Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 95E997AEC79D6FF25DC782AC5A4A181F
Размер карантина: 18805350 байт
Карантин принят на анализ: 21.04.2013 21:20:06
Последнее обновление результатов анализа: 20.04.2016 8:41:16
Общее количество файлов: 19
Обсуждение на форуме VirusInfo: 137576
Оценка ПК по анализу карантина: +20

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\itccng.dll
MD5=B5173A5805A52193EF9923F4FBEFDDD9 , SHA1=9A987F4BEEACBE62A18F93A0E52D94D016BC8FC8
Отчет Kaspersky Application Advisor
154480 Компания: "Infotecs"
Продукт: "ViPNet"
Описание: "Copyright 1991-2012"
Версия: "3.2.10.11525"
Ориг. имя: "itccng.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,INFOTECS
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\itcspea.dll.000
MD5=B7FF2E938041133A2C207CE4D020A053 , SHA1=E006F1506BC0082DE5CA31841541D93AA09A3BAA
Отчет Kaspersky Application Advisor
12288 Компания: "Infotecs"
Продукт: "ViPNet"
Описание: "Copyright 1991-2012"
Версия: "1.0.142.11525"
Ориг. имя: "itcspea.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,INFOTECS
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash32_11_7_700_169.ocx
MD5=9D8F3B5E2FACDAF0183CAA834AAD7171 , SHA1=CEA179F9A123435B6E7C888E84703273129C8611
Отчет Kaspersky Application Advisor
15881096 Компания: "Adobe Systems, Inc."
Продукт: "Shockwave Flash"
Описание: "Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks"
Версия: "11,7,700,169"
Ориг. имя: "Flash.ocx"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Adobe Systems Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\nvshext.dll
MD5=C6D9C391858161C2FB376F3C283DF887 , SHA1=D53CC375BBF122547E89EE18BAAE0D89AAF8D98F
Отчет Kaspersky Application Advisor
66664 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Shell Extensions"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "268.83"
Ориг. имя: "nvshext.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\NVSVC.DLL
MD5=711FD986B579547CD713D0E14BEA3138 , SHA1=9AC1D249090A414FADCDB2CC4570FD2B4C5DA640
Отчет Kaspersky Application Advisor
2520680 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 268.83"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "NVSVC.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\NVSVCR.DLL
MD5=1C574D8E3F668CEDB2B521F13C87B703 , SHA1=CD280DB4F21AE28AB0B45782B2856ED5EF1BC746
Отчет Kaspersky Application Advisor
2582120 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 268.83"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "NVSVC.DLL"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\nvvsvc.exe
MD5=C1976488BC34194E27C57D68BDC630C1 , SHA1=F64FA6C037FB821F3304E524CEE7D05D4AEB6265
Отчет Kaspersky Application Advisor
602216 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Driver Helper Service, Version 268.83"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "nvsvc32.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\Nv3DAppShExt.dll
MD5=02ED34C44A91C6FAEDB497B72DB28FEA , SHA1=DF1DAE3E3C9749707A685D22D508A2A1B88988B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
616552 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Shell Extensions"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "Nv3DAppShExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\Nv3DAppShExtR.dll
MD5=97C7978555FC831D8CE92DB67D47F468 , SHA1=CD6F20AFB0BEF6A12C04267EA84BC4434D4251C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
53864 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Shell Extensions"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "Nv3dAppShExtR.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\itckcng.sys
MD5=9C5E1485A8CEBA2C06C940AD8D376073 , SHA1=5ABCE5CF0E10975B82A97F9924884809B606B479
Отчет Kaspersky Application Advisor
31168 Компания: "Infotecs"
Продукт: "ViPNet"
Описание: "Copyright 1991-2012"
Версия: "1.0.0.11525"
Ориг. имя: "itckcng.sys"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,INFOTECS
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\1\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\gxac9db2\aa_v3.exe
MD5=2FA3823F28A02E5910ABC38AA65CB63A , SHA1=CC7DAD8158D13D52B008D17118219426439FDFED
Отчет Kaspersky Application Advisor
735512 Версия: "3.1.0.0" KAV: not-a-virus:RemoteAdmin.Win32.Ammyy.ak
MAV: 3/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Ammyy
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
+20 VT
Яндекс
Google
C:\Users\1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\QuickStores.url
MD5=6A437ED129431D6CFFCF82D358D2840A , SHA1=F0DE47CAC718188DC5BCC7FB8DF77327CBE3115F
Отчет Kaspersky Application Advisor
182 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 19.02.2011
+58 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{489A6CC1-2959-417F-95CF-1983B2D23FBD}\mpengine.dll
MD5=5FC8307E040C2E95EA4F486C8379FB64 , SHA1=8D3E16A1EFA3ECFFE013D1785EB74D6726A8465C
Отчет Kaspersky Application Advisor
6906960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Malware Protection"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.1.9402.0"
Ориг. имя: "mpengine.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvUI.dll
MD5=E5F3591C2B5DB3D7731B5595F92F223D , SHA1=154D707DDF4B901708B2B3033661E6EB73C3FCC1
Отчет Kaspersky Application Advisor
1619048 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "7.17.12.6883"
Ориг. имя: "nvui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NVXDApiX.dll
MD5=A54C89AE68B3752D1AFCFCBF6BF3A6AA , SHA1=2AC011C71EF3BC53E349F77A82600962509DE608
Отчет Kaspersky Application Advisor
2989160 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "nvxdapix.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NVXDBat.dll
MD5=37913C1AA7F61AB7B31A1591ED5F7661 , SHA1=4C8F68AE7643385200C8BD98D35E0B8DF3B25071
Отчет Kaspersky Application Advisor
988264 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "nvxdbat.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NVXDPlcy.dll
MD5=DFCF3F994DF48ED8393B8450C2D5B6B3 , SHA1=740BD7F44CD8FE61768B7B7434BA663B4FBD4358
Отчет Kaspersky Application Advisor
1148520 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "nvxdplcy.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\nvidia corporation\display\nvxdsync.exe
MD5=27004259B89EB3D7C651E5A608C6C65A , SHA1=1D68BE3428D1F37DF982893FC6CD017C8C6F4F9C
Отчет Kaspersky Application Advisor
803944 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA User Experience Driver Component"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "8.17.12.6883"
Ориг. имя: "nvxdsync.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\nvidia corporation\nvidia updatus\daemonu.exe
MD5=A537159D6E61E4D9C6BD0ACDA4A80B37 , SHA1=6E5C8418B16F316F046AAF18AF747B9022AB2A69
Отчет Kaspersky Application Advisor
1997416 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA Update Components"
Описание: "(C) NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.0.23.0"
Ориг. имя: "daemonu.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО NVidia, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: