Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 9C98404BFF4857C99ED1F6850ADA8EDD
Размер карантина: 53281458 байт
Карантин принят на анализ: 08.03.2013 4:20:03
Последнее обновление результатов анализа: 11.02.2017 13:55:34
Общее количество файлов: 66
Обсуждение на форуме VirusInfo: 134697
Оценка ПК по анализу карантина: +53

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
f:\soft\internet_net_tools\hfs.exe
MD5=6E491A7FECB845974F8F6F65B419C7B1 , SHA1=E16EAC79F4BEA4FE848BC5248A59765D1939A76B
Отчет Kaspersky Application Advisor
572928 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 13.12.2009
+61 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\Installer\{E085406A-685B-481C-9459-7B9049150534}\QuickLaunch_MindMana_C4D150117314479F90CAEF8478756B79.exe
MD5=1944BE76C55CAE96A92FB6B2979D739C , SHA1=C35D886981BFA97F7A8C5B71AB5F08B669661715
Отчет Kaspersky Application Advisor
75592 Компания: "Flexera Software, Inc."
Продукт: "InstallShield"
Описание: "Copyright (C) 2010 Flexera Software, Inc. and/or InstallShield Co. Inc. All Rights Reserved."
Версия: "17.0.714"
Ориг. имя: "_IsIcoRes.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\rzaudiodll.dll
MD5=7C5EB82EFD00D3AE9601D9DA4B41C7D9 , SHA1=B000FB214D672DC8DD575BF9FF16CA3A4864E619
Отчет Kaspersky Application Advisor
182272 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Audio Manager"
Описание: "Copyright © 2012 Razer USA Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.10.1"
Ориг. имя: "rzaudiodll.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\rzdevicedll.dll
MD5=E4496EB0682EEA3831EDBB0C2D5BAD51 , SHA1=9B31013C3A64959508E629B83973EDF88D558B05
Отчет Kaspersky Application Advisor
617472 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer RzDeviceDLL Manager"
Описание: "Copyright © 2012 Razer USA Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.10.1"
Ориг. имя: "rzdevicedll.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\RzMwApi.dll
MD5=C5CE6BF09FF66C54D9A9382A03DB4E88 , SHA1=AB942C8E47F419B190F7555175827481A56BB2B9
Отчет Kaspersky Application Advisor
605568 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Middleware"
Описание: "Copyright © 2009-2011 Razer USA Ltd. All rights reserved."
Версия: "3.0.10.25"
Ориг. имя: "RzMwApi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Razer USA Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWow64\SBE6_32.DLL
MD5=019FF3BE604BC2DCCF678960167DCFE2 , SHA1=50363F97B7D3F839E2E0C66C00426341706C17B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
1344816 Компания: "Polar Engineering and Consulting"
Продукт: "WinWrap Basic"
Описание: "Copyright © 1993-1999 Polar Engineering"
Версия: "6.4.85/32"
Ориг. имя: "WWB6_32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWow64\SB6STD.OCX
MD5=8464A40AFBA5E0FDE12720E5C1D80B92 , SHA1=E76EEF9AE12DD780A645532CBAB813C1217F7DE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
418352 Компания: "Polar Engineering and Consulting"
Продукт: "WinWrap Basic"
Описание: "Copyright © 1993-1999 Polar Engineering"
Версия: "6.4.85/32"
Ориг. имя: "SB6STD.OCX"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\MarineAquarium3.scr
MD5=1957E64B7CA08A907FA034761FA4985C , SHA1=0F5F27308C73140D20771B4941929A866E6501BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
6938624 Компания: "SereneScreen"
Продукт: "MarineAquarium3.2"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "3.2"
Ориг. имя: "MarineAquarium3.scr"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\xNtKrnl.exe
MD5=AECDAB08FDD74D6A9FAFB4743188E721 , SHA1=D4148D6AAE1D35BA38F7F9F768A853AB1AEB545F
Отчет Kaspersky Application Advisor
5563776 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ntkrnlmp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv64.sys
MD5=19A04ED38CC358031ABFA4263A08A1C8 , SHA1=21F0FBE234381B0B515ED8EAC8C44344679A48B6
Отчет Kaspersky Application Advisor
42496 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD64)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.4.1.7 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+53 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=D519AD2DE7968CD2B47FEA807C5B29B2 , SHA1=81C6F83FFCD8931D032B2D46A4146CC8CCCFBDF3
Отчет Kaspersky Application Advisor
530488 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.79.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Rail\AppData\Local\Temp\desktoputils.dll
MD5=CD4914591130316C9BA6783120F148AA , SHA1=33E0A9865B81321C358B486775E6C843536507BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
9728 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.06.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Rail\AppData\Local\Temp\jnotify.dll
MD5=6B55C8EC9BAE558915C8D6F203A9C45C , SHA1=D83880188139CAA246CBA1732D8080B819CD2F92
Отчет Kaspersky Application Advisor
949426 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\Rail\AppData\Local\Temp\udt.dll
MD5=D3ABB43BE08A26A5EE62F0FC49F1E87F , SHA1=74E3CB298A3E3541CF0261880DF0BC4FF597C0A1
Отчет Kaspersky Application Advisor
180224 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.06.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Razer\Synapse\Devices\RazerConfigNative.dll
MD5=6682892DFF331131BFA1201E4582A434 , SHA1=3DE32D8C248D706584179E887293CF5EB78306F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
5305344 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Configurator"
Описание: "(c) 2012 Razer USA Ltd and affiliated companies. All Rights Reserved."
Версия: "2.6.16.0"
Ориг. имя: "RazerConfigNative.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\webex\ieatgpc.dll
MD5=9778A4D82E27E7D76EF448DCDCC9A994 , SHA1=72BAFE36429B609E33E06BBB3960C5EFAD0FDD4D
Отчет Kaspersky Application Advisor
289592 Компания: "Cisco WebEx LLC"
Продукт: "WebEx Download Module"
Описание: "© 1997-2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved."
Версия: "2, 1, 0, 2"
Ориг. имя: "ieatgpc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,WebEx Communications Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
MD5=A3293E598A451370F2DA63DDDF1D2367 , SHA1=4E4E3EF235711D7FEB5BC873DE0C636D4A0F5F7B
Отчет Kaspersky Application Advisor
343168 Компания: "Advanced Micro Devices, Inc."
Продукт: "Catalyst® Control Center"
Описание: "© 2008 Advanced Micro Devices, Inc."
Версия: "3.5.0.0"
Ориг. имя: "CLIStart.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Advanced Micro Devices, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО видеокарты ATI, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Colasoft Ping Tool 1.2\cping.exe
MD5=DD054CF811865E5F90BC5B3271F64E7C , SHA1=B6CA6F41B85202657ED08B41F875B95A04D001D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
307200 Компания: "Colasoft Co., Ltd."
Продукт: "Colasoft Ping For Windows"
Описание: "Copyright (c) 2001-2009 Colasoft Co., Ltd. All rights reserved."
Версия: "1, 2, 1, 207"
Ориг. имя: "CPing.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EmEditor\emedtray.exe
MD5=CAD021267CE6EDFDE2E37FD4A2B742C2 , SHA1=81E43AFE325EAE7A96EBA863C2D21D3EA3C49858
Отчет Kaspersky Application Advisor
118664 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA,Emurasoft, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Текстовый редактор, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.Resources\en.lproj\iTunesHelperLocalized.DLL
MD5=BE643CD44DD06DA283634A3E51DC22BC , SHA1=74C55BA927BE0C611AAD5190482CA572DB163AA0
Отчет Kaspersky Application Advisor
41288 Компания: "Apple Inc."
Продукт: "iTunes"
Описание: "© 2003-2013 Apple Inc. All rights reserved."
Версия: "11.0.2.26"
Ориг. имя: "iTunesHelperLocalized.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Apple Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (MP3 проигрыватель, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MacroAngelv2\BCGCB640U.dll
MD5=79ACC443DF734003635325CCCC46755A , SHA1=221D5259B6C767965CE0BB4061B3814AAA0854C8
Отчет Kaspersky Application Advisor
1253376 Компания: "BCGSoft Ltd"
Продукт: "BCGControlBar Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (c) 2000-2004 BCGSoft Ltd. All rights reserved"
Версия: "6, 40, 0, 0"
Ориг. имя: "BCGControlBar.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+74 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MacroAngelv2\CrashRpt.dll
MD5=2007048761232F89F90C83A241F89DDF , SHA1=B01089A99ABBCF7980EBEDF24ACF9C7327CFE512
Отчет Kaspersky Application Advisor
45178 Версия: "3.0.2.1"
Ориг. имя: "CrashRpt.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+56 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\macroangelv2\macroangel.exe
MD5=FCA4771BB842D39DA21F510774461DF1 , SHA1=BCCE163375A1B1E0136A93EDE95033B3E83811DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
3068001 Продукт: "MacroAngel"
Описание: "Copyright (C) 2001"
Версия: "2, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "MacroAngel.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+83 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MacroAngelv2\MAFtp.dll
MD5=813879D0475CCC04EA08004515D40B76 , SHA1=BE5437D162E2F7554B226D18F883B6618EF5820B
Отчет Kaspersky Application Advisor
86128 Продукт: "MAFtp Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2002"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "MAFtp.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+58 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MacroAngelv2\MAHook.dll
MD5=7D92C01DBE978B4414629071C430689F , SHA1=76E9CA4CE865EE18B8D983BD50B960487CF9AC8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
49266 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MacroAngelv2\MAMisc.dll
MD5=A3F8CD1A2EF7EDD54B7374BFE12156DD , SHA1=D60E17FD43670EF97258D257B6CA311F27F067E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
45170 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MacroAngelv2\MASendKey.dll
MD5=20864A43A6203072872FE21F748F3F19 , SHA1=701616A1F3F9760B1E8842422A9E66F170AAB1B8
Отчет Kaspersky Application Advisor
77944 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MacroAngelv2\ZipArchive.dll
MD5=E92DEC1A0FADCA9000E032FFB60E0B2A , SHA1=3ED3A785D3B8C29510ABB05A9A39A836779BCD99
Отчет Kaspersky Application Advisor
102541 Компания: "Artpol Software"
Продукт: " ZipArchive library"
Описание: "Copyright © 2000 - 2002 Tadeusz Dracz"
Версия: "2.3"
Ориг. имя: "ZipArchive.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+61 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\MacroAngelv2\zlib.dll
MD5=F15AC2D321810BFBAA9C04F96D368BC9 , SHA1=EEC52ADB3A90BD6F2F8B655DB69EE6ECE8E55136
Отчет Kaspersky Application Advisor
49292 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+56 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 10\BCGCBPRO1500u.dll
MD5=37FC2341731ECF8B5FAE29044DEE118A , SHA1=CC85F1B20F17AF6590165A9B2E632ECC599CFA9C
Отчет Kaspersky Application Advisor
8055136 Компания: "BCGSoft Ltd"
Продукт: "BCGControlBar Professional Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (c) 2000-2010 BCGSoft Ltd. All rights reserved"
Версия: "15, 00, 0, 0"
Ориг. имя: "BCGCBPro.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\mindjet\mindmanager 10\mmreminderservice.exe
MD5=CFA9F619319DAF6C432C660DEEB95E88 , SHA1=54F86F0CC02ECAE1AC0CFE214203488475DE08ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
38248 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "10.0.493"
Ориг. имя: "MmReminderService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 10\MmServiceUtilities.dll
MD5=D4A801E3049B41C03044EC0F9EB454C2 , SHA1=A006365AC1AF3CAF1E7D3BB080D855F772866A60
Отчет Kaspersky Application Advisor
214888 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "10.0.493"
Ориг. имя: "MmServiceUtilities.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 10\MmUtilities.dll
MD5=6D7BF6025004B1BD70C98D18A9B3CCF5 , SHA1=71CC3F2ACD05DD0C3DF03CA23D44F5F2E563D59D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1722200 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "10.0.493"
Ориг. имя: "MmUtility.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 10\Mm8InternetExplorer.dll
MD5=5E20AF11C2BF2B6C3168EB666F3B710E , SHA1=2A44562321B4783B225227B7C3EB5D1EABC91BCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
105832 Компания: "Mindjet"
Продукт: "MindManager"
Описание: "Copyright 1994-2007 Mindjet LLC, U.S.A. All rights reserved."
Версия: "10.0.493"
Ориг. имя: "Mm8InternetExplorer.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 10\sys\MmInternetExplorerActiveSetup.vbs
MD5=B7ADB94D52DD3E05D98836179AC6BC87 , SHA1=72C960E26FF9707AB96135F92AD2FA83C38DC0DF
Отчет Kaspersky Application Advisor
1409 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.12.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 10\VIC32.DLL
MD5=01EF9DD59CA50462569D7ECDE88A4F03 , SHA1=8983985482162099F70E61D3AD8BCBD6A50032E5
Отчет Kaspersky Application Advisor
227152 Компания: "Catenary Systems"
Продукт: "Victor Image Processing Library"
Описание: "Copyright © 1989-2000 Catenary Systems, Inc"
Версия: "5.30"
Ориг. имя: "VIC32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Mindjet\MindManager 10\zlib.dll
MD5=1D4D0A229EFB5E40D63F61C6B7075904 , SHA1=240235C60CE05A52BD7121ACEF04B0037CB10C6D
Отчет Kaspersky Application Advisor
151376 Продукт: "ZLib.DLL"
Описание: "(C) 1995-2003 Jean-loup Gailly & Mark Adler"
Версия: "1.2.3.0"
Ориг. имя: "zlib.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Mindjet
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\pingplotter pro\pingplotter.exe
MD5=0022C004A5468901B9F08D60296051D3 , SHA1=766C9E2CD84643CEE86DCF62DA1E5F652C0D3DAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
2941728 Компания: "Nessoft, LLC"
Продукт: "PingPlotter Pro"
Описание: "(c) 1998, 2010 by Nessoft, LLC"
Версия: "3.30.4.49"
Ориг. имя: "PingPlotter.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Nessoft, LLC
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.12.2011
+100 VT
Яндекс
Google
d:\program files\powerfolder.com\powerfolder\powerfolder.exe
MD5=428F720971532C64E02665F510CA0EEF , SHA1=B8BA5DF07A0EB10BEB51A19EF4B6CFF92AB1AFC1
Отчет Kaspersky Application Advisor
63407104 Компания: "dal33t GmbH"
Продукт: "PowerFolder"
Описание: "Copyright © 2012 dal33t GmbH"
Версия: "8.0.0.0"
Ориг. имя: "PowerFolder.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\awt.dll
MD5=17F5315B31675C3514D1BEA382E24E0B , SHA1=F277843048ADBED25351FADA4E1E166646E45575
Отчет Kaspersky Application Advisor
1216512 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.0"
Ориг. имя: "awt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\fontmanager.dll
MD5=73CF2F3E0BC7F989C30C7DAC9489651E , SHA1=82680760B7701503AB55E1F82F88C2021679C724
Отчет Kaspersky Application Advisor
323584 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.0"
Ориг. имя: "fontmanager.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\hpi.dll
MD5=A18786237FE5B876D7D0ADEC6221FFD1 , SHA1=37896C83ADF1F4A2301007FAF2262D1E42E7E083
Отчет Kaspersky Application Advisor
16896 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.0"
Ориг. имя: "hpi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\java.dll
MD5=CF2330250A2BEEECA97DD6D23E495D6A , SHA1=34F8E2CD8364884CC8B7DDCCB83E2D36FFD57B51
Отчет Kaspersky Application Advisor
69632 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\jetvm\jvm.dll
MD5=FA743E3746D09DAE00F59A0E7FF9CD28 , SHA1=45F69561764B72D61455A9F82B757264BE7394D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\net.dll
MD5=F93A02A2652D7B50F5B64F70C925C70D , SHA1=B911ED3E12B82C5CA7A4E67B84FD053F0BCE6517
Отчет Kaspersky Application Advisor
77824 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.0"
Ориг. имя: "net.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\nio.dll
MD5=841621E6657363E8F1C606BAA39B726D , SHA1=FD064FBA3CC760185005B6DA7B81265B2320AE15
Отчет Kaspersky Application Advisor
20480 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.0"
Ориг. имя: "nio.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\sunmscapi.dll
MD5=116B2223BD7C740E0B0F5FC56F1C7D41 , SHA1=AB185DE9AED7CF87D1E7E62A77A05E2D4EE020FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
16384 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U33"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.0.330.0"
Ориг. имя: "sunmscapi.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\bin\zip.dll
MD5=EF24C3706FA52BF3C94C0623334B907D , SHA1=5F2185AEC17913C685A3243BC7845774E7011191
Отчет Kaspersky Application Advisor
126976 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\Program Files\PowerFolder.com\PowerFolder\rt\jetrt\baseline760.dll
MD5=E370ED8BFE2EBCB506F1544772CEEC2F , SHA1=870CE8998F86495A93685C07F81DB44A552B6E79
Отчет Kaspersky Application Advisor
176128 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\razer\naga epic\nagaepicsystray.exe
MD5=A964122E63D911F51866707681274ABB , SHA1=F27AA7DDD3A5D6E05B7AFDEDAE4CCC77C9391761
Отчет Kaspersky Application Advisor
957840 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Naga Epic Systray"
Описание: "(c) Razer USA Ltd. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.15"
Ориг. имя: "NagaEpicSysTray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Razer USA Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\razer\nostromo\razernostromosystray.exe
MD5=546CC84856496B18F5C8408965D9B0FB , SHA1=86EDBCA3FB6D5FD0BCFFD2C978547D6F574B724F
Отчет Kaspersky Application Advisor
979352 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Nostromo Systray"
Описание: "(c) 2010-2011 Razer USA Ltd and affiliated companies. All Rights Reserved."
Версия: "1.0.0.4"
Ориг. имя: "NostromoSysTray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Razer USA Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzEmilySettings.dll
MD5=0FD2DE485AAC703670D8E3C5C5CCC7CD , SHA1=C4EFB04656A541BFC5A2836F8058952708BE4061
Отчет Kaspersky Application Advisor
73728 Компания: "Razer"
Продукт: "RzEmilySettings"
Описание: "Copyright (C) 2011 Razer USA LTD All Rights Reserved"
Версия: "1, 7, 13"
Ориг. имя: "RzEmilySettings.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzStorageIO.dll
MD5=E622DF475D509382C102F40857079901 , SHA1=4B2B3E3199DFC0A1A492B15C54E075C9D7464B11
Отчет Kaspersky Application Advisor
65536 Компания: "Razer"
Продукт: "RzStorageIO"
Описание: "Copyright (C) 2011 Razer USA LTD All Rights Reserved"
Версия: "2, 1, 11372"
Ориг. имя: "RzStorageIO.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\razer\synapse\rzsynapse.exe
MD5=ECF085A92859F34F335D2B2FCBEEB7DD , SHA1=B9A172AE9D839CD63E85E4FD523C534745FE13F3
Отчет Kaspersky Application Advisor
338864 Компания: "Razer USA Ltd"
Продукт: "Razer Synapse"
Описание: "(c) 2011 Razer USA Ltd and affiliated companies. All Rights Reserved."
Версия: "1.7.15.11404"
Ориг. имя: "RzSynapse.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Razer USA Ltd
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от мыши, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Saitek\SD6\Software\ProfilerU.exe
MD5=3E06C60A76D79857E9A6B952D6E77DB2 , SHA1=C7526DAA48FFA386304A2FE2FB2E94A50C9F8A52
Отчет Kaspersky Application Advisor
310272 Компания: "Saitek"
Продукт: "Saitek SD6 Software"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "7.0.1.12"
Ориг. имя: "ProfileU.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Saitek\SD6\Software\SaiMfd.exe
MD5=D344847F731687A6627B107444EB3CD0 , SHA1=B9B562ABFD88420F604798AA00A18F088A9D6180
Отчет Kaspersky Application Advisor
158208 Компания: "Saitek"
Продукт: "Configuration Software"
Описание: "Copyright (C) Saitek plc 2009"
Версия: "7.0.1.12"
Ориг. имя: "SaiMFD.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Symantec\LiveUpdate\S32LUCP2.CPL
MD5=D4D67D2F13B0B2E906642F7C0D722EE1 , SHA1=421BC6915BA653558D4A5EE599C58B085601D965
Отчет Kaspersky Application Advisor
480632 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "LiveUpdate"
Описание: "Copyright © 1996-2010 Symantec Corporation"
Версия: "3.3.0.99"
Ориг. имя: "S32LUCP2.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\res\1033\ActaRes.dll
MD5=24448EDC3B525C7E10A04007B43F4B24 , SHA1=CC2F0A2C2D6B517F9F00FB8FF551D2FF37795518
Отчет Kaspersky Application Advisor
111984 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2010 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6200.513"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\res\1033\HPPProtectionproviderUIRes.dll
MD5=CDABCA9A67D655FA0452D7FEF5D8319B , SHA1=EE7D28FEF7A20F3D3A94C487D661B0E181DA9802
Отчет Kaspersky Application Advisor
25968 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2010 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6200.513"
Ориг. имя: "HPPProtectionProviderUIRes.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\res\1033\ProtectionUtilRes.dll
MD5=7637170EC1553C9E38F4A6D700AB91B8 , SHA1=77C1D04B1F7C5B4B096F60A8CB0AE1AFF90ED9AB
Отчет Kaspersky Application Advisor
34160 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2010 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6200.513"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\res\1033\PScanRes.dll
MD5=2E0BD13BCB30DDD38BDBC144038961EA , SHA1=6F4EA16298EFDD6CCBA02F6535E5840D619CE855
Отчет Kaspersky Application Advisor
12656 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2010 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6200.513"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\res\1033\SavMainUIRes.dll
MD5=470455C783BA8E579D74D240C421683C , SHA1=EE7AE084CF0429698FB679D5756B04E1AB0ECAF6
Отчет Kaspersky Application Advisor
374128 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2010 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6200.513"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\res\1033\SAVSubmitterRes.dll
MD5=25869CB7D3DADCA2A3A8289D855693B7 , SHA1=0EE60AED4B3900A9696E60A1DC1D88509E517D75
Отчет Kaspersky Application Advisor
8560 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2010 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6200.513"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\res\1033\SUBRES.loc
MD5=6E8AF90E0006920CAF12B6DF82F6140F , SHA1=249E8F4E3A2AF9EFA84F346081C4C10BAD346F4C
Отчет Kaspersky Application Advisor
13680 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2010 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6200.513"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\Symantec\SYMANT~1\res\1033\PScanRes.dll
MD5=2E0BD13BCB30DDD38BDBC144038961EA , SHA1=6F4EA16298EFDD6CCBA02F6535E5840D619CE855
Отчет Kaspersky Application Advisor
12656 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec AntiVirus"
Описание: "Copyright 1991 - 2010 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6200.513"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\COMMON~1\SYMANT~1\rcSvcHst.dll
MD5=ACF781449B0AB2A1513C4DF44DDAD48A , SHA1=B82C8EEC0B78DE168137C747A40D83881F198234
Отчет Kaspersky Application Advisor
9576 Компания: "Symantec Corporation"
Продукт: "Symantec Security Technologies"
Описание: "Copyright (c) 2000-2009 Symantec Corporation. All rights reserved."
Версия: "106.5.3.5"
Ориг. имя: "rcSvcHst.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Symantec Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: