Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 895F255BC627B110D31E472EC5BE5720
Размер карантина: 5943087 байт
Карантин принят на анализ: 17.02.2013 17:30:02
Последнее обновление результатов анализа: 02.05.2017 10:30:41
Общее количество файлов: 29
Обсуждение на форуме VirusInfo: 133386
Оценка ПК по анализу карантина: -100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Miranda IM Pilot Pack 7.5.9\miranda32.exe
MD5=CCDF1957692368D86329E05A6CF28A64 , SHA1=F23C993ED6B7B1C5C3CD4D12C2AFFA339E515398
Отчет Kaspersky Application Advisor
930816 Компания: " "
Продукт: "Miranda IM"
Описание: "Copyright © 2000-2010 Miranda IM Project. This software is released under the terms of the GNU General Public License."
Версия: "0.10.0 alpha build #2"
Ориг. имя: "miranda32.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+71 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\EAPDMLM.dll
MD5=5ABAAF6D5B5F0E1CBCA2F0D8BE217320 , SHA1=F45D41A7A369CB62C1CEABB410EEB8AD6C221E31
Отчет Kaspersky Application Advisor
106496 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Advanced Printer Driver 4"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "4, 11, 0, 0"
Ориг. имя: "EAPDMLM.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\EAPPHPM.dll
MD5=4517BBC6643D8A727950229778188584 , SHA1=DA43E937F8153F327045D12DC3F02CFF448921CB
Отчет Kaspersky Application Advisor
172032 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Advanced Printer Driver 4"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "4, 11, 0, 0"
Ориг. имя: "EAPPHPM.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\EAPRPLM.dll
MD5=4137AF7A7FA4EE9E47DD048E3D1086EC , SHA1=E6B27D22F0B9DEF3F44BC5885676DAB8B8DF01D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
106496 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Advanced Printer Driver 4"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "4, 11, 0, 0"
Ориг. имя: "EAPRPLM.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\THE_LO~1.SCR
MD5=B15CE1E0565667FCA6A68823623C5022 , SHA1=76BD11D26C8D501025E3832E23762CDBAB984D13
Отчет Kaspersky Application Advisor
2768928 Компания: "3Planesoft"
Продукт: "The Lost Watch 3D Screensaver"
Описание: "Copyright (C) 2004-2011 3Planesoft. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 0, 11"
Ориг. имя: "The Lost Watch 3D Screensaver.scr"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA,3Planesoft
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\WACntlPnl.cpl
MD5=9C1AFD5D630E42DEAD1BBA80B2EECC23 , SHA1=76B29C0892D163F2B98709A061C696486B01AE13
Отчет Kaspersky Application Advisor
47104 Компания: "Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Продукт: "hp Wireless Assistant"
Описание: "© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "2, 0, 2, 2"
Ориг. имя: "WACntlPnl.cpl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\WINDOWS\system32\drivers\tmlpt.sys
MD5=A4FA9D9DC31F5237C1C023AC4A0484B9 , SHA1=DE5597C0540C16A173484AB037DDB4D1C2DEE8BC
Отчет Kaspersky Application Advisor
18696 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON TM Parallel Port Driver"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008-2009. All rights reserved."
Версия: "1.0.7.0 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "tmlpt.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,SEIKO EPSON Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\docume~1\admin\locals~1\temp\nby0qrq4.exe
MD5=5DDC65F91CA432A82C6EC0075784124B , SHA1=0EA3930040452FF503E1A11CA88B7BBB55F279DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
163840 нет данных KAV: HEUR:Trojan.Win32.Generic
MAV: 1/1/4
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
-100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\BA-T500II Software\BA500IIUTL\TMRESTOREAPP.exe
MD5=DCFE44008B9320808D4FC882F94CD68E , SHA1=74DD16362F62651CEFDBA18199A1F382661B7BDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
188416 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPSON Advanced Printer Driver 4\Tools\EAPSV\EAPSV.EXE
MD5=55DE23AAFFA33D00EB5DE37489025F2B , SHA1=4BBE3A171BCFA8E97A0021DC121EC0FEEC08033D
Отчет Kaspersky Application Advisor
210368 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Advanced Printer Driver 4"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008-2010. All rights reserved."
Версия: "4, 0, 12, 0"
Ориг. имя: "EAPSV.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2009-2 CA,SEIKO EPSON Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPuras.dll
MD5=864A3F61F5455235F96504C5B8B5D50E , SHA1=CDF957767DB6D497D15CA6BE3FBE75DAFFEFD9FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
253952 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 22, 0"
Ориг. имя: "EPuras.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\epson\epuras\epuras.exe
MD5=58798DFB6324780543B76D3BC8795830 , SHA1=A0DE5BED231F945E5D9BFBB50E6F0CEAEC3CB5A7
Отчет Kaspersky Application Advisor
438272 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 23, 0"
Ориг. имя: "EPuras.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\epson\epuras\epuraslog.exe
MD5=FB0BF511CE3BEAC2D787CBB9233343F8 , SHA1=A25FECAF741FCFA4389DD79A2F09D359677F9ACC
Отчет Kaspersky Application Advisor
323584 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 19, 0"
Ориг. имя: "EPurasLog.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPurasTMCP.dll
MD5=0AEFC5638FDFAB521927558A4D0DD154 , SHA1=88C4F9EFF13CA9F1F09EC2DBE6B98E916C87BF83
Отчет Kaspersky Application Advisor
237568 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 18, 0"
Ориг. имя: "EPurasTMCP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPurasTMEthernet.dll
MD5=669C2F5060D31071DCFA03C8332454B3 , SHA1=A88DFA3015E28E56502C059074EBCCA3AEB8AF56
Отчет Kaspersky Application Advisor
266240 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 12, 0"
Ориг. имя: "EPurasTMEthernet.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPurasTMID.dll
MD5=7C06EDAB57A4701DD9121215CAC6795C , SHA1=D91905C1DFC9697C183CB3B5C19EB337B4E51E09
Отчет Kaspersky Application Advisor
294912 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 18, 0"
Ориг. имя: "EPurasTMID.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPurasTMParallel.dll
MD5=42A340F8FFE0959A1572CEB3EA2E7246 , SHA1=33691389291F95E3F9551AEBF39FA5C70D6DDEFC
Отчет Kaspersky Application Advisor
225280 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 12, 0"
Ориг. имя: "EPurasTMParallel.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPurasTMRP.dll
MD5=C8BB38933FA3020DFE879527068283EF , SHA1=F6DEB85402AA75B81A4BAA0D862FE1B55E115A69
Отчет Kaspersky Application Advisor
225280 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 15, 0"
Ориг. имя: "EPurasTMRP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPurasTMScan.dll
MD5=8FB839A054702ADB96788E94DA26AE07 , SHA1=AD9953E48D7565580463E7B5B1E75612D6B11738
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 14, 0"
Ориг. имя: "EPurasTMScan.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPurasTMSerial.dll
MD5=AB0736329631BC0BB8BAE2308B32E178 , SHA1=87FA71422617DA305D55F497B044A0E0EB0C4518
Отчет Kaspersky Application Advisor
253952 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 12, 0"
Ориг. имя: "EPurasTMSerial.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\EPuras\EPurasTMUSB.dll
MD5=C794A79E6CF530569F9A4C03A7247465 , SHA1=5A05E5FB01F90D4140B23B59C10C0CE35ABC00C0
Отчет Kaspersky Application Advisor
278528 Компания: "SEIKO EPSON CORPORATION"
Продукт: "EPSON Peripheral Universal Robust Access System"
Описание: "Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2008 - 2010. All rights reserved."
Версия: "2, 0, 15, 0"
Ориг. имя: "EPurasTMUSB.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\TM-T20 Software\TM20UTL\TMRESTOREAPP.EXE
MD5=DCFE44008B9320808D4FC882F94CD68E , SHA1=74DD16362F62651CEFDBA18199A1F382661B7BDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
188416 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EPSON\TM-T88V Software\TM88VUTL\TMRESTOREAPP.exe
MD5=DCFE44008B9320808D4FC882F94CD68E , SHA1=74DD16362F62651CEFDBA18199A1F382661B7BDE
Отчет Kaspersky Application Advisor
188416 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО сканеров и принтеров Epson, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe
MD5=0AB80E52E857292D28897D9846F0DFB5 , SHA1=2991067B7B63E753573B279A00C8673C434EFFE7
Отчет Kaspersky Application Advisor
40960 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.12.2011
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\hpqExec.dll
MD5=D80E50A8575723C1B56E2D8CAC814256 , SHA1=FEFCB69E03F9C2926046CBBA7E60CB84A8DD56DB
Отчет Kaspersky Application Advisor
163840 Компания: "Hewlett-Packard Company"
Продукт: "HP Quick Launch Buttons"
Описание: "© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "6, 0, 5, 1"
Ориг. имя: "hpqExec.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbConfg.cpl
MD5=F2C635C24967E01D36E19B56A35909A3 , SHA1=F5B9AC01508EF14E1BDF1015FAE31BFED6D58AAC
Отчет Kaspersky Application Advisor
6578176 Продукт: "Control Panel Applet"
Описание: "© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "6, 0, 7, 2"
Ориг. имя: "QLBCONFG.CPL"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hewlett-packard\hp quick launch buttons\qlbctrl.exe
MD5=FB774AF3AD9FC76A496639AF8C714C2F , SHA1=4FBE0F86B7461DD85D15A45F63D0D317511E22F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
131072 Компания: " Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Продукт: "HP Quick Launch Buttons"
Описание: "© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "6, 0, 5, 1"
Ориг. имя: "QLBCTRL.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBSERVICE.dll
MD5=B8BB2B0794C2B3FDB1E172672F4B2FDC , SHA1=40F8858F51B3B447712B707BF0EBAD6378D42D1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
229376 Компания: "Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Продукт: "QLB"
Описание: "© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "6, 0, 5, 1"
Ориг. имя: "QLBSERVICE.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (ПО от HP, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\hpq\hp wireless assistant\hp wireless assistant.exe
MD5=7D7727C1DF638899C0185771F9A18A34 , SHA1=045178FC0CE6CBB4453DCA147EF522EE5325E67C
Отчет Kaspersky Application Advisor
454656 Компания: "Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Продукт: "HP Wireless Assistant"
Описание: "© Copyright 2005, 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P."
Версия: "2, 0, 6, 1"
Ориг. имя: "HP Wireless Assistant.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 17.02.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (HP Wireless Assistant 2.00 E1, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: