Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: B528C0F23A501DF2AB73BB4F50F507AB
Размер карантина: 49656395 байт
Карантин принят на анализ: 03.02.2013 20:30:05
Последнее обновление результатов анализа: 22.06.2017 5:04:14
Общее количество файлов: 100
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132244
Оценка ПК по анализу карантина: +63

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
d:\soft\2. office tool\3. djvu readers\windjview\windjview-0.4.1.exe
MD5=70B60A5E6F04A768FCA7A7A65358FD80 , SHA1=B3C24589860DF3E2ED85FB6AD0C8FC1A77AAF8A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
506368 Компания: "Andrew Zhezherun"
Продукт: "WinDjView"
Описание: "Copyright (C) 2004-2006 Andrew Zhezherun. All rights reserved."
Версия: "0.4.1"
Ориг. имя: "WinDjView.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+71 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\tsvp.sys
MD5=2B61ECFD2FCEB9B194843E34A3BF6480 , SHA1=73EA9BA97CC0C2294EADB3B2B08D60C95A93596D
Отчет Kaspersky Application Advisor
23696 Компания: "TamoSoft"
Продукт: "CommView Pid Driver for Vista/2008/W7 x86"
Описание: "Copyright © 2003-2012 TamoSoft"
Версия: "1.0.0.8 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "tsvp.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TamoSoft Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.EnterpriseSe#\2b54822a40e9b08479a79cce0e196af1\System.EnterpriseServices.ni.dll
MD5=73A381E19AF67FCD492DBE6F23929CD6 , SHA1=C72EE117A65030E0E93B5B5F7459B5DF0AE55B0D
Отчет Kaspersky Application Advisor
628224 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)"
Ориг. имя: "System.EnterpriseServices.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Transactions\00038bb019bb7e4470d3962b58b1926f\System.Transactions.ni.dll
MD5=04B30FD9D0F9FAEE9574031D7D013EF9 , SHA1=0C449389736F2019A2174697BA6CC120F069E082
Отчет Kaspersky Application Advisor
627200 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)"
Ориг. имя: "system.transactions.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\EnvDTE\506227a6c303e855b73b63153d1c7c33\EnvDTE.ni.dll
MD5=440279E36BE0E9CD8DA3188AFFD79086 , SHA1=0708A0F67A21D0623DF89144AD921E8298CD34D2
Отчет Kaspersky Application Advisor
881152 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2005"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.0.50727.932 (QFE.050727-9300)"
Ориг. имя: "EnvDTE.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\FSharp.Core\e584a787d98e7881802d404ecc446390\FSharp.Core.ni.dll
MD5=CEC2877CEB91DF2C713780681383F1DC , SHA1=AF2FB9800392B6B8DFBA8FD4BDCB3F34AAE88925
Отчет Kaspersky Application Advisor
4640768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\IntelliTrace\a7fe36990e5b902cb03f8e0f2f321121\IntelliTrace.ni.exe
MD5=0948D9624B290FEDEABD2F1F33C98A18 , SHA1=73C355AEADAC26C28EBA35F84397EB70E0701163
Отчет Kaspersky Application Advisor
19456 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "IntelliTrace.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Baa2ca56b#\98c376aa582850aacfa17443977f796e\Microsoft.Build.Tasks.v4.0.ni.dll
MD5=C0B1EF7F0C334E8B947382546307EDEA , SHA1=970082D86CBB70437A70C68CE73BA731B38B6E2B
Отчет Kaspersky Application Advisor
3479552 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Build\4532d9740c9a4ad2574cdafc7564399b\Microsoft.Build.ni.dll
MD5=A91269B1E7383494858141E6F81097C1 , SHA1=ED6D2164403EE39414E7D33F1AB5F1FB26C9E1D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
5309952 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "Microsoft.Build.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.B3325a29b#\44d837992ec53ddeed215747e0c40124\Microsoft.Build.Framework.ni.dll
MD5=D2E9F7957E01B8B816C6A30E137B2F70 , SHA1=24598F6EE17007EB79387E6046B5E3981D547939
Отчет Kaspersky Application Advisor
404480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "Microsoft.Build.Framework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.B83e9cb53#\7a3396dca368ef75b22a1e45919ec752\Microsoft.Build.Utilities.v4.0.ni.dll
MD5=2C5403CAE63773967C79A29BC19823B3 , SHA1=8B4B89CAD35D2729994AE4C690EF987E4693E7BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
857600 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.CSharp\8fe9ee0386d99c1bc266b451bad79483\Microsoft.CSharp.ni.dll
MD5=E4801D5DC0E50140761B9146EB2693B7 , SHA1=E927FAC67EC5BAAE9BE410FAA76AE79E44EDB57D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1613312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929"
Ориг. имя: "Microsoft.CSharp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Ifcaec084#\2dd49306c1fbfe6aff06a61868d1ae21\Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.ni.dll
MD5=6ABA38C548043F5934876CFE11F5A580 , SHA1=C623C350EB58FFF7C146BB0C90DC0A40A788890C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1209344 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vaa2213a5#\a862736689c89e2181909069cf24c9ea\Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.Measurement.ni.dll
MD5=B765F677BA6B105B9F4686B91ADBD25E , SHA1=9A8878451DA09B00887F932BC56413528BCFE8BE
Отчет Kaspersky Application Advisor
63488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.Measurement.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vae4913d6#\886f5c75aae44e8e6f333e0044c8e49f\Microsoft.VisualStudio.Platform.AppDomainManager.ni.dll
MD5=CFCA5EF5CFED370878B2262B5C7A0CCD , SHA1=C0501FF797F1E854D3BB6F889C62F646EE124078
Отчет Kaspersky Application Advisor
50688 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Platform.AppDomainManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Va36ca875#\9ae6fe7de42d0c641576a44c1a046e46\Microsoft.VisualStudio.ComponentModelHost.ni.dll
MD5=024687C57E7466829DB522D369E720A4 , SHA1=E9ADA82DF95B73E0FDC5834B0CB7689A672084EE
Отчет Kaspersky Application Advisor
27648 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.ComponentModelHost.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vb09a4c6a#\ebb318513a598800912ed7be16685871\Microsoft.VSDesigner.Core.ni.dll
MD5=4E6F6A7A8D4208B450237F4C1FA393BD , SHA1=1295416CCE918FD5358679F9E9611F3CB5E5A49A
Отчет Kaspersky Application Advisor
40448 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VSDesigner.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vb2a02228#\14a2a6bbd9931f5c485693132ffd8fcd\Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces.ni.dll
MD5=D734843508F0C3292F18F4F96D3331A1 , SHA1=959BB37267999F3633BFF42FE6C576170D5AF1EE
Отчет Kaspersky Application Advisor
36352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) .NET Framework"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved."
Версия: "1.1.4322.573"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vb311c589#\bb08fbf51fdfb09c527fdf62529f7e09\Microsoft.VisualStudio.VSHelp80.ni.dll
MD5=47DD336DC614BF54F14B98C8B35315D4 , SHA1=FB131E1E1FC498291188D4EF9A1B16AEF715C348
Отчет Kaspersky Application Advisor
33280 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2005"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.0.50727.932 (QFE.050727-9300)"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.VSHelp80.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vccd86a69#\f6c9d0eb4f2fe9d4b0e52e788e68496e\Microsoft.VisualStudio.ComponentModelHost.Implementation.ni.dll
MD5=04C3BF802207031E4BEAA43341DFA591 , SHA1=81941C9DCC8575AED2DD23BF29D3565998160782
Отчет Kaspersky Application Advisor
307200 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.ComponentModelHost.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vcdb95b70#\1339cee8d1f91f67cfd578e5e5faaf5a\Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.DesignersCommonPackage.ni.dll
MD5=9FE3522F0AA885B442EF5DF3AE0C0473 , SHA1=AD39C65F058F4239F57BD52C3BE488837D521421
Отчет Kaspersky Application Advisor
612352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.DesignersCommonPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vc03598f6#\9c08c376793860f672b54a9cf9a22297\Microsoft.VisualStudio.Text.Data.ni.dll
MD5=94E670C4202956E2E12825CDAE41EA9B , SHA1=FBD48B4150B1B55432DBDA0EE2E52716E1627FCE
Отчет Kaspersky Application Advisor
449536 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Text.Data.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vc1ae403b#\241a6aec3208f68edf88f8a47823e4a4\Microsoft.VisualStudio.Shell.ViewManager.ni.dll
MD5=DB3CDB75CFCF9CCC38A228ACE691EFEE , SHA1=73F17733D7921FF625F0171400FAA48CAC2CE95C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1314304 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Shell.ViewManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vc1f52eda#\2cf22b47293562e40f57613c997f1ac2\Microsoft.VisualStudio.Shell.10.0.ni.dll
MD5=6FCFE999CF759C0CF2155118C82FDF4F , SHA1=FA4AAD63E8A4A83E2D382ECADAAB31FE63577E4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
2660352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Shell.10.0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vc2e633eb#\567d90b5891ac8938760493e14dd3e84\Microsoft.VisualStudio.IntelliTrace.ni.dll
MD5=BC8E18BE1F857F0F72FEEB86C4995BE0 , SHA1=88ECEEAA66F6E950BA2819B2DD09557393C761E7
Отчет Kaspersky Application Advisor
4367360 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.IntelliTrace.csharp.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vc38f2c7b#\40130ca8e8fb6d57ffb102e920fcd937\Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement.ni.dll
MD5=8608C6D12F7675D45178DED4961926E4 , SHA1=7F72BC1D1304C9B08D73F927A0C31D548D0CE8E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
2358272 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Platform.WindowManagement.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vc7739fa8#\1b3e740ab5475cff08f576df252d7b4a\Microsoft.VisualStudio.Text.Logic.ni.dll
MD5=8EEEC555295CB8717B9031217D10011E , SHA1=4F3FFC3C793DE13958F199EC699ABB96AECC27C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
292352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Text.Logic.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vd1f261c2#\000840384cd4bdc780febc917ae3f66e\Microsoft.VisualStudio.TestImpact.Common.ni.dll
MD5=E2ED9BE704BA64E02C399A840010F6A7 , SHA1=ED29EFCC13D27AB0437D7003307D0E19F126A2CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TestImpact.Common.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vd5d72abf#\f4ba0ec5a2b41c1998e2c8c41e7a5006\Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.ni.dll
MD5=DC3293C1A3164E2553F76F9056297853 , SHA1=775EDD5C84D9F5627B81A4A9BA6973A5B00EBE91
Отчет Kaspersky Application Advisor
97792 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vd5001c35#\360f5fbc568f50d796a74a2481690a4c\Microsoft.VisualStudio.Text.UI.Wpf.ni.dll
MD5=FAD34E4DC1626957AFDC0E258BD6BE9C , SHA1=AD2CE9A517F5097F3A368F5AE5B1C8F03345673D
Отчет Kaspersky Application Advisor
320000 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Text.UI.Wpf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vea50f976#\242417b834d726346d4249598f872e85\Microsoft.VisualStudio.Shell.StartPage.ni.dll
MD5=F25314A8AA8ACE056A630C36D3699455 , SHA1=8BF07A3EFF5B00C18B72B3559A454BD1124F884E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1577984 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Shell.StartPage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Ve40240ee#\60b38ac326cbbb3ce85d389899817f7f\Microsoft.VisualStudio.Dialogs.ni.dll
MD5=FD688C4AB64F076AB43464B2FFB5A107 , SHA1=F49166299447A5C7555DE582FB2558BA7E351103
Отчет Kaspersky Application Advisor
555008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Dialogs.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.Vf617de63#\91f62068e7929c2a63ce723f0538308c\Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.Implementation.ni.dll
MD5=14835648CC3F4415C9BC6F2957F861D6 , SHA1=604C86448AC81C3E4CD7FC56442A2FC7DDCCE0BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
1388544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V0adf9eae#\842a4d15dc9fdee31fbf9cd84595db97\Microsoft.VisualStudio.CoreUtility.ni.dll
MD5=2C5428D193EDDBA51311C4A2D50661A5 , SHA1=7F2A05018F9A2403B3245272D960E771DD3253B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
99840 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.CoreUtility.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V0ca2bbda#\baf81b5a6f7cd36ff95b812364997603\Microsoft.VisualStudio.Text.UI.ni.dll
MD5=47280665EDF24E87CC4608FFAE4BB53B , SHA1=7A9B2B7FD701756E008AF283C8EFACB5767ACF73
Отчет Kaspersky Application Advisor
445440 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Text.UI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V0c1ea960#\dbe2a47d5c779be9dfc28d133f591ead\Microsoft.VisualStudio.Platform.VSEditor.ni.dll
MD5=65966DDE0A43708931DCB5CE04CD6C03 , SHA1=DF9C32A36FC36E0CEA3D8F219127E99247452904
Отчет Kaspersky Application Advisor
5680640 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Platform.VSEditor.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V016a48a9#\5e1f9e2024b5bb5050470f2a93765b0e\Microsoft.VisualStudio.Modeling.Sdk.Shell.10.0.ni.dll
MD5=03D9C8C4972D061181476A9B98856A3E , SHA1=C5813E78C461E7F6CEE34B2902CFC53D24D8F14A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1137152 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Modeling.Sdk.Shell.10.0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V0361fb39#\3a87bee81575783ebc956092830a7298\Microsoft.VisualStudio.FileDiscovery.ni.dll
MD5=F258CEDF57376F46990DAAC3865B8B85 , SHA1=579B5E11EAC992EB4E1716FD151A77C44958B638
Отчет Kaspersky Application Advisor
129024 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.FileDiscovery.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V06bf2281#\c3775e047e1f7d7de3c960f3b576efc5\Microsoft.VisualStudio.VSHelp.ni.dll
MD5=4E979C403BE6AAEF4F95DE4099727317 , SHA1=84E6E046A7E1CBEA13A64F7E4E1C079257D969AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
39424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio .NET"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.9466"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V09f7367a#\66a078f88d91151ff98c155b169633c1\Microsoft.VisualStudio.TestImpact.AutoPackage.ni.dll
MD5=976CA2D16839F2648EA33B11A33D124E , SHA1=B15A55A38827C59784CCE45D128D604970ACDC2C
Отчет Kaspersky Application Advisor
271872 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TestImpact.AutoPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V1b46eaab#\61c4cae3d41b090279576931eecc4780\Microsoft.VisualStudio.Debugger.PdtDebug.ni.dll
MD5=344C898CFD0D21675B2FDD5844483B96 , SHA1=998D9CFB1109C0921432B0FC11EFBACCA6E59425
Отчет Kaspersky Application Advisor
1306624 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Debugger.PdtDebug.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V1ca39654#\0c904632394df4622ca592b8e087eafd\Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.ComponentDesigner.DslPackage.ni.dll
MD5=AD88E405B1034026BF9C931177BCC8B8 , SHA1=490AC3E19F5B33C8647EEE72CE99D38E4B82BD72
Отчет Kaspersky Application Advisor
279040 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.ComponentDesigner.DslPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V1de0ecc7#\18db8701cd542d7ad5a5aabe2a2f2d04\Microsoft.VisualStudio.Design.ni.dll
MD5=B1B900D98276094B15897EB7532A1FC9 , SHA1=CB8FFA046FA600F4EFB8A2C973B47B6792701394
Отчет Kaspersky Application Advisor
1822208 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Design.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V135e65ce#\ea1d73d0cd49b17e4320ee9c2289ecde\Microsoft.VisualStudio.ExtensibilityHosting.ni.dll
MD5=A9750CF69908DC16874254FAF28693AA , SHA1=E8730A03E0B4F0133D13E2D071D1487E6531EF17
Отчет Kaspersky Application Advisor
804352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.ExtensibilityHosting.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V13791a76#\e92224498b895237013ec4405a353d86\Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.LogicalClassDesigner.DslPackage.ni.dll
MD5=2E61030F33E9E02C99F5BC81F926706D , SHA1=21B4B4666711DC2F6FC9C743B890978750A3BCBD
Отчет Kaspersky Application Advisor
480768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.LogicalClassDesigner.DslPackage.d"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V246d69f4#\a2895c68d9e5c33d904297a997b6eba9\Microsoft.VisualStudio.Editor.ni.dll
MD5=196DAE74E8197D5AEF4F339E3C66C49A , SHA1=F98FCF3EDF10342BFEB23589C94662622BC67186
Отчет Kaspersky Application Advisor
35840 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Editor.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V3a27abca#\843e03702d46d0b270f7cdf1f0fc9296\Microsoft.VisualStudio.TraceLogPackage.ni.dll
MD5=843AC789773F17C423E446D3FEF6266A , SHA1=B4CF26D8E0C926AE72733CC5EC1D87E5D187D49D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1784320 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TraceLogPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V3e4fe015#\1f8a9acc35f61c53872b7e3229cb06ed\Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.ModelExplorer.ni.dll
MD5=7509377ADD353461EEBE38319F4F836A , SHA1=FB7B490D72122A121A0F65860089B78F2F8EB9A8
Отчет Kaspersky Application Advisor
269824 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.ModelExplorer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V317c14f7#\7da553562fe1f7b2d9b8b017ccd74e63\Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.ni.dll
MD5=FBED171B88712CAA71255E9EDA0C1AA8 , SHA1=2BED02D5C40155A49CC9AF626F019322DC597F97
Отчет Kaspersky Application Advisor
1465856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V412add50#\a51b7c873f823df1b0c354816bfb7de6\Microsoft.VisualStudio.Shell.UI.Internal.ni.dll
MD5=8AE6FF8EBEFC874172A797853CAC43EC , SHA1=2E710C340AFC34CAF25A9DC804286803C60870E9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1836032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Shell.UI.Internal.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V592eddb8#\15d23be0c4b90fbe058ea321ee8364b1\Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.LayerDesigner.DslPackage.ni.dll
MD5=227F2BDCA4C255FF89772F310FAB4725 , SHA1=662014DD8BC0EE20148396422CF99DEB0D8CD36E
Отчет Kaspersky Application Advisor
773632 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.LayerDesigner.DslPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V60c407c8#\619245f35544ab1edadea1c8a44ca5fe\Microsoft.VisualStudio.Editor.Implementation.ni.dll
MD5=EC8F2265D0C58347BBF4BDF566FCCA4F , SHA1=284E6C8C483F7D9449BE6E96C94DEBD0053E44BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
2700800 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Editor.Implementation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V6120a144#\ff1b2d6e81533b8d9729d903a23437fd\Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.SequenceDesigner.DslPackage.ni.dll
MD5=1ADE2DF2687A2A8360250ECA0740CB82 , SHA1=2F79A730769705C1E5E5BC49C0F360CF9D9E68F5
Отчет Kaspersky Application Advisor
558080 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.SequenceDesigner.DslPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V67bc8296#\7154c0e68f80d08e6f778700b097683c\Microsoft.VisualStudio.TemplateWizard.ni.dll
MD5=3F3B7328E7BC4CC2F8DF63B4529A8422 , SHA1=DBBB73D12EFB84953E1EF4E05E30837DBBEDA25E
Отчет Kaspersky Application Advisor
194560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TemplateWizard.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V68a56f61#\9901f4812dcf9015c6c02edeb3d16b02\Microsoft.VisualStudio.Text.Internal.ni.dll
MD5=374150FC876C0E16D87C752D38D5E919 , SHA1=12E08227EB61D8D8623676C46B13CEAF3865ADA6
Отчет Kaspersky Application Advisor
112640 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Text.Internal.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V7d35d4d2#\83e3d945b2e106e6222260e438bc894c\Microsoft.VisualStudio.CSharp.Services.Language.ni.dll
MD5=B29E83902FC9ED7B24883B9637640ACB , SHA1=F28794C2E7A9BD40447974C32B804CE5957370E3
Отчет Kaspersky Application Advisor
6800896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.CSharp.Services.Language.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V7ef962f4#\d76e9b27e2f6829bbc2e6bdf805d74be\Microsoft.VisualStudio.ExtensionsExplorer.ni.dll
MD5=9E8F57FBCF5D196E240CA2FF170E365F , SHA1=D3760BA8605D54BEFC192E8F9E2A9E3F42711E23
Отчет Kaspersky Application Advisor
42496 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.ExtensionsExplorer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V7e9b86e6#\2b51ae9652ca92d76efa84733ac937a9\Microsoft.VisualStudio.ExtensionsExplorer.UI.ni.dll
MD5=550D333A3B440B65F543E5BC6D8D263D , SHA1=093169610FBD420C09160DF7D9F539D250E14333
Отчет Kaspersky Application Advisor
228352 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.ExtensionsExplorer.UI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V745b3191#\857db14cd86712c9101904b8511c2a57\Microsoft.VisualStudio.Progression.VSPackage.ni.dll
MD5=27D54A88AD2A0AB0BAB0DF176EFB5A59 , SHA1=514B13C40CC295E2BA568BAF3EA0489F759FEFDD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1017856 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Progression.VSPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V7702e130#\ffb0b3b5094e6265a65e8d41305b8ad0\Microsoft.VisualStudio.CommonIDE.ni.dll
MD5=E0C666AE25538C2D7724A4FE515F8479 , SHA1=12763AB044BA1E640104FC0BE228A708E18E2428
Отчет Kaspersky Application Advisor
1160704 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.CommonIDE.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V8a8910b6#\3dd4ce0e03fc389ef6eb42ef49cb5a7e\Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.ActivityDesigner.DslPackage.ni.dll
MD5=AB58B2056A68B482A45EBB44F386D541 , SHA1=94966B94910AC25414558331EC832355B7A460D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
278016 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.ActivityDesigner.DslPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V8e6a19c9#\37155c089fb7654cea7218a8ebacf166\Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.UseCase.DslPackage.ni.dll
MD5=DB7E8BA0C539604D2A8601CFB09FF266 , SHA1=F081FD23DDF3C8F11D32D4BF754B5DB8CAE0B58C
Отчет Kaspersky Application Advisor
273920 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TeamArchitect.UseCase.DslPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V96592816#\c126794aa243bfa66f0369d13cdf4c39\Microsoft.VisualStudio.Shell.Immutable.10.0.ni.dll
MD5=8D710B2CF1757F04B703B65C0AFBA03C , SHA1=791348F7C6CA6581251D625135A3664B921D4CF0
Отчет Kaspersky Application Advisor
17408 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.Shell.Immutable.10.0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V969c9247#\4db3edfd0ba20d7eba1c4606fff687b8\Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.VSHost.10.0.ni.dll
MD5=45DE2F96048641CDB5BD3CC58D287268 , SHA1=2CAFF654E44FD18FD48DD5B793A090F47B4FA306
Отчет Kaspersky Application Advisor
253440 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.VSHost.10.0.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Presentatiod51afaa5#\b712211a42ee5bf0624d939cc017e88c\PresentationFramework.classic.ni.dll
MD5=C4CACEB6F58F089358B2D1345BA2DC7F , SHA1=E100124FEE0B0A653B82F4CDBD0CD95FAA9AD5A5
Отчет Kaspersky Application Advisor
288768 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Classic.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationUI\7f49f0a938550267d449ed474ee4cf39\PresentationUI.ni.dll
MD5=3643A293AE6B0FB8B1DF3F42BF8A2CD3 , SHA1=362504D2C5E2A78D617CCDBD327C4E4F7DCE95F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1627136 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "PresentationUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Compba577418#\bbb529c570850d761178b1a377b4d13c\System.ComponentModel.Composition.ni.dll
MD5=B2D983E41AFF6763FFCD289434E6B52D , SHA1=7F6241A349F9651B72B6050D43414E04D3BF2241
Отчет Kaspersky Application Advisor
985088 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929"
Ориг. имя: "System.ComponentModel.Composition.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Data7706cdc8#\0b8ee23c9e5ea026345f8e1d138a90a7\System.Data.DataSetExtensions.ni.dll
MD5=BFE3AC508BAA93C8BDF5E9B0D6081F59 , SHA1=73F24C81A2BE86D97134C6BB140DF50A403C5C46
Отчет Kaspersky Application Advisor
136192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "system.data.entity.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Data\9a6093eb864d6729de75ec4b955dddb1\System.Data.ni.dll
MD5=26E238133C32E01D595BC0368FE417F8 , SHA1=AC0D1BF31ED9DCDC51F2908D93964A391B26C536
Отчет Kaspersky Application Advisor
7248384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "system.data.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Design\027d8ec90015bdab5c3edc69e8f8dba2\System.Design.ni.dll
MD5=2E87D31C98DC643FEFA83FA827D72F4B , SHA1=A6DDD8745F27F5915E4CE6F2B0B98DB4BB711793
Отчет Kaspersky Application Advisor
10672128 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Design.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml.Linq\7950655216951a291ff375b54d5e33fd\System.Xml.Linq.ni.dll
MD5=92A41F7F50B50D95D9C48ABDDA7C5BCE , SHA1=4B46CE8AABCA7E8EE92AAEA6B37EA4BB7E9A887F
Отчет Kaspersky Application Advisor
397312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL"
Ориг. имя: "System.Xml.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\VsDebugPres382cbd3d#\d17ec0e4bdf23c7c204120064ebedea0\VsDebugPresentationPackage.ni.dll
MD5=56A8FA0672960827F39FB3B79E7C585D , SHA1=CCCF8EBA290B86B70457AF7F4534EF570FDD823B
Отчет Kaspersky Application Advisor
3970560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "VsDebugPresentationPackage.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\sqlite-3.7.2-sqlitejdbc.dll
MD5=33C89FD5D5D19227DE0F5CD4A0D73722 , SHA1=7EC18D56F06C6B0191136C491737B64ECDCFDA60
Отчет Kaspersky Application Advisor
541696 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\components\foo_albumlist.dll
MD5=02FAA4E300951B5034264EAC42B189B8 , SHA1=1E15828647D6961E1CD0193B857631D5C5740E10
Отчет Kaspersky Application Advisor
358912 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\components\foo_cdda.dll
MD5=6F7A022E055D16500C79D7BA2ED0636D , SHA1=F4C942BE8B5F1203219A9F5946EB48C2F0966724
Отчет Kaspersky Application Advisor
302592 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\components\foo_converter.dll
MD5=9003742FAFE0F3A08CBA1D24401E8358 , SHA1=A91C24911382C09B4731800061FE8227CFCFBF82
Отчет Kaspersky Application Advisor
496128 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\components\foo_dsp_eq.dll
MD5=267A0121E4A0A0DCC3034A694324302A , SHA1=C13F52C0E21AC70AD8C1D1BC813FF4A4F1F599C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
198656 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\components\foo_dsp_std.dll
MD5=E9A519FAAE4C7BBE51D13B553ED939EF , SHA1=EE36FC651C8D7977B979813A65387F5F4532F5C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
198656 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\components\foo_input_std.dll
MD5=735DE96C977C8B2B9E002DB166AF6D50 , SHA1=8B3573EB1380B6B4BA42A261F2F514B7CC7B0C7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1469440 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\components\foo_rgscan.dll
MD5=6BBE54481D33C01242AB7078D74F2EB2 , SHA1=D977CAA03F3DB0E5E03B2B69FA66CCF92AFA4DA2
Отчет Kaspersky Application Advisor
290816 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\components\foo_ui_std.dll
MD5=F17468D1D4EA7A59E819F7D05E4841A4 , SHA1=9CDAE9302DF8F2DDE6193A722912BA2891C6E9D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
935936 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\foobar2000\shared.dll
MD5=9C192797BF57F736C88ED8B8214A6385 , SHA1=CB703D61FBDF7B4D74E4C8C437AC713097A1B19E
Отчет Kaspersky Application Advisor
150016 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Медиа-проигрыватель FooBar 2K, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\kalender\kalender.exe
MD5=86A76BD4043DBD896F6F7D7323542A65 , SHA1=BCA98BEDA43A69F159F15B81BDCA4B3978583E73
Отчет Kaspersky Application Advisor
933888 Компания: "Ulrich Krebs"
Продукт: "Kalender"
Описание: "Copyright © 2003 - 2010 Ulrich Krebs"
Версия: "2, 3, 2, 1"
Ориг. имя: "Kalender.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Media converter\MediaConverter.exe
MD5=018C9AD55FE3C14A2AC50370A7F4CD39 , SHA1=44F8FD67AB9195498722DC25EEC229D70EE1F4D5
Отчет Kaspersky Application Advisor
49152 Продукт: "YoutubeDownloader"
Описание: "Copyright 2011"
Версия: "1.0.4588.19168"
Ориг. имя: "YoutubeDownloader.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows Azure\.NET SDK\2012-10\bin\runtimes\base\x86\WaHostBootstrapper.exe
MD5=5D70B15B10BF68CCF6B0AD26FF27D0BC , SHA1=4E7CCD883F9CA9852F3015EC852B33AFECF3DEE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
89848 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows Azure SDK"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.0.6002.18488 (rd_art.120921-1623)"
Ориг. имя: "WaHostBootstrapper.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\microsoft sql server\90\shared\sqlwriter.exe
MD5=2798E5AA05DACF91DA029005176756F1 , SHA1=3EF048F527FB3BE7639BF14CC381A562452BCBA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
104848 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft SQL Server"
Описание: "Microsoft Corp. All rights reserved."
Версия: "2011.0110.2318.00 ((SQL11_RTM_QFE-OD).120419-1134 )"
Ориг. имя: "SQLWRITER.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (MS SQL Server, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\microsoft visual studio 10.0\team tools\tracedebugger tools\intellitrace.exe
MD5=BC965A57A7F5561869C060CD139FA157 , SHA1=B13E9CDC901D4C8004C267BF5222DD905CF362EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
16216 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft (R) Visual Studio (R) 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.30319.1"
Ориг. имя: "IntelliTrace.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Microsoft Visual Studio 2010, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\VWDExpress.exe
MD5=DB5B62A49E151591499EDA15B71746BE , SHA1=E4F0F461A45AE7B798D644B877A30519A123A724
Отчет Kaspersky Application Advisor
442840 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2012"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.50727.1 built by: RTMREL"
Ориг. имя: "VWDExpress.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\pravogod\pravogod.exe
MD5=A7B8BB26733F911CD6699897514B9AA3 , SHA1=47D1068320FCB8EDD6AE675DD2ACFDC3ACF2D17D
Отчет Kaspersky Application Advisor
4941312 Компания: "OСA"
Продукт: "Православный год"
Описание: "Copyright © OСA 2010"
Версия: "3.0.0.0"
Ориг. имя: "Pravogod.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+86 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Resource_en.dll
MD5=C6B97A3B9B5B9C27053E180DC5567D92 , SHA1=03841FE8EDAA7EF63A9A26B1B454E0DB590BCBB9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1378176 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "6.0.11052.0"
Ориг. имя: "TeamViewer_Resource.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Total Commander Podarok Edition\Plugins\wcx\GAUP\gaup.wcx
MD5=459271BFCBBA1CCC48EFCB028EDC8DBB , SHA1=5486DE58FF2CE7BEFE98EA6A830A9373D83FC937
Отчет Kaspersky Application Advisor
149504 Компания: "Alexander Cherenkov"
Продукт: "Game Archive UnPacker"
Описание: "Alexander Cherenkov, © 2005, 2006"
Версия: "0, 4, 3, 0"
Ориг. имя: "gaup.wcx"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Файловый менеджер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Total Commander Podarok Edition\Plugins\wlx\SGViewer\SGViewer.wlx
MD5=C0D66CC782EA6BCF217EB66CA0AB6A9B , SHA1=958FCDD69129A35915B3FCF06D0879DDBEA2FC7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
563712 Компания: "-"
Продукт: "SGViewer"
Описание: "$"
Версия: "1.8.7.1"
Ориг. имя: "SGViewer.wlx"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Файловый менеджер, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\visual paradigm for uml 10.0\bin\visual paradigm for uml 10.0.exe
MD5=97FAF6DA14760188764D4236C4DA6A5D , SHA1=EC6409040E12E75BB5BAC7C46BBBE12B044335ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
172312 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Visual Paradigm International Ltd.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+63 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visual Paradigm for UML 10.0\bin\vp_windows\CC.dll
MD5=675DFCFFE0EA64A6F1A5FB9DC0D489B3 , SHA1=AA923E7A6F6858C01FE34F50C5C5A18093C668E7
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visual Paradigm for UML 10.0\bin\vp_windows\E1.dll
MD5=D8F3E9E9330DD0B44A47B3DD7CD34E28 , SHA1=852D3ADF8D988FD8E2D7CE41F1E873BD252F1A96
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visual Paradigm for UML 10.0\bin\vp_windows\I1.dll
MD5=736D06FF1FFFFF4E6EEAAC72D3FF50BE , SHA1=59550EBD6D6A683314D2E46B0A2D98CA837E65FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visual Paradigm for UML 10.0\bin\vp_windows\jniwrap.dll
MD5=35C5DB342D53C4449DDFFF6CB5E94F70 , SHA1=886E5D9AE6742F02A8FB62A6F8355F76AA0A605E
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 Компания: "MIIK, Ltd"
Продукт: "JNIWrapper"
Описание: "Copyright © 2001-2003, MIIK, Ltd"
Версия: "1.4"
Ориг. имя: "jniwrap.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visual Paradigm for UML 10.0\bin\vp_windows\W1.dll
MD5=05C220003C02F20A5196BF1349D46F9B , SHA1=75A4144398FAECA7900313683CA747872FED9BB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visual Paradigm for UML 10.0\jre\bin\jsound.dll
MD5=8AF61DC67B455D76AE092D50735A6F84 , SHA1=B4B2E3C8A624DCED52723215359A84DAC2A0DB33
Отчет Kaspersky Application Advisor
157680 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U35"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.350.10"
Ориг. имя: "jsound.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sun Microsystems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Visual Paradigm for UML 10.0\jre\bin\jsoundds.dll
MD5=5F0E1FA718A430B61B20A6F0BF7F6F5B , SHA1=5DDCF84D734ACB0477B41937AE207D6E781C647D
Отчет Kaspersky Application Advisor
24560 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U35"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.350.10"
Ориг. имя: "jsoundds.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Sun Microsystems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: