Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 9EE17D69BCCA3E43D9F55FA3421E5827
Размер карантина: 15217897 байт
Карантин принят на анализ: 15.06.2013 11:50:04
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 19:28:20
Общее количество файлов: 14
Обсуждение на форуме VirusInfo: 140472
Оценка ПК по анализу карантина: +65

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\DOWNLO~1\AXMEDI~1.OCX
MD5=B1B11AB17DB73267CCE6C8D4A22706A5 , SHA1=5E35846D5A2B2242B68157544C99BEAB54835BAD
Отчет Kaspersky Application Advisor
1160536 Компания: "OEM"
Продукт: "AxMediaControl ActiveX Control Module"
Описание: "Copyright (C) 2008"
Версия: "2, 0, 0, 26"
Ориг. имя: "AxMediaControl.OCX"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TP-LINK TECHNOLOGIES CO LTD.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWow64\20-20 Technologies\3D Viewer\2020Player_4_5_4_0.dll
MD5=CF329DF45138C6C4C420FC47A87A2310 , SHA1=932E553DE83E3CE2B8B6EF6D55BAB9166D831F95
Отчет Kaspersky Application Advisor
1897360 Компания: "20-20 Technologies"
Продукт: "20-20 3D Viewer"
Описание: "© 20-20 Technologies. All rights reserved."
Версия: "4.5.4.0"
Ориг. имя: "2020Player.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,20-20 Technologies Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 02.06.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=602884696850C86434530790B110E8EB , SHA1=87B4CD76FDA498EAD798DB96EB508BAC1B60F56F
Отчет Kaspersky Application Advisor
834544 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.62.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.07.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Downloaded Program Files\aplugLiteDL.ocx
MD5=B3A5F190D27FC80205DDF1CDC2537182 , SHA1=5FF2A94D662946F859EB8B5DCEF4A51338505316
Отчет Kaspersky Application Advisor
528104 Продукт: "Video device ActiveX Control +Audio"
Версия: "2. 3. 2. 26"
Ориг. имя: "xplugLite.ocx"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,D-LINK CORPORATION
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\teamviewer\version8\teamviewer.exe
MD5=2B7F42426A50667994A00C22CBFF2E1F , SHA1=7172ED80D1CF36D9DEA7A3104449ACEBF2C1648F
Отчет Kaspersky Application Advisor
11077984 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.18930.0"
Ориг. имя: "TeamViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Resource_ru.dll
MD5=0BC13DCFDB99433EA530925A129873B8 , SHA1=0CD82ED0960E1049C027A8EE482E95BB64E2BEA8
Отчет Kaspersky Application Advisor
332128 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.18930.0"
Ориг. имя: "TeamViewer_Resource.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\teamviewer\version8\teamviewer_service.exe
MD5=879F46329B7DC4D109345AA96F1AB47F , SHA1=EF8B56443679124B90C845D0365357170040A194
Отчет Kaspersky Application Advisor
4150112 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.18930.0"
Ориг. имя: "TeamViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_StaticRes.dll
MD5=A3F20DF600CB646580397F7D533A118D , SHA1=209359474C51A6ABD43C09E075268360F18CB969
Отчет Kaspersky Application Advisor
2747232 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.18930.0"
Ориг. имя: "TeamViewer_StaticRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_w32.dll
MD5=D809E988015050E0C485448285144E95 , SHA1=8F79168D45485EB16EE7AC20CDAE2E93DDAC42EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
94560 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer Remote Control"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.18930.0"
Ориг. имя: "tv_w32.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\teamviewer\version8\tv_w32.exe
MD5=B398060C7FA80C7AD189145A12E60A05 , SHA1=41CA8D008AA20B1B8A60D370FEADC591719484C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
195936 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.18930.0"
Ориг. имя: "tv_w32.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\tv_x64.exe
MD5=D64B3FC7963FFD9DF1C34CA67590C8B2 , SHA1=89403FD7BDB8BEBC380590BA42D3FD6039BF292A
Отчет Kaspersky Application Advisor
232800 Компания: "TeamViewer GmbH"
Продукт: "TeamViewer"
Описание: "TeamViewer GmbH"
Версия: "8.0.18930.0"
Ориг. имя: "tv_x64.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,TeamViewer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 13.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита удаленного управления, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=71C34AD100CCB6AEECE9EF1F0631EAC8 , SHA1=697B3C595DF3CFF295E015175745E8BDF43817D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
3989 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.11.2009
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\ZTEMT UI\bin\MonServiceUDisk.exe
MD5=0ED1183C9FD57CAF64A80E6420ED98D3 , SHA1=029B88D18BCF045EC7DE1E49D18F3878D84AC503
Отчет Kaspersky Application Advisor
403456 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
+65 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\COMMON~1\CRYSTA~1\2.5\BIN\craxddrt.dll
MD5=0C22C1E8C279D7ECF54231DAD19E09A8 , SHA1=70AA2BF212CB2086FA557AEBEA95AC5516932A56
Отчет Kaspersky Application Advisor
12091474 Компания: "Crystal Decisions"
Продукт: "Crystal Reports"
Описание: "Copyright (c) 1991-2005 Crystal Decisions, Inc."
Версия: "10.0.5.1100"
Ориг. имя: "CRAXDDRT.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.06.2013
+76 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: