Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 80B41A92D37E96DABC5FD00AB1F0B6D2
Размер карантина: 2397646 байт
Карантин принят на анализ: 25.03.2013 23:16:34
Последнее обновление результатов анализа: 25.08.2016 19:28:19
Общее количество файлов: 21
Обсуждение на форуме VirusInfo: 135952
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\Acer.scr
MD5=4CAB4C9211FA94D8A367589D8E67D8F0 , SHA1=1F9D3F973AFCF32EB4DF82EA579C6514FAA3324D
Отчет Kaspersky Application Advisor
442368 Продукт: " Screen Saver"
Описание: "All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "Acer.scr"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\BrightnessControl.dll
MD5=043CA49A3EF8043AB2C126381F3C94C1 , SHA1=F614B658E21DC43E2EE614703B7E385DBD705802
Отчет Kaspersky Application Advisor
174624 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Power Management"
Описание: "(C) All rights reserved"
Версия: "4, 5, 3005, 0"
Ориг. имя: "BrightnessControl"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\CommonControl.dll
MD5=9134920DD5957408171BEF10742E692D , SHA1=B8F7FB7F25BD246F7B32F7A90F4B289EE42D03A2
Отчет Kaspersky Application Advisor
174624 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Power Management"
Описание: "(C) All rights reserved"
Версия: "4, 5, 3005, 0"
Ориг. имя: "CommonControl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\acer\acer epower management\epowerevent.exe
MD5=2AA778FCFF3AD7C48C1870E735B489E3 , SHA1=DA2618C9A09218F31C5DA29E93259B20EB45B972
Отчет Kaspersky Application Advisor
469536 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Power Management"
Описание: "(C) All rights reserved"
Версия: "4, 5, 3005, 0"
Ориг. имя: "ePowerEvent.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\acer\acer epower management\epowersvc.exe
MD5=F3F8722C7510C5738A81BDD123DF8697 , SHA1=C1F4972D39EDC96E7A552647BE98EBC42F34946A
Отчет Kaspersky Application Advisor
727584 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Power Management"
Описание: "(C) All rights reserved"
Версия: "4, 5, 3005, 0"
Ориг. имя: "ePowerSvc"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\acer\acer epower management\epowertray.exe
MD5=1A620024036A55423924A1FE85FDC0D5 , SHA1=8AC000FF14641C70589E40EF9541476A6DCC319A
Отчет Kaspersky Application Advisor
703008 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Power Management"
Описание: "(C) All rights reserved"
Версия: "4, 5, 3005, 0"
Ориг. имя: "ePowerTray"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\NetAdapterControl.dll
MD5=12E8A65A1440A2DE1E295EFF105AA5AB , SHA1=CEBE4E0BC03ECBCE753EF37A6D8248890385B270
Отчет Kaspersky Application Advisor
174624 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Power Management"
Описание: "(C) All rights reserved"
Версия: "4, 5, 3005, 0"
Ориг. имя: "NetAdapterControl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\PowerSettingControl.dll
MD5=BEBCA686535B39A181456DACF7B839F2 , SHA1=E3576F9D68C00330AF05DF5EA0B65B3B2FC0A4CD
Отчет Kaspersky Application Advisor
174624 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Power Management"
Описание: "(C) All rights reserved"
Версия: "4, 5, 3005, 0"
Ориг. имя: "PowerSettingControl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\SysHook.dll
MD5=AF0E462318F0A93E05455C939BDC5E8A , SHA1=EC3B699870210B536FF45A196092510D13F3567F
Отчет Kaspersky Application Advisor
215584 Компания: "Acer Incorporated"
Продукт: "Power Management"
Описание: "(C) All rights reserved"
Версия: "4, 5, 3005, 0"
Ориг. имя: "SysHook.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Acer Incorporated
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\ADMIN_CLASS_LIB.dll
MD5=A7B646881C9D0A4CBCA9005A41E8FF6B , SHA1=1A50175B8718D3DF71F16E0F6E5A7FF81D21F0F1
Отчет Kaspersky Application Advisor
254248 Компания: "Egis Technology Inc."
Продукт: "MyWinLocker"
Описание: "Copyright (C)2008 Egis Technology Inc. All rights reserved."
Версия: "3.1.103.0"
Ориг. имя: "ADMIN_CLASS_LIB.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\CryptoAPI.dll
MD5=6B81232833513BA91D3973C8844C18F2 , SHA1=27E2A550DDB6FC149C4F58EB9D26CDB39F9D5D66
Отчет Kaspersky Application Advisor
529704 Компания: "EgisTec Inc."
Продукт: "MyWinLocker"
Описание: "Copyright 2008 (C) EgisTec Inc. All right reserved."
Версия: "3, 0, 59, 32"
Ориг. имя: "CryptoAP.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\GDIExtendCtrl.dll
MD5=6B78942619CD98F74B379012526B71FC , SHA1=64853AFA89AE8FB2E82FC8F409EAB7851D8FA5FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
529704 Компания: "Egis Technology Inc."
Продукт: "MyWinLocker"
Описание: "Copyright (C)2008 Egis Technology Inc. All rights reserved."
Версия: "3.1.103.0"
Ориг. имя: "GDIExtendCtrl.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\egistec mywinlocker\x86\mwldaemon.exe
MD5=9D0D3169E49DA30FC1127014BC8E646F , SHA1=D583BD9BCAF73648402B1BECFDC7D904C4BCB6AF
Отчет Kaspersky Application Advisor
349480 Компания: "Egis Technology Inc."
Продукт: "MyWinLocker"
Описание: "Copyright (C)2008 Egis Technology Inc. All rights reserved."
Версия: "3.1.103.0"
Ориг. имя: "mwlDaemo.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlOP.dll
MD5=C32D2D38D2DBAA13C9B706696A18EB01 , SHA1=A14772C23C6B44786FF08A7C6727BE552374CA71
Отчет Kaspersky Application Advisor
91432 Компания: "Egis Technology Inc."
Продукт: "Product Activation Dynamic Link Library(acer)"
Описание: "Copyright (C)2008 Egis Technology Inc. All rights reserved."
Версия: "3, 0, 306, 6"
Ориг. имя: "OptionPa.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlRecordUI.dll
MD5=45DC9CFF3EEBAC8A1437261A91CAA9A3 , SHA1=C25403EF9B2CE2761C993BF8C40179E3C6B81C71
Отчет Kaspersky Application Advisor
34088 Компания: "Egis Technology Inc."
Продукт: "MyWinLocker"
Описание: "Copyright (C)2008 Egis Technology Inc. All rights reserved."
Версия: "3.1.103.0"
Ориг. имя: "mwlRecordUI"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\mwlUI.DLL
MD5=780C88CDB65A6ECF78DFC0BE2B8F4C0C , SHA1=6CDF51D7E3525D23BAEF3C9AB4ED1FA996226733
Отчет Kaspersky Application Advisor
144680 Компания: "Egis Technology Inc."
Продукт: "MyWinLocker"
Описание: "Copyright (C)2008 Egis Technology Inc. All rights reserved."
Версия: "3.1.103.0"
Ориг. имя: "EgisUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\PSDUtil.dll
MD5=0DFA42992F6FD4E7CAD64E24B755E78F , SHA1=CCD34F8E5217C0A13BDB75154324C143F9C5D90E
Отчет Kaspersky Application Advisor
180008 Компания: "Egis Technology Inc. "
Продукт: "MyWinLocker"
Описание: "Copyright (C)2008 Egis Technology Inc. All rights reserved."
Версия: "3.1.103.0"
Ориг. имя: "PSDUtil.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\ShowErrMsg.dll
MD5=61D463EF3490549BA2B426919538FC39 , SHA1=AA5902B768975AB7493A7E309B6E91F8528F3502
Отчет Kaspersky Application Advisor
120104 Компания: "Egis Technology Inc."
Продукт: "MyWinLocker"
Описание: "Copyright (C)2008 Egis Technology Inc. All rights reserved."
Версия: "3.1.103.0"
Ориг. имя: "ShowErrsMsg.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\EgisTec MyWinLocker\x86\SYSTrayUI.dll
MD5=8FBC3D18F88663790E72081DEC6B68E1 , SHA1=CDE5F63F15F64C09584305D374D4DD1C956158D8
Отчет Kaspersky Application Advisor
28968 Компания: "Egis Technology Inc."
Продукт: "MyWinLock"
Описание: "Copyright 2008 (C) EgisTec Inc. All right reserved."
Версия: "3.1.103.0"
Ориг. имя: "SYSTrayUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,EGIS TECHNOLOGY INC.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\launch manager\lmanager.exe
MD5=5FB1BFA389CDF13F38607EB1EBAC3753 , SHA1=C30B374069E56AB622328157CD942DC13C3529B0
Отчет Kaspersky Application Advisor
825864 Компания: "Dritek System Inc."
Продукт: "Launch Manager"
Описание: "Copyright (C) 2009 Dritek System Inc."
Версия: "3, 0, 0, 924"
Ориг. имя: "LManager.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA,Dritek System Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.03.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
MD5=71C34AD100CCB6AEECE9EF1F0631EAC8 , SHA1=697B3C595DF3CFF295E015175745E8BDF43817D0
Отчет Kaspersky Application Advisor
3989 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.11.2009
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Widcomm Bluetooth, сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: