Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: B936F0B52A0A050A7A9FFEC6D80164E4
Размер карантина: 14131712 байт
Карантин принят на анализ: 03.04.2013 19:30:05
Последнее обновление результатов анализа: 08.09.2018 19:27:33
Общее количество файлов: 20
Обсуждение на форуме VirusInfo: 136515
Оценка ПК по анализу карантина: +35

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\GAMES\Programs\CheMax\CheMax\CheMax.exe
MD5=BC0B2412A4B7DE4166350CFB36B54CF5 , SHA1=72E0EE41C7FBC99D8C882970E25E026EAE64D845
Отчет Kaspersky Application Advisor
606208 Компания: "www.CheMax.ru"
Продукт: "Cheats Maximal"
Описание: "Tsioka Rostyslav"
Версия: "9.0.0.0"
Ориг. имя: "chemax.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+70 VT
Яндекс
Google
C:\GAMES\Steam\steam.exe
MD5=9222E48DFA681E35F340DF4E079F7C27 , SHA1=AE6CB60DF8E5136B8C4ADE97070F45967B4E90F9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1631144 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Client Bootstrapper"
Описание: "Copyright (C) 2010 Valve Corporation"
Версия: "01.71.93.25"
Ориг. имя: "steam.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\GAMES\Мобилы\MSF\MSF32.SYS
MD5=7D4628E27EC97C87BF455C335A9267B3 , SHA1=5B00EE349A635BF94BD864E8270CC6E632AC93DC
Отчет Kaspersky Application Advisor
32128 Компания: "WinAbility® Software Corporation"
Продукт: "MySecretFolder XP Edition"
Описание: "Copyright © 2006 WinAbility® Software Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.21"
Ориг. имя: "MSF32.SYS"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.03.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\CNMLM38.DLL
MD5=3DA1B54341E7E0FBAC7FCF87367453CA , SHA1=70AA87664FA6BF54591F6C06CE6D622836C7D854
Отчет Kaspersky Application Advisor
95200 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon BJ Raster Printer Driver for Windows 2000"
Описание: "Copyright CANON INC. 1999-2001 All Rights Reserved"
Версия: "1.40.2.2"
Ориг. имя: "CNMLMON.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\nvcpl.dll
MD5=C39B824A30118E308D575D6507467D10 , SHA1=0A04ED6C79AA326B04504495C057109CCE6B631A
Отчет Kaspersky Application Advisor
15668512 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Windows Display driver, Version 314.22 "
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.13.1422"
Ориг. имя: "NVCPL.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\NvMCTray.dll
MD5=3B556A0DD75EE786F8E1963E9770F760 , SHA1=E5E86002C18DADE8B8634546F256B60BE5F62C77
Отчет Kaspersky Application Advisor
223008 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Media Center Library"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.13.1422"
Ориг. имя: "NVMCTRAY.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\nvsvc32.exe
MD5=30CB85790A3C70AE45C88E28BA6397C2 , SHA1=6B45FC7F3F63DD844B689E42C5635ED54809D172
Отчет Kaspersky Application Advisor
156960 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 314.22"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.14.13.1422"
Ориг. имя: "nvsvc32.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\system
MD5=17D89A7368F40DB9663D287CFFF6575B , SHA1=E7A43CAF3F6A6BA0DFEC07596D45A94D9ADDA417
Отчет Kaspersky Application Advisor
20 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+35 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\xfcodec.dll
MD5=0FC7C31567EBD4E1ACE51EAFF0E64BD5 , SHA1=3323BF03FC8854D1BDC432928D7725A068CE266D
Отчет Kaspersky Application Advisor
42392 Продукт: " Xfire Video Codec"
Описание: "Copyright (C) 2008"
Версия: "45140"
Ориг. имя: "xfcodec.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Xfire
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Drivers\AVGIDSxx.sys
MD5=277FC6B0F0BE23BAE7E63F184034B2FE , SHA1=16095A6FA0A18439F8F8FDC7A27E40E6F1D55414
Отчет Kaspersky Application Advisor
25168 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o. "
Продукт: "AVG IDS "
Описание: "Copyright © 2008-2009 AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved."
Версия: "9.0.0.993"
Ориг. имя: "IDSFRHR.Sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,AVG Technologies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=CDDDEC541BC3C96F91ECB48759673505 , SHA1=9E5C19CD3D09644A937141377730E9BBF61D026B
Отчет Kaspersky Application Advisor
691696 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.62.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.10.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\spool\PRTPROCS\W32X86\CNMPD38.DLL
MD5=F7B30F70FD9D7C4BF01448B18190CC4F , SHA1=FEC6E375AB929FF2BCA0F0AA86C8AD1B63E4CE43
Отчет Kaspersky Application Advisor
8176 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon BJ Raster Printer Driver for Windows 2000"
Описание: "Copyright CANON INC. 1999-2001 All Rights Reserved"
Версия: "1.40.2.2"
Ориг. имя: "CNMPD.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Driver\Platform_XP\AVGIDSDriver.sys
MD5=97670687F6C8F35E7B611F2CE1F94472 , SHA1=6E694618DE29475BE342743BDBEDBCC3DC5D69F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
122448 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o. "
Продукт: "AVG IDS "
Описание: "Copyright © 2008-2009 AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved."
Версия: "9.0.0.993"
Ориг. имя: "IDSDriver.Sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,AVG Technologies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Driver\Platform_XP\AVGIDSFilter.sys
MD5=DBA65F23B686BDF043BBB54E55C72887 , SHA1=6E96D94EFDAE0289FA45EEF7E7AA3A699062CF66
Отчет Kaspersky Application Advisor
30288 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o. "
Продукт: "AVG IDS "
Описание: "Copyright © 2008-2009 AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved."
Версия: "9.0.0.993"
Ориг. имя: "IDSFilter.Sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,AVG Technologies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Driver\Platform_XP\AVGIDSShim.sys
MD5=A552461AAB7A36C2465FF19E59AF08BF , SHA1=A97845EFA689D92B729FD3506D205DB1A4350B61
Отчет Kaspersky Application Advisor
26192 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o. "
Продукт: "AVG IDS "
Описание: "Copyright © 2008-2009 AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved."
Версия: "9.0.0.993"
Ориг. имя: "IDSShim.Sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,AVG Technologies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
MD5=B0BF698030DB6561393AE753C6D3F936 , SHA1=F426A353E1A2B16CEE21912960B88B1DA6A194B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1312720 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\Installer\chrmstp.exe
MD5=74EAEEEDFBE05BD4B75E19C09BBFECBC , SHA1=436F1A5581C80C42FA480C812922A5921EB2CA96
Отчет Kaspersky Application Advisor
1642448 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\nvidia corporation\nvidia update core\daemonu.exe
MD5=37C8EC2860DF210ED93A94BF6525CBC7 , SHA1=2D56B3BAA2D479781628E60F6026924250417C5E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1266464 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Update Components"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.12.12.0"
Ориг. имя: "daemonu.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminator.exe
MD5=661CF4A1C6FA4AC40591EC3218117018 , SHA1=F2B8A087863447BF4D879B67F71708F2A62325C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
4416648 Компания: "Crawler.com"
Продукт: "Spyware Terminator 2012"
Описание: "© Crawler.com"
Версия: "3.0.0.80"
Ориг. имя: "SpywareTerminator.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Crawler, LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антишпион Spyware Terminator, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\spyware terminator\st_rsser.exe
MD5=44682DB0172AB54490C163235288023B , SHA1=066817FD40E5B8C0486E16BFEA9EC9A90332CAFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
587912 Компания: "Crawler.com"
Продукт: "Spyware Terminator 2012"
Описание: "© Crawler.com"
Версия: "3.0.0.37"
Ориг. имя: "st_rsser.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Crawler, LLC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антишпион Spyware Terminator, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: