Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: BE1B281065331280DFA3CD36B702E7FE
Размер карантина: 13584435 байт
Карантин принят на анализ: 11.04.2013 14:00:06
Последнее обновление результатов анализа: 17.04.2017 13:06:32
Общее количество файлов: 30
Обсуждение на форуме VirusInfo: 136986
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
H:\Wіndоws\ехрlоrеr.exe
MD5=78B83BECDFC1D83EA2A5228A28D8C22A , SHA1=11E9A71445AC7A1F77BF9C8999C39AEBE86DDDAF
Отчет Kaspersky Application Advisor
114882 Компания: "Люберти Авенч"
Продукт: "hjlujhgh"
Версия: "1.00"
Ориг. имя: "zxcvbnuydfghj.exe"
KAV: HEUR:Trojan.Win32.Generic
MAV: 1/1/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
-100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A90000000001}\SC_Reader.exe
MD5=01BBE782A1DA233C59881ED2D18F4F06 , SHA1=723D4DFDAB2B477633455D4775E32BD52F081C7B
Отчет Kaspersky Application Advisor
295606 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.05.2010
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\Installer\{D7659F54-7502-4312-AA24-F103C92C26F5}\ARPPRODUCTICON.exe
MD5=86C3900B8FD70C2271698C45A76B5D88 , SHA1=DD9CBA9EB307C3B0D3724C6F4B05A3DE3E0E2E54
Отчет Kaspersky Application Advisor
573440 Компания: "InstallShield Software Corp."
Продукт: "InstallShield"
Описание: "Copyright © 2000"
Версия: "10.0.159"
Ориг. имя: "_IsIcoRes.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\Installer\{8FB1B528-E260-451E-9B55-E9152F94B80B}\GameForWindowsLiveRedist.exe
MD5=754C210F2D96A42881659465CFF398BA , SHA1=2CA22FFC800602DA2822ADC8A3FF6B426A0EBDEE
Отчет Kaspersky Application Advisor
894 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\hkcmd.exe
MD5=CAA23806C6569D6D25B0DC3C6F252E6E , SHA1=21DB24B7B30FA9E5D1468FCB70B828E673246A3E
Отчет Kaspersky Application Advisor
174104 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Common User Interface"
Описание: "Copyright 1999-2006, Intel Corporation"
Версия: "7.14.10.1851"
Ориг. имя: "HKCMD.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2012
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\igfxcfg.exe
MD5=2E4C24D46D3E7DDCE11B1AC1E9CC0690 , SHA1=90562A66769F89DB0476FC2D9ED3DF8F24AED526
Отчет Kaspersky Application Advisor
672792 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Common User Interface"
Описание: "Copyright 1999-2006, Intel Corporation"
Версия: "7.14.10.1851"
Ориг. имя: "IGFXCFG.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2012
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\igfxext.exe
MD5=B66E67D574FCD6F300200E65EE999B95 , SHA1=59D1E46B9CD4972AA1C500CB53444C4D4D756586
Отчет Kaspersky Application Advisor
173080 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Common User Interface"
Описание: "Copyright 1999-2006, Intel Corporation"
Версия: "7.14.10.1851"
Ориг. имя: "IGFXEXT.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2012
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\igfxpers.exe
MD5=07DA9C6BDA02137EFA2A122D6EF104AD , SHA1=1E383A3425E962FECF9D880C99AFDECEBC1DA5B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
151064 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Common User Interface"
Описание: "Copyright 1999-2006, Intel Corporation"
Версия: "7.14.10.1851"
Ориг. имя: "IGFXPERS.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
MD5=89E0225110883334E95BDF9D34B707CE , SHA1=4D19B06315D0B3BB47B9C12E7D0994C6B56E4A39
Отчет Kaspersky Application Advisor
252952 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Common User Interface"
Описание: "Copyright 1999-2006, Intel Corporation"
Версия: "7.14.10.1851"
Ориг. имя: "IGFXSRVC.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 18.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\igfxtray.exe
MD5=3052D95C7B2149D071C0527B0759CA14 , SHA1=9E9DDDE8F2859569E0BA796E26091538B8332492
Отчет Kaspersky Application Advisor
141848 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Common User Interface"
Описание: "Copyright 1999-2006, Intel Corporation"
Версия: "7.14.10.1851"
Ориг. имя: "IGFXTRAY.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2012
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\igxpun.exe
MD5=6CB92FECBF461A82F084BFE327765EAF , SHA1=8407339EC63E23EEC2065CF688461975C43E7AE6
Отчет Kaspersky Application Advisor
997912 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel® Graphics Media Accelerator Driver"
Описание: "Copyright © 2008"
Версия: "1, 1, 30, 0"
Ориг. имя: "Setup.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\lanamn.exe
MD5=F6DFE07D9C6F1A1036A88CB87B6CB865 , SHA1=ACBECEB48783E91859752509E284E83E94B7DA8D
Отчет Kaspersky Application Advisor
352256 Компания: "OEM"
Продукт: "STI/WIA Scanner MiniDriver"
Описание: "Copyright (c) 2008 OEM. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "lanamn.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+62 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\LF2XRPOW.EXE
MD5=51811DADCA7AE6F0AD1C3BB4C16A5E08 , SHA1=78CCD3BD8BF8EE64C22C34B4C52A35D333FAA1A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
16896 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+55 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_6_602_180_Plugin.exe
MD5=E79D9890CDF1995752B603CA39BDE0C5 , SHA1=EC2359A52C1D7FF60972FDFBCB5866A294EEEA05
Отчет Kaspersky Application Advisor
706776 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe® Flash® Player Installer/Uninstaller"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated"
Версия: "11,6,602,180"
Ориг. имя: "FlashUtil.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\TVWizudlg.exe
MD5=0DE5173750027AB01727E835255384F3 , SHA1=3866936674599CCC800369B8C425EF3F653297FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
398848 Компания: "Intel(R) Corporation"
Продукт: "Intel(R) TVWizard"
Описание: "Copyright © 2006"
Версия: "1, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "Setup.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\TVWSetup.exe
MD5=172BB981D9840F44A13259119CA6A29E , SHA1=EB19229D5D30C569B392AC74F673702D2CCAA7FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
8194584 Компания: "Intel(R) Corporation"
Продукт: "Intel(R) TVWizard"
Описание: "Copyright © 2006"
Версия: "1, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "Setup.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.06.2012
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgrade.exe
MD5=25B1141460F15781DA02F713BDEA45E5 , SHA1=0F898FAB2DB1E3ED64811FD097F4BC1F19D23214
Отчет Kaspersky Application Advisor
257024 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "WindowsAnytimeUpgrade.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeui.exe
MD5=90766F3987AA34BC5D6EAE8A38C1F533 , SHA1=45104C0C277F997C1DB4EAB1285D97498891AAD7
Отчет Kaspersky Application Advisor
376832 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "WindowsAnytimeUpgradeUI.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\xliveinstallhost.exe
MD5=E3FC81E33889456D9EE5F3B84E2441C0 , SHA1=99B2482F5C285AC411A1A147D9D8EA7888711DAC
Отчет Kaspersky Application Advisor
72856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Games for Windows® - LIVE"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.2.0006.0 (WGX_XLIVE_v3.02_RTM.100427-1415)"
Ориг. имя: "xliveinstallhost.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft LIVE PCA,Microsoft LIVE Gaming for Windows
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\Downloaded Program Files\FP_AX_CAB_INSTALLER.exe
MD5=5095D657B76B7F782A9F626273170A79 , SHA1=2625583504FA8C4C5243E2D873B156CCFFAF27CE
Отчет Kaspersky Application Advisor
2871968 Компания: "Adobe Systems, Inc."
Продукт: "Flash® Player Installer/Uninstaller"
Описание: "Copyright © 1996-2010 Adobe, Inc."
Версия: "10,2,152,32"
Ориг. имя: "FlashUtil.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CNMSEB5.EXE
MD5=28229EB4D1A480192EB6B27655500F4D , SHA1=A8BF42D6B8D88591BD541F5FDF377FDB648038E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
20592 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon IJ Printer Driver"
Описание: "Copyright CANON INC. 2000-2012 All Rights Reserved"
Версия: "2.60.2.10"
Ориг. имя: "CNMSE.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Canon Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CNMVSB5.EXE
MD5=0A9BFFEDC2CA4DB084F6F0D309C93466 , SHA1=AB4C6BFFDF46BA0FD5D0AF39AEBA6DECFA9ABC78
Отчет Kaspersky Application Advisor
62064 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon IJ Printer Driver"
Описание: "Copyright CANON INC. 2000-2012 All Rights Reserved"
Версия: "2.60.2.10"
Ориг. имя: "CNMVS.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Canon Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CNMXPVB5.EXE
MD5=3879591AB98B88722E099A80CBC84667 , SHA1=32E3A47D842209300CE34AD5D93952339EEC2113
Отчет Kaspersky Application Advisor
608368 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon IJ Printer Driver"
Описание: "Copyright CANON INC. 2007-2012 All Rights Reserved"
Версия: "5.60.2.10"
Ориг. имя: "Preview.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Canon Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CNMXSEB5.EXE
MD5=23FF30BC8B61E35B5D2DB1D06B85B76A , SHA1=8C7E685948CD020A587E7984EE665E574D5CD8A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
20592 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon IJ Printer Driver"
Описание: "Copyright CANON INC. 2007-2012 All Rights Reserved"
Версия: "5.60.2.10"
Ориг. имя: "CNMSE.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Canon Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Documents and Settings\Олег\Application Data\Microsoft\Installer\{FFE5B5D3-DEA8-4EF0-8FE5-56C206EAACEE}\_B9517ED6C2EEACB531EB0C.exe
MD5=992CD6C1B2A951F16E2D4E6137490E6A , SHA1=F21A836D1D7E78906DFEE0A8FCBA738279762725
Отчет Kaspersky Application Advisor
2462 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+50 VT
Яндекс
Google
H:\Documents and Settings\Олег\Application Data\Microsoft\Installer\{FFE5B5D3-DEA8-4EF0-8FE5-56C206EAACEE}\_2B90EBD3FA291192521AE9.exe
MD5=CE8EE64C66E92BBB46231B1BE06ABA22 , SHA1=5BB368FBCF57D92D8C83A4487FDDE7E713ED3A24
Отчет Kaspersky Application Advisor
10134 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.01.2010
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Documents and Settings\Олег\Application Data\Microsoft\Installer\{FFE5B5D3-DEA8-4EF0-8FE5-56C206EAACEE}\_2525BD1C8041840BC15E9F.exe
MD5=CE8EE64C66E92BBB46231B1BE06ABA22 , SHA1=5BB368FBCF57D92D8C83A4487FDDE7E713ED3A24
Отчет Kaspersky Application Advisor
10134 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.01.2010
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Documents and Settings\Олег\Application Data\Microsoft\Installer\{FFE5B5D3-DEA8-4EF0-8FE5-56C206EAACEE}\_5D8D4FCEC0F7B020B02095.exe
MD5=CE8EE64C66E92BBB46231B1BE06ABA22 , SHA1=5BB368FBCF57D92D8C83A4487FDDE7E713ED3A24
Отчет Kaspersky Application Advisor
10134 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 18.01.2010
+100 VT
Яндекс
Google
H:\Documents and Settings\Олег\Application Data\Microsoft\Installer\{FFE5B5D3-DEA8-4EF0-8FE5-56C206EAACEE}\_6FEFF9B68218417F98F549.exe
MD5=A48FC817172E40440A3BE4E8746C868C , SHA1=81BB3CBDB8B03E13EAF557E300807F6B508BEF58
Отчет Kaspersky Application Advisor
2362 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+50 VT
Яндекс
Google
H:\Documents and Settings\Олег\Application Data\Microsoft\Installer\{FFE5B5D3-DEA8-4EF0-8FE5-56C206EAACEE}\_8D52851D7DECE1B72885FD.exe
MD5=A48FC817172E40440A3BE4E8746C868C , SHA1=81BB3CBDB8B03E13EAF557E300807F6B508BEF58
Отчет Kaspersky Application Advisor
2362 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.04.2013
+50 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: