Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 9D031DFEBF9E3165FD832BF3F94CB9B7
Размер карантина: 33968952 байт
Карантин принят на анализ: 19.01.2013 13:00:03
Последнее обновление результатов анализа: 30.05.2019 20:36:48
Общее количество файлов: 55
Обсуждение на форуме VirusInfo: 130593
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\dvbdream\dvbdream.exe
MD5=9AED361DD29BD9F20FFEC3844D604C20 , SHA1=66C7B2932898BBA6D7B28AB105B2E208EF2871F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
3625472 Компания: "www.dvbdream.org"
Версия: "1.4.9.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 06.02.2010
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\Drivers\Prof7500.sys
MD5=446A0DCA3E7E989DAD56061FDB50EB29 , SHA1=6F68AC36DACA9195914CF1F60927A8EC075C76F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
43384 Компания: "PTG Engine 1.7"
Продукт: "Prof DVB-S BDA Driver"
Описание: "Copyright (C) 2008-2011 Prof Tuners Group Ltd."
Версия: "2.0.0.5"
Ориг. имя: "Prof7500.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Shenzhen Turbosight Technology Co,.Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=CDDDEC541BC3C96F91ECB48759673505 , SHA1=9E5C19CD3D09644A937141377730E9BBF61D026B
Отчет Kaspersky Application Advisor
691696 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.62.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.10.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Community.CsharpSql#\645eb63fd26ad19d96920542d9a8ce28\Community.CsharpSqlite.ni.dll
MD5=4222203C4B9DA9F7C09DC4DBD0B24516 , SHA1=ECB4250441132E4F6EDD85FD4887978AAE171DB4
Отчет Kaspersky Application Advisor
2327552 Компания: "Pioneer Software Consulting"
Продукт: "C#-SQLite3 shell"
Описание: "Copyright © 2009"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Community.CsharpSqlite.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Interop.IWshRuntime#\8d148f78787c4440fb2aaae7ea242055\Interop.IWshRuntimeLibrary.ni.dll
MD5=35FAB11268511255F698625E4F532B7E , SHA1=FF712BD857DE48C3E32E0BB50E9DE04DC262F697
Отчет Kaspersky Application Advisor
100864 Компания: " "
Продукт: "Assembly imported from type library 'IWshRuntimeLibrary'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.IWshRuntimeLibrary.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Interop.NetFwTypeLib\5ea51b934e94d14739cf635ab15d59f2\Interop.NetFwTypeLib.ni.dll
MD5=15084FD28994756DF7FD342E33B58D48 , SHA1=78B3C331E4937EE3DDD433002E4E318E28BFEE7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
50688 Компания: " "
Продукт: "Assembly imported from type library 'NetFwTypeLib'."
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "Interop.NetFwTypeLib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Ionic.Zip.Reduced\f365150a35da7ab9b779cff2911218e7\Ionic.Zip.Reduced.ni.dll
MD5=19C748933FA3250D949B6B6132FC40E0 , SHA1=BD5DA2B868646C8E4DE0A88B58715F51D4C8E5F4
Отчет Kaspersky Application Advisor
596480 Компания: "Dino Chiesa"
Продукт: "DotNetZip Library"
Описание: "Copyright © Dino Chiesa 2006 - 2011"
Версия: "1.9.1.6002"
Ориг. имя: "Ionic.Zip.Reduced.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Newtonsoft.Json.Net#\b100860de21ddb765536564f2473c18a\Newtonsoft.Json.Net35.ni.dll
MD5=3C75D0B25DA5B256F42F816E160E08B9 , SHA1=082669989F674C3227E7C381BBCFC3336EE5B79E
Отчет Kaspersky Application Advisor
2128384 Компания: "Newtonsoft"
Продукт: "Newtonsoft Json.NET"
Описание: "Copyright © Newtonsoft 2008"
Версия: "4.0.2.13801"
Ориг. имя: "Newtonsoft.Json.Net35.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGAppControlPlugin#\c3a853962c87e33f29e1dfca29aab22d\PCGAppControlPluginLoader.ni.dll
MD5=A543FF7067EDE2522245F0638D4048E8 , SHA1=BA9C3F482B6786439DC15F500B348647DEE2EF1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
156160 Продукт: "AppControlPluginCommon"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "PCGAppControlPluginLoader.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGAzureEntityFrame#\19386cb99088e0c9b55c56555081829c\PCGAzureEntityFramework.ni.dll
MD5=4A25F83565487EE80F032EA957736BB4 , SHA1=BF6BA0F6B60C3DA123DCF50438520BFB8F21BF3F
Отчет Kaspersky Application Advisor
46592 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGAzureEntityFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGAzureShared\56967956cbdb11d23c9d8eaa6acee68c\PCGAzureShared.ni.dll
MD5=855607E1DEE22BEF661103C6F1D99417 , SHA1=5DB1AD58D667F1BABB8587D5444252E426913013
Отчет Kaspersky Application Advisor
1523712 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGAzureShared.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGBootVisualizingC#\0f6d77d119efcc47491be5b1360e804d\PCGBootVisualizingCommon.ni.dll
MD5=AC2AB1FEEE57EAA996FEAE0C509639D4 , SHA1=FF0428681F503ACAB77DA406C2FB581F3E4F6826
Отчет Kaspersky Application Advisor
157696 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGBootVisualizingCommon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGBootVisualizingC#\94bfca399fcb3f9a2b57dc2933c7c304\PCGBootVisualizingCore.ni.dll
MD5=DD738EAF9063142DC58517C9E4EA1110 , SHA1=050143BAB96AC0CCDC0902095E389BE950C91D3B
Отчет Kaspersky Application Advisor
290816 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGBootVisualizingCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGBrowsersProbe\54d7f4b42772f10c42170e09094c2c41\PCGBrowsersProbe.ni.dll
MD5=F3327E69B53064B74DAF8E5B91581975 , SHA1=B33C903C14973A4866EA114BE7D379BF996266B5
Отчет Kaspersky Application Advisor
732672 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGBrowsersProbe.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGCatalogItemCache\4a8f4fd2d045bfb2e9670f7def603ca3\PCGCatalogItemCache.ni.dll
MD5=73F332754C266EB0614A3CF20773C089 , SHA1=501631CD1E242A8E12B99DA066F8F21A2ADBAF32
Отчет Kaspersky Application Advisor
87552 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGCatalogItemCache.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGCatalogItemFootp#\862d38c2895b0743d97dcc71b2e23210\PCGCatalogItemFootprint.ni.dll
MD5=199FD25FC5928D3A534293EE2B13CA02 , SHA1=AA98075B60B77C4A6934CBEE9F3152758446DD11
Отчет Kaspersky Application Advisor
295424 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGCatalogItemFootprint.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGClientCommon\39d1ed3b0093c972853613750a3c2c9f\PCGClientCommon.ni.dll
MD5=8AB620A4F5B217AEF7847047A3B47180 , SHA1=094D7C2B4546559A320D2399E8D115FFD5AA08DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
3521536 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGClientCommon.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGClientCommunicat#\655a1bb8ec6ff271c5fc9368b79d77ac\PCGClientCommunication.ni.dll
MD5=B1DCFF85E4AE680EA116FAAEF99B9568 , SHA1=23B3C87245D141B483A6884D32CC0B84DB39D788
Отчет Kaspersky Application Advisor
762368 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGClientCommunication.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGCommunication\7dc77132300a9807328843d3b29e8975\PCGCommunication.ni.dll
MD5=987663F7A9ED19082C28E20BAD52C76F , SHA1=2B2DDDDADF8A37009AF17F212BA7491C8D479FF2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1196032 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGCommunication.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGConfiguration\dfdbede6f37bddbeae5e67756ec7e3d4\PCGConfiguration.ni.dll
MD5=AA102C0B98146C37B2EEF6458220A04B , SHA1=4976ACD4DB94ED3048B484D51FC0852AA32626C3
Отчет Kaspersky Application Advisor
60928 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGConfiguration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGDataAggregation\112f2f32968f596648ecb31e409872f5\PCGDataAggregation.ni.dll
MD5=7C7A0C3E9E5A8545C738A4ADB44EC6DC , SHA1=4902AF5DCFACA9911E3E34EAFB5C943FFAFEF803
Отчет Kaspersky Application Advisor
681472 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGDataAggregation.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGDatabase\365cb8d093b85e9b603a2e9fd926fc9f\PCGDatabase.ni.dll
MD5=734CB990172137164978500463E19BF0 , SHA1=8072E6783E8F389EBA0DD03E32F18CD2CCABA914
Отчет Kaspersky Application Advisor
2617856 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGDatabase.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGDriverProbe\05382596841f05a1f9654e25e25c74bd\PCGDriverProbe.ni.dll
MD5=1667C91B728B8F9C6C587DC90E7FDB8A , SHA1=5C918257FA1A5048DA938795495ECE7600CBE2EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
221696 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGDriverProbe.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGEntities\6a5f6109a70b1989ed7540ade3742139\PCGEntities.ni.dll
MD5=6B783D6171CE70D6FA334794B1E9E4FE , SHA1=A4306FAC8E6F521BCEB783D40E6FEBE5023966C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
41984 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGEntities.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGFramework\e0a1de56fd836ce78193b323a52445b8\PCGFramework.ni.dll
MD5=F72F1254D20B243C1DB9E704C0FEB5F1 , SHA1=2EB4115A2869F8AF5E81E2652E8F6DB3BE41AF7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
2720256 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGHIDProbe\4a83ef3ba44d1ede5070f60efbffe998\PCGHIDProbe.ni.dll
MD5=CCCDCFC5F34B87D9D733D078CAC26878 , SHA1=6CB23763C0D57B03D40D829C653EAFABC1709068
Отчет Kaspersky Application Advisor
52736 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGHIDProbe.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGPostBootResources\17b8ed51c62ba38588debf1ec8bfa394\PCGPostBootResources.ni.dll
MD5=E26D778F93525589840AA3AA2C2F7A06 , SHA1=358710C45BBD62595650E2675A78B1B52D4E38AD
Отчет Kaspersky Application Advisor
656896 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGPostBootResources.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGPreCompiled\74f8ab464f07c505fe2ac3a5558213b8\PCGPreCompiled.ni.dll
MD5=A0AED99019FE35043E3097EB2418AADF , SHA1=32E058B019DA3870EDBFC2A63AEC16B4FE1B42B7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1707008 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGPrestoSerializer\c7d8b346f33e52974d24edfb7416e3d0\PCGPrestoSerializer.ni.dll
MD5=3FB96CC85EBB186C643DFD5BD1973982 , SHA1=843A260D44646462209A5FB25C0D87CD9BB992EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
188416 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGPrestoSerializer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGRSPProbe\6d82eeb9e1b1cbd444c3ee2dff8055b9\PCGRSPProbe.ni.dll
MD5=098C6CFE142EB81BCB5DE80DF362DC24 , SHA1=A4F2812CFF757336702B3CA72751284716440E7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
39936 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGRSPProbe.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGSAProbe\6af96e82c1875afcc1844f6e024982a4\PCGSAProbe.ni.dll
MD5=43A24654EF35F90BED92BD1F46816028 , SHA1=D005E89C24B465E4C0EA16AF1DE2FA10C2E47088
Отчет Kaspersky Application Advisor
261120 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGSAProbe.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGUpgrader\e736d12d44d130de5bfd6ac2b556ead1\PCGUpgrader.ni.dll
MD5=45819BF413FC23F5DE83945D07360046 , SHA1=D513735AE9ECA47124238A844D02536656379A29
Отчет Kaspersky Application Advisor
142336 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGUpgrader.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGUsersCenter\284ba7f69bee6823c63459b24a3c2e66\PCGUsersCenter.ni.dll
MD5=91EF6FC9350706FD6DAC4956523CA4F1 , SHA1=FC49AF9A46871DEB1866E668D9D219309552FA63
Отчет Kaspersky Application Advisor
55296 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "PCGUsersCenter.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PCGWuInfo\5d7a33eb813f4af3f51e9ff523542bee\PCGWuInfo.ni.dll
MD5=9E97E899653D97238A9FCA681F1C0A1A , SHA1=55C56FCCE023B3F1CD3231866876633326509F13
Отчет Kaspersky Application Advisor
202240 Компания: " "
Продукт: "Assembly imported from type library 'WUApiLib'."
Версия: "1.2.200.0"
Ориг. имя: "PCGWuInfo.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationCore\8ed8c11db4dc6206ae09f91aabf56e89\PresentationCore.ni.dll
MD5=5CEEDB29E2E5A5C058753A5DDDF1A0AA , SHA1=644F5FA3B25428D073B92006D95EEFF9A2B4A007
Отчет Kaspersky Application Advisor
12236288 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4030 built by: QFE"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\PresentationFontCac#\749bed19e3f40900f4572ba206e376e0\PresentationFontCache.ni.exe
MD5=0302F4936C4937DA4377751DDADE01E9 , SHA1=08779007F2D1FF4A1143245FBA8FA7724DD6C92F
Отчет Kaspersky Application Advisor
47104 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.1427 built by: SP"
Ориг. имя: "PresentationFontCache.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SMDiagnostics\85996eb3a566f1002134fdb5c56dcdf5\SMDiagnostics.ni.dll
MD5=98A4BA9F229A7CDAE6FAF73C92BBBBAD , SHA1=914430EA203797EAF14730A495C556783916CA71
Отчет Kaspersky Application Advisor
256000 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.4506.4532 (QFE.030729-4500)"
Ориг. имя: "SMDiagnostics.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SolutoCleanup\6c07f77263ed4b785fa6c3a61f3aa28d\SolutoCleanup.ni.dll
MD5=24D2C2A958C04E8C3BD3BB25B3FCDE6E , SHA1=AF6BBFF48411D26499D9337764056F0230164C16
Отчет Kaspersky Application Advisor
706560 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "SolutoCleanup.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SolutoService\c79b7a266e0ed4da6c9efa47a22be4dc\SolutoService.ni.exe
MD5=C03F64FC493B64E7DD2F317D78E4BF52 , SHA1=937BA9F44C678A597FCE1F1EBE04F1FE58403FEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
2030592 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "SolutoService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\SolutoUpdateService\4f726fdc31a0a9250834dd6c6a38fb0f\SolutoUpdateService.ni.dll
MD5=467173A43996D79E6BBDACC73AFA0090 , SHA1=0ECA829AED8B2C77BC3F062ED828CCECB121B205
Отчет Kaspersky Application Advisor
107008 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "SolutoUpdateService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Soluto\9c747010da39c5ec439bdc564fe03b9f\Soluto.ni.exe
MD5=FA14DFFD3390BCBC27FBB0AE117B34EF , SHA1=8B58C0D581A5D6E028E50D9DB18DB4D43BE22C96
Отчет Kaspersky Application Advisor
1622016 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "Soluto.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ComponentMod#\a0c71055364bd356971791284c3fb910\System.ComponentModel.DataAnnotations.ni.dll
MD5=3DC0052237E6C800A4E109920039B180 , SHA1=1D0DBC41CF6280E3CC1B1F782484ED0F87AE5F40
Отчет Kaspersky Application Advisor
94208 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.1"
Ориг. имя: "System.ComponentModel.DataAnnotations.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Linq\c80ebd4174b87b33c01893f6593889a6\System.Data.Linq.ni.dll
MD5=5B38078C5536B8F4053FF6544D855A50 , SHA1=EE42F4ED1C4D41AA04228189DCFBF9DD5E5D8FF4
Отчет Kaspersky Application Advisor
2516480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.1"
Ориг. имя: "System.Data.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.Service#\b91b44015859163646f210d284f7166a\System.Data.Services.Client.ni.dll
MD5=6BCC115A734E038B84EB15BC8B3982EF , SHA1=B8D9935FFC3EBD6222BC0A14DB5451829D4741A1
Отчет Kaspersky Application Advisor
939008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.196 built by: QFE"
Ориг. имя: "System.Data.Services.Client.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Data.SqlServ#\3a73beb2d491dc64116921e4b00a5396\System.Data.SqlServerCe.ni.dll
MD5=E6C0E21DBD2890B204292059A7F9BB29 , SHA1=C935EB71C9C66F9954C2D0BBCF463B0B36BC2827
Отчет Kaspersky Application Advisor
766976 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft SQL Server Compact"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.8080.0"
Ориг. имя: "System.Data.SqlServerCe.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.DirectorySer#\c92fc19800e701c90f90ab7a2ab44c47\System.DirectoryServices.AccountManagement.ni.dll
MD5=B545BAFD2527D42A3434BBFCB887E63E , SHA1=96D3107A765D05D499889C41B6BA9347C2BAD12A
Отчет Kaspersky Application Advisor
881152 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.1 built by: SP"
Ориг. имя: "System.DirectoryServices.AccountManagement.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Runtime.Seri#\0b364243a87dd00ace32302814e93a38\System.Runtime.Serialization.ni.dll
MD5=E28211F6F234294D40F40B070DA9888D , SHA1=4BAD507D5F2A1CB39533E4271992A653B1EC53AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
2347008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.4506.4532 (QFE.030729-4500)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Serialization.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.ServiceModel\6c45c565806a245d7e1cfcff3bf7097f\System.ServiceModel.ni.dll
MD5=0A5F2911C7D1D8EFDC8168BB2470FA9C , SHA1=655844E303F128919549CB231345AD750CB17E7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
17383424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.4506.4532 (QFE.030729-4500)"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml.Linq\eb23b78564687badff1bd1f1d0a0ec97\System.Xml.Linq.ni.dll
MD5=B7639A451C8AB49CBB8C34166676FC77 , SHA1=A178D0B2EBB354EEB086C22F97A350E6C8E229C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
400896 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.5.30729.1 built by: SP"
Ориг. имя: "System.Xml.Linq.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\WindowsBase\25ff2322f1c8332eea006a5909939379\WindowsBase.ni.dll
MD5=CF608E236AE77C01E99DAE42B6B10466 , SHA1=400DBDCA1694C4DB25AB192223F73F669039B135
Отчет Kaspersky Application Advisor
3346944 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.0.6920.4030 built by: QFE"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\OO Software\SafeErase\oosesh.dll
MD5=2C9DE644FDEB503A44EDF2ECEB97FF83 , SHA1=C911C8904D2CCD5C4AE0A73E921E95F83C85336B
Отчет Kaspersky Application Advisor
567120 Компания: "O&O Software GmbH"
Продукт: "O&O SafeErase"
Описание: "Copyright 2002-2012 O&O Software GmbH"
Версия: "3.0.0.5300"
Ориг. имя: "oosesh.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,O and O Software GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\soluto\PCGDllExportInspector.dll
MD5=D8C761A529FB6421B3060AEE808CCF4A , SHA1=B58D99BE832FF1B6484DBF4D818FE36F3BC69188
Отчет Kaspersky Application Advisor
77880 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,Soluto
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\soluto\soluto.exe
MD5=6587E24DCD1465F02357F3927E5EC7CD , SHA1=3E8D441545D622C0CD5781B060D03A043B81BE30
Отчет Kaspersky Application Advisor
1229448 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "Soluto.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,Soluto
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\soluto\solutolauncherservice.exe
MD5=8F6342519A77622A6F2D06A13CE935DA , SHA1=DDDE9D9CDC9DC5CE187A0BA26BDF40362996D97A
Отчет Kaspersky Application Advisor
167048 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright (c) Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "SolutoLauncherService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,Soluto
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\soluto\solutoservice.exe
MD5=8399FC38576E3A4798BA970345EC4213 , SHA1=37FDA6A95F1585D7C9BBE8C60D14E6C51EA3B859
Отчет Kaspersky Application Advisor
542344 Компания: "Soluto"
Продукт: "Soluto"
Описание: "Copyright ? Soluto 2012. All rights reserved."
Версия: "1.3.1122.0"
Ориг. имя: "SolutoService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:GlobalSign ObjectSign CA,Soluto
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: