Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: B8FEDE4DD59BB7DDBA4116BB578C0B2F
Размер карантина: 53833544 байт
Карантин принят на анализ: 06.06.2013 6:00:05
Последнее обновление результатов анализа: 09.09.2018 23:40:08
Общее количество файлов: 27
Обсуждение на форуме VirusInfo: 139954
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\adobe flash player\adobe.exe
MD5=5AEC985807EA555EF3CDC2D826F6FE98 , SHA1=8E2817C6F7214E621BE11D9AEAF16657B49B7869
Отчет Kaspersky Application Advisor
147456 Компания: "SoftIce"
Продукт: "FL"
Версия: "1.00"
Ориг. имя: "FL.exe"
KAV: Trojan-Clicker.Win32.VB.ipy
MAV: 2/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 07.05.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\APOMngr.DLL
MD5=B70790394ECDCA37D8D2B6F3EE248C8F , SHA1=B4C87DFBDFAFDA498D1D79453FF4297781E6DF28
Отчет Kaspersky Application Advisor
182272 Версия: "1.0.269.0" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\sysdm.cpl
MD5=B7BB840E18E5D8F63FD560BB48681677 , SHA1=AE28F62A7DFAD067CE8126D87B1CB2AAA4C91E2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
326656 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "sysdm.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+60 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\DrWebLwf.sys
MD5=057D613E3DBFB8D16E3870ADE7BDF1E0 , SHA1=25D38C7F9AF61139BAF5F619833C5568D0F7C918
Отчет Kaspersky Application Advisor
247024 Компания: "Doctor Web, Ltd."
Продукт: "Dr.Web ®"
Описание: "© Doctor Web, Ltd., 1992-2013"
Версия: "8.0.1.04150"
Ориг. имя: "DrWebLwf.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Doctor Web Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\autorun.inf
MD5=C9DE79DFD2B51AAAA2B49B9F4AC54049 , SHA1=A05E86DFABF3745903AB01682E472B3CBF513455
Отчет Kaspersky Application Advisor
25 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\setup.exe
MD5=4FBD50CB3EF844653028B39483960108 , SHA1=B906F4A6D2342852CA0B83984099D9FCC8059D00
Отчет Kaspersky Application Advisor
932376 Компания: "Intel Corporation"
Продукт: "Intel(R) Management Engine Components"
Описание: "Copyright © 2010, Intel Corporation"
Версия: "1, 2, 16, 0"
Ориг. имя: "Setup.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Intel Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 26.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\506bcca8d286f754825f3f1b0bf64894\mscorlib.ni.dll
MD5=0F49BDE3665D83794D3486FE85E1036C , SHA1=05B01496B7FE58995C9E47C9C0E35D04E0C94E85
Отчет Kaspersky Application Advisor
16544768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18034 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "mscorlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatio1c9175f8#\8e48e61021ff1ca39b46966bda5a32e0\PresentationFramework.Aero.ni.dll
MD5=B96D7ADC8FB10200E9419CA255FC75F5 , SHA1=788DE7BDE46A979BD772F0AD44D58010B58E6C73
Отчет Kaspersky Application Advisor
462336 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuration\fcffcb53b4be0d90791adef7f3d3aec5\System.Configuration.ni.dll
MD5=AEA9D54E1B0254FE020C859D98D51A38 , SHA1=7AC681081006F3B5442DFCBB3DCA31E38DAEC378
Отчет Kaspersky Application Advisor
958464 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\b88c80d6ad9a63ca4c65930681a5751b\System.Core.ni.dll
MD5=FCA3E7429BCAC5B505F2BDBA232BFC91 , SHA1=A116EB92C9334ECF4B3765AC528D66833CDA7B07
Отчет Kaspersky Application Advisor
6998016 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\82769badec67251e79fd19a91001577f\System.Drawing.ni.dll
MD5=1CC1DF44534DC3157997590B1184A5B5 , SHA1=0FA201F4553CC957AD03826F4AB1A49ADB900691
Отчет Kaspersky Application Advisor
1631744 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18021 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Drawing.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Management\b4128a0494cfe6f9a302e1b025c4f586\System.Management.ni.dll
MD5=1BBD499AA52F9A0DC85B03C037BFF696 , SHA1=27A0EB48CD50278355328F9E880C50094EC9568E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1156608 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Management.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Serv759bfb78#\aad02d3d8c4a0fd79cd8426bddbda178\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=6CED2BBD95AC0AC567A441F99F9DDE9A , SHA1=128F405AC5061AF63DA4372747BAE757C6E396D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
220160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Windows.Forms\812da0e8734a45ff568ae1d4498e06b6\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=32641A747EE330D219828E6EC71780FB , SHA1=0B2D6EE68E30BC990EA09C1EE3F362334CAA7E58
Отчет Kaspersky Application Advisor
12700160 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18036 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xaml\d0646fb3e28dd49f106be28cce12032e\System.Xaml.ni.dll
MD5=36855CB664EDF363B3BE142C33446C8C , SHA1=CF7FBEB78EBD8652839AA26A16A9BE79ADFBA904
Отчет Kaspersky Application Advisor
1812992 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18015 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Xaml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml\964e0354282f8c375c8f8853099a665f\System.Xml.ni.dll
MD5=5FCFCF33A5823FCE809E90E588E56DFC , SHA1=4699D477A22F9AB94B32C8451DD99FA8A48ED6A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
7561216 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18034 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\840663d1ea5099ecc97b54175a64b7a2\System.ni.dll
MD5=B24EB569EEC52116E32F49014527F10E , SHA1=81A9F8A07F9B4A578E393E97E0D59DD3BE5E8769
Отчет Kaspersky Application Advisor
9937408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18044 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "System.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\UIAutomationProvider\33193d09ce0e6dc30497d8f491a627b3\UIAutomationProvider.ni.dll
MD5=CC765B74B55D8050DCE71E8C886B8488 , SHA1=898F78E34139D397B17381EA6EB43EADA6BAF86C
Отчет Kaspersky Application Advisor
100864 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "UIAutomationProvider.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\0657c118c2c4231f29dbbeb596bf0f1a\WindowsBase.ni.dll
MD5=43DBCBAAD7FAE840ED592483E3588AFA , SHA1=41442B23B916A4D5BB943E377656FD11D3C372FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
3910144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.18034 built by: FX45RTMGDR"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Роман\AppData\Roaming\Dropbox\bin\libcef.dll
MD5=6147286266B25C8DF307E59DB5584247 , SHA1=D3F77A61B0CDCAA606700814BFA77E6E5EEA9E09
Отчет Kaspersky Application Advisor
24978944 Продукт: "Chromium Embedded Framework (CEF) Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2013 The Chromium Embedded Framework Authors"
Версия: "1.1364.1123"
Ориг. имя: "libcef.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Dropbox - облачное хранилище данных, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\creative\thx trustudio pro\thxaudiocp\thxaudio.exe
MD5=4529E92CC74B82B917509FFF9E232E13 , SHA1=A8E0F3062C61364CB8F353BBAD416F27B0CC7D04
Отчет Kaspersky Application Advisor
1351680 Компания: "Creative Technology Ltd"
Продукт: "THXAudio"
Описание: "Copyright (c) Creative Technology Ltd., 2009-2010. All rights reserved."
Версия: "1.2.8.0"
Ориг. имя: "THXAudio.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\msi\cinema proii\cinemaproii.exe
MD5=AC87232BD9C0B414CF4AC94197DD0691 , SHA1=9D7891AED9FF19571781D0E7695A8324ADAFF57C
Отчет Kaspersky Application Advisor
200192 Компания: "Micro-Star Int'l Co., Ltd."
Продукт: "MSI CinemaProII Application"
Описание: "Copyright (C) Micro-Star Int'l Co., Ltd. All rights reserved."
Версия: "1, 0, 0, 9"
Ориг. имя: "MSI CinemaProII.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.10.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\msi\klm\klm.exe
MD5=E3384F7FCB5FD30B0AA3717296FBA6E3 , SHA1=0553CA707539F56EFDE5A756B49358FCD253A3BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
1521864 Компания: "Micro-Star International Co., Ltd."
Продукт: "MSI Keyboard LED Manager"
Описание: "Copyright © 2010 Micro-Star International Co., Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.1104.2501"
Ориг. имя: "KLM.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD)
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\S-Bar\MSIWmiAcpi.dll
MD5=BF99516240783951C995CC6342BD0BBB , SHA1=AA68987C52AB594BA78D9C50FAEFD98107DC6D89
Отчет Kaspersky Application Advisor
1598464 Компания: "Micro-Star International Co., Ltd."
Продукт: "MSIWmiAcpi Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) Micro-Star International Co., Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.11.0"
Ориг. имя: "MSIWmiAcpi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\s-bar\s-bar.exe
MD5=1148691A4ED11337450DFC819A3E43FF , SHA1=BFA3648F1F7316A564CB4544EBA4B42C2C9837A3
Отчет Kaspersky Application Advisor
5427616 Компания: "MSI"
Продукт: "S-Bar"
Описание: "Copyright ® 2012 Micro-Star Int'l Co.,Ltd. All rights reserved."
Версия: "20.012.11099"
Ориг. имя: "S-Bar.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe
MD5=04A182D3DBAE6DA64DFFCA8F979BA99F , SHA1=34E7E4571D57DCB6411A425E28E228EB8838BE2F
Отчет Kaspersky Application Advisor
13620200 Компания: "TeamSpeak Systems GmbH"
Продукт: "TeamSpeak 3 Client"
Описание: "(C) 2009-2013 TeamSpeak Systems GmbH"
Версия: "3, 0, 10, 0"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,TeamSpeak Systems GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Doctor Web\Scanning Engine\vrcpp.dll
MD5=F434F0AC70D744611B1B22F375E20035 , SHA1=2DBD3486C7A8F57720F220BFB8B52EA025FCE1B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
2915008 Компания: "GOTO Software"
Описание: "Copyright Goto Software 2009"
Версия: "01.366.33"
Ориг. имя: "vrcpp.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,VADE RETRO TECHNOLOGY
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 05.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Компоненты DrWEB)
+100 VT
Яндекс
Google
7 Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: