Результаты проверки карантина онлайн-сервисом VirusDetector

Фильтр отчета:

Общие данные

MD5 карантина: 79868E86A785AE0F4F5FB1CE7D4DE09E
Размер карантина: 29204353 байт
Карантин принят на анализ: 23.01.2013 15:30:05
Последнее обновление результатов анализа: 29.05.2013 10:31:40
Общее количество файлов: 16
Обсуждение на форуме VirusInfo: 130856
Оценка ПК по анализу карантина: +100

Результаты анализа VirusDetector

Имя файла Размер Копирайты Детект Данные Рейтинг Поиск
C:\Windows\system32\DRIVERS\RsFx0151.sys
MD5=C606C5F712A3761896CEFFA4AF6B1268 , SHA1=8FA93B5F393672439BE077CEE11A3699A55B0C46
Отчет Kaspersky Application Advisor
313696 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft SQL Server"
Описание: "Microsoft Corp. All rights reserved."
Версия: "2009.0100.2500.00 ((KJ_PCU_Main).110617-0038 )"
Ориг. имя: "RsFx0151.sys"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 08.01.2012
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationCore\932901ff0ad5e365ffbe705d7459a37e\PresentationCore.ni.dll
MD5=9AC74F0383564BA905BAA43EA341794D , SHA1=BB4D2AD1AABA67BDE4845CF4E883DF071CFB5D76
Отчет Kaspersky Application Advisor
11522560 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.588 built by: RTMLDR"
Ориг. имя: "PresentationCore.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\b8e60f81fd56934c9f9da7b15bee3376\PresentationFramework.ni.dll
MD5=DB1FAF5BDC46D276AC511973B4D671F9 , SHA1=82FD3CC8C4FF49E8D576E3EB4F525803C6051D28
Отчет Kaspersky Application Advisor
18022400 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.588"
Ориг. имя: "PresentationFramework.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\PresentationFramewo#\60674dde4b56087c189f576f36f6720f\PresentationFramework.Aero.ni.dll
MD5=99BAA30CE992CCCAF98CE41A8455875B , SHA1=47B099D1974EA06B5973D048DCD192FACA68B2FD
Отчет Kaspersky Application Advisor
595968 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.1 built by: RTMRel"
Ориг. имя: "PresentationFramework.Aero.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 21.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Windows.Forms\af7e2da8fcdb0d788cea0638e157c54b\System.Windows.Forms.ni.dll
MD5=AD1DB014F3FF9D971FACFD68F3AE9736 , SHA1=D9D4B009FE544AB7D398A619FCC55028356B47B2
Отчет Kaspersky Application Advisor
13199360 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.2001 built by: RTMLDR"
Ориг. имя: "System.Windows.Forms.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Xaml\40c7a89fe2cbf3c12a2c39e034da54cf\System.Xaml.ni.dll
MD5=47984440E7EE2C626B31D79E903A3DEC , SHA1=CC2FDB33D4B2BDDCDC43C03B9F3581E9B9D14212
Отчет Kaspersky Application Advisor
1812480 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.588 built by: RTMLDR"
Ориг. имя: "System.Xaml.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\8abaedf6aecb073b22f8801aa0b8babf\WindowsBase.ni.dll
MD5=8B2242B94EB78FD7ECAAECEB54FE0C30 , SHA1=EC03B5595DCA6276E354D51DF841BB9B640F5D39
Отчет Kaspersky Application Advisor
3883008 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® .NET Framework"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "4.0.30319.588 built by: RTMLDR"
Ориг. имя: "WindowsBase.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 15.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\d.tepin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk
MD5=9A79C9E1AD63ED2E7932536570775B9F , SHA1=DB556BC8DC2E60D0A5AEF1BFBA930A6FDCEB7CCA
Отчет Kaspersky Application Advisor
290 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Users\d.tepin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk
MD5=E14F6EF5E8DC4C628FE28AC893E9309D , SHA1=F29803C16D3E11A196D62026279B72854C4D751F
Отчет Kaspersky Application Advisor
272 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Репутация VI:
Файл известен c 07.09.2009
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files (x86)\KDiff3\kdiff3.exe
MD5=735A30AFC590512D04E5194A6E14257E , SHA1=4E9C50586C7D3833CF1FA8516A1CEFC83A7F0621
Отчет Kaspersky Application Advisor
12025344 нет данных KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Нет
Автоанализ:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseGit\bin\gitdll32.dll
MD5=E7C3564895D14809656B9543148F73B5 , SHA1=8700209D12CC10FE745D456AB3E5AE1CE1FE3E0A
Отчет Kaspersky Application Advisor
1098424 Компания: "http://code.google.com/p/tortoisegit"
Продукт: "TortoiseGit"
Описание: "Copyright (C) 2008-2011 - TortoiseGit, Copyright (C) 2005-2011 - Git developers"
Версия: "1, 7, 8, 0"
Ориг. имя: "gitdll.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Sven Strickroth - Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseGit\bin\libgit232.dll
MD5=C020D60D0A669A00EB161A4E7A11574C , SHA1=C8CA6E962EDD63345098DE9CCD2C4EC93190AF67
Отчет Kaspersky Application Advisor
232120 Продукт: "libgit2"
Описание: "Copyright (C) 2009-2011 the libgit2 contributors"
Версия: "0.16.0"
Ориг. имя: "git2.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Sven Strickroth - Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseGit\bin\TGitCache.exe
MD5=C6F068EED6EF07D22C9DF375DD74C075 , SHA1=90507AEEA84485B6299EBC820CAF18CC6D1D6938
Отчет Kaspersky Application Advisor
545976 Компания: "http://code.google.com/p/TortoiseGit"
Продукт: "TortoiseGit"
Описание: "Copyright (C) 2008-2012 - TortoiseGit"
Версия: "1, 7, 8, 0"
Ориг. имя: "TGitCache.exe"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Sven Strickroth - Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseGit\bin\TortoiseGit32.dll
MD5=217B9D646B46FB18B2BA643C2797AF4C , SHA1=F0E9BAFC0F1766047E748AC5A83BBBB44834AC1F
Отчет Kaspersky Application Advisor
576184 Компания: "http://code.google.com/p/tortoisegit"
Продукт: "TortoiseGit"
Описание: "Copyright (C) 2008-2012 - TortoiseGit"
Версия: "1, 7, 8, 0"
Ориг. имя: "TortoiseGit.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Sven Strickroth - Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
C:\Program Files\TortoiseGit\bin\zlib132.dll
MD5=36E26AFD466C97434FEF272B5B4F458C , SHA1=3ED4769A4DAE7A7498545378DFAF6AECF9DA5620
Отчет Kaspersky Application Advisor
71864 Продукт: "zlib"
Описание: "(C) 1995-2006 Jean-loup Gailly & Mark Adler"
Версия: "1.2.6"
Ориг. имя: "zlib1.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Certum Level III CA,Sven Strickroth - Open Source Developer
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
+100 VT
Яндекс
Google
c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VSTO\10.0\VSTOMessageProvider.dll
MD5=F5A77D7EC3879C68CA483015F6BC98B9 , SHA1=91C038445B77A622E65615067360D9E3FD22700D
Отчет Kaspersky Application Advisor
48712 Компания: "Microsoft Corporation"
Продукт: "Microsoft® Visual Studio® 2010"
Описание: "© Microsoft Corporation. All rights reserved."
Версия: "10.0.40303.0 built by: VSTO_Rel"
Ориг. имя: "VSTOMessageProvider.dll"
KAV: чистый
MAV: 6/0/0
Компонент ОС:Нет
ЭЦП:Есть
данные ЭЦП:Microsoft Code Signing PCA,Microsoft Corporation
репутация ЭЦП:
Репутация VI:
Файл известен c 23.01.2013
Файл находится в каталоге легитимного ПО (Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime Beta 2 (x86), сайт ПО)
+100 VT
Яндекс
Google
Расшифровка значений и аббревиатур:
  1. Размер - Размер загруженного архива в байтах
  2. Детект - Информация о детекте делится на две части:
  3. Данные - Информация о данных делится части:
  4. Компонент ОС - указывает на то, что файл с таким именем входит в состав операционной системы
  5. Файл находится в каталоге известного легитимного ПО - означает, что каталог, в котором размещается файл, принадлежит известной легитимной программе
Полезные ссылки: