Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: BD52EBBF3726CA9B6F384362AFE0AFEF
Размер карантина: 56198903 байт
Карантин принят на анализ: 14.06.2013 23:30:07
Последнее обновление результатов анализа: 11.09.2018 2:12:28
Общее количество файлов: 42
Обсуждение на форуме VirusInfo: 140456
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\TCPU61\Plugins\wlx\Imagine\Imagine.dll
MD5=19E958EDA62AA46FF32CB406CE3BE75C , SHA1=2C441A36A23F3A70B121536F0D16BAE5EC706FB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1608192 Компания: "Chun Sejin"
Продукт: "Imagine"
Описание: "Copyright (c) 2003-2012 Chun Sejin"
Версия: "1.0.9"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\TCPU61\Plugins\wlx\IniEd\IniEd.wlx
MD5=E809DA8873000AA0652E841B58F36525 , SHA1=736A36AA27FAF64C280A8A18450FD2B429311835
Отчет Kaspersky Application Advisor
580096 Компания: "N Lab"
Продукт: "IniEd -- Lister Plugin for Total Commander"
Описание: "Roman Novostavsky, Copyright (C) 2004"
Версия: "1.2.0.0"
Ориг. имя: "IniEd.wlx"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\tcpu61\programm\clocktc\clockcputc.exe
MD5=E893D063B52013573E47D0BF37B72F1D , SHA1=0879EB2384C6A541D19A34790F0EDBF5525CBA7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
779264 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\tcpu61\totalcmd.exe
MD5=83BD3F4A4FBE40BABC624A97973CA036 , SHA1=3BDE475B96F8CED1A62D7B83E31A56835546972A
Отчет Kaspersky Application Advisor
3911816 Компания: "Ghisler Software GmbH"
Продукт: "Total Commander"
Описание: "Copyright © 1993-2012 Christian Ghisler"
Версия: "8.01"
Ориг. имя: "totalcmd.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\kmsem\kmservice.exe
MD5=E1726B2118874DDFE707487C838DF4D5 , SHA1=D5C6339BCC322E82AACFDF6883A0F6CFC8120705
Отчет Kaspersky Application Advisor
151622 нет данных KAV: not-a-virus:RiskTool.Win32.HackKMS.c
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
-97 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\Firebird2Control.cpl
MD5=8CDAC63D765BA554E598B86355E359EC , SHA1=F0AFB512E56D74C8D52BFDBB836838BA8C51C4DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
462848 Компания: "IBPhoenix"
Продукт: "Firebird Control Panel Applet"
Описание: "Copyright (C) 2003"
Версия: "WI-V2.5.2.26540"
Ориг. имя: "Firebird2Control.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
MD5=F4EEFAA7FE643E45A15C678DA0EFB0AB , SHA1=CA73E92E2048BF52FB47BC048DC6387BF2917DE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
71048 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Flash Player Control Panel Applet"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States "
Версия: "11,7,700,224"
Ориг. имя: "FlashPlayerCPLApp.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
MD5=9915504F602D277EE47FD843A677FD15 , SHA1=1F3846A1B577ED5F93341E392E92BC956E66D802
Отчет Kaspersky Application Advisor
256904 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe® Flash® Player Update Service"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated"
Версия: "11,7,700,224"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_224.dll
MD5=3D76B5C0E02ECC19C1F5756E8FD97F72 , SHA1=AF043F34146C9611221F148980FF02EA6CC2C02D
Отчет Kaspersky Application Advisor
16033160 Версия: "11.7.700.224" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\AppleCharger.sys
MD5=205958759F914EE79A9BBDD539587FE4 , SHA1=7BC669CE331280677E0A50A3293E9BF01561FCB2
Отчет Kaspersky Application Advisor
19056 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Giga-Byte Technology
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 04.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Downloaded Program Files\qbc_bho.dll
MD5=7FF02AC354C200A70F43D47F09E74AC9 , SHA1=A09C8BBE111425B6F8DD0516A718DC568CCA739D
Отчет Kaspersky Application Advisor
218984 Компания: "Qualys, Inc."
Продукт: "Qualys BrowserCheck"
Описание: "Copyright (c) 2006-2012 Qualys, Inc. All rights reserved."
Версия: "1.7.15.1"
Ориг. имя: "qbc_bho.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Qualys, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+71 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\IAStorUtil\9534b9419f968cf381eda361909983a6\IAStorUtil.ni.dll
MD5=ECFAAF531AD6138CF512685FACC78E86 , SHA1=A06D46E1CEC1313783725670322EE0D8C8E57D4F
Отчет Kaspersky Application Advisor
361984 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "IAStorUtil"
Описание: "Copyright © Intel Corporation 2009-2012"
Версия: "11.6.0.1030"
Ориг. имя: "IAStorUtil.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\IAStorViewModel\e3f235d460c6f628a11a9b6ad68fd386\IAStorViewModel.ni.dll
MD5=802810CC3A93C32102A3795FCAB27984 , SHA1=4241CD4C6C50F3BBEEFF2DD8E7487C9F7ABE0A87
Отчет Kaspersky Application Advisor
1041408 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "IAStorViewModel"
Описание: "Copyright © Intel Corporation 2009-2012"
Версия: "11.6.0.1030"
Ориг. имя: "IAStorViewModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationCore\9b2940478ec555990b37af5448b8f509\PresentationCore.ni.dll
MD5=A3E098E6539755F01D2CC485726C2164 , SHA1=A7EEF7F69AC7B43FC6396EDA1A82D543B8F99515
Отчет Kaspersky Application Advisor
11522560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.588 built by: RTMLDR"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\1f0bb5336d1706c9b8ad2330f3642760\PresentationFramework.ni.dll
MD5=7864ACDF316457FAD14DDDB4ACA88C72 , SHA1=F25FE061AC68A0BD1958E4004F53FEA0C1E11AB6
Отчет Kaspersky Application Advisor
18022400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.588"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuratio#\44155fc8588a8e7e58bade6342975600\System.Configuration.Install.ni.dll
MD5=5C7C14D17425CE027DD5C43597D7D2E6 , SHA1=8539D6B4426C28267B1777CD5D8243A28FB94CAE
Отчет Kaspersky Application Advisor
148480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Configuration.Install.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Data\a208cdbd01381d216eb1be12b8925b2a\System.Data.ni.dll
MD5=8E5A3A00ED7DF606C43C79F4D9A588A5 , SHA1=80783EC1917EEA2069B90BDFA1383E4FC7DB1078
Отчет Kaspersky Application Advisor
6841344 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.468 (RTMLDR.030319-4600)"
Ориг. имя: "system.data.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.IdentityModel\ce2164d32e319ee1d047119316c19557\System.IdentityModel.ni.dll
MD5=761B6642F999EBA2CD75A17A51D0F954 , SHA1=E55415D6E388CE0E47C03AEE435EDF95E6A5E5AD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1079296 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.2001 (RTMLDR.030319-2000)"
Ориг. имя: "System.IdentityModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Dura#\2bb04ca46f8374826e4e6cafae120aa1\System.Runtime.DurableInstancing.ni.dll
MD5=CE5DD2AFB2802E00554D8F001FF7F76C , SHA1=C6659DD82C14E42D8960AB395BE950CC226ED769
Отчет Kaspersky Application Advisor
1021952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Runtime.DurableInstancing.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Seri#\c9508bbbee390fa5c287a84d1a88d7d9\System.Runtime.Serialization.ni.dll
MD5=128878ED6FBA02877C4D92826034E58D , SHA1=7E870A61F835D698AEAD1BC4CA58E511F976D78B
Отчет Kaspersky Application Advisor
2647040 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Serialization.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel#\b24c65edc1e2688b3f42830b0c620492\System.ServiceModel.Web.ni.dll
MD5=8539B8A48AEC3C1C5BD794C8BCCB25A2 , SHA1=8C93C9439C708E2F11B45E1B5293F377344CC0BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
1086464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.450 (RTMLDR.030319-4500)"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Web.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel#\d30d2f75af7cdf3880c1b5d1a2622d81\System.ServiceModel.Channels.ni.dll
MD5=2FEB7796940CDB750C44BBF3979920A3 , SHA1=DC2AD4EC2931F9223F65F7F8472EB4B70B2EF7F2
Отчет Kaspersky Application Advisor
82432 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Channels.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel#\1770f4fb3b437d05badf13679e8ff0bd\System.ServiceModel.Routing.ni.dll
MD5=E2B2327F6F9AFF721E2732843715DACC , SHA1=4C0461787F3F2071FFEA65E004FA211453147F3E
Отчет Kaspersky Application Advisor
369664 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Routing.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel\35f10af8371c9953294e6bdc86b5458b\System.ServiceModel.ni.dll
MD5=0FD480B5974D352DA493D6D56BB50074 , SHA1=CAC81BEFBF008931CD4D83AFF886A1B982C5D02D
Отчет Kaspersky Application Advisor
18123776 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.2001 built by: RTMLDR"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel#\6f750662bfef47bb20c17230472d8e7f\System.ServiceModel.Discovery.ni.dll
MD5=F0FF292A1CAB0CC4095E28A7C7BC9D51 , SHA1=F2EA0F7D3040304FBA6EB18563D8723F6726AE9F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1140736 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Discovery.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel#\950a487ee233b20ac56f1e2fbe7b29f6\System.ServiceModel.Activities.ni.dll
MD5=664185BF66CECB3EB47D3609E67D09C6 , SHA1=A6A984AF6431ACFA0DD3D35B3CD82EBBF4AB5E51
Отчет Kaspersky Application Advisor
1393152 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.Activities.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Windows.Forms\6ded1c6dbf61d19f839da66c951d8fa9\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=37BA00642B48CC31EC84811BA8718248 , SHA1=6421BA2D3B5439797266EBA421F38028A27136B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
13199360 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.2003 built by: RTMLDR"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\a1949f57d2ec260e09768e98fecb0559\WindowsBase.ni.dll
MD5=B24F81FE24E1E00D86E6DCC099235C53 , SHA1=72CC4E635F2E6EFEF4CB15C98879D51F4006C00E
Отчет Kaspersky Application Advisor
3883008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.588 built by: RTMLDR"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\programdata\esafe\egdpsvc.exe
MD5=E536D1CDE3F600F49D606ADED29A50E2 , SHA1=7E717E51A164DECA6B12555D900341B01DC34E1A
Отчет Kaspersky Application Advisor
360512 Компания: "eSafe Security Co., Ltd."
Продукт: "eSafe Security Control"
Описание: "Copyright (C) 2013"
Версия: "1.0.0.2405"
Ориг. имя: "eGdpSvc.exe"
KAV: Trojan.Win32.Staser.fv
MAV: 2/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Banyan Tree Technology Limited
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{31DB592C-CDF1-4634-B95F-6907CC8D8178}\GapaEngine.dll
MD5=FDB874E78E5EFF8616FBF81736EFB0C3 , SHA1=C7914349F681DAFEC36B7CBDA2F0CDD2DCB5BF30
Отчет Kaspersky Application Advisor
724464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Network Inspection System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.1.9510.0"
Ориг. имя: "GapaEngine.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbclient.dll
MD5=3BEACBD4CA2A20AAFB0B70E91C2CC05D , SHA1=EC2741BFC134CCCCDE5F54A4A8D139DDD98FCADB
Отчет Kaspersky Application Advisor
552960 Компания: "Firebird Project"
Продукт: "Firebird SQL Server"
Описание: "All Copyright (c) retained by individual contributors - original code Copyright (c) 2000 Inprise Corporation"
Версия: "WI-V2.5.2.26540"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (СУБД Firebird, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\firebird\firebird_2_5\bin\fbguard.exe
MD5=6B82884EED135613E3E560204DB4242D , SHA1=B40A071118E47876CBA441773E008A468F5ABB7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
98304 Компания: "Firebird Project"
Продукт: "Firebird SQL Server"
Описание: "All Copyright (c) retained by individual contributors - original code Copyright (c) 2000 Inprise Corporation"
Версия: "WI-V2.5.2.26540"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (СУБД Firebird, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\firebird\firebird_2_5\bin\fbserver.exe
MD5=ECD2FFCFE1C21C00E0DE0B0866EDDF38 , SHA1=B81AA0071713AEC730A0664F16F732AFCD957BDF
Отчет Kaspersky Application Advisor
3784704 Компания: "Firebird Project"
Продукт: "Firebird SQL Server"
Описание: "All Copyright (c) retained by individual contributors - original code Copyright (c) 2000 Inprise Corporation"
Версия: "WI-V2.5.2.26540"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (СУБД Firebird, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\icudt30.dll
MD5=96BA894A760334C3376C56A45B3AD398 , SHA1=15A3012D1101AB314552A81E507A1DA3395B0580
Отчет Kaspersky Application Advisor
1568768 Компания: "IBM Corporation and others"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2004, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "3, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt30.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (СУБД Firebird, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\icuuc30.dll
MD5=A8EAD9D8116B030F85D2AA62469CFA7B , SHA1=773D689046C65574F738C46F4F9561EBAE3F530F
Отчет Kaspersky Application Advisor
675840 Компания: "IBM Corporation and others"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2004, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "3, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "icuuc30.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (СУБД Firebird, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hard disk sentinel pro\hdsentinel.exe
MD5=CCFB961BB522D5EF9CD0841BD4E7C188 , SHA1=535966B0FAA0CA3EEFAE15723E34AE9E8015B993
Отчет Kaspersky Application Advisor
4295312 Компания: "H.D.S. Hungary"
Продукт: "Hard Disk Sentinel"
Описание: "Copyright © 2013 H.D.S. Hungary"
Версия: "4.30.0.0"
Ориг. имя: "HDSentinel.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Janos Mathe)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 04.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Joboshare\DivX to DVD Converter\DivX to DVD Converter.exe
MD5=15A394EBA44A26D732C2462B5C4F2C22 , SHA1=ED46040927001D4264D34A28B58B5B3A241CA851
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Продукт: "Joboshare DivX to DVD Converter"
Описание: "Copyright(C) 2009 Joboshare Corporation"
Версия: "2.0.1.1014"
Ориг. имя: "Joboshare DivX to DVD Converter"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Joboshare\MPEG to DVD Converter\MPEG to DVD Converter.exe
MD5=AA6930196414D319AABA29A0B16FEFC4 , SHA1=A8E193B790278AE33ED5E1FB8DDE1B200501A1FF
Отчет Kaspersky Application Advisor
61440 Продукт: "Joboshare MPEG to DVD Converter"
Описание: "Copyright(C) 2009 Joboshare Corporation"
Версия: "2.0.1.1014"
Ориг. имя: "Joboshare MPEG to DVD Converter"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\KC Softwares\SUMo\SUMo.exe
MD5=910BCC15ACD431C5E203960B2BCF2C83 , SHA1=CBBB74E3DA2878995D563C7645DB21E07801BC0F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1721856 Компания: "KC Softwares"
Продукт: "SUMo"
Версия: "3.6.1.202"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\QuickTime.cpl
MD5=E774A04A340AE93D188F40524C5E8A9D , SHA1=6F028F93407729565C0113A2A11E25FB1021CB69
Отчет Kaspersky Application Advisor
1511424 Компания: "Apple Inc."
Продукт: "QuickTime"
Описание: "Copyright Apple Inc. 1989-2013"
Версия: "7.7.4 (1680.86)"
Ориг. имя: "QuickTime.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
MD5=9ACCBC5891BA51B5B29C1A88F80D4CE3 , SHA1=B62EFA5A72C0D0A0E4DA5315F7251DA4632B8D1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
421888 Компания: "Apple Inc."
Продукт: "QuickTime"
Описание: "Copyright Apple Inc. 1989-2013"
Версия: "7.7.4 (1680.86)"
Ориг. имя: "QTTask.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 26.05.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe
MD5=C9C2EF2A5A90140B6C9E349F7E95CC39 , SHA1=A8EFB32E9D436C4FF37A8360F0B15A9F06D31C19
Отчет Kaspersky Application Advisor
162408 Компания: "Skype Technologies"
Продукт: "Skype"
Описание: "(c) Skype Technologies. All rights reserved."
Версия: "6.5.1.56732"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Skype Technologies SA
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Skype - обеспечивающее бесплатную шифрованную голосовую связь через Интернет между компьютерами (VoI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: