Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 7F517898CA474A8FCDEA0BCA88157580
Размер карантина: 44603390 байт
Карантин принят на анализ: 25.04.2013 19:30:05
Последнее обновление результатов анализа: 04.06.2017 22:41:49
Общее количество файлов: 52
Обсуждение на форуме VirusInfo: 137841
Оценка ПК по анализу карантина: -96

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
F:\kuaiyong\DRM\dbparse.dll
MD5=7971D0DEE2F4F005A356DDA117D232DB , SHA1=4FD8D8F33DABA2D856A38972AF20F9C2BBEE6BF7
Отчет Kaspersky Application Advisor
401408 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\kuaiyong\DRM\DevResManager.dll
MD5=1DA131F69AC5EB49920F5D72C87999C7 , SHA1=3A697DB638396CC9FB3FD2C850744142A0DB59AD
Отчет Kaspersky Application Advisor
548864 Компания: "??????????"
Продукт: "??????"
Описание: "???? (C) 2012"
Версия: "2, 0, 1, 0"
Ориг. имя: "??????"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\kuaiyong\DRM\FileResMgr.dll
MD5=4FE3242F543939DE765694623809C214 , SHA1=B9E08351410F4558526A7D6FCB0BA1B12E7BC724
Отчет Kaspersky Application Advisor
184320 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
f:\kuaiyong\drm\kydeviceserver.exe
MD5=379E6B7B317F5F44E1DDE1234B1D2041 , SHA1=222DB42184B08C1B2E00AB9096D112F3876EC70A
Отчет Kaspersky Application Advisor
140128 Компания: "????????????"
Продукт: "??????"
Описание: "???? (C) 2012"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "KYDeviceServer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:WoSign Class 3 Code Signing CA,??????????
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 12.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\kuaiyong\DRM\MusicResMgr.dll
MD5=84BBAE1F2AE760674AE9E153615A9840 , SHA1=C80DC6020A064BE71C7B44CBD653E54E16115C99
Отчет Kaspersky Application Advisor
888832 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\kuaiyong\DRM\PhotoResMgr.dll
MD5=D91DC4DE860FFE5CA1DB11B445EA8233 , SHA1=DFE435087C654EAE4981FBF37CC52AF46BA5BB33
Отчет Kaspersky Application Advisor
688128 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 12.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\kuaiyong\DRM\shellext.dll
MD5=3A77975F0E88E2FB2A38ED76F011CEC9 , SHA1=B4079AC4B26EC7911904FB75F5164B8F1565A6E6
Отчет Kaspersky Application Advisor
607072 Компания: "??????????"
Продукт: "??????????"
Описание: "???? (C) 2012"
Версия: "1, 0, 0, 8"
Ориг. имя: "ShellExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:WoSign Class 3 Code Signing CA,??????????
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 30.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
d:\sa\iteleportservice.exe
MD5=6719C4887928D344532B634DA18BA900 , SHA1=A92724B1D7020EDE8295E05EDAF238C114F3E8AC
Отчет Kaspersky Application Advisor
28160 Компания: "iTeleport, Inc."
Описание: "Copyright © 2012"
Версия: "6.1.0.2"
Ориг. имя: "iTeleportService.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\sa\jingle.dll
MD5=5259E8C365076A633933B2D5CC561579 , SHA1=4E81762EDDB93C2D78352564461D73EE2F6C424A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1347584 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
D:\sa\vncservice-wrapper.dll
MD5=FFB74350970E5EA0A4B782801E00DB30 , SHA1=6C5EC3CE5B8EB6E459C18E309DFE4D3A81197151
Отчет Kaspersky Application Advisor
977920 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\bin\chromehtml.DLL
MD5=11600E7F792BC361EF69B981F10A9E74 , SHA1=6BEAF5527D91B5DB89BA48A011A5B462E7350C4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1114024 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\bin\filesystem_steam.DLL
MD5=69ECE6902682037EA5187C702359445F , SHA1=DF6211EF03E957DA8044828E2BAEAAF21D45D203
Отчет Kaspersky Application Advisor
170920 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "Copyright (C) 2005 Valve Corpration"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "FileSystem_Steam.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
f:\steam\bin\friendsui.dll
MD5=1002E991FBFA253CD406CA1F0B15CD75 , SHA1=B0BE3DA4F747EE7C1C6253B1F7A970B40DAFC8B9
Отчет Kaspersky Application Advisor
2417576 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Friends UI"
Описание: "Copyright (C) 2005 Valve Corporation"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "friendsui.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
f:\steam\bin\serverbrowser.dll
MD5=B5D62827CFD1A710B3FA2BEB024661A9 , SHA1=CEFA421240541E77AF8DA803F5B1FB902ECBA10C
Отчет Kaspersky Application Advisor
1786280 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Server Browser Library"
Описание: "Copyright (C) 2008 Valve Corporation"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "serverbrowser.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\bin\steamservice.dll
MD5=00D5C509A656A171FB05812DF59C554E , SHA1=2FF01851F9FE618EC0A5D579C2E13ACC7CA9135A
Отчет Kaspersky Application Advisor
2066344 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Client Service Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "SteamService.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\bin\vgui2_s.DLL
MD5=D654B89C1009437A21D42B909F129154 , SHA1=F8F8C6C5B6DB8126F3E5952DB66D5B226FAC45E4
Отчет Kaspersky Application Advisor
697256 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "Copyright (C) 2007 Valve Corporation"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "vgui2_s.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\crashhandler.dll
MD5=4441BAFA07B59A664AD1E58658B532DE , SHA1=D363CB10F0B5045107E212ECC3EC0DAE2EAFE1CB
Отчет Kaspersky Application Advisor
282536 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Crash Handler Library"
Описание: "Copyright (C) 2010"
Версия: "01.73.18.88"
Ориг. имя: "crashhandler.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\steamclient.dll
MD5=2F91685947C05D9FD822802A66511C1A , SHA1=EE6E45E5B8632F388F70F3D58CBAB6683D46B393
Отчет Kaspersky Application Advisor
7235496 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "Copyright (C) 2005 Valve Corporation"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "Steamclient.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
f:\steam\steam.exe
MD5=407FE7D64BF0257EC28D8DA8EF77DDA4 , SHA1=C29F6128085A89E0A9CB6075438CFBEB0E3A0632
Отчет Kaspersky Application Advisor
1631144 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Client Bootstrapper"
Описание: "Copyright (C) 2010 Valve Corporation"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "steam.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\steamui.dll
MD5=C85CE85A6EE327C755605501CC51B406 , SHA1=CF6198E9FE0A67CF349A0BD88262478874093CB8
Отчет Kaspersky Application Advisor
8286632 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: " SteamUI Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.73.19.03"
Ориг. имя: "SteamUI.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\tier0_s.dll
MD5=D9298AF94E6BF21665A42261A02AB0C9 , SHA1=8CFED5001B50D056FA9B1FD8BF397B30AC0DDED8
Отчет Kaspersky Application Advisor
243112 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: " tier0_s Dynamic Link Library"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "tier0_s.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
F:\Steam\vstdlib_s.dll
MD5=D47BD344124A01202EDBDF091E60313D , SHA1=6D87D29DE2DBD97C2E785459191BEBB5B01DFA99
Отчет Kaspersky Application Advisor
223144 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam"
Описание: "Copyright (C) 2005 Valve Corporation"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "vstdlib_ s.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SSCbFsMntNtf3.dll
MD5=5186CBB51C4CFCBAFA5D134E47ECE7B2 , SHA1=5239F276AA615286CE99A0FFDFB0C3E66AE06D68
Отчет Kaspersky Application Advisor
159040 Компания: "EldoS Corporation"
Продукт: "Callback File System"
Описание: "Copyright (C) EldoS Corp. 2006-2012"
Версия: "3, 2, 116, 117"
Ориг. имя: "CbFsMntNtf3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SugarSync, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\SSCbFsNetRdr3.dll
MD5=5C5564BDA2F706D02D83A536627DA6C3 , SHA1=5E3FF46C571C5FB02C2050B2946B529B9955A9EB
Отчет Kaspersky Application Advisor
224576 Компания: "EldoS Corporation"
Продукт: "Callback File System"
Описание: "Copyright (C) EldoS Corp. 2006-2012"
Версия: "3, 2, 116, 196"
Ориг. имя: "CbFsNetRdr3.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,SugarSync, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\system32\DRIVERS\oem-drv86.sys
MD5=ED571B35ECA32CAE4B553BD5A107C4E6 , SHA1=92FB40E80C95D04817081A81A385F7F35239B4FE
Отчет Kaspersky Application Advisor
28160 Компания: "secr9tos"
Продукт: "OEM-SLP2.1 ACPI Patch Driver (HPD86)"
Описание: "Copyright © secr9tos"
Версия: "1.2.0.4 built by: WinDDK"
Ориг. имя: "oem-drv.sys"
KAV: not-a-virus:RiskTool.Win32.HackKMS.g
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
-96 VT
Яндекс
Google
c:\programdata\bettersoft\optimizerpro\optimizerpro.exe
MD5=2960400094498DAE47B36173286D76A0 , SHA1=AE347EA987803F01FD415262A2002E3BEB69E041
Отчет Kaspersky Application Advisor
348160 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 07.02.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Browyse2Saave\51475a052d6ed.dll
MD5=00CE3831A16A62C6D7EA4B21049E4B22 , SHA1=3E48C8D25B196D67722ED20CD36BF3448A4C9136
Отчет Kaspersky Application Advisor
118272 Версия: "1.1.0.0" KAV: чистый
MAV: 3/1/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 08.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D487F393-C4EB-4594-8AF4-842A08A09AC0}\mpengine.dll
MD5=5FC8307E040C2E95EA4F486C8379FB64 , SHA1=8D3E16A1EFA3ECFFE013D1785EB74D6726A8465C
Отчет Kaspersky Application Advisor
6906960 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft Malware Protection"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "1.1.9402.0"
Ориг. имя: "mpengine.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 20.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Обновления Windows Defender)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\progra~1\browse~1\sprote~1.dll
MD5=2E705785860F95358DC9AA6ED402198B , SHA1=BDE434BC951FE761E81D06727FC0265655064EE9
Отчет Kaspersky Application Advisor
1050112 нет данных KAV: not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.batb
MAV: 3/0/3
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 10.02.2013
+20 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\CDRViewer\CDRViewer.exe
MD5=9C069A4FA93C32BC5D8E55D52E15AAFC , SHA1=74922E28ED9CB00DB0AF5384E294B1D6D1330F07
Отчет Kaspersky Application Advisor
1430016 Продукт: "CDRViewer"
Описание: "Copyright IdeaMK 2010"
Версия: "3.2.0.0"
Ориг. имя: "CDRViewer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\expressfiles\expressfiles.exe
MD5=F536CC0024CE3C73147A98CDCB972F8D , SHA1=5ECF700F723CC7D59D9D2C1BCA98AE001BF818D4
Отчет Kaspersky Application Advisor
325752 Компания: "http://www.express-files.com/"
Продукт: "ExpressFiles Application"
Описание: "Copyright http://www.express-files.com/ (C) 2011"
Версия: "1, 0, 0, 1"
Ориг. имя: "ExpressFiles.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:COMODO Code Signing CA 2,Faglaro Enterprises Limited
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\optimizer pro\optproreminder.exe
MD5=33594D58BE2E17BD5EFA8BFAB59B10D4 , SHA1=267761B7F076EE5F3E4AC0A0119483331505B959
Отчет Kaspersky Application Advisor
218144 Компания: "PC Utilities Pro"
Продукт: "Optimizer Pro Speed Guard"
Описание: "PC Utilities Pro"
Версия: "3.0.0.0"
Ориг. имя: "OptProReminder"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Go Daddy Secure Certification Authority,Subeo Tech, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\search results toolbar\datamngr\datamngrcoordinator.exe
MD5=1253B91138EE71B213D0103354C570AD , SHA1=8197B18D7A556D8A25F66841CE48CA72588ECB49
Отчет Kaspersky Application Advisor
4557824 Компания: "Bandoo Media Inc."
Продукт: "Datamngr Coordinator"
Описание: "Copyright (c) 2005 - 2013"
Версия: "5.0.0.6254"
Ориг. имя: "DatamngrCoordinator.exe"
KAV: чистый
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Bandoo Media, Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\search results toolbar\datamngr\datamngrui.exe
MD5=FF456AE6D92802C083DE6D7B9A231892 , SHA1=B604B7D588D14CA03C6DC1A3B1F2AF467A5CF02A
Отчет Kaspersky Application Advisor
4971008 Компания: "Bandoo Media Inc."
Продукт: "Data Manager"
Описание: "Copyright (c) 2005 - 2013"
Версия: "5.0.0.6254"
Ориг. имя: "DatamngrUI.exe"
KAV: чистый
MAV: 3/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Bandoo Media, Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\BROWSE~1.DLL
MD5=7C1399C863EFF616157CAE442D24D28D , SHA1=1F443E4D9EC14C28066C743F506AE0B966C35770
Отчет Kaspersky Application Advisor
1085952 Компания: "Bandoo Media Inc."
Продукт: "Url Helper Module"
Описание: "Copyright (c) 2005 - 2013"
Версия: "5.0.0.6254"
Ориг. имя: "BrowserConnection.dll"
KAV: чистый
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Bandoo Media, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\DataMngr.dll
MD5=4BEFB7CE1738BDB182342D4FD91DD662 , SHA1=C1FCBFBB750692FCC43AF91CC4AF11F4B72B0E5F
Отчет Kaspersky Application Advisor
1885696 Компания: "Bandoo Media Inc."
Продукт: "Data Manager"
Описание: "Copyright (c) 2005 - 2013"
Версия: "5.0.0.6254"
Ориг. имя: "Datamngr.dll"
KAV: чистый
MAV: 3/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Bandoo Media, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\DATAMN~2.EXE
MD5=FF456AE6D92802C083DE6D7B9A231892 , SHA1=B604B7D588D14CA03C6DC1A3B1F2AF467A5CF02A
Отчет Kaspersky Application Advisor
4971008 Компания: "Bandoo Media Inc."
Продукт: "Data Manager"
Описание: "Copyright (c) 2005 - 2013"
Версия: "5.0.0.6254"
Ориг. имя: "DatamngrUI.exe"
KAV: чистый
MAV: 3/0/2
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Bandoo Media, Inc
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Datamngr\mgrldr.dll
MD5=2D674BADAA590004B4784ECCD9EA6F3B , SHA1=D99AE96622823D1ACA603130CC033EAEC1DC9369
Отчет Kaspersky Application Advisor
11776 нет данных KAV: чистый
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,Bandoo Media, Inc
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\imageformats\qgif4.dll
MD5=931ED3A3ACF673AAD329A18CDEE4234F , SHA1=ACA61E697EB0FE4E54C7EE7A04FD83FF8325ADEC
Отчет Kaspersky Application Advisor
26112 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.0.0"
Ориг. имя: "qgif4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\imageformats\qico4.dll
MD5=84BBBD0F971500B7DB613EB85E19932D , SHA1=BCBC70C60BD0A48F60FB453EF9542E364F961921
Отчет Kaspersky Application Advisor
28160 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.0.0"
Ориг. имя: "qico4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\imageformats\qjpeg4.dll
MD5=37D7FB75F0DC47A7BFC3BBA0FBE893EE , SHA1=4BFACEAF0E86683F03A34FA61F324EFAE4224FE5
Отчет Kaspersky Application Advisor
212992 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.0.0"
Ориг. имя: "qjpeg4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\QtCore4.dll
MD5=02A7C2CC0D046DC9A333D5E33140CC11 , SHA1=7004E9CC7CDCD8839389C32F584245D32085F824
Отчет Kaspersky Application Advisor
2600960 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.0.0"
Ориг. имя: "QtCore4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\QtGui4.dll
MD5=DCC4DEDC425A15ED104FA54B67FE4C62 , SHA1=0AF7E3CDCDF26D5EDBCE901C76F29EF6D3D35EF1
Отчет Kaspersky Application Advisor
8577024 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.0.0"
Ориг. имя: "QtGui4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\QtNetwork4.dll
MD5=7DA1662372F23011D8D8A32D3CD16088 , SHA1=23460E5F97854A19B63C283CA3E7E4B8D19EFAA7
Отчет Kaspersky Application Advisor
1982464 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.0.0"
Ориг. имя: "QtNetwork4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\QtScript4.dll
MD5=04853CF3A314C40C3F693A9AE1FE1B16 , SHA1=EB757A3A00F786795DB248D1ED811FC6D8FE6214
Отчет Kaspersky Application Advisor
1347584 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.0.0"
Ориг. имя: "QtScript4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\QtWebKit4.dll
MD5=C16A5F4C13E954447BFE9876B97E8DE5 , SHA1=27EA95DA6E1671BF5E5432F782DBE67A19C7CB91
Отчет Kaspersky Application Advisor
13979648 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.9.0.0"
Ориг. имя: "QtWebKit4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\QtXml4.dll
MD5=02F00D6A1CEFD3C7CFD9E9F062D1702E , SHA1=48B0C0E7260879A9E7E4E42FEBD5CE427827AD4E
Отчет Kaspersky Application Advisor
368640 Компания: "Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)"
Продукт: "Qt4"
Описание: "Copyright (C) 2011 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)."
Версия: "4.8.0.0"
Ориг. имя: "QtXml4.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
c:\program files\sugarsync\sugarsync.exe
MD5=0BE52ECB6B6720D22C230E2AE7F48728 , SHA1=1B08550B30EF96E30E6A2C989CD2C8D5DBB1915C
Отчет Kaspersky Application Advisor
12179144 Компания: "SugarSync, Inc."
Продукт: "SugarSync Manager"
Описание: "© 2004-2010, SugarSync, Inc."
Версия: "1.99.10.105912.20121220"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,SugarSync, Inc.
репутация ЭЦП:
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\SugarSync\SugarSyncShellExt.dll
MD5=752350748B0F4841C0EC52A4D4B62012 , SHA1=8609470638187B486B11F63CF6EAC727ADA7654E
Отчет Kaspersky Application Advisor
1742536 Компания: "SugarSync, Inc."
Продукт: "SugarSync"
Описание: "(c) 2011 SugarSync, Inc. All rights reserved."
Версия: "1.0.0.1"
Ориг. имя: "SugarSyncShellExt.dll"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Thawte Code Signing CA - G2,SugarSync, Inc.
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (SugarSync — ПО резервного копирования пользовательских данных в "облако", сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\Wincert\WIN32C~1.DLL
MD5=1AC563EF1FF9E5DAF6570D5E413F0A0C , SHA1=E15DF75E5B81A209E0E453092C9610C3F8DC7073
Отчет Kaspersky Application Advisor
7168 нет данных KAV: чистый
MAV: 5/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 06.03.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\PROGRA~2\Wincert\win32prop.dll
MD5=62EB170DA8BA29329D3348DDAE5A2E9C , SHA1=9B56D5787C88CF939DABA1E9273775A1D33EF25F
Отчет Kaspersky Application Advisor
78336 нет данных KAV: чистый
MAV: 4/0/1
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 25.04.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
MD5=0AB205EDC2D0DD419D88AF0E3C2358F2 , SHA1=2E877DB75EFA811E012FF35369E6AE5468B444DD
Отчет Kaspersky Application Advisor
543656 Компания: "Valve Corporation"
Продукт: "Steam Client Service"
Описание: "Copyright (C) 2007"
Версия: "01.73.18.98"
Ориг. имя: "SteamSer.exe"
KAV: чистый
MAV: 5/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA,Valve
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.04.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: