Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 994008EC0A171DF735F53232C82C1949
Размер карантина: 9002804 байт
Карантин принят на анализ: 11.06.2013 23:40:04
Последнее обновление результатов анализа: 25.04.2014 13:40:27
Общее количество файлов: 24
Обсуждение на форуме VirusInfo: 140257
Оценка ПК по анализу карантина: +52

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
d:\android_new\android_sdk\platform-tools\adb.exe
MD5=F711B725223A27EDB78A4F786E91C1F5 , SHA1=4C3444876B5198B6EE91F3069403978B2FD8794C
Отчет Kaspersky Application Advisor
815104 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
d:\android_new\android_sdk\tools\emulator-arm.exe
MD5=46501BAB56EE04D14C2002772E2F8419 , SHA1=2AC99CCB5EF66CDD87837CEA6076B90397CFFBB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
2461696 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\android_new\android_sdk\tools\lib\libEGL_translator.DLL
MD5=4B69A9312DD9D296853AAEEBC78572E7 , SHA1=B089D6D486A3B179A78584E1F31297A33650B09E
Отчет Kaspersky Application Advisor
2468717 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\android_new\android_sdk\tools\lib\libGLES_CM_translator.DLL
MD5=AC4D42486A8BA92AF93BE80EAE74214F , SHA1=8AEC818E068F4FE23CCBBED59851E7645170CE7E
Отчет Kaspersky Application Advisor
2133353 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\android_new\android_sdk\tools\lib\libGLES_V2_translator.DLL
MD5=F50F64D01241CB4D3A4B4095621A02BE , SHA1=54C5EED1BF553467D8C96946C1D53BC9BF411CC4
Отчет Kaspersky Application Advisor
2160648 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\android_new\android_sdk\tools\lib\libOpenglRender.dll
MD5=89F43CD56E829DABF8FA34938983D955 , SHA1=E82ED0F709421CABAA27886E03D790E59CBFCF7A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2696390 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\android_new\sts\sts-3.0.0.RELEASE\STS.exe
MD5=52D0E31AF9C3446B80D8BA8D74CB2E91 , SHA1=91537D08A0AA04E9BA48F09338D7B8BB7676D9D6
Отчет Kaspersky Application Advisor
312320 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+52 VT
Яндекс
Google
d:\install\trackchecker_1.0.7.310\trackchecker.exe
MD5=406847AA1BDE0F49838692E9F80A7BE2 , SHA1=B4DB6D1A3E3773DF83CC7EADCC93CB429946E3BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1195520 Компания: "MetalFan"
Продукт: "TrackChecker by MetalFan"
Описание: "MetalFan"
Версия: "1.0.7.310"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\java\jdk1.6.0_25\bin\javaw.exe
MD5=AECE7F5694D6A7490767C945FDD3E414 , SHA1=EC206825DF92CBCC3338E5E9500EC752975442C6
Отчет Kaspersky Application Advisor
171776 Компания: "Sun Microsystems, Inc."
Продукт: "Java(TM) Platform SE 6 U25"
Описание: "Copyright © 2011"
Версия: "6.0.250.6"
Ориг. имя: "javaw.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009 CA,Sun Microsystems, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\Drivers\DlinkUDSMBus.sys
MD5=223EABF57AC8CF2F17E506612181C64E , SHA1=A975CF27D55BAD021212320D388422ED67D52FDD
Отчет Kaspersky Application Advisor
58376 Компания: "Windows (R) Codename Longhorn DDK provider"
Продукт: "Windows (R) Codename Longhorn DDK driver"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.0.6000.16386 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "KUSBusByTCPMasterBus.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,D-Link Corp.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
MD5=9915504F602D277EE47FD843A677FD15 , SHA1=1F3846A1B577ED5F93341E392E92BC956E66D802
Отчет Kaspersky Application Advisor
256904 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe® Flash® Player Update Service"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated"
Версия: "11,7,700,224"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
MD5=F4EEFAA7FE643E45A15C678DA0EFB0AB , SHA1=CA73E92E2048BF52FB47BC048DC6387BF2917DE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
71048 Компания: "Adobe Systems Incorporated"
Продукт: "Adobe Flash Player Control Panel Applet"
Описание: "Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States"
Версия: "11,7,700,224"
Ориг. имя: "FlashPlayerCPLApp.cpl"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 11.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\_ctypes.pyd
MD5=7E992291929FB34C8EEC961B224112DD , SHA1=F11788318634F284982206A8E3CA888CD2A49F04
Отчет Kaspersky Application Advisor
87040 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\_elementtree.pyd
MD5=BA3D0A9C985E9BC2BFFC5E1FFDE7A2DC , SHA1=99D1A3302BB72D95B46200D1C124DEF34C2629CB
Отчет Kaspersky Application Advisor
128512 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\_hashlib.pyd
MD5=6DE0CE9EABC8E0BEC3369FBB732422BC , SHA1=2E3CE4CB40FD47CE28E8C14D72CF8EE1DE1A76E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
711680 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\_multiprocessing.pyd
MD5=D7F47AF2DAC57983D1DEB708B3C8D306 , SHA1=346552C515767D8F167A4B89DF8387A748641342
Отчет Kaspersky Application Advisor
26624 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 26.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\pyexpat.pyd
MD5=927C4FF31F846D05F279E5DE09D07263 , SHA1=E51FC67364BB581174B6C6FF08EF17A6B58A5134
Отчет Kaspersky Application Advisor
127488 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\pysqlite2._sqlite.pyd
MD5=0213F92C2677591CFE1F5188FE446F06 , SHA1=86C185AB7D1AF5F9F10C698675487E7F9F14990D
Отчет Kaspersky Application Advisor
557056 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\python27.dll
MD5=58E1AC38560E88A7FA55B211904B6517 , SHA1=B1185C32C28143778762BD79AACF721EC92E6AC6
Отчет Kaspersky Application Advisor
2436608 Компания: "Python Software Foundation"
Продукт: "Python"
Описание: "Copyright © 2001-2008 Python Software Foundation. Copyright © 2000 BeOpen.com. Copyright © 1995-2001 CNRI. Copyright © 1991-1995 SMC."
Версия: "2.7.3"
Ориг. имя: "python27.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\select.pyd
MD5=C9450B80B3FE3D6131E7413F2438811A , SHA1=73CE4BF606597699F7EF4BBA92F07DF4F1467CDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
10240 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\_socket.pyd
MD5=1B249AA0EF1D0E9A99E5D88C87EC86DA , SHA1=E39845DE319298B58A9102576048D1D11F45E3A9
Отчет Kaspersky Application Advisor
44032 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\_ssl.pyd
MD5=3B6E1A37EF90C0692890227F0D8FA568 , SHA1=045B365CB4464CC7A69CFF7CFC183F1006457EEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
1153024 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\unicodedata.pyd
MD5=6AFE65D790A8F8811A6987028944098A , SHA1=51A16C764CD0F3FA4B45C6CCD70A15FEA3560144
Отчет Kaspersky Application Advisor
686080 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\_MEI36202\wx._html2.pyd
MD5=F76DD68B735517E465A38DF7C1B798DB , SHA1=1B549C3544B2DE00C503B91D1880482369C87CB2
Отчет Kaspersky Application Advisor
70656 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 24.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: