Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 90E9F4AC6C68279E54D44878D127C791
Размер карантина: 9132076 байт
Карантин принят на анализ: 03.02.2013 11:40:03
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 19:28:19
Общее количество файлов: 31
Обсуждение на форуме VirusInfo: 132190
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM\Cache\Indiv_SID_S-1-5-20\Indiv01.key
MD5=B8F54D35434A63C71A4800A8ED838D16 , SHA1=EF6AC38D5A5A384D542F2E2E52C6B21C434953AA
Отчет Kaspersky Application Advisor
1427392 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® DRM"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "11.0.6001.8015"
Ориг. имя: "Individualized Black Box DLL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft DRM Publisher
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\pxc40pm.dll
MD5=80BE215B766D637120B9553A5534548A , SHA1=5102341F9F46439E6CB856FC8DDAC93DB8FCAC02
Отчет Kaspersky Application Advisor
56600 Компания: "Tracker Software Products Ltd."
Продукт: "PDF-XChange 4.0 Port Monitor"
Описание: "Copyright © 2002-2010 by Tracker Software Products Ltd."
Версия: "4.0.192.0"
Ориг. имя: "pxc40pm.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Tracker Software Products Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\windows\system32\uxtuneup.dll
MD5=6F81DCCD90E56B0E2B677FEADB34681C , SHA1=DE755395EE7BC4E2A2534EC1CF7B333FB56BD5D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
29504 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2011"
Описание: "© 2003-2011 TuneUp Software"
Версия: "10.0.4410.11"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdriverx.sys
MD5=EF67527CC2AD77D22AB1405C6470407E , SHA1=5D5DAE9EF958A9B5E20B2C57019F25C9E183E0DA
Отчет Kaspersky Application Advisor
142176 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o. "
Продукт: "AVG IDS "
Описание: "Copyright © 2008-2012 AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved."
Версия: "12.0.0.2231"
Ориг. имя: "IDSDriver.Sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx86.sys
MD5=6671345A6E2669AF1966BAF68EC5620F , SHA1=1CCE59A1EB71E59653826EBD243324A6BC94E9AE
Отчет Kaspersky Application Advisor
250080 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2224"
Ориг. имя: "avgldx86.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\drivers\FNETTBOH_301.SYS
MD5=5766CBF56D743154EB3DAC6A97983FF0 , SHA1=F0AC6453A0599DE28B441176FC351CAFB12E9746
Отчет Kaspersky Application Advisor
29248 Компания: "FNet Co., Ltd."
Продукт: "FNet Turbo Storage Driver"
Описание: "Copyright (C) 2010 FNet"
Версия: "3.01.000"
Ориг. имя: "FNetTbos.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,FNet Co., Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys
MD5=8EA0FD60A5B047E0C734D51AACE531C9 , SHA1=997B3517006BA57CF112D0A64550CFA9FB909F64
Отчет Kaspersky Application Advisor
443448 Компания: "Duplex Secure Ltd."
Продукт: "SCSI Pass Through Direct"
Описание: "Copyright (C) 2004"
Версия: "1.78.0.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "sptd.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,Duplex Secure Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 21.03.2011
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\ПК\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\QuickStores.url
MD5=9CABA514B7B8BA882A8B918A292A5938 , SHA1=CEFBDD8BB9CCCEA9989BF15818C86FF4F87DE77F
Отчет Kaspersky Application Advisor
183 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG Secure Search\HF_G_Jul.exe
MD5=569CDDD12656B793732A573D192472F5 , SHA1=691F66A46E5D95DB5D6FA71496B966D9D3B02F3C
Отчет Kaspersky Application Advisor
36960 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgadvisorx.dll
MD5=F9EFAB39E0A45D159CAFA3648E4E2FC8 , SHA1=1151D1C4D997945B4DB200CD7778EAAC6C1D907E
Отчет Kaspersky Application Advisor
476792 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2222"
Ориг. имя: "avgadvisorx.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcfgx.dll
MD5=C6311800DDC987F3788548E0470CF447 , SHA1=21E4426003B8A89AF625D5A32508D6A8E8B31A0B
Отчет Kaspersky Application Advisor
1066104 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2224"
Ориг. имя: "avgcfg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgclitx.dll
MD5=6868006E4560838285235546EDED2A8B , SHA1=3B199C3B3A2E2405AAFD40D4FC2518BDC23B6E25
Отчет Kaspersky Application Advisor
271992 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2224"
Ориг. имя: "avgclit.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avg\avg2012\avgfws.exe
MD5=6C469E3CB15CF33AD3E757096E6C7026 , SHA1=94F8DDC6A498239EDDFDD249A3B91A4D4581C265
Отчет Kaspersky Application Advisor
2321560 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2230"
Ориг. имя: "avgfws9.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgsched.dll
MD5=EE9E286E203D1B87F0696332B6B42B8D , SHA1=869EB35B00EBCE76783C358EF92581B8D16EE8D9
Отчет Kaspersky Application Advisor
555128 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2222"
Ориг. имя: "avgsched.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll
MD5=7ACD107E71CAD25731C70600E2A4F84C , SHA1=F008E506888B2CEDB0C6DBDA02A032A7F45AC520
Отчет Kaspersky Application Advisor
1417336 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2222"
Ориг. имя: "avgssie.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\avg\avg2012\avgtray.exe
MD5=371BA71B566260932DCCCF843BF6C7E7 , SHA1=FAA2FFA49CBDCCEEA42DF8E14952CBECC6DD1026
Отчет Kaspersky Application Advisor
2598520 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2226"
Ориг. имя: "avgtray.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwd.dll
MD5=64FD8E9BD93F465A04FB0C6169130826 , SHA1=C62C64C4F2F76FE5C526876303D1939023D78A9D
Отчет Kaspersky Application Advisor
1983184 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2232"
Ориг. имя: "avgwd.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdwsc.dll
MD5=9EC06CA9F3D6ED3B1D0AB2F2BAC338D3 , SHA1=998093108FEF53C59AD659A399FF2DA2E83DF21C
Отчет Kaspersky Application Advisor
386696 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2013 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2233"
Ориг. имя: "avgwdwsc.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgxpl.dll
MD5=B698A49CA095FB8DBAA5DDF6538311DE , SHA1=7C9CD06740DE8CD4F73D55A5C162E8C6C80B11F9
Отчет Kaspersky Application Advisor
953464 Компания: "AVG Technologies CZ, s.r.o."
Продукт: "AVG Internet Security"
Описание: "Copyright © 2012 AVG Technologies CZ, s.r.o."
Версия: "12.0.0.2223"
Ориг. имя: "avgxpl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies CZ, s.r.o.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Антивирус AVG, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\FontExpert\Type1Loader.exe
MD5=A58D73B36BBB18A7B64B377825A6EA79 , SHA1=B1D20525757361E5F322F25B313E89C3448946C5
Отчет Kaspersky Application Advisor
294776 Компания: "Proxima Software"
Продукт: "FontExpert"
Описание: "Copyright © 2008-11, Proxima Software. All rights reserved."
Версия: "11.0.0.1"
Ориг. имя: "Type1Loader.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Proxima Software
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBRes_ru-RU.nls
MD5=C8C42AD125485FAD31C5EDB1F6DF0F98 , SHA1=CAAFA77A5E0D2FD5CE7EB289DC36CA84ECAF01CC
Отчет Kaspersky Application Advisor
296232 Компания: "Nero AG"
Продукт: "Nero BackItUp"
Описание: "Copyright (c) 2003-2009 Nero AG and its licensors"
Версия: "5.6.6.100"
Ориг. имя: "NBRes.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nero AG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита записи CD/DVD, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBShell.dll
MD5=F361DD6B5089AB8B542D3135004D820C , SHA1=6252981E5DE35EE0CB83899D1A44D5608B9870E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
861480 Компания: "Nero AG"
Продукт: "Nero BackItUp"
Описание: "Copyright (c) 2003-2009 Nero AG and its licensors"
Версия: "5.6.6.100"
Ориг. имя: "NBShell.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nero AG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита записи CD/DVD, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Tracker Software\PDF-XChange 4\PXCIEAddin4.dll
MD5=C1BBABC7937027D64788206300531C39 , SHA1=21D49C1A4C5147CBE0D0AFC68DEE9BE506A9E961
Отчет Kaspersky Application Advisor
420632 Компания: "Tracker Softaware"
Продукт: "PDFXChange addin"
Описание: "2009 (c) Tracker Softaware. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.2"
Ориг. имя: "PXCIEaddin.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:UTN-USERFirst-Object,Tracker Software Products Ltd
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TuneUp Utilities\DseShExt-x86.dll
MD5=AE9F4B7F5C8A0E24F2641027309BFA1E , SHA1=20D2C8076FFD93D8F01A959658E074AE1CCD060E
Отчет Kaspersky Application Advisor
25920 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2011"
Описание: "© 2003-2011 TuneUp Software"
Версия: "10.0.4410.11"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TuneUp Utilities\SDShelEx-win32.dll
MD5=1445C05EC3A2BDA059001F109497C86A , SHA1=76329C89A258C46F14E0B33ED563FDCE6BF2A6AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
30016 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2011"
Описание: "© 2003-2011 TuneUp Software"
Версия: "10.0.4410.11"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\tuneup utilities\tuneuputilitiesapp32.exe
MD5=317D5C25994DCCFBC018A1F7EA121B65 , SHA1=25C4EC19C6B3216BE56E7D14481C6778418A93B4
Отчет Kaspersky Application Advisor
671552 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2011"
Описание: "© 2003-2011 TuneUp Software"
Версия: "10.0.4410.11"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\tuneup utilities\tuneuputilitiesservice32.exe
MD5=65217CB56F60561FBFD00E7C3273DEBA , SHA1=555FE9780F92005BE0C61A2969501F8BE7094C69
Отчет Kaspersky Application Advisor
1526080 Компания: "TuneUp Software"
Продукт: "TuneUp Utilities 2011"
Описание: "© 2003-2011 TuneUp Software"
Версия: "10.0.4410.11"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,TuneUp Software
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Приложение ifolder.ru\toolbar.dll
MD5=66CA94D32D851A6F3186F9D7A48EC265 , SHA1=D39D9F77208D14653F5E4FDC56DAD16777196D7A
Отчет Kaspersky Application Advisor
343024 Компания: "Metabar"
Продукт: "Metabar toolbar for Internet Explorer"
Описание: "(c) Metabar. All rights reserved."
Версия: "1.0.2.1"
Ориг. имя: "toolbar.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,OOO Metabar
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Приложение ifolder.ru\updatebhoWin32.dll
MD5=713B1D00F7FC603C8395C0B94C945E50 , SHA1=1A5BFD26EADF6548DEE61C912DDFC5E3DF8F9FA3
Отчет Kaspersky Application Advisor
140784 Компания: "Metabar"
Продукт: "Metabar Toolbar"
Описание: "Metabar (c). All rights reserved."
Версия: "1.0.0.2"
Ориг. имя: "updatebho.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,OOO Metabar
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\12.2.6\npsitesafety.dll
MD5=C5018BEE886376F05DF64BE5F176B3A1 , SHA1=4F674820289DA43BB0C77619836FDF0934C2E9EA
Отчет Kaspersky Application Advisor
154720 Компания: "AVG Technologies"
Продукт: "AVG SiteSafety plugin"
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "12, 0, 0, 0"
Ориг. имя: "npsitesafety.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,AVG Technologies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Nero\NeroShellExt\SolutionExplorer.dll
MD5=DB03CCA4C53C0E59CEC41C328B18A915 , SHA1=645587D133655091A547DC91828189F71CF883A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
27432 Компания: "Nero AG"
Продукт: "SE Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright 2009 Nero AG and its licensors"
Версия: "10.0.4.0"
Ориг. имя: "SolutionExplorer.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Nero AG
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 03.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Утилита записи CD/DVD, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: