Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: A6DA8761DE27B6ED65BB69FEF85D74FE
Размер карантина: 23893492 байт
Карантин принят на анализ: 12.05.2013 14:40:05
Последнее обновление результатов анализа: 18.02.2021 23:30:23
Общее количество файлов: 42
Обсуждение на форуме VirusInfo: 138648
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\System32\Actioncenter.dll
MD5=3AEE73D1CFF83547564B4C95A7B9F3E0 , SHA1=7F5F8CA4AABAF8E07E7E2C50010A2CA91961C56F
Отчет Kaspersky Application Advisor
748544 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ACTIONCENTER.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\APPHLPDM.DLL
MD5=D4464E5AD33FCC744B8B20A918B6694C , SHA1=89FAF74A49006C8D5B0F6EEEA16DB6D0F18B7DF0
Отчет Kaspersky Application Advisor
29696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "apphlpdm.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\appmgr.dll
MD5=F4B1491A3C161040DC424DA62F8B4DC5 , SHA1=91094887C26CAF5F0222D19084E1ED18B52441F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
339968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "appmgr.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.08.2012
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\audiosrv.dll
MD5=4EA944872E701A40150C4963F04B1A22 , SHA1=906894A29BDF9BE2AA6C9482068CB6AEA852C750
Отчет Kaspersky Application Advisor
500224 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "audiosrv.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\authui.dll
MD5=7572465CB55FE0AE5F117193E469D70B , SHA1=9FDAE43E3254BE823455D3D671C994AB549BC4D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1791488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "AUTHUI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\BthUdTask.exe
MD5=EA26C747853B8EE3AF1ACAF25BADE2E1 , SHA1=D589C9FAAADCED5952DAFBD74AD48FC1AE4D3A8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
35328 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "BthUdTask.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\cleanmgr.exe
MD5=28F019A4F182D04BD6E5A781BD32CC87 , SHA1=EDF722A385C09D8BBEB0A943D36B664D6D955E22
Отчет Kaspersky Application Advisor
232960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "CLEANMGR.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\comctl32.dll
MD5=AC158CB556F1C4FC194ADF963BD3EAB6 , SHA1=DB1E1A1E81434BF1ED0B0C5E9D0A50D589740A71
Отчет Kaspersky Application Advisor
592896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "5.82 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "COMCTL32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+69 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\defrag.exe
MD5=CA98D469AF0193163C5D36BD43F95964 , SHA1=BBBFCF084061B60D63C04ED11B249DB62C82FEAC
Отчет Kaspersky Application Advisor
180736 Компания: "Microsoft Corp."
Продукт: "Windows Disk Defragmenter"
Описание: "© 2007 Microsoft Corp."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "Defrag.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\EhStorAuthn.exe
MD5=4B1A72CCE760584F3D18AB6622289C77 , SHA1=64B94820CF191DBE3770B62384F188BF9526B800
Отчет Kaspersky Application Advisor
140288 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "EhStorAuthn.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
MD5=DA4F558575E25158DD40926DDF32AAE5 , SHA1=AA4480BB5F8F64FDAB14833FCB3B1A277DECFF22
Отчет Kaspersky Application Advisor
191488 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "EhStorShell.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\ieframe.dll
MD5=7538EBC2202AEE970B0AF2A165496AA9 , SHA1=C874AE66F1EE33B8997F79CD49273E3CB1BFE2DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
11432960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Windows® Internet Explorer"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "9.00.8112.16447 (WIN7_IE9_GDR.120602-0000)"
Ориг. имя: "IEFRAME.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\intl.cpl
MD5=46AF067B5710B7384A9262E5CB083792 , SHA1=BD9A78E1FF8964E2040C955EB4B8151FE1F0F5E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
611840 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "INTL.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\irprops.cpl
MD5=6362BE990CEB7A4C2569236AB4D4BE7A , SHA1=7A5A896C8C4DD0EFF84F168A4ADFA6FDB803DD40
Отчет Kaspersky Application Advisor
430080 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "irprops.cpl.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\lpksetup.exe
MD5=16D98CB233FA08838C1F910041D1BDE4 , SHA1=C270EB429BCB7D52082478B244652D130DAF997D
Отчет Kaspersky Application Advisor
489472 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "lpksetup.exe.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\mdsched.exe
MD5=E338E2B026EC31E6A6DD05DC3FF90911 , SHA1=ED41C4EF5F396B89170B6A985DF6740E1EB3506A
Отчет Kaspersky Application Advisor
171008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "MdSched.exe.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\msxml3.dll
MD5=28A52844D66078461BFE2AF725A3206B , SHA1=B1E35575AA86BBD02972B8E781C8D0BEDD499D31
Отчет Kaspersky Application Advisor
1299968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft(R) MSXML 3.0 SP11"
Описание: "Copyright (C) Microsoft Corporation. 1981-2008"
Версия: "8.110.7601.17857"
Ориг. имя: "MSXML3.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.08.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\netcfgx.dll
MD5=18BCAB0409B1565E82C2BC8574D35731 , SHA1=CE853E5D7D62DC91D65492FE0BA4F2737F88DC10
Отчет Kaspersky Application Advisor
425984 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "netcfgx.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\netshell.dll
MD5=9BF743018A08F4E1A4BFB9455E83A723 , SHA1=C3E7DA18F19D2BF4382362AD0989F2D75A8FD5FC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2561024 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "netshell.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\NetworkExplorer.dll
MD5=87F16F33198EB67385EE400671C73CD9 , SHA1=B0C1BDD4AE2748EDB5EE3841709D70A4BD50DBEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1775104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "NetworkExplorer.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\pnidui.dll
MD5=05E4C6E00AEAE341E4F5DABE96195DF0 , SHA1=46ED48775DF77F018A5D1D975A6FD8C9B9D4E0D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1742848 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "PNIDUI.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\relpost.exe
MD5=40B08585C017612C8760273C6BC0DA3C , SHA1=E98CA785915372C9F87685BA67B68116DF302D62
Отчет Kaspersky Application Advisor
179200 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "RelPost.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\rpcss.dll
MD5=7DFB7AD3FD84CA0E85B0DD4D6E2C8C93 , SHA1=055B257BF290634E35A3472ED8317FE7C9E3854C
Отчет Kaspersky Application Advisor
376832 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.22118 (win7sp1_ldr.120925-0832)"
Ориг. имя: "rpcss.dll"
KAV: Trojan.Win32.Patched.pj
MAV: 3/0/2
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\sdclt.exe
MD5=8673632901266509C8987A81398A7341 , SHA1=F6CBDF0019BBAFA774DEF2CE0999F6689166BD05
Отчет Kaspersky Application Advisor
1161216 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "sdclt.exe.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SHELL32.dll
MD5=4A470AC2A90D2C0147E9F5E7B2E03FEB , SHA1=F0450413517A1B5A91862AF19E98FA94FE341594
Отчет Kaspersky Application Advisor
12872192 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17859 (win7sp1_gdr.120608-1504)"
Ориг. имя: "SHELL32.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 22.08.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\srchadmin.dll
MD5=1985C85200BDCAA616CC59B08F818470 , SHA1=07A94C9197FBAEE7BDC23472F51E6FDA4B06B764
Отчет Kaspersky Application Advisor
300032 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Служба Windows® Search"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "srchadmin.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.09.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\srcore.dll
MD5=90DBF5F3E3DC2039971BBE49A79902C0 , SHA1=C3E415706AE03316A4887FEE0956C47ECABD24F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
400896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "srcore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 27.02.2013
+62 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\srrstr.dll
MD5=24EA54E93CE5F52954C0FEB785C5AA97 , SHA1=F270F94FD2ABA0C6D4BEFC97E9B44DC530FD2402
Отчет Kaspersky Application Advisor
267776 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "srprop.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\sysdm.cpl
MD5=88617C5CCB417C53218672AF18C57EEA , SHA1=998F82E5ED9D531193887288C7C08172BCA2AFF1
Отчет Kaspersky Application Advisor
336896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "sysdm.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\sysmain.dll
MD5=FAEACE00008A5AC73A9616A341FC10B0 , SHA1=E404AE558007C567A0A01EF3D21CE6AFD84EED59
Отчет Kaspersky Application Advisor
1167872 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "sysmain.dll.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SystemPropertiesPerformance.exe
MD5=1BE381FD0EEF5FD7966CEEB82BEBD5FC , SHA1=70333CC2327590F6318061EA08FE8A509BB3E1B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
102400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "SystemPropertiesPerformance.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\timedate.cpl
MD5=A8D9E5138DBA0F15EF198F8837515631 , SHA1=06CD3FC3001C668C97D838CC9D5276FB7789C7AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1232896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17753 (win7sp1_gdr.111229-1504)"
Ориг. имя: "timedate.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
MD5=C0A518681BE693C8F199AC5E9F391D90 , SHA1=606568C84FD59B4E6715334EFC775BEB51A2517F
Отчет Kaspersky Application Advisor
600064 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "TSWORKSPACE.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.09.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\UI0Detect.exe
MD5=3A81B176F9430F6489A6C7B0B2713322 , SHA1=D794322D0A3147CA1509589C39EBF92A59DF1B94
Отчет Kaspersky Application Advisor
35840 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "UI0Detect.exe.mui"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\van.dll
MD5=4A3211157A4DDF7BA9F14A76BC48702D , SHA1=7BBA75E651C40CF50D4701923CB53B8F3AE92880
Отчет Kaspersky Application Advisor
629760 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "Van.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\werconcpl.dll
MD5=3BD82BE5C2A281E687C11E7941C5069C , SHA1=020FA206A3AC0D4FF6B23E880B573AC873EF7D29
Отчет Kaspersky Application Advisor
1107456 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "WerConCpl.DLL.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv86.sys
MD5=6BAD0149852DB163E7F4CE273E47DE39 , SHA1=33A6EC09615434BDD18783FC05F39B875E53C5DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
28160 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD86)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.2.0.4 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: not-a-virus:RiskTool.Win32.HackKMS.g
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Администратор\AppData\Local\Temp\_uninst_70720835.bat
MD5=C6E613F85F8DC4366D782E7E14016D42 , SHA1=3F7B1809358E87CEC515592D049C781D9558BEC2
Отчет Kaspersky Application Advisor
170 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
+50 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Администратор\AppData\Local\Temp\_uninst_95066730.bat
MD5=D660AC493DCAB20E8C01E1FE8456394F , SHA1=F090670D04630C0AED5A48BBD6A2420DB91104A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
170 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
+50 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.145\goopdate.dll
MD5=758D99511FD82B6C55E70494039E9F1A , SHA1=AEDD60DFE6320CD2F02B91400D0CB23963C0774E
Отчет Kaspersky Application Advisor
848776 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Update"
Описание: "Copyright 2007-2010 Google Inc."
Версия: "1.3.21.145"
Ориг. имя: "goopdate.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 04.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
MD5=E7EBDB73262500F71E8D49689A02459B , SHA1=AECD7390F6401864848279D53D5885FBB8BD9A61
Отчет Kaspersky Application Advisor
70144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "12.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)"
Ориг. имя: "WMPNSCFG.EXE"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar.exe
MD5=E7843E4860A81679A7ED00C02C2062AB , SHA1=A2AD0A8E6DAF385F1A00186E9952C90CEA590D5D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1173504 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Операционная система Microsoft® Windows®"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "sidebar.EXE.MUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.05.2012
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Боковая панель Vista)
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: