Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 917FD920A0F455AD8BF20E15DFF34BE0
Размер карантина: 7108037 байт
Карантин принят на анализ: 09.02.2013 8:10:03
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 22
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132723
Оценка ПК по анализу карантина: +52

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys
MD5=A70F178299812DCE4CC0E802D403BE9B , SHA1=2A7D607847C0ABFD23EAE6A5F1DF8DA5356A52A6
Отчет Kaspersky Application Advisor
3482112 Продукт: "UVC Camera Streaming Driver"
Описание: "Copyright 2004-2007"
Версия: "2, 1, 2, 0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Documents
MD5=92B92E6A9F7805ADAC84D10A695CD8D5 , SHA1=15E5714E8E017455FBE26101AC66282D2545A9B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
39238 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+52 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hercules\deluxe optical glass\camservice.exe
MD5=22A887480E7E858E4D4B3D9E193D9E99 , SHA1=E7AC1A80B99DF93A0F49259B346FC2244B76107C
Отчет Kaspersky Application Advisor
361768 Компания: "Guillemot Corporation S.A."
Продукт: "Hercules Xtra Controller"
Описание: "2009 (c) Guillemot Corporation S.A. All rights reserved."
Версия: "3.2.0.0"
Ориг. имя: "CamService.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Guillemot Corporation
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hercules\Deluxe Optical Glass\HWCmsgbx.dll
MD5=393E16A2FFC0DB546C43D55A35A18626 , SHA1=00E2EDE3F2EE19CE2BA6A466C444A5EFA658B001
Отчет Kaspersky Application Advisor
999424 Компания: "Guillemot Corporation S.A."
Продукт: "msgbx Dynamic Link Library"
Описание: " (c)2009 Guillemot Corporation. All rights reserved."
Версия: "3.2.0.0"
Ориг. имя: "HWCmsgbx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hercules\Deluxe Optical Glass\libcmmn.dll
MD5=584DA26999E44ED4EA740331DE42F929 , SHA1=AF1DB159776E4558B14ADF3E587421C8849C28E8
Отчет Kaspersky Application Advisor
17920 Компания: "Guillemot Corporation S.A."
Продукт: "Webcam Station Evolution"
Описание: "© 2009 Guillemot Corporation S.A. All rights reserved."
Версия: "3, 2, 0, 0"
Ориг. имя: "libcmmn.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hercules\Deluxe Optical Glass\WebCamUSBMonitor.dll
MD5=605E1AC00DE79419B56420293AEFE8B0 , SHA1=0321FAE21462EF3A9E2BFCE8781CD54758FE7243
Отчет Kaspersky Application Advisor
53248 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpotra08.rsc
MD5=E5514105D9FDDE30181FBD067D7A76B2 , SHA1=6D479A905AE1639C059913CEEE4247AD5037A7D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
31744 Компания: "Hewlett-Packard Co."
Продукт: "hp digital imaging - hp all-in-one series"
Описание: "Copyright (C) Hewlett-Packard Co. 1995-2008"
Версия: "110.0.206.000"
Ориг. имя: "HPOTRA00.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 02.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Movavi Видео Конвертер 12\vcContext.dll
MD5=0E1F46BF7E6D95246D302DE348201B4F , SHA1=CFE903D14BCE88FEB4A094AEA3975EACDADF9062
Отчет Kaspersky Application Advisor
296296 Компания: "Movavi"
Продукт: "Context Menu"
Описание: "2004 - 2012 © Movavi. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "vcContext.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Taukonsalt OOO
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Конвертер видео, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\APVXDWIN.EXE
MD5=F9413654DBA2F81CA2FDC827C41BDF6E , SHA1=64A1B9AF5FED78EAEEF43373FD92DFD74B6FAEC4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1038192 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Retail"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "13.10.12.72"
Ориг. имя: "APVXDWIN.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\Idiomas.dll
MD5=2B48A766AC8E341B22C2F47375E665A3 , SHA1=D83FC5511FE27294D95BE9530E33EAB042102EA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
529696 Компания: "Panda Security"
Продукт: "Panda residents"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "9, 3, 0, 0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\Iface.exe
MD5=D1098DBE4FD5E0DEB2C4C42F4568FD29 , SHA1=CBEA90FC931DF46D0D1A12807632A9A04348637F
Отчет Kaspersky Application Advisor
4436704 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda 360 2012"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "13.11.10.27"
Ориг. имя: "IFACE.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\Inicio.exe
MD5=1CB26EC6478D64AA834802C74518561B , SHA1=EB47832D882CB31C522C74ECCE32064E49734B67
Отчет Kaspersky Application Advisor
70432 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda 360 2013"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "12.11.2.3"
Ориг. имя: "INICIO.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\panda security\panda global protection 2013\pavfnsvr.exe
MD5=F458128A5321BB48DF7B3D8E279F6393 , SHA1=AE2565F2D9F2137DA6943819719676C23D773E04
Отчет Kaspersky Application Advisor
202016 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Residents"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "9.06.02.00"
Ориг. имя: "PAVFNSVR.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\PlaTasks.exe
MD5=56E22D0D31DB46AFF1A747F1F38A01DD , SHA1=95FE554234453CB63ED65F1AE88A505CF931A160
Отчет Kaspersky Application Advisor
222496 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Retail"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "10.09.15.4"
Ориг. имя: "PLATASKS.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\panda security\panda global protection 2013\psctrls.exe
MD5=54F00466439F749EDDF29CBA0BC1A28A , SHA1=CAAC8D3EAC7B7138B8061A33A9E156A04DD8C252
Отчет Kaspersky Application Advisor
177440 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Solutions"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "3.13.00.00"
Ориг. имя: "PSCTRLS.EXE"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\pskas.dll
MD5=D549AEC16B74235C2B98BC5846F9A940 , SHA1=A4ECB46F21E5CD3B472114688394ACAE0E3D0337
Отчет Kaspersky Application Advisor
79136 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Anti-malware"
Описание: "© Panda 2009"
Версия: "1, 5, 1, 17"
Ориг. имя: "pskas.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\pskavs.dll
MD5=C8A5121A667E4A112D341A1DCAC5CDA1 , SHA1=32C8D56DF14253A1F95AACFD1E0073B24C6A9FDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
244000 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Anti-malware"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "1, 5, 1, 33"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\pskreme.dll
MD5=F220515AD3D65453D6B7FB5AE210613B , SHA1=2C592A374DE258128A2BD346375DBB5EF6C3AC69
Отчет Kaspersky Application Advisor
10016 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Anti-malware"
Описание: "© Panda 2012"
Версия: "1.5.1.1"
Ориг. имя: "pskreme.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\pskscs.dll
MD5=C98D27518941B57B068E419C0A6EB358 , SHA1=A14BD19E9FFF094BE9C6D4FDF09976ABFC985916
Отчет Kaspersky Application Advisor
202528 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Anti-malware"
Описание: "© Panda 2009"
Версия: "1, 5, 1, 13"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRAM FILES\PANDA SECURITY\PANDA GLOBAL PROTECTION 2013\pskufts.dll
MD5=9FA2B1A39A91347F75E6856CAB5D733B , SHA1=534C2D859BE258AE924F9B23193E00C25C0A2C76
Отчет Kaspersky Application Advisor
31968 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Anti-malware"
Описание: "© Panda 2010"
Версия: "1, 5, 1, 16"
Ориг. имя: "PSKUFTS.DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Panda Security\Panda Global Protection 2013\vplatdis.dll
MD5=BC89406AB9502977B264E0041E3FE80E , SHA1=CEC6EC21B2A220AB2F035563FEEF8F6F3C983F7F
Отчет Kaspersky Application Advisor
161648 Компания: "Panda Security, S.L."
Продукт: "Panda Anti-malware"
Описание: "© Panda 2013"
Версия: "1, 5, 1, 43"
Ориг. имя: "vplatdis.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Panda Security S.L
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\PANDAS~1\PANDAS~1\PDSHEL~2.DLL
MD5=2B3915B8C5456BA8F8796C922297CA34 , SHA1=152C2F9C3DB0A8FC044E3BD53446FDAB2CD5DE45
Отчет Kaspersky Application Advisor
420104 Компания: "AceBIT"
Продукт: "Password Depot 6"
Описание: "(c) 1998-2012 by AceBIT GmbH"
Версия: "6.1.5.0"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,AceBIT GmbH
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 09.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: