Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: BA491F7D2689B8599030FAAAD345BECA
Размер карантина: 12536316 байт
Карантин принят на анализ: 17.06.2013 20:50:03
Последнее обновление результатов анализа: 01.03.2017 10:10:34
Общее количество файлов: 16
Обсуждение на форуме VirusInfo: 140593
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\cleaner.exe
MD5=93968562C9648471393FC2798052B0E6 , SHA1=B60BDFD7622E305DF7374FE065D5BCAFF240DAA6
Отчет Kaspersky Application Advisor
566320 Компания: "Macromedia, Inc."
Продукт: "Flash 5.0"
Описание: "Copyright © 1996-2000 Macromedia, Inc."
Версия: "5,0,30,0"
Ориг. имя: "SwFlsh32.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 14.10.2010
+51 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
MD5=9915504F602D277EE47FD843A677FD15 , SHA1=1F3846A1B577ED5F93341E392E92BC956E66D802
Отчет Kaspersky Application Advisor
256904 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe® Flash® Player Update Service"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated"
Версия: "11,7,700,224"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\Flash32_11_7_700_224.ocx
MD5=8DB479E065F2B546BFBD7323E5EE5B02 , SHA1=5D0E4AF5C021E49A363B81541A04EA0784BFC270
Отчет Kaspersky Application Advisor
16096136 Компания: "Adobe Systems, Inc."
Продукт: "Shockwave Flash"
Описание: "Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks"
Версия: "11,7,700,224"
Ориг. имя: "Flash.ocx"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\windows\winlog.exe
MD5=5446840AE5894D442FE667EDCDAB0FD9 , SHA1=CE8792134551CC75601676BFE3C47CCA0B37A3A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1449984 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+19 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\winlog.lnk
MD5=68A7F65A5D1F72DC6BFADD407877DE87 , SHA1=EE27E4A2A944E240F1B77CA8891CA8D755FA0652
Отчет Kaspersky Application Advisor
810 нет данных KAV: Trojan.Win32.VkHost.egd
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.06.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
MD5=F4EEFAA7FE643E45A15C678DA0EFB0AB , SHA1=CA73E92E2048BF52FB47BC048DC6387BF2917DE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
71048 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Flash Player Control Panel Applet"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States "
Версия: "11,7,700,224"
Ориг. имя: "FlashPlayerCPLApp.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_7_700_224_ActiveX.exe
MD5=4F7597CFF180FB5EB2220E0095D9C507 , SHA1=8D61A4F628B99BA9C5B58A8C363B218E330662B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
514952 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe® Flash® Player Installer/Uninstaller"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated"
Версия: "11,7,700,224"
Ориг. имя: "FlashUtil.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=602884696850C86434530790B110E8EB , SHA1=87B4CD76FDA498EAD798DB96EB508BAC1B60F56F
Отчет Kaspersky Application Advisor
834544 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.62.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.07.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em006_64.dat
MD5=32F335FD5E02D2A5920AD2600C319639 , SHA1=9BC4C8FCC8A9C6B791A9F3652A78573D2EBD1682
Отчет Kaspersky Application Advisor
99193 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+84 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em008_64.dat
MD5=6FC4E2AC2DEC089DD7A27B817964DD3B , SHA1=009EC121D7F47182DC9FADD5E4FDBC66E5DAAEFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
507441 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+89 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em015_64.dat
MD5=95510744AD4AAD2E48CEF73409565CA1 , SHA1=ACD823879D05EA45F7FFCCA722834F634BF7D1F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
6789 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 01.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\em018_64.dat
MD5=D8CCD0617378ED8DDE8F4EBAF7CEAFB8 , SHA1=D0CA616978A465275AA5BD22005B09F6A8516B87
Отчет Kaspersky Application Advisor
165610 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
+81 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\eset\tnod user & password finder\tnodup.exe
MD5=F661425741339C7B6754AAF2527E6F0D , SHA1=43A7FE55324DAECE476B93C0746BA2DD87E08457
Отчет Kaspersky Application Advisor
1028800 Компания: "Tukero[X]Team"
Продукт: "TNod User & Password Finder"
Описание: "Copyleft 2007-2011"
Версия: "1, 4, 2, 1"
KAV: HackTool.Win32.KeyFinder.ae
MAV: 4/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 26.10.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус NOD32, сайт ПО)
-100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\i2p\i2psvc.exe
MD5=2032AB46E98888D30487381437D47AEF , SHA1=A0527809C25674A66F3947259D72AFC8BCA1B60E
Отчет Kaspersky Application Advisor
375576 Компания: "Tanuki Software, Ltd."
Продукт: "Java Service Wrapper Community"
Описание: "Copyright (C) 1999, 2011 Tanuki Software, Ltd. All rights reserved."
Версия: "3, 5, 12, 0"
Ориг. имя: "wrapper.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Tanuki Software Ltd.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 17.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\i2p\lib\wrapper.dll
MD5=C7320FFBDCC7189BA774116701DE6D60 , SHA1=AA7B458CAC936582629ACB4FDF03608F03D55DEF
Отчет Kaspersky Application Advisor
250648 Компания: "Tanuki Software, Ltd."
Продукт: "Java Service Wrapper Community"
Описание: "Copyright (C) 1999, 2011 Tanuki Software, Ltd. All rights reserved."
Версия: "3, 5, 12, 0"
Ориг. имя: "wrapper.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Tanuki Software Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.06.2013
+68 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ONSPEED\components\NOWImaging.dll
MD5=A7F37F89464DB7B9B93942D40328146C , SHA1=0BF8B83984AD696792D1A77520305A283F377DD0
Отчет Kaspersky Application Advisor
221184 Компания: "SlipStream Data Inc."
Продукт: "Imaging Component"
Описание: "Copyright (C) 2005"
Версия: "5.0.15"
Ориг. имя: "NOWImaging.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: