Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: B5A88C44CFA8C01398D25B3265307D92
Размер карантина: 25145231 байт
Карантин принят на анализ: 29.01.2013 13:04:20
Последнее обновление результатов анализа: 07.11.2014 21:48:05
Общее количество файлов: 52
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131276
Оценка ПК по анализу карантина: +51

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\ZiB\_ВОПРОСЫ\ОКУД_Zib.xls
MD5=29ACD7195CD537FE7556EF50E0FD2B5F , SHA1=11BBB5D5790682E4EC7515D1E61B5165BB255C7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
165376 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+51 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll
MD5=42276250C1DB2F94132AC34C8232B22D , SHA1=B42447ECD0E35E63AD74A79152F0D08825DF89B7
Отчет Kaspersky Application Advisor
192512 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "ADL Component"
Описание: "Copyright (C) 2008-2009 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.1054"
Ориг. имя: "ADL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\atikvmag.dll
MD5=FF35C9AE688284C6FBDADE18D4F1B867 , SHA1=DC08AE5DC6192EB9542030117278465C65BE76F9
Отчет Kaspersky Application Advisor
634880 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "Virtual Command And Memory Manager"
Описание: "Copyright (C) 1997-2005 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0140"
Ориг. имя: "atikvmag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\atiok3x2.dll
MD5=2A4D4DBDD369DEB4FEAE7AE34EFD717D , SHA1=03CF37060AE4E82443C04D936DD83D86D6723452
Отчет Kaspersky Application Advisor
393216 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Ring 0 x2 Component"
Описание: "Copyright (C) 1997-2010 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.10243"
Ориг. имя: "atiok3x2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ativvaxx.dll
MD5=8C706CC6AD35A4480F3C51B226CEB82F , SHA1=DACCAAC93515E4ADAB7B91E2A74D8801D3DBE9CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2670976 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Advanced Micro Devices, Inc. Radeon Video Acceleration Universal Driver"
Описание: "Copyright (c) 2009 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "6.14.10.0279"
Ориг. имя: "ativvaxx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ati2cqag.dll
MD5=3FFEF88B3F0B2A8606EF6A69500291F5 , SHA1=06DE139A1F6CFFDD156C50DB2F98AEC746E23F05
Отчет Kaspersky Application Advisor
696320 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon Family"
Описание: "Copyright (C) 1998-2003 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0482"
Ориг. имя: "ati2cqag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ati2dvag.dll
MD5=87C35220D66A45E7BF1939CCF11DA964 , SHA1=88697FA25FFCFF3DCAA4E87BFBD1BDD3A0D2DB52
Отчет Kaspersky Application Advisor
301056 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon WindowsNT Display Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.7131"
Ориг. имя: "ati2dvag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll
MD5=048C1F7747F544C493495237DAAB30FA , SHA1=A0479E66DDEF8B17005F37AB974E5C4C020261D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
159744 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI External Event Utility for Windows"
Описание: "Copyright © 1999-2009 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.4179"
Ориг. имя: "ATI2EVXX.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
MD5=3FDF937FA6EF2E2A886E85DCC02FDABE , SHA1=EF971E6DCCB89561382F78FF43B0AFB470FCEB56
Отчет Kaspersky Application Advisor
606208 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI External Event Utility for Windows"
Описание: "Copyright © 1999-2010 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.4241"
Ориг. имя: "ATI2EVXX.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\ati3duag.dll
MD5=5A4FBC19D82F29F3AD5E05262DF62D5A , SHA1=F8EE260D2D0EFAD1A4896680E79164B47B9EF997
Отчет Kaspersky Application Advisor
3943520 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Technologies Inc. Radeon DirectX Universal Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2002 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.0784"
Ориг. имя: "ati3duag.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\filt\tmp\ui2foegu.vbt
MD5=4C2A93118095A76E8DAA2EED5A6C6F76 , SHA1=5A9042F002C9E9687A57359983CB3FDD9345EBF7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1757600 Компания: "VirusBuster Kft."
Продукт: "VirusBuster Engine DLL for Windows NT/2000/XP"
Описание: "Copyright (C) VirusBuster Kft. 1999-2012."
Версия: "5.5.2.13"
Ориг. имя: "vbcorent.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,VirusBuster Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Filt\VBFilt.dll
MD5=5B0870CFB1B5A8B1CD552396C366AE0D , SHA1=CE8B0EBB81F8AE4CE1013CC394123005681C2653
Отчет Kaspersky Application Advisor
84608 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Ltd. Host Protection Component"
Описание: "Copyright (c) 1999-2011 Agnitum Ltd. All rights reserved."
Версия: "2.0.1856.14405 for WXP x86 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "vbfilt.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\drivers\afwcore.sys
MD5=B4094CB152D89AA3A0EE575BBDF30157 , SHA1=4FD9FAABD5B4C64D2780995DBDAD631DC4B19BE0
Отчет Kaspersky Application Advisor
285280 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Outpost Firewall"
Описание: "Copyright (c) Agnitum Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.652.14403 for WXP x86"
Ориг. имя: "afwcore.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\afw.sys
MD5=87CFD64FCD3CD65F2894A09E5E22D157 , SHA1=9107A2D86D7252852EE98855CAF7BEB8DD476EC9
Отчет Kaspersky Application Advisor
33888 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Outpost Firewall"
Описание: "Copyright (c) Agnitum Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.639.14103 for WXP x86"
Ориг. имя: "afw.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\drivers\ati2erec.dll
MD5=34D62B1307B5F636C8AE320D6FC1FAF6 , SHA1=5B34177392D18EB59A28EFC6E901C33C940AAF8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
53248 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "eRecord"
Описание: "2004"
Версия: "1.0.0.19"
Ориг. имя: "ati2erec.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys
MD5=CC27BE1A35DB405C877829CEB36F3756 , SHA1=716401DB3485A07BB7DEEC3E65699BB4D14B5326
Отчет Kaspersky Application Advisor
5426176 Компания: "ATI Technologies Inc."
Продукт: "ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver"
Описание: "Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc."
Версия: "6.14.10.7131"
Ориг. имя: "ati2mtag.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Drivers\bhound6.sys
MD5=401A873517CCDEFE0BF79D143F15D473 , SHA1=3B538FD83A141C094CCE70D4694803C7FBD41FB1
Отчет Kaspersky Application Advisor
61032 Компания: "Perisoft"
Продукт: "Bus Hound"
Описание: "Copyright © Perisoft 2007"
Версия: "6.00"
Ориг. имя: "bhound7.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Perisoft
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 06.06.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\drivers\SandBox.sys
MD5=552D1C82DAC54144030E605C182E3D0A , SHA1=ED8AD6AC6CCBCF9997A9B80E442F49DC757C3DF5
Отчет Kaspersky Application Advisor
785800 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Ltd. Host Protection Component"
Описание: "Copyright (c) 1999-2012 Agnitum Ltd. All rights reserved."
Версия: "2.0.1856.14405 for WXP x86 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sandbox.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\drivers\VBEngNT.sys
MD5=7CD5907FB7144BC183D1CD15BCD8F680 , SHA1=600A263349084C49669280EB94ABE65CF094BBD9
Отчет Kaspersky Application Advisor
266872 Компания: "VirusBuster Kft."
Продукт: "VirusBuster Loader SYS for Windows NT/2000/XP"
Описание: "Copyright (C) VirusBuster Kft. 1999-2012."
Версия: "5.5.1.3"
Ориг. имя: "vbengnt.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\nikitin.andrey\Desktop\Законы\Приказ_Минфина_РФ_от 06.12.2010_№162н\Прил1 к Инструкции приказа 162н часть 1.doc
MD5=D9DED1D4165FC3382C45ABAE3BA10C6F , SHA1=2F7899B7EBEAE0867E0242C486A588540C0B3E87
Отчет Kaspersky Application Advisor
797184 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\nikitin.andrey\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\157н от 0112 Прил2 Инструкция по Единому Плану.doc
MD5=37EBA791558F00AD0E29921B1A2623DB , SHA1=07348B586F95B1DC5C558CF7BC4BD331C43D1D4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
659456 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+59 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Agnitum\Outpost Security Suite Pro\op_shell.dll
MD5=1A318E2E4CA032D2C46E5F1D5E7F4609 , SHA1=76995AA1E9BCA442B7E773B326D5AF943110051D
Отчет Kaspersky Application Advisor
248344 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "op_shell.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\progra~1\agnitum\outpos~1\acs.exe
MD5=CA63B618077E50C6ED26A153F1F7044F , SHA1=183C42699942EE0EA1AA23BF3D8C109B9CBFB3D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
2317336 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost Service"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "acs.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\afm.dll
MD5=22B5A51B2BCFB7E0DD1D98232249B0C1 , SHA1=AC58B8FBB178904DF2CD1BDE101A16E25DF37B50
Отчет Kaspersky Application Advisor
1253376 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Content filter"
Описание: "Copyright © 1999-2009 Agnitum Ltd."
Версия: "3.0.489.13603"
Ориг. имя: "afm.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\HTMLayout.dll
MD5=7222F8144A764F45B21FBC89E007C4C9 , SHA1=0D77D686698D24A13B9678CB61A4AF42EA5917D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
947200 Компания: "Terra Informatica Software, Inc., British Columbia, Canada."
Продукт: "HTMLayout"
Описание: "Copyright © 2002-2009, Andrew Fedoniouk and Terra Informatica Software, Inc., http://terrainformatica.com"
Версия: "3, 3, 3, 9"
Ориг. имя: "HTMLayout.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\op_cmn.dll
MD5=6C2B2AECE703BA36C3F39C767C69E82F , SHA1=3886FE0643BB11BD2E1B2E6EC52A73EF877B2792
Отчет Kaspersky Application Advisor
3552096 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "op_cmn.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\progra~1\agnitum\outpos~1\op_mon.exe
MD5=843DDD333F8A4E1AC2D0E461D22D248E , SHA1=60F3498018C4DD0EA69C5AB007A305DFC9B3EFBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
3448264 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "op_mon.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins_acs\amw.ofp
MD5=4E061AB94F95B3264F1D193E321DA3AB , SHA1=613264886ADA9A5EDE82F3864C4F8B7EB22B0325
Отчет Kaspersky Application Advisor
2163656 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "amw.ofp"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins_acs\content.ofp
MD5=E7007133969B6D55CE4578D7562D66BD , SHA1=25B4072A563AE54793050F8DB276C16E31CD4284
Отчет Kaspersky Application Advisor
866368 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "content.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins_acs\downloader.ofp
MD5=82D7AE3C651B8814C6406CB57309CEC4 , SHA1=A59BD44AEFB7BEB3E72523EF0B924B4436BD31A0
Отчет Kaspersky Application Advisor
808664 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "downloader.ofp"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins_acs\firewall.ofp
MD5=1CDDEE5EE0E53CC615D92F9F242B2A14 , SHA1=C83DB0538E8E7707E4517C5F201611158CBDCCB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
757176 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "firewall.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins_acs\hips.ofp
MD5=D3F0350375A4C433A4292FD32B576171 , SHA1=04708B4EDBCA00B6230DECC951381725C1B8D7ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
1382928 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "hips.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins_acs\sand.ofp
MD5=C07B7DA89F4965B91C2EAA67C08CF930 , SHA1=308DEB809607F1FC80D4248950591D8A10A3027F
Отчет Kaspersky Application Advisor
844720 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "sand.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins\antimalware.ofp
MD5=3F7AEFE8012B2720B55A0A9F0D6823AA , SHA1=71525E4D4097C8CC0F76EFC77F2F378A12457769
Отчет Kaspersky Application Advisor
669608 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "amw_int.ofp"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins\logviewer.ofp
MD5=EB536C82003A0F6EE2BAB1E0703E4209 , SHA1=01B7D35B789867B88F0A77016492545189702D2D
Отчет Kaspersky Application Advisor
909104 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "logviewer.ofp"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\plugins\netstatviewer.ofp
MD5=7ECCC4CBA957B475DCCEAD6D320247A2 , SHA1=3382EE8A9878C32ABB97EBBCA449CD313F2EAA69
Отчет Kaspersky Application Advisor
656248 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "netstatviewer.ofp"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\spae.dll
MD5=9BE8A2F3BD9EBE63FF51722DB6FD79DB , SHA1=53622F33D0D819AE7832A7C94D5214790D7BCB00
Отчет Kaspersky Application Advisor
566744 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "spae"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "2.0.1855.14328"
Ориг. имя: "spae.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\update.dll
MD5=0B0D36696FA6B46CC656148D96D42253 , SHA1=F9EBEA65E503DD41AA0591339E5ADF758F6FC516
Отчет Kaspersky Application Advisor
675776 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "update.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\vbengnt.dll
MD5=B662FFFFBA77CCADF788F04DF3DA645A , SHA1=5497BB50A8BF845CCAD87DBF7899A90732D8CBA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
336248 Компания: "VirusBuster Kft."
Продукт: "VirusBuster Loader DLL for Windows NT/2000/XP"
Описание: "Copyright (C) VirusBuster Kft. 1999-2012."
Версия: "5.5.1.3"
Ориг. имя: "vbengnt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,VirusBuster Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll
MD5=5163F2007ECEBDD8B21EB793A2ACBC90 , SHA1=7797941271836EAACE6D4AF13774F906C0210477
Отчет Kaspersky Application Advisor
819512 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "wl_hook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\xp_gui.dll
MD5=6EBAFEFD9831FB9F8FF8E55AA3869C83 , SHA1=15680AB4BA7EE91BFA6EEAA361961EB4F6FB9783
Отчет Kaspersky Application Advisor
1289656 Компания: "Agnitum Ltd."
Продукт: "Agnitum Outpost"
Описание: "Copyright (C) 1999-2012 Agnitum Ltd."
Версия: "8.0.4164.14414"
Ориг. имя: "xp_gui.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Agnitum Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Firewall)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys
MD5=1FBD21895B768CD40E83B86C18E6454F , SHA1=E9A06B0F129A1859780EEED75BFDB760AE7F5FD9
Отчет Kaspersky Application Advisor
137488 Компания: "SANDBOXIE L.T.D"
Продукт: "Sandboxie"
Описание: "Copyright © 2004-2012 by Ronen Tzur"
Версия: "3.72"
Ориг. имя: "SbieDrv.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,SANDBOXIE L.T.D
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Песочница для IE, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\crshhndl.dll
MD5=F67A5BCCFF440C4C34B72AD49183CB44 , SHA1=3CED4F15FED6EBF6D28E477B910EE7E4FF23B364
Отчет Kaspersky Application Advisor
1612168 Компания: "Idol Software"
Продукт: "Crash Server"
Описание: "Copyright (C) Idol Software 2012"
Версия: "1.0.10.0"
Ориг. имя: "crshhndl.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\intl3_tsvn32.dll
MD5=B899B581AC7093954845B3B45C261C5B , SHA1=F184A5CBE7A834F029F18E658846CB4622840863
Отчет Kaspersky Application Advisor
45960 Компания: "Free Software Foundation"
Продукт: "libintl: accessing NLS message catalogs"
Описание: "Copyright (C) 1995-2006"
Версия: "0.14.6"
Ориг. имя: "libintl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\libapr_tsvn32.dll
MD5=84DDD2F98B55103B10B3032693F1A57F , SHA1=F32F425016508013C3F946890F2AC7F356165A96
Отчет Kaspersky Application Advisor
134024 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Apache Portable Runtime Project"
Описание: "Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation or its licensors, as applicable."
Версия: "1.4.6"
Ориг. имя: "libapr-1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\libaprutil_tsvn32.dll
MD5=708CDA4239A2C1F34C4835C929A91231 , SHA1=266A48E9BB4BA1C7F9C5D003196FD6EF397157C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
210312 Компания: "Apache Software Foundation"
Продукт: "Apache Portable Runtime Project"
Описание: "Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation or its licensors, as applicable."
Версия: "1.3.12"
Ориг. имя: "libaprutil-1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\libsasl32.dll
MD5=31E0167DABD7619A1F093CB14A9E3F88 , SHA1=C1FAE39CB14A23CB306965C5EEE5FF6D4063753D
Отчет Kaspersky Application Advisor
70536 Продукт: "cyrus-sasl"
Версия: "2.1.24"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\libsvn_tsvn32.dll
MD5=B5C4975EB097D735E430F5BA7CEB1089 , SHA1=33E48BA1CC0FCFC89EB1495C2B79FFA0E2FAAE9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
3083656 Компания: "http://subversion.apache.org/"
Продукт: "Subversion"
Описание: "Copyright (c) 2011 The Apache Software Foundation"
Версия: "1.7.8"
Ориг. имя: "libsvn_tsvn32.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseStub32.dll
MD5=74472F7132F7893CB1455567784EC98A , SHA1=6A3BB61BA0F54868867652506322D64320FEFE46
Отчет Kaspersky Application Advisor
40328 Компания: "http://tortoisesvn.net"
Продукт: "TortoiseSVN"
Описание: "Copyright (C) 2007-2012"
Версия: "1, 7, 11, 23600"
Ориг. имя: "TortoiseStub.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseSVN32.dll
MD5=4022DECF539BD116F2443FDC84BB6453 , SHA1=D7E54D662CDAE7E877D9DA752462674677F810BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
435080 Компания: "http://tortoisesvn.net"
Продукт: "TortoiseSVN"
Описание: "Copyright (C) 2003-2012 - TortoiseSVN"
Версия: "1, 7, 11, 23600"
Ориг. имя: "TortoiseSVN.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\tortoisesvn\bin\tsvncache.exe
MD5=C1B01156AC563C92B1C8C6326B364F58 , SHA1=BC8883113319D1328CDA6025DE43F957A71DA32D
Отчет Kaspersky Application Advisor
278920 Компания: "http://tortoisesvn.net"
Продукт: "TortoiseSVN"
Описание: "Copyright (C) 2003-2012 - TortoiseSVN"
Версия: "1, 7, 11, 23600"
Ориг. имя: "TSVNCache.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseSVN\Languages\TortoiseProc1049.dll
MD5=5BBA0CDD47BFB9476D7B9D279873F20E , SHA1=42273812C1827806B61DA7BDBF67C28AEC611847
Отчет Kaspersky Application Advisor
4140936 Компания: "http://tortoisesvn.net"
Продукт: "TortoiseSVN"
Описание: "Copyright (C) 2003-2012 - TortoiseSVN"
Версия: "1, 7, 11, 23600"
Ориг. имя: "TortoiseProc.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Stefan Kueng - Open Source Developer, Open Source Developer, Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Система контроля версий - общие файлы, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: