Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 949CED0A47540D138E355BF22A824C5A
Размер карантина: 25768096 байт
Карантин принят на анализ: 20.02.2013 23:00:04
Последнее обновление результатов анализа: 10.12.2017 14:31:39
Общее количество файлов: 19
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133641
Оценка ПК по анализу карантина: +53

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\CNMNPPM.DLL
MD5=80621A595D8AC5A16BC0E91750301BC1 , SHA1=CAF4CDBC91A32C30F56FA16F0A2B80F747E37593
Отчет Kaspersky Application Advisor
366592 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon IJ Network 32bit comm Module for Microsoft Windows"
Описание: "Copyright CANON INC. 2003-2012 All Rights Reserved"
Версия: "3.1.1.10"
Ориг. имя: "CNMNPPM.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\xNtKrnl.exe
MD5=AECDAB08FDD74D6A9FAFB4743188E721 , SHA1=D4148D6AAE1D35BA38F7F9F768A853AB1AEB545F
Отчет Kaspersky Application Advisor
5563776 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)"
Ориг. имя: "ntkrnlmp.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Внимание - у файла есть ЭЦП, но она не проходит верификацию. Возможно, файл пропатчен или ЭЦП поддельная !!(данные ЭЦП:Microsoft Windows Verification PCA,Microsoft Windows)
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv64.sys
MD5=2113F2D89B4A9FE227A199E0C4EE2121 , SHA1=53794DAD9056AB0E082067B4970F419D8CC0DB13
Отчет Kaspersky Application Advisor
42496 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD64)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.4.1.7 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.02.2013
+53 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\USBD.SYS
MD5=CCA2AB1752A61F29C3C941CD79D78CEA , SHA1=0C1E82B538D560D2BBBB82BDE9D9A76307272345
Отчет Kaspersky Application Advisor
7936 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)"
Ориг. имя: "usbd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
MD5=62069A34518BCF9C1FD9E74B3F6DB7CD , SHA1=28886989BBC4A84E5DB47A7CD32213D94BB98A84
Отчет Kaspersky Application Advisor
30720 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Windows® Operating System"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)"
Ориг. имя: "USBUHCI.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Да
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\zic.sys
MD5=865D9C33E8B22C7325F11EC9C108DFE3 , SHA1=332740B7A5DB76858CF7151FBD618D0DEED73FC7
Отчет Kaspersky Application Advisor
55368 Компания: "NetFilterSDK.com"
Продукт: "NetFilter SDK"
Описание: "Copyright © 2010 NetFilterSDK.com"
Версия: "1.3.8.5 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "netfilter2.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ALLIT Service, LLC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\Znf.sys
MD5=865D9C33E8B22C7325F11EC9C108DFE3 , SHA1=332740B7A5DB76858CF7151FBD618D0DEED73FC7
Отчет Kaspersky Application Advisor
55368 Компания: "NetFilterSDK.com"
Продукт: "NetFilter SDK"
Описание: "Copyright © 2010 NetFilterSDK.com"
Версия: "1.3.8.5 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "netfilter2.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,ALLIT Service, LLC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\drivers\Zsc.sys
MD5=493D7CEAA350E690075CF88FE7E75731 , SHA1=D81E5A5467EDD5A3E0DF48B2D7D15DF2113ACF2B
Отчет Kaspersky Application Advisor
94720 Компания: "Windows (R) Codename Longhorn DDK provider"
Продукт: "Zillya AntiVirus"
Описание: "(c) ALLIT Service, LLC. All rights reserved."
Версия: "1.1 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "Zsc.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,ALLIT Service LLC
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\Таня\appdata\roaming\icqm\icq.exe
MD5=01F1539342218063FABDD9CA05002B75 , SHA1=2B5A9781314F567A3C4CE50064FB5989C2AE8F18
Отчет Kaspersky Application Advisor
26935144 Компания: "ICQ"
Продукт: "ICQ"
Описание: "Copyright (C) 2001 - 2011"
Версия: "8, 0, 5997, 0"
Ориг. имя: "icq.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,I C Q LTD
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\canon\canon ij network scan utility\cnmnsut.exe
MD5=46E91D8F23069D12CB990FE8A9B05CAA , SHA1=8D976112F75951FD719359973A4AD9C5E7A95777
Отчет Kaspersky Application Advisor
206240 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon IJ Network Scan Utility for Microsoft Windows"
Описание: "Copyright CANON INC. 2005-2010 All Rights Reserved"
Версия: "3.3.1.0"
Ориг. имя: "CNMSUT.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Canon Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от оборудования Canon)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNSU_ENU.DLL
MD5=094010E8B666B1B3948AF4622E6D6A2F , SHA1=723937B1C65FDE058991263C84EEE933A147885C
Отчет Kaspersky Application Advisor
19456 Компания: "CANON INC."
Продукт: "Canon IJ Network Scan Utility for Microsoft Windows"
Описание: "Copyright CANON INC. 2005-2010 All Rights Reserved"
Версия: "3.3.1.0"
Ориг. имя: "CNSU_ENU.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 20.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от оборудования Canon)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Defraggler\df64.exe
MD5=9A7154BA2ED377D61E5357189125F3B6 , SHA1=A3880AADF08209F8A852EEBBBE6BEABC2DF44F38
Отчет Kaspersky Application Advisor
1110368 Компания: "Piriform Ltd"
Продукт: "Defraggler"
Описание: "Copyright © 2007-2012 Piriform Ltd"
Версия: "2.12.0.628"
Ориг. имя: "Defraggler.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Piriform Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\OLMAPI32.DLL
MD5=738AD05EB90BF63735956D09D0922CCE , SHA1=40F6A44895BACA0B793BE57EFA881437B641ECC5
Отчет Kaspersky Application Advisor
4545120 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "MAPI32"
Описание: "© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "14.0.6131.5000"
Ориг. имя: "MAPI32.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 14.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\1058\MAPIR.DLL
MD5=896532D21438534504CECA2413675087 , SHA1=6EDB18EEA9867FA2F4D7DD2A212F1F14CC525C01
Отчет Kaspersky Application Advisor
1144424 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Outlook"
Описание: "© Корпорація Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010. Всі права захищено."
Версия: "14.0.6126"
Ориг. имя: "mapir.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 27.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Zillya Internet Control\UkrResources.dll
MD5=27ED3309E01636A3A4980F54EC36846A , SHA1=BC9C64AD02D27B51070725B94D7347FF7BD39203
Отчет Kaspersky Application Advisor
3660424 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,ALLIT Service, LLC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\zillya internet control\zillyaic.exe
MD5=3E3F242545888F87E69849F3E270123F , SHA1=649F7093E4E17F063C6C0F1BAAA47C1207C92331
Отчет Kaspersky Application Advisor
256648 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,ALLIT Service, LLC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\zillya internet security\zavaux.exe
MD5=573FD5574D0143C07A5FC0248777E395 , SHA1=122D654C3A5A2443E1128F98CFF6516EEB8428B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
2440408 Компания: "ALLIT Service, LLC."
Описание: "(c) 2009 - 2013 ALLIT Service, LLC. All rights reserved."
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "AVAux.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,ALLIT Service, LLC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\zillya internet security\zavcore.exe
MD5=9781E46C4E4FEB16B4E71845B94907F8 , SHA1=896433939EABB0657754DCE028CCA7338E54647F
Отчет Kaspersky Application Advisor
3476696 Продукт: "Zillya Antivirus"
Описание: "(c) 2009 - 2013 ALLIT Service, LLC. All rights reserved."
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "AVService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,ALLIT Service, LLC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\zillya internet security\zillya.exe
MD5=5C0B318C82570CA3BE017FA67F887D8B , SHA1=1ED5E429F311B59EB4BB2EFD7811E400B19848AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
3841240 Компания: "ALLIT Service, LLC."
Продукт: "Zillya Antivirus"
Описание: "(c) 2009 - 2013 ALLIT Service, LLC. All rights reserved."
Версия: "1,1,3434,0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,ALLIT Service, LLC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 15.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: