Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: A2F2FFADC4AEB41B79637A8850FF8CF4
Размер карантина: 87361423 байт
Карантин принят на анализ: 02.04.2013 22:00:05
Последнее обновление результатов анализа: 19.04.2017 1:23:27
Общее количество файлов: 52
Обсуждение на форуме VirusInfo: 136454
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
c:\windows\syswow64\winmonitor.exe
MD5=90A1289EBD6085093FFFF944B9281664 , SHA1=406125923E6A98693B15A66DCC38633902699061
Отчет Kaspersky Application Advisor
128512 Версия: "5.0.5.0"
Ориг. имя: "WinMonitor.exe"
KAV: not-a-virus:AdWare.MSIL.Agent.al
MAV: 2/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\freebl3.dll
MD5=10BCD54BF08DBB5128E0895E7159F43C , SHA1=DE1B06802C544555948EF2014EA469526CC1528F
Отчет Kaspersky Application Advisor
262144 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "freebl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\mozalloc.dll
MD5=617B756DE0D05EA5EBC707A279BD97C6 , SHA1=AE606D965C79A2208BD7A35DD4C689ACE49AEB9C
Отчет Kaspersky Application Advisor
9216 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "12.0"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\mozglue.dll
MD5=4CD23DB273B4E0DB8AE6A0D177B91AA8 , SHA1=69529A425EEEC9837E96F502D1FCA773DD80E3A4
Отчет Kaspersky Application Advisor
26112 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "12.0"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\mozjs.dll
MD5=D7ACDED6469B2210DEA45F8945349E64 , SHA1=81A524BC1EB4CEF95D0F1230ACFF7C993F049C7C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1945600 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\mozsqlite3.dll
MD5=70FD81B6CAB9EC218356FDE3FCE5BA2D , SHA1=7FB370FD7AD79E820EACA83E33C1A3DF2E43D8E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
524288 Компания: "sqlite.org"
Продукт: "SQLite Database Library"
Версия: "3.7.10"
Ориг. имя: "sqlite3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\nspr4.dll
MD5=9763F1D73FD05869357B3808DE6EE432 , SHA1=CE421EB6D3985848D6F2D4459F5E57A725EEB3A4
Отчет Kaspersky Application Advisor
167936 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9"
Ориг. имя: "nspr4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\nssckbi.dll
MD5=48BEB5F787341A43D825BDDC8F160065 , SHA1=F2B9203D68F21A8E9492B6FD7D7E6E91715CE938
Отчет Kaspersky Application Advisor
364544 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "1.90"
Ориг. имя: "nssckbi.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\nssdbm3.dll
MD5=CF5DF66B3531A536BDE07138391439C2 , SHA1=0141FFCD3FC9E1D4A325D65762202209105DFA7A
Отчет Kaspersky Application Advisor
102400 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "nssdbm3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\nssutil3.dll
MD5=0AC092744302C66C588F55543E61022F , SHA1=AB92116972285113A31A2C484B6FD90EC11F4CA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
98304 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0"
Ориг. имя: "nssutil3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\nss3.dll
MD5=499BB90C0742A64EFB1117FD91EBA52E , SHA1=DD0ADF87A9F8682552B7E5A26B697BAC558B830E
Отчет Kaspersky Application Advisor
638976 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "nss3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\plc4.dll
MD5=0EC7D2616201D8329ABC7196DF5B83B5 , SHA1=0025273A90750755BAB1A0FEDC37E9999886CA48
Отчет Kaspersky Application Advisor
14848 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9"
Ориг. имя: "plc4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\plds4.dll
MD5=FFFFE3D6043DDAFA275DCBD190A1CB74 , SHA1=231C8B2D08F46DC5C858E0F3C718B348599E06EC
Отчет Kaspersky Application Advisor
11776 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9"
Ориг. имя: "plds4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\skybound.gecko.dll
MD5=090C24CAF315515ADA59FF74820B7CE2 , SHA1=ADA64357646221402A6874ADE6938FBDA598ADA2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1907200 Продукт: "GeckoFx"
Версия: "10.0.0.0"
Ориг. имя: "skybound.gecko.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\smime3.dll
MD5=D116DD209114D659F0EF777C8E66C681 , SHA1=25E559AE5FFE65CFD92D5C4A9DFC0756BD2D00A8
Отчет Kaspersky Application Advisor
98304 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "smime3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\softokn3.dll
MD5=B3B4D70831721BAC3F3B8AF11642699D , SHA1=4A83D5B3619EA6BE1830DCC06A45E2293D283A5C
Отчет Kaspersky Application Advisor
163840 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "softokn3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\ssl3.dll
MD5=3CB584CC07375B71657BF342A7220677 , SHA1=CEEEE0DB979B9A4CB9FAD3799086ED9DAF31C6B1
Отчет Kaspersky Application Advisor
151552 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.3.0 Basic ECC"
Ориг. имя: "ssl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\xpcom.DLL
MD5=AA937980561E45902B9741EA2123F679 , SHA1=83A723A290E702673076270254D0A70316506C05
Отчет Kaspersky Application Advisor
12288 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "12.0"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SYSTEM32\xul.dll
MD5=7BFE6B1E210673791E4C79E01D47A2C1 , SHA1=C37BD9AD34C0A20D3D034FA528396DA5231E3D60
Отчет Kaspersky Application Advisor
14446592 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "XULRunner"
Описание: "License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1"
Версия: "12.0"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Accessibility\8ba1dc2333b77df45f48b901493087a6\Accessibility.ni.dll
MD5=BCED24D716F01641F96F6A89D9609B0D , SHA1=B796AEEB779DA7950271257892827E4AD32BC989
Отчет Kaspersky Application Advisor
25600 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)"
Ориг. имя: "Accessibility.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualBas#\4e0b80cd44dbb1d3b283aea5496da8e9\Microsoft.VisualBasic.ni.dll
MD5=4C74FF0D134446F0E464E2E543E73282 , SHA1=7148AA3D597835973D57599B80E973743960BC45
Отчет Kaspersky Application Advisor
1711616 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2005"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)"
Ориг. имя: "Microsoft.VisualBasic.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\Илья\appdata\local\temp\toolbarupdater.exe
MD5=10294C16859C8E4AF3027EAF345A7967 , SHA1=37C5B851D3F9416CB575122CD7ACF3EAADC0A213
Отчет Kaspersky Application Advisor
508416 нет данных KAV: чистый
MAV: 3/1/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 16.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Илья\AppData\Roaming\GameRanger\GameRanger\GameRanger.exe
MD5=BE4ACA8006953B36C97C812D5620B5AC , SHA1=345C04137F5645FA307849FF613A377366D79956
Отчет Kaspersky Application Advisor
1822496 Компания: "GameRanger Technologies"
Продукт: "GameRanger"
Описание: "Copyright © 1997-2013 GameRanger Technologies. All Rights Reserved."
Версия: "1, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "GameRanger.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,GameRanger Technologies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=B0BF698030DB6561393AE753C6D3F936 , SHA1=F426A353E1A2B16CEE21912960B88B1DA6A194B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
1312720 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\chrome.dll
MD5=27352AAC3B0CCE5C325CEC3BE4D83A9B , SHA1=D21F1E7C0402C36A7D2080F3EEA45840E6884B1A
Отчет Kaspersky Application Advisor
44520400 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\ffmpegsumo.dll
MD5=E56FE56A51BC05E9CC367B3CC2BBFFA9 , SHA1=0D938FA2305DACDDBD6F814523805B4AA569B1E2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1606096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\icudt.dll
MD5=20B2FD7BA7B16B5B0297062F2DDE5296 , SHA1=9C542A21DD194726936BA183B42CCC4DCC810446
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\Installer\chrmstp.exe
MD5=74EAEEEDFBE05BD4B75E19C09BBFECBC , SHA1=436F1A5581C80C42FA480C812922A5921EB2CA96
Отчет Kaspersky Application Advisor
1642448 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "26.0.1410.43"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\libegl.dll
MD5=9159A49B13B5D4DA262415D87A5F7212 , SHA1=B4CC65C8669C0F4DDE49E7C88B9D917684272934
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\libglesv2.dll
MD5=6FF1689E63D2EBCAB1456EC19F6C2C7C , SHA1=203045900CB6B43A8FF493D6379F069C2EE33CFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
598480 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.1825"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\pdf.dll
MD5=689035D36092179300547AE4266A00EE , SHA1=6F6DEF91B439BE8BA6A4B22171994D4AEE7AEB34
Отчет Kaspersky Application Advisor
4050896 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\PepperFlash\pepflashplayer.dll
MD5=4A01C63D52823267529DBFB5F3D0ED77 , SHA1=1EA03F72474EE64606CE7F2ED40ACD73AD3879B9
Отчет Kaspersky Application Advisor
12662224 Версия: "11.6.602.180" KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\26.0.1410.43\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=1948BFFB626F0065BA6911FE970E8483 , SHA1=877D0019599AB90E20E356BB82A957EEEC4B0AFD
Отчет Kaspersky Application Advisor
390096 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\last.fm\last.fm scrobbler.exe
MD5=A6F3BBA4BBC086264F42E4226B52AB89 , SHA1=71C863AAFFB370D806E89E79FC5B2EC0B1237C17
Отчет Kaspersky Application Advisor
1752576 Компания: "Last.fm"
Продукт: "Last.fm"
Описание: "Public Domain"
Версия: "2.1.35"
Ориг. имя: "Last.fm.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Last.fm 1.5.4.24567, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Last.fm\lastfm.dll
MD5=2F4B87B52973F0589ABE82EE62FC62C7 , SHA1=D8C30FC240DE33DD81500CF18CC88ECC94DCFB11
Отчет Kaspersky Application Advisor
350720 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Last.fm 1.5.4.24567, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Last.fm\LIBEAY32.dll
MD5=3644EB73C4DFD2252E14CD00637B8FB4 , SHA1=251B6F99C0D3144E8B076B73EA3F8F36EC3A2D8F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1156096 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.1c"
Ориг. имя: "libeay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Last.fm 1.5.4.24567, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Last.fm\listener.dll
MD5=C29429CC2170A7F05C82CE58FE78BC2D , SHA1=25818F0043FB8538178C8A62BF9DC89FFD80FB47
Отчет Kaspersky Application Advisor
126976 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Last.fm 1.5.4.24567, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Last.fm\logger.dll
MD5=6D7B6811B13E2D757120360630995AD6 , SHA1=D33A542343F684896EE8080CF9C6ECCC9A52C55D
Отчет Kaspersky Application Advisor
32768 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Last.fm 1.5.4.24567, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Last.fm\ssleay32.dll
MD5=657524A655713D782FBF00C3F5432816 , SHA1=3A6A33E21161AAC16DAADA7BCB2737A2FAADFE20
Отчет Kaspersky Application Advisor
265216 Компания: "The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/"
Продукт: "The OpenSSL Toolkit"
Описание: "Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Copyright © 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson. All rights reserved."
Версия: "1.0.1c"
Ориг. имя: "ssleay32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Last.fm 1.5.4.24567, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Last.fm\unicorn.dll
MD5=C460D8EB983ECF8CB1270454B034268A , SHA1=F8AAAA0EE87D0A3FCC5ACFC08097F5E791D2B85F
Отчет Kaspersky Application Advisor
757248 нет данных KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Last.fm 1.5.4.24567, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\integratedoffice.exe
MD5=71C97F97A909A990C7F60C77908BAFF9 , SHA1=B7B31BCC56E162782B8B7F0AF952C6FFCACFA1BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
1494144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office 15"
Версия: "15.0.4128.1025"
Ориг. имя: "IntegratedOffice.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\1033\MAPIR.DLL
MD5=853083D80C740DF47882C88CA5A9D52A , SHA1=B39AE2D395FF70987CD72AC1D18765AD78E67265
Отчет Kaspersky Application Advisor
1442424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Outlook"
Версия: "15.0.4128.1022"
Ориг. имя: "mapir.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\DW\DW20.EXE
MD5=557DB3BC5E71BF9303ADB1C30DA9AF34 , SHA1=0DCB3A175D505BB08BFFA2F86EC3F89C42019D3B
Отчет Kaspersky Application Advisor
994456 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Application Error Reporting"
Версия: "15.0.4128.1022"
Ориг. имя: "DW20.Exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\Office15\MSORES.DLL
MD5=037956323FF67F7111BD8B1FA5C2D885 , SHA1=7F20CD6CA7EA58DBC77AD711CAEA2EA05661FBF6
Отчет Kaspersky Application Advisor
192906376 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office 2013"
Версия: "15.0.4128.1025"
Ориг. имя: "MsoRes.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\Office15\MSSOAP30.DLL
MD5=258641919B790AC172AFDD029E555D30 , SHA1=346771A1BDE4C9023E6C636297DEE04658BA3254
Отчет Kaspersky Application Advisor
672384 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office Soap SDK"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "15.0.4128.1022"
Ориг. имя: "MSOSOAP30.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\Office15\OFFREL.DLL
MD5=C8F21CD21B23A0A5291CB1918DC1734F , SHA1=B96F2A6C51A3C168274F8AC7CAF4F59AF908890B
Отчет Kaspersky Application Advisor
9840 Версия: "15.0.4128.1022" KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
MD5=D4003F487464A938F7C5E94B70284E3C , SHA1=17A41EF2B3DDA14D0D57FE07A118596F60AE0629
Отчет Kaspersky Application Advisor
140392 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Office 2013"
Версия: "15.0.4128.1022"
Ориг. имя: "OcHelper.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Origin\igo32.dll
MD5=C10CFC39CF423E4EEF0CCE4BF6C89488 , SHA1=AE8DF8159E10BFF4B25C7F16E2509D27698B1F15
Отчет Kaspersky Application Advisor
483408 Компания: "Electronic Arts"
Продукт: "Origin"
Описание: "Copyright (C) 2012"
Версия: "9,1,15,109"
Ориг. имя: "IGO32.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Electronic Arts, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClient.dll
MD5=7A651145AF866B57D636A4B1EEC28792 , SHA1=CD280FFB8825578ECDA0C7A9E9045EE51B9252BF
Отчет Kaspersky Application Advisor
28803168 Компания: "Electronic Arts"
Продукт: "Origin"
Описание: "Copyright (C) 2012"
Версия: "9,1,15,109"
Ориг. имя: "OriginClient.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Electronic Arts, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\origin\origin.exe
MD5=4D62D0A228672D2156559E4E3893F735 , SHA1=044B370C77DC88057F0D47C354F681CE1FDED654
Отчет Kaspersky Application Advisor
3497552 Компания: "Electronic Arts"
Продукт: "Origin"
Описание: "Copyright (C) 2012"
Версия: "9,1,15,109"
Ориг. имя: "Origin.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Electronic Arts, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 27.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TagRename\TagRename.exe
MD5=FE742828C64105F471D5FE00C47B6200 , SHA1=E1B03F4A61E74D7756B4E2B859FADF8B53459D08
Отчет Kaspersky Application Advisor
4901560 Компания: "Softpointer Inc"
Продукт: "Tag&Rename"
Описание: "1999 - 2013, Softpointer Inc"
Версия: "3.6.325.559"
Ориг. имя: "TagRename.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Softpointer Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Tunngle\Tunngle.exe
MD5=4E229FEC70EB535A11DE5F0303B64E81 , SHA1=3E654C99DAEC3ED21A0FD54115AA1BD296842F9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
3681176 Компания: "Tunngle.net GmbH"
Продукт: "Tunngle Network Service"
Описание: "Copyright © Tunngle.net GmbH. All rights reserved."
Версия: "4.4.4.1"
Ориг. имя: "Tunngle.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign CodeSigning CA - G2,Tunngle.net GmbH
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 02.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: