Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 998E1373F893DF9E3BCC520AC6604AAF
Размер карантина: 24868574 байт
Карантин принят на анализ: 30.01.2013 9:20:05
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 18
Обсуждение на форуме VirusInfo: 131558
Оценка ПК по анализу карантина: +49

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
MD5=CBF36A1D95A3CD642CF72BEEB601932F , SHA1=A3489D1A8A615B974EE5ED0D2AA74827BFE0A881
Отчет Kaspersky Application Advisor
214256 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.6.7600.256 (winmain_wtr_wsus3sp2(oobla).120602-1459)"
Ориг. имя: "muweb.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
MD5=C31DCE575EE43CFE5EE1BD1B5FB29A8D , SHA1=4403ABEFF6D939BC568D720A54605AF0CAA0ADA3
Отчет Kaspersky Application Advisor
210968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.6.7600.256 (winmain_wtr_wsus3sp2(oobla).120602-1459)"
Ориг. имя: "wuweb.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows Component Publisher
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\Drivers\BtHidBus.sys
MD5=4CA977B7F361AABA7E7B17F95413A87D , SHA1=C53A45D8735413ADB5E94A17627C5EC4AD172C64
Отчет Kaspersky Application Advisor
20872 Компания: "IVT Corporation."
Продукт: "Bluetooth HID BUS Driver"
Описание: "Copyright (C) IVT Corp.2000-2011"
Версия: "6.2.82.241"
Ориг. имя: "BtHidBus.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,IVT SOFTWARE TECHNOLOGY Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\SMDiagnostics\3b7f418545abc074940776fea9ad635e\SMDiagnostics.ni.dll
MD5=1FA582B46F20AA1949FD6326061706AC , SHA1=264189079B037434D74BDD20CCC05E1CCE23286C
Отчет Kaspersky Application Advisor
142848 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "SMDiagnostics.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuration\197761bb3230bf9d4f540305dcf6717c\System.Configuration.ni.dll
MD5=1EE316574719D1FDF285AB464BBD80BA , SHA1=3851E1D8B03743782EEFEE8CED1FBAB01B1C4C62
Отчет Kaspersky Application Advisor
980480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Configuration.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Configuratio#\566d9af33f357fb8b8133927dc5f0ce2\System.Configuration.Install.ni.dll
MD5=9EED2D27222E105A076A428ACA694D77 , SHA1=5E33D4CA4D2CAAA1573140473BFF566637B8BACE
Отчет Kaspersky Application Advisor
148480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Configuration.Install.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\a0db56351a1589e44868456609b01737\System.Core.ni.dll
MD5=4AB06E59C0813AFEBCD9F5E6166B3EBF , SHA1=AD0E7E5AFB381C340A6F49092E86DBEBDCBF7400
Отчет Kaspersky Application Advisor
7053824 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Core.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\c182d7a0bd88caf2cddccb7491a5fa6e\System.ni.dll
MD5=44AD39A50E3E4956E0BB91917DD7D619 , SHA1=D23B0BFF22C7813538C2322E87A4A53B87404B25
Отчет Kaspersky Application Advisor
9093120 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1001 built by: RTMGDR"
Ориг. имя: "System.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.IdentityModel\d39d7af1c84535e19dbf92d804f906a2\System.IdentityModel.ni.dll
MD5=5AEEC49819073034305633D58A5E500F , SHA1=C1E512269815B21273CC3967C9F0C3F53378E528
Отчет Kaspersky Application Advisor
1077760 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1001 (RTMGDR.030319-1000)"
Ориг. имя: "System.IdentityModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Dura#\f616e6911a3d461193cd0e6e003adca5\System.Runtime.DurableInstancing.ni.dll
MD5=E6FFC1F2F73D03EFC30AAF6440EC46D3 , SHA1=70DC3D2F77401080FCFDBBDC04B4ADEF094F56D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
1020928 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Runtime.DurableInstancing.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Runtime.Seri#\fe0d8dda05b9d38bbb664432300b4f42\System.Runtime.Serialization.ni.dll
MD5=5C6CFD56BA7AEAC84693E78690E30499 , SHA1=3BAF0D95FDE1EB7D814E646497668E2AA23F212B
Отчет Kaspersky Application Advisor
2637312 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.Runtime.Serialization.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceModel\90aa475ae4f67c45538cede327c086aa\System.ServiceModel.ni.dll
MD5=508E91B39E0C08656E5C11A68C43F687 , SHA1=ACF1B15564DB1A7E1DA3E7343701D66FE85771D7
Отчет Kaspersky Application Advisor
18054144 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1001 built by: RTMGDR"
Ориг. имя: "System.ServiceModel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.ServiceProce#\9fe6a89ed637863398d1f655170b8b96\System.ServiceProcess.ni.dll
MD5=B820EB2B67A51593EA042BFD8B38F851 , SHA1=8E5C8365104EE5BC9D2A753F415DFDD9A42F18EE
Отчет Kaspersky Application Advisor
221696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)"
Ориг. имя: "System.ServiceProcess.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 29.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xml\3d6d9da56c9f607615b55d6742d8427d\System.Xml.ni.dll
MD5=0404124AD180B07668390693B285B09F , SHA1=491C5116D1C6D85DCA05AEDF04D203C7D9A57073
Отчет Kaspersky Application Advisor
5618176 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "System.Xml.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\Анастасия\Главное меню\Программы\Автозагрузка\metro.lnk
MD5=418C3EA385667F410E39592797A62029 , SHA1=798A07AD2DA2174C3A10E1C41790AF01E6FEDD0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
534 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+49 VT
Яндекс
Google
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{3C92EB6F-3B31-4E79-8D7B-F1889FFAAD72}\mpengine.dll
MD5=5F4B4BD17FA4C8D03A4D1B5D9FF96641 , SHA1=CE781F5DDB14150820907C9C2A189E84A7F97F93
Отчет Kaspersky Application Advisor
6991832 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Malware Protection"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.1.9103.0"
Ориг. имя: "mpengine.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\freemake\capturelib\capturelibservice.exe
MD5=8D3B3AD7F9B6EE8AC96B1AD293BB0FB0 , SHA1=F4EC1CA3A80A632F91BB535CC079B935EAD8D55E
Отчет Kaspersky Application Advisor
8704 Компания: "Freemake"
Продукт: "CaptureLibService"
Описание: "Copyright © Freemake 2010-2012"
Версия: "1.0.0.0"
Ориг. имя: "CaptureLibService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
MD5=D7826A7440444F40E0406CF37FD2FA88 , SHA1=296FE7B8677E633C452B37F946FCF3CECEC2830D
Отчет Kaspersky Application Advisor
917400 Компания: "Mozilla Corporation"
Продукт: "Firefox"
Описание: "©Firefox and Mozilla Developers; available under the MPL 2 license."
Версия: "18.0.1"
Ориг. имя: "firefox.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Mozilla Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Mozilla FireFox, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: