1=4FC9EC10A7B6A5664C12159F5D527A2397E8EAD5
Отчет Kaspersky Application Advisor
3963240 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.13.0623"
Ориг. имя: "NVCPL.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\uxtuneup.dll
MD5=09AAE0A4BD22E3DF1F993D459E08AC23 , SHA1=F5BE8EBAB845C3B5B9FAD66390B0D64C1AB1EAE7
Отчет Kaspersky Application Advisor
29984 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.8"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\btwampfl.sys
MD5=23D519629B2ABE57AE30965A0BC2C150 , SHA1=693ECE5FA9C97AEC730B0CB52914684ABB195D23
Отчет Kaspersky Application Advisor
522280 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.1750"
Ориг. имя: "BTWAMPFL.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\L8042Kbd.sys
MD5=9E45DE59D081F7F0A8161FC09BEFEB79 , SHA1=667B80215E6EE1463324311CDDC1AE81F7F441C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
20496 Компания: "Logitech, Inc."
Продукт: "Logitech SetPoint"
Описание: "© Logitech, Inc. 1987-2007. All rights reserved."
Версия: "4.20.105.00"
Ориг. имя: "L8042Kbd.Sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Logitech
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PXC50UIf.DLL
MD5=9327E52F2F6994F5D4CFF9D13AC4411A , SHA1=6624C75786C0754C9D7B8D15DD3320A9CA1685CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
18560 Компания: "Tracker Software Products (Canada) Ltd."
Продукт: "PDF-XChange 2012"
Описание: "Copyright (C) 2001-2012 by Tracker Software Products (Canada) Ltd."
Версия: "5.0.266.0"
Ориг. имя: "PXC50UI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Tracker Software Products (Canada) Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\spool\PRTPROCS\W32X86\hpcpp103.dll
MD5=43FDC928AB1CA0CD27E0CE1D15051024 , SHA1=B1512004F7544140D2A0E56B2588E308081FAA10
Отчет Kaspersky Application Advisor
299008 Компания: "Hewlett-Packard Corporation"
Продукт: "HP Print Processor"
Описание: "© Copyright 1997-2010 HPDC"
Версия: "61.103.09.7071"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\Вадим\appdata\roaming\yandex\yandexdisk\yandexdisk.exe
MD5=BF5BE706DDE317DC6FBB6EA38D7AC466 , SHA1=33908A2F1B42FC135A0A9B0B818F7D12F052E958
Отчет Kaspersky Application Advisor
10402592 Версия: "0.8.1.3382" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,YANDEX LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Клиент "Яндекс-Диск", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aeexp.dll
MD5=D64CA9DE7AE3B22671D3B7659A12A6C8 , SHA1=B848BB790BBA86CC698986D864D5A7778D091BCE
Отчет Kaspersky Application Advisor
188789 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVEXP"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.4.0.4"
Ориг. имя: "aeexp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aeheur.dll
MD5=AF8D74CD1E29544793E0D546C8E01E52 , SHA1=84D484E4984367052E054FA33F59D4CE93793387
Отчет Kaspersky Application Advisor
5792121 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVHEUR"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.1.4.218"
Ориг. имя: "aeheur.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\aescript.dll
MD5=A12AD58B38ABB2D40D8D3C46D775B22E , SHA1=2327662991D82CB1EA17F7FAA66506DD58CDC626
Отчет Kaspersky Application Advisor
467324 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "AVSCRIPT"
Описание: "Copyright © 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved."
Версия: "8.1.4.94"
Ориг. имя: "aescript.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Avira\ANTIVI~1\avconfig.cpl
MD5=5FD9D6C0AF9664A6467FF85B9FF2B48C , SHA1=BADF2BD01DAFC115D9F397B92A455B46473C090C
Отчет Kaspersky Application Advisor
116840 Компания: "Avira Operations GmbH & Co. KG"
Продукт: "Avira Internet Security 2012"
Описание: "© 2000 - 2011 Компания Avira Operations GmbH & Co. KG и ее лицензиар"
Версия: "10.0.0.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVIRA, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Carambis\Software Updater Pro\su-pro.exe
MD5=102AE3A5F8DBBEF3B50BBF08322FD1C7 , SHA1=FEE4E7EFEC7F942CE15F01733EC1263734578062
Отчет Kaspersky Application Advisor
3206192 Компания: "MEDIA FOG LTD."
Продукт: "Carambis Software Updater Pro"
Описание: "Carambis (MEDIA FOG LTD.). All rights reserved."
Версия: "2.2.0.3097"
Ориг. имя: "supro.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,ROSTPAY LLC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Systweak\Advanced File Optimizer\AdvancedFileOptimizer.exe
MD5=69D2B93016CA6D8B30F5B177B29FB6BF , SHA1=FB95A7366C9945BC60FDBACBB05CF45F8C663593
Отчет Kaspersky Application Advisor
5861280 Компания: "Systweak"
Продукт: "AdvancedFileOptimizer"
Описание: "Copyright © 1999-2012 Systweak Inc. - All rights reserved"
Версия: "1.2.1.8"
Ориг. имя: "AdvancedFileOptimizer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Systweak Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\DseShExt-x86.dll
MD5=30415D03A7C89570F58E99C04F4D34F2 , SHA1=D6E71573E7F05FB348FE05045D3E201ACF3176AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
25888 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.8"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\SDShelEx-win32.dll
MD5=F1C627277BCD0D94229CDD24AB061273 , SHA1=70BDCC32DD9115CA6D901FAEFE6F328C551E91D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
29984 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.8"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService32.exe
MD5=B31917E6697B396571C524D056E623A8 , SHA1=8209DB59B179BC5A8600D03B1C500DCECD575B94
Отчет Kaspersky Application Advisor
1724192 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.8"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\USB_Driver.exe
MD5=88F773F5494C924D3C0AB879DC68E361 , SHA1=CACB07E6A435442BACBD1350F1227A89279AD955
Отчет Kaspersky Application Advisor
577536 Компания: "TightVNC Group"
Продукт: "TightVNC Win32 Server"
Описание: "Copyright (C) 2000-2009 TightVNC Group"
Версия: "1, 3, 10, 0"
Ориг. имя: "WinVNC.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\widcomm\bluetooth software\bluetooth headset helper.exe
MD5=A80ACEB51CAF68EFEF0424BF9C2A2523 , SHA1=86D201D73C22BF1B13194211FA95F68AF279EACB
Отчет Kaspersky Application Advisor
150304 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BlueTooth Headset Helper.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtAudioHelper.dll
MD5=3D6789DBB0840BB8BFD5FE0B9DE21E3C , SHA1=FD028D264C892EE25A6C957A3D827E48B86EBB0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
157472 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BtAudioHelper.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtBalloon.dll
MD5=993DA0D79484A9C05430477D43E4E3F2 , SHA1=9E521049225C4C6E01D5915918EFFA2F758FE533
Отчет Kaspersky Application Advisor
102400 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2007, Broadcom Corporation."
Версия: "6.1.0.4700"
Ориг. имя: "BtBalloon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btkeyind.dll
MD5=EADBEA377FBA3E23FD36244FEFDF1E78 , SHA1=439DCEA2CD40B20E235E44DDD597235C61DE24AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
114976 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BtKeyind.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btosif.dll
MD5=518584ECAD8052BA7BA0AFA56CCFEBED , SHA1=2A8DAB1326C0654F11C9FA09B1328FA6C6483E14
Отчет Kaspersky Application Advisor
258848 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "btosif.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btosif_notes.dll
MD5=290BFACC4C3CB7AE965A16BE51798F2F , SHA1=5579835C93BC60ACDDAD5800BE9B49C967606188
Отчет Kaspersky Application Advisor
356128 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "btosif_notes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btosif_ol.dll
MD5=2FE3098DF4866E497E913D3032B14228 , SHA1=E983BCB522EFFA8CC5C7066EF431AAD671C92838
Отчет Kaspersky Application Advisor
392480 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "btosif_ol.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btosif_olx.dll
MD5=241D9A8A2E18DE08B7BBA3EE58486867 , SHA1=8F4CBB30995D5AF11712A1EC127E33A02D745DC8
Отчет Kaspersky Application Advisor
285472 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "btosif_olx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btrez.dll
MD5=213CFBCBB3C36FDE9396003FD50534ED , SHA1=D98895F091C5B4E22408ABDBD6DA2C324B4ACF4A
Отчет Kaspersky Application Advisor
24582944 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "btrez.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=64295F59F4B6DBC601293F35B555112D , SHA1=2887425BAE8B2E1A09C679AE3180B8484B767EA0
Отчет Kaspersky Application Advisor
2784 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\widcomm\bluetooth software\btstackserver.exe
MD5=F717D6009D8C5B384974EAB60B29DCCA , SHA1=CE69A2C2C3B14E55D859ADCD4D592213E2502D68
Отчет Kaspersky Application Advisor
3720480 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BTStackServer.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\widcomm\bluetooth software\bttray.exe
MD5=C82E9609FF749765C5EB037D050EE1CA , SHA1=C92CABB0E26D35F5EA9D83E232887F89B9BB92CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1102624 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BTTray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwapi.dll
MD5=0163E1A506669BB16967CA271F367D31 , SHA1=1AA94ABFB6CBD7BDF95AD240C9B097D21693FDF1
Отчет Kaspersky Application Advisor
682784 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "WBTApi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwCP.DLL
MD5=CE58C2DC5DCD422F558A821FA27C09B5 , SHA1=EEEAAF3B34473ABB9D68827F925448EE47D73F9B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1695008 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BtwCP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwhidcs.DLL
MD5=8EBC0E0A14990FDABB4A7DC622165F05 , SHA1=73D5FC31A418875D3CCA232910F36DDEDC42C7CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
426784 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "btwhidcs.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwLeAPI.dll
MD5=FCE0C0680C0E31857AD88B432970258D , SHA1=7153727A0ECCF6CFD407D2634BDE7C59A60A64C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
93984 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BtwLeAPI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwProximityCP.dll
MD5=084AE2494CBFE2149893B2294EF14584 , SHA1=A7E79E55168E540CB8995BF7DF1AEDBA95D0645A
Отчет Kaspersky Application Advisor
148256 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.4.0.640"
Ориг. имя: "BtwProximityCP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwProximityLib.Dll
MD5=726663C9605A78AE789349B6D6B13101 , SHA1=E2B577A82A9DBF493141DAFFE9434DC052B50C74
Отчет Kaspersky Application Advisor
53024 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BtwProximityLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtwVdpCapFilter.dll
MD5=79F3886B8ABB2079419A7CBAF565CE64 , SHA1=1556DFFF3501E58B9907B219D580B7AC86CB8019
Отчет Kaspersky Application Advisor
148768 Компания: "Broadcom Corporation."
Продукт: "Bluetooth Software"
Описание: "Copyright 2000-2010, Broadcom Corporation."
Версия: "6.5.1.2300"
Ориг. имя: "BtwVdpCapFilter.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Broadcom Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: