Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 938F1FA6409CE1D6A100EFEEB3B5A644
Размер карантина: 13132311 байт
Карантин принят на анализ: 07.03.2013 12:30:05
Последнее обновление результатов анализа: 26.08.2016 10:20:13
Общее количество файлов: 65
Обсуждение на форуме VirusInfo: 134634
Оценка ПК по анализу карантина: +53

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Users\Максим\AppData\Roaming\Adobe\www.adobe.com.url
MD5=9E913CCDF84E80BC4F6BA58BE44520FE , SHA1=D8A15499EC670C4AC66B32D825F56DDE43DDB91F
Отчет Kaspersky Application Advisor
115 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+53 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13030601\algo.dll
MD5=FC74330333A4EF232E19E39B011A4590 , SHA1=CEC451EF71954838E5F2EED8583CB4F562A71DA9
Отчет Kaspersky Application Advisor
2065920 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13030601\aswCmnBS.dll
MD5=14AB2136375A0E7F2B8F69618F749C26 , SHA1=F6DF7AA222A73562A2829D96008BC3F9E52DD3C9
Отчет Kaspersky Application Advisor
377944 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1482.107"
Ориг. имя: "aswCmnBS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13030601\aswCmnOS.dll
MD5=3E4604CDB52F5E242C6E7D373160A684 , SHA1=60AFE8E9D788B30F2CBB46A8E0416C59C19B378A
Отчет Kaspersky Application Advisor
118384 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1482.107"
Ориг. имя: "aswCmnOS.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13030601\aswEngin.dll
MD5=DBE2F5794F13A19C55293E8A6A97FCB4 , SHA1=6429D1BD533A7EE41BFDF4F9F0E8BC3321311170
Отчет Kaspersky Application Advisor
1317304 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1482.107"
Ориг. имя: "aswEngin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13030601\aswFiDb.dll
MD5=0928FFC8BD4391F5878AD08085AE676E , SHA1=8B12E18D1FFA9C861EB68928C656DF7B6DB07011
Отчет Kaspersky Application Advisor
430968 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1482.107"
Ориг. имя: "aswFiDb.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13030601\aswRep.dll
MD5=8539ED943138AF05A92BD69A4DA092B2 , SHA1=F6C3F0FB04525B90DF02FF1C478B96EC56F472B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
317168 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1482.107"
Ориг. имя: "aswRep.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVAST Software\Avast\defs\13030601\aswScan.dll
MD5=C3BEA4CDBE9805415372CA9757FD8149 , SHA1=32FAED118CE031D231323048E95412946F272F59
Отчет Kaspersky Application Advisor
116312 Компания: "AVAST Software"
Продукт: "avast! Antivirus"
Описание: "Copyright (c) 2012 AVAST Software"
Версия: "7.0.1482.107"
Ориг. имя: "aswScan.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVAST Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVAST, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Bandicam\bdcam.exe
MD5=F8A249530D12BA2438D2F0863FC9E448 , SHA1=18EF0F98085FEA796D67696BE3B43EB39F46808D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1030560 Компания: "www.Bandisoft.com"
Продукт: "bdcam"
Описание: "Copyright(c) 2009-2013 Bandisoft.com. All rights reserved."
Версия: "1, 8, 6, 321"
Ориг. имя: "Bdcam.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Bandisoft
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\BandiMPEG1\bdfilters.dll
MD5=86B1A5CC4B8C6525A9BCB2E3FAFB7786 , SHA1=A98D86322A5730249512FD85AFC3EC283F27C0DE
Отчет Kaspersky Application Advisor
4291696 Компания: "www.Bandisoft.com"
Продукт: "Bandisoft Directshow Filter"
Описание: "Copyright(c) 2009-2011 Bandisoft.com. All rights reserved."
Версия: "1, 0, 4, 14"
Ориг. имя: "bdfilters.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Bandisoft
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\AppInitialization.bpl
MD5=F4AF6FDD631BBBA3B4EBA6224D3F4854 , SHA1=7531D81DDB950E20285D7545E60DCA929E9ED805
Отчет Kaspersky Application Advisor
283936 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\cefcomponent.bpl
MD5=E6B5B6598E613F73C27C8677F6CF1C05 , SHA1=D7C3EC63788E9029BF7A664E0E5081AA6A2C76B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
154912 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\CommonForms.bpl
MD5=D480B6E3AA5E9CAD222F69B0E1E3085A , SHA1=FDF73FCE168037BCCB7482743BB93435DE32D513
Отчет Kaspersky Application Advisor
149280 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\cxLibraryD12.bpl
MD5=4BAFB4D7DD88129FA78E719BD3EAFBBE , SHA1=F15DF78635B33A1969D6344DACA63F7FF598D486
Отчет Kaspersky Application Advisor
852768 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\DEC.bpl
MD5=FA3995A1A9342C288C67A0008D36EA0E , SHA1=FE1AAA5270693EFE363D4207B17CC9EDA02B84C7
Отчет Kaspersky Application Advisor
307488 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\dxBarD12.bpl
MD5=0A6D3912F8E2CCAD3ED74837B59FDD27 , SHA1=F07642744E06A3D55E82DF2DB42D36D4ABC18A1B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1145632 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\dxBarExtItemsD12.bpl
MD5=D0B124B1431C18DED3DC4A4BC8C5B6B5 , SHA1=763A59493F401EE9264FFEB80A13D1F3AC9FAD6C
Отчет Kaspersky Application Advisor
208160 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\dxComnD12.bpl
MD5=80AFD50878CF3916858DFE3D2A85FFF0 , SHA1=C35615973A22FEB4FFC42D2B5491F2A140B87EE1
Отчет Kaspersky Application Advisor
16160 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\dxCoreD12.bpl
MD5=07D1528DEA0CFCE8EB9E391E1F982921 , SHA1=662F41879AAFD40A626E124DCA4C50D8C5166C03
Отчет Kaspersky Application Advisor
44832 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\dxGDIPlusD12.bpl
MD5=511B127BA7E68037A8C4F57CBC32B8BC , SHA1=1A41B05A88A684BF947DDA2FC2EE0CD30D2B6FEB
Отчет Kaspersky Application Advisor
70432 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\dxThemeD12.bpl
MD5=E79A075B87DD785AA78CBDB1A13582A5 , SHA1=38ABD044E8C314B2606ABCCD689A7CABA489D400
Отчет Kaspersky Application Advisor
55584 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\GR32_D6.bpl
MD5=630EDCC972BBBE9DA0006928CDDCA308 , SHA1=B20024D7A3B79347DA247EC3E40B38ADCFFE4942
Отчет Kaspersky Application Advisor
444704 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Html.bpl
MD5=6818657CA7F2F01276043D726F5E9354 , SHA1=415709230FC4A2B53096C2830CD5DE993F5CF2ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
492832 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\IEControl.bpl
MD5=77105B964573DF3D22E78A07C79F7775 , SHA1=F94494F1EE733C6532E5A2D661C192EDBC932122
Отчет Kaspersky Application Advisor
23840 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Internet.bpl
MD5=5212534A171B6CCF2BD4EF7B199B8574 , SHA1=0F13185A41F618A904516FE2283BD13A3D35BDBA
Отчет Kaspersky Application Advisor
104224 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\MainControls.bpl
MD5=90823826F32D47F65054F221FCABB468 , SHA1=016B66D51FFF70745FC7F9DD45AD47224C31FF3A
Отчет Kaspersky Application Advisor
786208 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\MSI_D6.bpl
MD5=91BC57A93A951A65502B8EA6CFBFD3F0 , SHA1=8A9BF1255ECB4C4ECB7FE31B0A1A9BEBF4F9F4FB
Отчет Kaspersky Application Advisor
656160 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\ntrtl60.bpl
MD5=D203BF7769B7E54CA850C8BB46339A2D , SHA1=36ED6B8A0D0CF92545472C5BE79322C6B703C1F0
Отчет Kaspersky Application Advisor
307488 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\tuneup utilities 2013\oneclick.exe
MD5=D7FAEC10F1E3C5D4CC0D71D07B578C51 , SHA1=2769986875876B9CDE2C18E60D2885D7B9CF6117
Отчет Kaspersky Application Advisor
424736 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\PerlRegEx.bpl
MD5=C3BB7FA2737153D64D3A0F595FF66CAD , SHA1=51938A6177B13C39470B44E87936B01BDCA8F30A
Отчет Kaspersky Application Advisor
161056 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\PowerManager.bpl
MD5=52A51C58CE9DE00AF719F91BA5589598 , SHA1=6A796EDBB7F644FB24CA508AB61967000A0A3C9A
Отчет Kaspersky Application Advisor
462624 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\ProgramRating.bpl
MD5=A3EE940575B18FE76673C7CB97DA1BA1 , SHA1=A8C3D09B54669032D205A602C62040CF62B36702
Отчет Kaspersky Application Advisor
228640 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\RegCleaner.bpl
MD5=8029EAB9B73C738A8FD2862CAF99B16F , SHA1=463E6EB349C8CD88722E813904ECDF104E69F093
Отчет Kaspersky Application Advisor
336160 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\SchedAgent_2007.bpl
MD5=4110BF56D42CD26536749BAFA3BADF39 , SHA1=D520CAF9CE2D67F1006824ED736C681B7317149F
Отчет Kaspersky Application Advisor
129312 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\SysControls.bpl
MD5=610AC6B27997EAA0E5B2651C8C520937 , SHA1=67BB48F6F7241CE2ABDA4668FBD5D033C9E0CF34
Отчет Kaspersky Application Advisor
66848 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\SysInfo.bpl
MD5=E0258728F1B9BC59368168B6F348ADFA , SHA1=32E25BEC3DEA7E8962C084A9E585E90EA08964DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
471840 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\Traces.bpl
MD5=9203FDD2DCFA8BB5EE6E1398CBC02F40 , SHA1=A17409B6E95390D85FBBAC80A26B5BCB8DCABCC5
Отчет Kaspersky Application Advisor
544032 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUApplications.bpl
MD5=9D5E2DF03F76D6E0941D34E4C0C9DE8F , SHA1=719A286FB75BBB7B1568F7E9491C053BA196E2BD
Отчет Kaspersky Application Advisor
46880 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUApps.bpl
MD5=3052205FF6E1985E653EA077C0A68B30 , SHA1=6B580055B3ABEAD38308D481BE1C65CCA6521D0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
91936 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUBase.bpl
MD5=9039894A907ABBF374EB38ABFE47BFDD , SHA1=0C8CCCCDF708F8E06E430EA935ABF252D5D74D4A
Отчет Kaspersky Application Advisor
33056 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUBasic.bpl
MD5=F866A18604C566528B341224B91626B5 , SHA1=0A504D657ABF307D8CD267859E564087B0C1504D
Отчет Kaspersky Application Advisor
97056 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUCompression.bpl
MD5=44B5B5495477EFA68005B30ED74E477A , SHA1=AE9AA793ABE3A88D0E86F11AFA7F671DBBC936E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
335648 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUDefragBackend64.exe
MD5=D383261DC8B67A863D6167963EBA84E4 , SHA1=B891AED3F47C157F1654AA0996EB4FBFB1B83E74
Отчет Kaspersky Application Advisor
648992 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUDefragClient.bpl
MD5=090647C59DDCDE693039044728F93783 , SHA1=BACD812B9C1273F301CDA903631D80EF0334BFC0
Отчет Kaspersky Application Advisor
101664 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUDiskCleanerClass.bpl
MD5=BF16C9499CAB11FDACDF75ABD63887EF , SHA1=0ECD319A147F76775317E40E3E93448058FEAF54
Отчет Kaspersky Application Advisor
605472 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUIcoEngineerDirTree.bpl
MD5=1ED93AAFBCF58436DC29B15B8A158CF0 , SHA1=E3757459C639FB90D238D14A03E96EF0DE2E5FD6
Отчет Kaspersky Application Advisor
142624 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUIECacheClass.bpl
MD5=B6A6780FBD9780FF0D2672B785B25EF0 , SHA1=09C7AB22FBED638F447A60EDC82AA3DBBB0CAA47
Отчет Kaspersky Application Advisor
65312 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUKernel.bpl
MD5=B03BB430936E3C515B6DED37156E1AAE , SHA1=160F0C6275F4B5B8D8B7DABCEC84EBD175BB4F9E
Отчет Kaspersky Application Advisor
215840 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\tulic.dll
MD5=A828148152F231BAB1718D1CEAB81568 , SHA1=BC04A6462E4E38EC79D70083410AB6524FF6F00F
Отчет Kaspersky Application Advisor
495904 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpRPC32.dll
MD5=B962F1F0E967B9414568649C18A6C767 , SHA1=D794C940902AF6180A3EF4F335611994769EC334
Отчет Kaspersky Application Advisor
192800 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesApp64.exe
MD5=643EE707A274904D32AD1760F169D2EF , SHA1=D561D42D9BDCD99E2C8E081869C5D4A1D38825CF
Отчет Kaspersky Application Advisor
2104096 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe
MD5=C6035D5C5C8764A8B59C01BBECA7C2B0 , SHA1=245EBD2DDFC548678247DBC336A59A8454B484C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
2402080 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuningWizard.bpl
MD5=6FE2F96E9207BABEB5E9B7B0F7D31686 , SHA1=85DBDDCDC97EE76362BC9856B29B63B24F6C6738
Отчет Kaspersky Application Advisor
995104 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUOperaClass.bpl
MD5=0FDE954CA2CBB3A4FCF309CA243D9776 , SHA1=0CBB35C1A54B9E544FCEEBE0DA527E8D93D3D05B
Отчет Kaspersky Application Advisor
80160 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUPSAPI.dll
MD5=713215CD6072B5751A3EC438C9B3E6C3 , SHA1=31084D0A19BEEA59B80D919C78A075B3DD409107
Отчет Kaspersky Application Advisor
846624 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TURar.bpl
MD5=D78E4EF538887B5C317BF657066C3A35 , SHA1=1D1C6EDE91533FED027C4CA1EBDDA56403EDADF9
Отчет Kaspersky Application Advisor
42784 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUSafariClass.bpl
MD5=8C378C36BA8CE7A4DB4E202A9AFF1E04 , SHA1=0D6167950E16A439A339F23B7E8CFD8150FD93FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
41760 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUShell.bpl
MD5=3694157DA183AE9102B77085CAE00206 , SHA1=4E98472DFB88A697F66A5AE7DF419C0097F121BA
Отчет Kaspersky Application Advisor
75552 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUShredder.bpl
MD5=1130629BEE4C413C34E3DDA97781522E , SHA1=0BDD3658174090DB68D664A9EEB45408A0BBC5D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
106784 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUSqlDB32.dll
MD5=731E359A8311800706118FE610D060C3 , SHA1=E58A71158F4190C5FC5F15BEEDB0571612DEA3CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
568096 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUTransl.bpl
MD5=3531DFE198C1A6F3EE1B80B25904557E , SHA1=8E9E5A2061D786588B5C3881D42A8030277D5F0E
Отчет Kaspersky Application Advisor
62752 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TUTuningIndex.dll
MD5=FF7D13B2291B38D096D32C6D55206FCA , SHA1=B0646FFCCD458E473C16FD8215F46C527B7C6A28
Отчет Kaspersky Application Advisor
682272 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\VirtualTreesR.bpl
MD5=6BF143CB4518BEAC744611A046ACF443 , SHA1=AE31C9223312E805C3914507CD653E5BD0660C1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
596768 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\VisControls.bpl
MD5=25749AE1D72EF1BB2DAA97A6A167064A , SHA1=4B39E9A389D363EEF1D648F2D5C55D48A255A0E0
Отчет Kaspersky Application Advisor
417056 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\XMLComponents.bpl
MD5=70D2D78110875EE6ABDA00E7CD13BFE3 , SHA1=4EBC2ADF8EB076D49FE8F55113056F8DFC618262
Отчет Kaspersky Application Advisor
210720 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2013"
Версия: "13.0.3020.19"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 07.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: