Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 837F199B1687CBFE5FA6A7931D782361
Размер карантина: 39055811 байт
Карантин принят на анализ: 28.06.2013 19:10:05
Последнее обновление результатов анализа: 03.04.2020 2:31:43
Общее количество файлов: 28
Обсуждение на форуме VirusInfo: 141167
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Games\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe
MD5=3037B6A26B271720F0941073390399B4 , SHA1=46A573F910CD7121E19BD647DDE501F66CAB4208
Отчет Kaspersky Application Advisor
9216 Компания: "Hi-Rez Studios"
Продукт: "HiPatchService"
Описание: "Copyright © Hi-Rez Studios 2011"
Версия: "3.7.2.2"
Ориг. имя: "HiPatchService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Games\Steam\SDL2.dll
MD5=B06633C5840EFBE99242F7B90D70C135 , SHA1=BB2BA68B9DB1E3CAC1801A69CD6EAAF06DA82B7D
Отчет Kaspersky Application Advisor
654848 Продукт: "Simple DirectMedia Layer"
Описание: "Copyright © 2013 Sam Lantinga"
Версия: "1, 3, 0, 0"
Ориг. имя: "SDL.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.05.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\EasyRedirect.dll
MD5=CA801594D75013A428168FD4081BF745 , SHA1=7E53671B538E720DBF5F79DB014F9AD194A4D462
Отчет Kaspersky Application Advisor
380240 Компания: "EasyTech"
Продукт: "EasyRedirect.dll"
Описание: "Copyright © 2010"
Версия: "2.2.2.1"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert Assured ID Code Signing CA-1,Paul Kenneth Davies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\users\bandit\appdata\local\temp\2cc4cd21-73703dd1-988d2b2f-715e8155\ifgj6645.exe
MD5=98EDD4AD989E281AE379415D12107FDC , SHA1=648534DA3876013704D4AF5BAC2FF44C5CBF4264
Отчет Kaspersky Application Advisor
233144 Компания: "Doctor Web, Ltd."
Продукт: "Dr.Web Anti-Virus"
Описание: "Copyright (c) Doctor Web, Ltd., 1992-2013"
Версия: "8.1.0.06170 (Build 9470)"
Ориг. имя: "dwarkdaemon.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Doctor Web Ltd.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 24.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\bandit\AppData\Local\Temp\2CC4CD21-73703DD1-988D2B2F-715E8155\9t59abdo.dll
MD5=09E20095CBA78A7BA11CC2D1938E41D2 , SHA1=7E2DD11E76030657F4564A1BFF1BB64B20529AA1
Отчет Kaspersky Application Advisor
2875672 Компания: "Doctor Web, Ltd."
Продукт: "dwarkapi"
Описание: "(c) Doctor Web, Ltd., 1992-2013"
Версия: "8.3.0.201306200"
Ориг. имя: "dwarkapi"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Doctor Web Ltd.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 26.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\NVIDIA\Updatus\ApplicationOntology\Ontology.dll
MD5=C102F62864174202FA408CD4DBE6DE64 , SHA1=4E6992710295C13786EB1C4C78034BBC3E910E2E
Отчет Kaspersky Application Advisor
817688 Компания: "NVIDIA Corporation"
Продукт: "NVIDIA GeForce Experience Application Ontology"
Описание: "(C) 2013 NVIDIA Corporation. All rights reserved."
Версия: "15.1.0.0"
Ориг. имя: "Ontology.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,NVIDIA Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\ATNSOFT Key Manager\keymanager.exe
MD5=36C93911AFF5ED1117D507A2534800A5 , SHA1=808A5B455A11BC4DA6758BB8E7A3ED2153A8AAA0
Отчет Kaspersky Application Advisor
2180856 Компания: "ATNSOFT"
Продукт: "Key Manager"
Описание: "Copyright (c) 2008-2013 ATNSOFT. All rights reserved."
Версия: "1.7.0.287"
Ориг. имя: "keymanager.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,ATNSOFT
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\easy-hide-ip\notracks.dll
MD5=97BDA19646E164E0CC7DE900C8335966 , SHA1=A89780C313ADDE2ECC37CFB036EBDDB576D624F7
Отчет Kaspersky Application Advisor
2471248 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert Assured ID Code Signing CA-1,Paul Kenneth Davies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\easy-hide-ip\rdr\easyredirect.exe
MD5=DF2CDB0AF16F0C1651D4CAAF94C8973F , SHA1=97F8732D78A31D0DD6E7FB77DACD77A1C00DF376
Отчет Kaspersky Application Advisor
3575120 Компания: "EasyTech"
Продукт: "EasyRedirect.exe"
Описание: "Copyright © 2010"
Версия: "2.2.2.1"
KAV: чистый
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert Assured ID Code Signing CA-1,Paul Kenneth Davies
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\EasyTechCertInstaller.dll
MD5=E4F6335812F465AA6F3A7F9A5FEE3EFB , SHA1=6FE4808CCD9120BB3FCE99D2399F4F83AD1BE87B
Отчет Kaspersky Application Advisor
141648 Компания: "EasyTech"
Продукт: "EasyTechCertInstaller.dll"
Версия: "2.2.2.1"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:DigiCert Assured ID Code Signing CA-1,Paul Kenneth Davies
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\freebl3.dll
MD5=A3C1CBA32232B8C28D3551FB78307058 , SHA1=0C07AEE705C8E10D4B4CB9AF43F0F6722E7F4C3A
Отчет Kaspersky Application Advisor
303104 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.6.0"
Ориг. имя: "freebl3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\libnspr4.dll
MD5=74485152D7F2C06FE413F48C7DA4FF33 , SHA1=A07C30FEDC80E5F4C2CC0BE5202D64F51B015B44
Отчет Kaspersky Application Advisor
295424 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9.2"
Ориг. имя: "libnspr4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\libplc4.dll
MD5=08BACF2967FD8EA468C69F6E8D31B914 , SHA1=EEC97E847BE6303013E468979B861FF74D4279ED
Отчет Kaspersky Application Advisor
48640 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9.2"
Ориг. имя: "libplc4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\libplds4.dll
MD5=56C1C79274EF5728B1F50986A5A8F22E , SHA1=32F67170194CE27736E564B5328DBAB6C4BE33B3
Отчет Kaspersky Application Advisor
46080 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Netscape Portable Runtime"
Версия: "4.9.2"
Ориг. имя: "libplds4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\nssutil3.dll
MD5=08B59A1793E8CD6FB085271650F8B5D0 , SHA1=3182956535052AB496BC92F59167A7E114752B1E
Отчет Kaspersky Application Advisor
135680 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.6.0"
Ориг. имя: "nssutil3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\nss3.dll
MD5=9721A913F9A997A62C532D72ED3E7B8D , SHA1=2E1F33EC48938EAB775F6775E4DE93150B39B46D
Отчет Kaspersky Application Advisor
854528 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.6.0"
Ориг. имя: "nss3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\smime3.dll
MD5=88F553BE556AE62C59B3A3FBEA81987E , SHA1=166ABD59CDF04380B939C3D216B514CBE09735F8
Отчет Kaspersky Application Advisor
132608 Компания: "Mozilla Foundation"
Продукт: "Network Security Services"
Версия: "3.13.6.0"
Ориг. имя: "smime3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Easy-Hide-IP\rdr\sqlite3.dll
MD5=18A54A743D683A0DC40C65155D108608 , SHA1=DD499C8BAB4BF8523D6C2CBCD3F6A38F819F5F3E
Отчет Kaspersky Application Advisor
455168 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 28.06.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files (x86)\google\chrome\application\chrome.exe
MD5=5521928AA79079565B7CB8FCE6806131 , SHA1=3825AC809C5A3F1160C0067E1E5E3535C8FE61C1
Отчет Kaspersky Application Advisor
825808 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "27.0.1453.116"
Ориг. имя: "chrome.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\chrome.dll
MD5=27B873A624C65E12A253D865FFD1F685 , SHA1=51A21AFAAF21F52A80D651CB52F9700308EAD043
Отчет Kaspersky Application Advisor
45602768 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "27.0.1453.116"
Ориг. имя: "chrome.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\ffmpegsumo.dll
MD5=3D4AFA8E27521A5AB7BF0D7996215DA5 , SHA1=3204DDBE32CCDB6C155ABA86D931FEC648070AA4
Отчет Kaspersky Application Advisor
1597392 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\icudt.dll
MD5=C1B26E8D34B6245F9F66B42B3998E4DF , SHA1=AC2C3D7DAFFD9AEB97D91648E340A9290B36551D
Отчет Kaspersky Application Advisor
9962960 Компания: "The ICU Project"
Продукт: "International Components for Unicode"
Описание: " Copyright (C) 2010, International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved. "
Версия: "4, 6, 0, 0"
Ориг. имя: "icudt46.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\Installer\chrmstp.exe
MD5=6C7A0440162773935D3D1F896C87A2B5 , SHA1=FCD68117F0F7656D9DDEE8388FD4A9790BCFFF51
Отчет Kaspersky Application Advisor
1165776 Компания: "Google Inc."
Продукт: "Google Chrome"
Описание: "Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved."
Версия: "27.0.1453.116"
KAV: чистый
MAV: 4/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\libegl.dll
MD5=9BB636B077C5086ED2B87254D9551502 , SHA1=7B212EE6DF016CDC21B7F3B0E2D6676DFB56A8BB
Отчет Kaspersky Application Advisor
124368 Продукт: "ANGLE libEGL Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.2042"
Ориг. имя: "libEGL.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\libglesv2.dll
MD5=678CFA5DE02C26BA5606E615B5667414 , SHA1=AB3868A56E0EDF0B60A57D821E632899B8B31A8E
Отчет Kaspersky Application Advisor
599504 Продукт: "ANGLE libGLESv2 Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2011 Google Inc."
Версия: "1.0.0.2042"
Ориг. имя: "libGLESv2.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\pdf.dll
MD5=00F00E9A7C416B3C1D87FE640D124BE1 , SHA1=CBAF63C937C93BFD37CF1D619E20EE6CEDA601F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
4051408 Продукт: "Chrome PDF Viewer"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "pdf.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\27.0.1453.116\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MD5=14ECDC53A57BC812492CB8F9E4055547 , SHA1=84CC195EEE62E3253F2BEBB7A0AF3C9326C7FF4F
Отчет Kaspersky Application Advisor
393168 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Google Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 19.06.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Браузер Google Chrome, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SteelSeries\SteelSeries Engine\SteelSeriesEngine.exe
MD5=9F1D1EED4F0F1E0F8B887C3836D5AF2B , SHA1=0E28D57EDB10315FCA51D1E437055DD115337E74
Отчет Kaspersky Application Advisor
237056 Компания: "SteelSeries ApS"
Продукт: "SteelSeries Engine"
Описание: "Copyright © 2009-2012"
Версия: "2.6.2760"
Ориг. имя: "SteelSeriesEngine.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 03.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
ГЬ Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: