Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: BF54D7AD86012EEA4A6FED348EE92C17
Размер карантина: 8902255 байт
Карантин принят на анализ: 29.01.2013 13:04:20
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 40
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131268
Оценка ПК по анализу карантина: +41

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\SysWOW64\DriverAutomationLibrary.dll
MD5=E7C8814E5B0BEA423BAE173C969F12C8 , SHA1=68C06F2DAE4CE97313131B7061644295BFD8D6FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
1235176 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "Seagull Printer Drivers"
Описание: "© 2004-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "7.3.1"
Ориг. имя: "DriverAutomationLibrary.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\TotRec8.sys
MD5=11A3EA0B2CC365BFF684A3CF8C6CE2D5 , SHA1=C33A373A803DF9A85033FE2B2FFAD992675BA082
Отчет Kaspersky Application Advisor
120912 Компания: "High Criteria inc."
Продукт: "Total Recorder (Developer Edition)"
Описание: "Copyright (C) High Criteria inc., 1998-2010"
Версия: "8.1 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "TotRec8.sys"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,High Criteria Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\BtSystem.DataAccess\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\BtSystem.DataAccess.dll
MD5=623487F8FDD9D8EE9381F74EFDEC7EC1 , SHA1=BD4613BA45DB1D7BED9C5F7C45DD95FB8A86CD78
Отчет Kaspersky Application Advisor
132840 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "BtSystem.DataAccess.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\BtSystem.Interfaces\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\BtSystem.Interfaces.dll
MD5=B0E3F1A04EEDEC57E467AC7004716444 , SHA1=5F95578E549C28AD951CC6390C5C5C546804F655
Отчет Kaspersky Application Advisor
99048 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "BtSystem.Interfaces.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\BtSystem.Network\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\BtSystem.Network.dll
MD5=1A2F3B95BD4096AA740E1695A85E5508 , SHA1=6821E4DDD6E27D9A26B09A7112F1ACA413FBF23E
Отчет Kaspersky Application Advisor
21736 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "BtSystem.Network.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\BtSystem.Server\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\BtSystem.Server.dll
MD5=1CED2A974AC93D133BB6A8A5D5A1DAFA , SHA1=477699A2FC97280BCE7505B1CA80FEACB2AE1EB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
249576 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "BtSystem.Server.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\BtSystem.Strings.resources\10.0.2.1_ru_109ff779a1b4cbc7\BtSystem.Strings.resources.dll
MD5=F6712B9C4085CE7E5B1C28CFE5687A16 , SHA1=5647148CA5D3A0D31B4CC2B77BAF4F6E2DEBA5FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
126976 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.2.2853"
Ориг. имя: "BtSystem.Strings.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\BtSystem.Strings\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\BtSystem.Strings.dll
MD5=9BC9EFEA94EF48E02895F6FFA1D4D7CE , SHA1=8B6953CC1A0F5EDBD17C608F8A59FFA1C74342F9
Отчет Kaspersky Application Advisor
225512 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "BtSystem.Strings.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\BtSystem.Support\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\BtSystem.Support.dll
MD5=4967C3A7E70EA5E7AD12ECF0D9E63C31 , SHA1=8DED83C35CD2DACF24164C78AEB365A988928A12
Отчет Kaspersky Application Advisor
76008 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "BtSystem.Support.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\BtSystem.UI\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\BtSystem.UI.dll
MD5=53E777DC91D5CDFAE5AD6ECEBFF1FBF2 , SHA1=69EA6647AD807906D2758D7260C663B961777CC1
Отчет Kaspersky Application Advisor
412904 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "BtSystem.UI.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Interop.DriverAutomationLibrary\1.0.0.0__109ff779a1b4cbc7\Interop.DriverAutomationLibrary.dll
MD5=27FB02E21A7AF230759C43A112B4B179 , SHA1=C8EC41118695C118BB2A9FEE3C15A0ACDDFFDE8C
Отчет Kaspersky Application Advisor
94208 Продукт: "Assembly imported from type library 'DriverAutomationLibrary'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.DriverAutomationLibrary.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Maestro.Interface\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\Maestro.Interface.dll
MD5=43EC2EC30E6E28C20C1A78C15AAB4093 , SHA1=A1AC6BE8F9C67B7E2C94F9BA6DDFB14E659C22DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
31976 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2008-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "Maestro.Interface.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Maestro.Library.resources\10.0.2.1_ru_109ff779a1b4cbc7\Maestro.Library.resources.dll
MD5=41CFFEE316EBBAEBC1EC70001F5B56B3 , SHA1=2954F6D74818A7BEFC61277FED9142E8494E7125
Отчет Kaspersky Application Advisor
5120 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2008-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.2.2853"
Ориг. имя: "Maestro.Library.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Maestro.Library\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\Maestro.Library.dll
MD5=7FFA89629CE58CCC2E86E102B00A6708 , SHA1=FF724ABB5E8317A6FA1752313303A4CE731375B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
261352 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2008-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "Maestro.Library.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Seagull.Framework\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\Seagull.Framework.dll
MD5=1F3B9B07A6A0C89396D3DC101A4F4FFC , SHA1=289BF912060CA096E826DDF394E3A8534ABAE6E7
Отчет Kaspersky Application Advisor
465640 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "Seagull.Framework.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Seagull.Librarian.Core\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\Seagull.Librarian.Core.dll
MD5=7550C42C6916BA95933762E877B22143 , SHA1=491B8708611E8E471FFE664D5A60792AA09A2796
Отчет Kaspersky Application Advisor
276712 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "Seagull.Librarian.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Seagull.Librarian.resources\10.0.2.1_ru_109ff779a1b4cbc7\Seagull.Librarian.resources.dll
MD5=34B53542D743E9D29D480F28B0011752 , SHA1=55D60D7D54FB23FC2910DDB7D798748EFBC408AD
Отчет Kaspersky Application Advisor
49152 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.2.2853"
Ориг. имя: "Seagull.Librarian.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Seagull.Librarian\10.0.3.1__109ff779a1b4cbc7\Seagull.Librarian.dll
MD5=8BD314097E20F507DB60D1EAAB343F9D , SHA1=B9D27E54A757FFE74E66904762F1E8DB8CCD837F
Отчет Kaspersky Application Advisor
751848 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "Seagull.Librarian.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC64.DLL
MD5=D972F48D0CE396759B788693CD665926 , SHA1=75A182F388A230467F270F708E4FC5F58C175FE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
923136 Компания: "Hewlett-Packard Co."
Продукт: "HP Digital Imaging"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 1995-2009"
Версия: "130.0.80.000"
Ориг. имя: "HPSLP??.DLL"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\nvidia corporation\3d vision\nvscpapisvr.exe
MD5=79969ACAEEBEDA7DC3673656AB9918FD , SHA1=86D04D079D7AB64E63EE5F76C3E07F823C962048
Отчет Kaspersky Application Advisor
378472 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "Stereo Vision Control Panel API Server"
Описание: "Copyright (C) 2008 NVIDIA Corporation"
Версия: "7.17.12.6721"
Ориг. имя: "nvSCPAPISvr.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 22.03.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\BtRus.dll
MD5=567ED31B6C46D7FC284691E17DF533C2 , SHA1=1E84C284808918D1FAEDFDABCF5BE60F7F3177D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
2233576 Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 1997-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.2.2857"
Ориг. имя: "BtEnu.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\seagull\bartender suite\btsystem.service.exe
MD5=424E4A9E374A3F61AC957F6A2D579697 , SHA1=13C7F40424C809C4E04D8555E99938FA364AC9D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
36584 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2009-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "BtSystem.Service.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\CcsBt.dll
MD5=71AF921E68C5CCB04377302B4B4DBF79 , SHA1=971CFC7800A18ACC1DC86B92DF7C3A4490197022
Отчет Kaspersky Application Advisor
1480192 Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2007-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "CcsBt.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\CmdrEnu.dll
MD5=09BD0C90144A58E9508F003A68695B77 , SHA1=60DE84D7107FE9A722EFD8F7FB5C779085AD3908
Отчет Kaspersky Application Advisor
332008 Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2001-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "CmdrEnu.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\CmdrJobServer.dll
MD5=581286D653BD08ECDF09111B0BA9A7E4 , SHA1=E6CFE629C6C22E0F4F7CAD8A47DB348C56C619F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1742336 Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2007-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "CmdrJobServer.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\CmdrRus.dll
MD5=B4225C194908F882CFAF8F40576F16EC , SHA1=49357CA7ABF45C5457064A9C5AEC2F7CB9587F6C
Отчет Kaspersky Application Advisor
343272 Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2001-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.2.2853"
Ориг. имя: "CmdrEnu.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\seagull\bartender suite\cmdrsrv.exe
MD5=6CDBF57E2BA1631092757EEEE1809575 , SHA1=7A700B976953C9C71D0DD42489A02A73B5AE7257
Отчет Kaspersky Application Advisor
1271528 Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2001-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "CmdrSrv.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\DriverInteropLibrary.dll
MD5=F16D95E751B6A8D67538932081C96EB2 , SHA1=EEBFFC0B3CF27780C33909A0E928FDDE6EE7AB9A
Отчет Kaspersky Application Advisor
447488 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "Seagull Printer Drivers"
Описание: "© 2007-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "7.3"
Ориг. имя: "DriverInteropLibrary.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\EventSystem.Router.dll
MD5=1270DA40FAA1E60E7EFA2D123DDDD1E2 , SHA1=D25C0198B4011CF756B173C2119E8E2364433F77
Отчет Kaspersky Application Advisor
44264 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2008-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "EventSystem.Router.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\Interop.MSClusterLib.dll
MD5=9D88613C0992B84CAF9BFC8992190B8E , SHA1=D3AA8197043EFF68C407F7A17352B25C3713DCA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
77824 Продукт: "Assembly imported from type library 'MSClusterLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.MSClusterLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+41 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\Maestro.Clustering.dll
MD5=E28E9967B716464C78A542C7CAD3367C , SHA1=A51923C2B7DA9EE8CCC0B7E72CBE89D2ABD450BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
30440 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2008-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "Maestro.Clustering.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\Maestro.Messages.dll
MD5=4EDE6A637DB457DB54A61C686F43D570 , SHA1=7ECCB4903AA5B2CF3CBCE136FA75239D6D5FF6B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
28904 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2008-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "Maestro.Messages.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\seagull\bartender suite\maestro.service.exe
MD5=01BF9791C40BA4475923A93ABC9C74EB , SHA1=1AEBF1FEBED5ED6DD43D5938B1AEC9818AFC9CBE
Отчет Kaspersky Application Advisor
232168 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2008-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "Maestro.Service.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\ru\Maestro.Messages.resources.dll
MD5=2CAA96844FDC3223C5F4CDD411F6BCAC , SHA1=93FE827F39420D0CE682EB2F9D8A89D7BF88E63E
Отчет Kaspersky Application Advisor
15872 Компания: "Seagull Scientific, Inc."
Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2008-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.2.2853"
Ориг. имя: "Maestro.Messages.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+52 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\SLSRus.dll
MD5=3AE869EE342A0C3F5D08A630C7174AAA , SHA1=5F598C5AAE3939447C4B7E8005268E06D602B4C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
249064 Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2001-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.2.2853"
Ориг. имя: "SLSEnu.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\sqlceme30.dll
MD5=720242673F04D57D7E0526526312891F , SHA1=13056FCF6E1BA86ACEDAE342EBE3BC24E885DFD8
Отчет Kaspersky Application Advisor
44544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft SQL Server Compact Edition"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.00.5300.0 built by: SQLCEBLD"
Ориг. имя: "SQLCEME30"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\System.Data.SqlServerCe.dll
MD5=A200E7209B42BAA18F438695CE45B0B9 , SHA1=8A9A7C8D450DBDD1AEE86C100A70F651740C56E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
236392 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft SQL Server Compact Edition"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.5300.0"
Ориг. имя: "System.Data.SqlServerCe.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.03.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\ToolkitPro.ResourceRu.dll
MD5=8769B6BBE5883CB777A907E72A709708 , SHA1=47D5077E492FEAFAB38462ADC4CD38B43EF29C3C
Отчет Kaspersky Application Advisor
52968 Компания: "Codejock Software"
Продукт: "Codejock Software Resource file"
Описание: "(c)1998-2010 Codejock Software, All Rights Reserved."
Версия: "13, 4, 0, 0"
Ориг. имя: "Resource.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Seagull\BarTender Suite\ToolkitPro1340vc90U.dll
MD5=85268C0057CF3944D2E45E67C9CDA0D2 , SHA1=CDABC34799C0EE5A6424EF24D963688722F66271
Отчет Kaspersky Application Advisor
6994664 Компания: "Codejock Software"
Продукт: "Xtreme Toolkit Pro™ Dynamic Link Library"
Описание: "(c)1998-2010 Codejock Software, All Rights Reserved."
Версия: "13, 4, 0, 0"
Ориг. имя: "ToolkitPro.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\Seagull\BARTEN~1\COMPON~1\Win32\SHELLE~1.DLL
MD5=5E871CBFF612B3F769F1963A631ED10B , SHA1=2F421CFE077216FE2DBBBA99A1A763D5F8E2DCAB
Отчет Kaspersky Application Advisor
113896 Продукт: "BarTender Suite"
Описание: "© 2011-2012 Seagull Scientific, Inc."
Версия: "10.0.3.2867"
Ориг. имя: "ShellExtension.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Seagull Scientific, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: